Byla 2-43021-155/2013
Dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo ( - ) ieškinio atsakovams T. B., L. B. ir K. B. priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 29 877,84 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Teisės kreiptis į teismą realizavimo tvarką įtvirtina Lietuvos Respublikos CPK normos. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Lietuvos Respublikos CPK IV skyrius apibrėžia civilinių bylų teismingumo klausimus (CPK 25-36 str.)

5Šiuo konkrečiu atveju ieškinys teismui yra pareikštas remiantis vartojimo sutartimi, pagal kurią atsakovai yra silpnesnioji sutarties šalis (vartotojai), o vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės ribojimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str., Europos Sąjungos teisė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika akcentuoja padidintą vartotojų teisių apsaugą, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008).

6Finansinio lizingo sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos savo turiniu ir esme yra standartinės sutarties sąlygos , kuriose bendrai aptarti sutarties objektas, lizingo davėjo, gavėjo įsipareigojimai ir teisės, kitos sąlygos. Specialiojoje dalyje – konkreti lizingo suma, terminas, mokėjimo grafikai ir kitos sąlygos, susijusios su sutarties objektu, lizingo gavėjo duomenimis. Paprastai prie iš anksto paruoštų bendrųjų sutarties sąlygų yra prisijungiama. Su ieškiniu teismui nepateikti duomenys, kad sutarties bendrųjų nuostatų standartinė sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal 22.2 punktą, t.y. pagal ieškovo buveinės vietą, buvo aptarta su atsakovu individualiai. ETT konstatavo, jog sutarties, sudarytos tarp vartotojo ir pardavėjo (tiekėjo), sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi, ir kuria teismui, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga (2009-06-04 ETT sprendimas byloje Nr. C-243/08). Tokiu būdu, minėta sąlyga dėl ginčų sprendimo teismine tvarka pagal ieškovo buveinės vietą (lizingo sutarties bendrųjų nuostatų 22.2 p., laidavimo sutarties 6.1 p.), nelaikytina šalių susitarimu dėl teismingumo CPK 32 str. prasme, ji vertintina kaip nesąžininga ir yra negaliojanti nuo sutarties sudarymo momento (CK 6.188 str. 6 d.). Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, ieškinio teismingumas yra nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles (LR CPK 29 str.).

7Pagal LR CPK 29 str. ieškinys fiziniam asmeniui pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Ieškinyje nurodyta, jog atsakovės L. B. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas – ( - ), atsakovo K. B. – ( - ), atsakovas T. B. deklaravęs, kad nuo 2012-04-18 d. išvykęs gyventi į užsienį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), išaiškinant ieškovui teisę kreiptis su ieškiniu į atsakovų – gyvenamosios vietos apylinkės teismą, t. y. Į Rokiškio miesto apylinkės teismą arba Kupiškio rajono apylinkės teismą

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo ( - ) ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

10Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę su šiuo pareiškimu kreiptis į Rokiškio miesto apylinkės teismą arba Kupiškio rajono apylinkės teismą.

11Grąžinti ( - ), į.k. ( - ), 448 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2013-10-03, išaiškinant, kad mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai