Byla 1A-448-966/2020
Dėl Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2020 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo V. U. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį, 243 straipsnį ir nuteistas: pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams; pagal BK 243 straipsnį 30 (trisdešimt) parų arešto

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Dargužio, Danguolės Šiugždinytės ir Jurgos Vasiliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Mariui Žukauskui, dalyvaujant prokurorui Mariui Kazlauskui, nuteistojo V. U. gynėjai advokatei Reginai Agrbai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. U. apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2020 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo V. U. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį, 243 straipsnį ir nuteistas: pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams; pagal BK 243 straipsnį 30 (trisdešimt) parų arešto.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

4Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalimi, į paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytas laikas, išbūtas sulaikyme ir suėmime nuo 2020 m. vasario 22 d. iki 2020 m. vasario 23 d.

6Vadovaujantis BK 68 straipsniu, V. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise, t. y. uždrausta vairuoti kelių transporto priemones 5 (penkeriems) metamas, šios baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

7Vadovaujantis BK 72 straipsniu, V. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – automobilio „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), konfiskavimas.

8Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti palikta galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

9( - ) apskrities vyriausiajam policijos komisariatui iš V. U. priteista 60,50 Eur proceso išlaidų.

10Teisėjų kolegija

Nustatė

111.

12V. U. nuteistas už tai, kad:

131.1.

14vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam buvo nustatytas daugiau nei 1,51 promilių neblaivumas, o būtent: 2020 m. vasario 22 d., apie 14.25 val., ( - ) ties sodyba Nr. ( - ), vairavo motorinę transporto priemonę – jam priklausantį automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) kai jam buvo nustatytas 2,70 promilių neblaivumas;

151.2.

16vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, o būtent: 2020 m. vasario 14 d. įsiteisėjus 2020 m. sausio 24 d. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nuosprendžiui, kuriuo buvo pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje ir, vadovaujantis BK 68 straipsniu, paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones 2 (dviejų) metų laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo 2020 m. sausio 24 d., vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatytas daugiau nei 1,51 promilių neblaivumas, t. y. 2020 m. vasario 22 d. apie 14.25 val., ( - ), vairavo motorinę transporto priemonę automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) kai jam buvo nustatytas 2,70 promilių neblaivumas ir taip vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

172.

18Alytaus apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo, kad V. U. kaltė padarius BK 2811 straipsnio 1 dalyje, 243 straipsnyje numatytas nusikalstamas veikas, be jo paties prisipažinimo, įrodyta kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teismo posėdyje ištirtais įrodymais: liudytojų parodymais, tarnybiniu pranešimu, įvykio vietos, daiktų apžiūros, objektų apžiūros protokolais, kitais rašytiniais duomenimis. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą, kaltinamojo prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi, įvertino informaciją apie ankstesnius teistumus, baustumus administracine tvarka ir sprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus laisvės atėmimo bausmę ir BK 68, 72 straipsniuose numatytas baudžiamojo poveikio priemones.

193.

20Apeliaciniame skunde nuteistasis V. U. prašo pakeisti Alytaus apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskiriant bausmės vykdymo atidėjimą ir įpareigojant nevartoti alkoholio ar psichiką veikiančių medžiagų, neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi, nešioti apykoję ar kita.

213.1.

22Skunde nuteistasis pažymi, kad vykdo individualią veiklą, lanko psichologo kursus, lankosi probacijos įstaigoje ir gydosi nuo alkoholizmo. Nusikaltimai buvo įvykdyti dėl priklausomybės alkoholiui. Akivaizdu, kad, paskyrus laisvės atėmimą, jis greičiau bus paveiktas neigiamai, įkalinimo įstaigos aplinka turėtų neigiamos įtakos jo socializacijai, bendravimui su vaikais. Dėl laisvės atėmimo bausmės jis negalėtų dirbti ir būtų išlaikomas valstybės. Esant šioms aplinkybėms atitinkamų įpareigojimų skyrimas ribotų jo elgesį, skatintų laikytis įstatymų reikalavimų ir sudarytų prielaidas siekti BK 41 straipsnyje numatytų tikslų.

233.2.

24Skunde V. U. nurodo ir tai, kad sutinka su jam taikytu turto konfiskavimu bei teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. Taip pat sutinka geranoriškai padengti atsiradusias proceso išlaidas. Tačiau nuteistasis atkreipia dėmesį į tai, kad teismas visiškai nesigilino į bylos esmę, sprendimą priėmė vertindamas aplinkybes paviršutiniškai, konstatuojamojoje nuosprendžio dalyje padarė nesuprantamas klaidas, nuosprendyje pasisakė dėl A. Ž. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 242 straipsnį.

253.3.

26Nuteistojo įsitikinimu, jo dedamos pastangos pasitaisyti, tai, kad jis naujų nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų nepadarė, teikia pagrindą išvadai, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas, paskiriant atitinkamus įpareigojimus. Atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą, būtų įgyvendinta bausmės paskirtis.

274.

28Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėja pritarė apeliaciniame skunde pareikštam prašymui ir nurodytiems argumentams, prašė skundą tenkinti ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

29Nuteistojo V. U. apeliacinis skundas atmetamas.

305.

31Apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnyje. Remiantis šio straipsnio 3 dalimi teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti, kartu patikrindamas ir tai, ar nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo padaryti esminiai BPK pažeidimai. Vertinamu atveju apeliaciniame skunde padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimas pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį, 243 straipsnį, baudžiamojo poveikio priemonių taikymas nėra ginčijami. Skunde keliamas klausimas tik dėl paskirtos bausmės – prašoma taikyti BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

326.

33Teisėjų kolegija, išanalizavusi baudžiamąją bylą, nuteistojo apeliacinį skundą, skundžiamą nuosprendį, konstatuoja, kad V. U. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskyrus laisvės atėmimo bausmę, baudžiamasis įstatymas buvo pritaikytas teisingai, bausmė tinkamai individualizuota teismui įvertinus visas tiek su padaryto nusikaltimo pobūdžiu ir pavojingumu, tiek su nuteistojo asmenybės charakteristika susijusias aplinkybes. Teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad paskirdamas laisvės atėmimo bausmę V. U. ir jos vykdymo neatidėdamas, pirmosios instancijos teismas jį nubaudė per griežtai.

347.

35Bausmės vykdymo atidėjimas reglamentuotas BK 75 straipsnyje. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį (redakcija nuo 2017 m. spalio 6 d.) asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienų iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Aptarta norma aiškiai įtvirtina teismo teisę, bet ne pareigą, atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, kai be nustatytų BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių pagrindų (nusikalstamos veikos kategorijos ir paskirtos bausmės dydžio), teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi, BK 75 straipsnio taikymui turi būti konstatuotas ne tik nuteistojo atitikimas formaliems šios normos taikymo pagrindams, bet ir teismui turi nekilti jokių pagrįstų abejonių dėl to, kad atidėjus paskirtos bausmės vykdymą ir paskyrus baudžiamajame įstatyme numatytus įpareigojimus, nuteistojo atžvilgiu bausmės tikslai, tiek nubaudimo, tiek prevenciniai, bus pasiekti.

368.

37Skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam V. U. už nesunkaus tyčinio nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo padarymą buvo paskirta subendrinta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri, pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, buvo sumažinta iki 6 mėnesių laisvės atėmimo. Abejonių dėl to, kad formalius BK 75 straipsnio taikymo pagrindus nuteistasis V. U. atitinka, nekyla. Tačiau priešingai, negu teigia nuteistasis, vertinamu atveju nėra pagrindo pagrįstai manyti, kad atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą, BK 41 straipsnyje numatyti tikslai bus pasiekti. Nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje atskirai BK 75 straipsnio taikymo galimybės nevertino, dėl šio straipsnio nuostatų taikymo ar netaikymo V. U. nepasisakė, vis tik pritartina nuosprendžio motyvams, kad tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę gali būti pasiekti bausmės tikslai – ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusi asmenį, bet ir užtikrinti prevencinius bausmės tikslus.

389.

39Baudžiamosios bylos duomenys patvirtina, kad šis teistumas V. U. nėra pirmas. Iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo nuteistasis buvo teistas tris kartus: 2012 m. birželio 18 d. pagal BK 149 straipsnio 1 dalį, 2014 m. spalio 22 d. pagal BK 164 straipsnį, 2020 m. sausio 24 d. pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį. Nuskalstamas veikas, už kurias nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, V. U. padarė netrukus po to, kai įsiteisėjo jo atžvilgiu priimtas 2020 m. sausio 24 d. apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus (nustatytas 2,27 promilės neblaivumas). Nuteistajam ankstesniais nuosprendžiais buvo skirtos laisvės apribojimo, terminuoto laisvės atėmimo bausmės, taip pat taikytas ir BK 75 straipsnyje reglamentuotas bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau tai reikšmingos įtakos pozityviems jo elgesio pokyčiams neturėjo, nuo teisei priešingo elgesio nesulaikė. Nusikalstamas veikas, dėl kurių padarymo pripažintas kaltu ir nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, V. U., kaip minėta, padarė netrukus po to, kai jau buvo nuteistas už analogišką nusikaltimą, bausmės vykdymo atidėjimo metu, turėdamas neišnykusį teistumą. Administracinių nusižengimų išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus patvirtina, kad V. U. ne kartą baustas ir administracine tvarka, tame tarpe ir už KET pažeidimus, susijusius su transporto priemonių vairavimu bei padarytus apsvaigus nuo alkoholio, duomenų apie paskirtų baudų už padarytus nusižengimus sumokėjimą nėra (b. l. 91–94). Visos šios aplinkybės rodo V. U. polinkį nesilaikyti įstatymų reikalavimų, atskleidžia jo abejingą požiūrį tiek į visuotinai priimtinas bendro elgesio normas, tiek į jam taikytas bausmes ir leidžia spręsti, kad savo elgesio nuteistasis kritiškai nevertina, nėra linkęs jo koreguoti. Nuteistasis automobilį vairavo žinodamas, kad neturi tokios teisės ir kad yra neblaivus, suprasdamas, kad jam nuosprendžiu yra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones ir taip elgėsi dėl to, kad, kaip pats nurodė, nebuvo kuo grįžti namo (iš draugo, su kuriuo vartojo alkoholį, namų). Toks nuteistojo paaiškinimų turinys leidžia spręsti, kad nuteistasis yra abejingas galimoms savo nusikalstamo elgesio pasekmėms, nevertina savo elgesio pavojingumo. V. U. savo kaltę pripažino, nurodė, kad nuoširdžiai gailisi, tačiau ši aplinkybė nėra pakankama BK 75 straipsnio taikymui pagrįsti. Vertinamu atveju nuteistasis, kaip minėta, nusikalto turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą ir tai nuosprendyje pagrįstai pripažinta jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktą (nusikalstamą veiką padarė recidyvistas). Iš nuteistojo paaiškinimų, taip pat iš Sodros duomenų bazės išraše esančios informacijos matyti, kad V. U. vykdo individualią veiklą, tačiau, kaip minėta, paskirtų baudų nemoka. Nuteistasis nors ir nurodo, kad šiuo metu sprendžia su alkoholio vartojimu susijusias problemas, deda visas įmanomas pastangas pasitaisyti, byloje jokių tai patvirtinančių duomenų nėra pateikta. Taip pat nėra duomenų apie nuteistojo turimus tvirtus socialinius, šeiminius ryšius, kurie skatintų jo socialiai teisingą ir nenusikalstamą elgesį.

4010.

41Teisėjų kolegijos vertinimu, aptartų aplinkybių ir faktų visuma neteikia pagrindo išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima ir be realaus laisvės atėmimo ir, kad pakanka nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus, ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį. Todėl tenkinti nuteistojo prašymą ir jam paskirto laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti teisėjų kolegija neturi pagrindo. Šios išvados kontekste pažymėtina, kad nors BK 75 straipsnyje nenustatyta tiesioginio draudimo taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus ar kuriam jau buvo taikytos tokio įstatymo nuostatos. Tačiau tokiam asmeniui bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, motyvuojant ir atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų padarymo aplinkybes bei kaltininko asmenybę, teismui konstatavus, kad bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, o kilus dėl to pagrįstų abejonių šis institutas neturi būti taikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-22-628/2018, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-64-495/2020 ir kt.). Vertinamu atveju ne tik ankstesnių teistumų ir BK 75 straipsnio taikymo faktas, bet nuteistąjį charakterizuojančių ir šioje nutartyje aptartų aplinkybių visuma kelia pagrįstas abejones dėl to, kad bausmės tikslai atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą bu pasiekti. Pažymėtina ir tai, kad BK 75 straipsnio taikymas esant nepaneigtoms abejonės dėl galimybės atidėti nuteistajam nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, neatitiktų BPK 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos baudžiamojo proceso paskirties, BK 41 straipsnyje įvirtintų bausmės tikslų bei teisingumo principo.

4211.

43Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui, siekiant nubaudimo ir prevencinių tikslų (BK 41 straipsnio 1, 2 dalys). Vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 dalimi teismas bausmę skiria pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų, atsižvelgdamas į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Vertinamu atveju pirmosios instancijos teismas bausmių skyrimą reglamentuojančias BK normas taikė tinkamai, atsižvelgė į tai, kad padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas, įvertino atsakomybę lengvinančią ir atsakomybę sunkinančią aplinkybes, atsižvelgė į ankstesniais nuosprendžiais taikytų bausmių neveiksmingumą, nuteistojo nenorą keisti savo elgesį ir pagrįstai jam paskyrė bausmes BK 2811 straipsnio 1 dalies, 243 straipsnio sankcijų ribose, tiek bausmės rūšies parinkimą, tiek jos dydį pakankamai argumentavo. Nuteistojo skundo argumentai, jo pateikiamas subjektyvus aplinkybių, kaip pakankamų BK 75 straipsnio taikymui, vertinimas, nuosprendyje padarytų išvadų nepaneigia ir nesudaro pagrindo jį keisti. Bausmė V. U. paskirta nepažeidžiant BK reikalavimų, aukščiau aptartų aplinkybių kontekste yra teisinga ir proporcinga tiek padarytų nusikalstamų veikų, tiek nuteistojo asmenybės pavojingumui ir nėra aiškiai per griežta.

4412.

45Nuteistajam paskirtos bausmės kontekste atkreipiamas dėmesys, kad priimant skundžiamą 2020 m. gegužės 14 d. nuosprendį buvo įsiteisėjęs V. U. atžvilgiu priimtas Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2020 m. sausio 24 d. nuosprendis (Liteko duomenimis nuosprendis įsiteisėjo 2020 m. vasario 14 d.), tačiau pirmosios instancijos teismas klausimo dėl 2020 m. gegužės 14 d. ir 2020 m. sausio 24 d. nuosprendžiais skirtų bausmių bendrinimo neišsprendė. Nuteistasis V. U. apeliaciniame skunde subendrinti bausmes neprašo. BPK 347 straipsnyje numatyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose. Esant tokiai situacijai teismas, vadovaudamasis BK 63 ar BK 64 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, privalo priimti nutartį subendrinti visas asmeniui paskirtas ir jo neatliktas bausmes ir nustatyti galutinę vykdytiną bausmę. Su nuosprendžių vykdymu susijusių klausimų sprendimo tvarka numatyta BPK 362 straipsnyje ir dėl šia tvarka priimtų procesinių sprendimų gali būti paduotas apeliacinis skundas. Vertinamu atveju, kai nuosprendis bausmių bendrinimo aspektu nėra skundžiamas, subendrinti bausmes neprašoma, subendrinus 2020 m. gegužės 14 d. ir 2020 m. sausio 24 d. nuosprendžiais paskirtas bausmes, net ir taikant dalinį bausmių bendrinimo būdą, būtų pasunkinta nuteistojo padėtis bei suvaržyta nuteistojo teisė apeliacinės instancijos teismo sprendimą dėl bausmių subendrinimo apskųsti BPK 364 straipsnyje numatyta tvarka. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, bausmių bendrinimo klausimas apeliacinėje instancijoje nespręstinas, šį klausimą paliekant spręsti BPK 347, 362 straipsniuose numatytais pagrindais ir tvarka.

4613.

47Apeliaciniame skunde V. U. atkreipia dėmesį nuosprendyje padarytas klaidas (pasak nuteistojo, nuosprendyje pasisakyta dėl kito asmens padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 242 straipsnyje), vertindamas jas kaip rodančias teismo nesigilinimą į bylos esmę, paviršutinišką bylos išnagrinėjimą. Tačiau nuosprendžio turinys šiuos teiginius paneigia. Nors apkaltinamajame nuosprendyje iš tikrųjų nepateikta išsami teismo ištirtų ir nuosprendyje aprašytų įrodymų analizė bei vertinimas, išvados dėl V. U. nusikalstamų veikų kvalifikavimo, jo kaltės įrodytumo yra teisingos. Iš nuosprendžio aiškiai matyti, kad buvo sprendžiama būtent dėl apelianto, o ne jo skunde nurodomo kito asmens – A. Ž. baudžiamosios atsakomybės ir aprašyti įrodymai bei jais nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios būtent su nuteistojo padarytomis teisei priešingomis veikomis.

4814.

49Konstatuojama, kad Alytaus apylinkės teismo 2020 m gegužės 14 d. nuosprendis atitinka teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus, todėl jį keisti, kaip to prašoma apeliaciniame skunde, nėra pagrindo.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

51nuteistojo V. U. apeliacinį skundą atmesti.

52Nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, bausmės subendrintos apėmimo būdu... 4. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 5. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalimi, į paskirtos laisvės atėmimo... 6. Vadovaujantis BK 68 straipsniu, V. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 7. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, V. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 8. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti palikta galioti... 9. ( - ) apskrities vyriausiajam policijos komisariatui iš V. U. priteista 60,50... 10. Teisėjų kolegija... 11. 1.... 12. V. U. nuteistas už tai, kad:... 13. 1.1.... 14. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam buvo... 15. 1.2.... 16. vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, o būtent:... 17. 2.... 18. Alytaus apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo,... 19. 3.... 20. Apeliaciniame skunde nuteistasis V. U. prašo pakeisti Alytaus apylinkės... 21. 3.1.... 22. Skunde nuteistasis pažymi, kad vykdo individualią veiklą, lanko psichologo... 23. 3.2.... 24. Skunde V. U. nurodo ir tai, kad sutinka su jam taikytu turto konfiskavimu bei... 25. 3.3.... 26. Nuteistojo įsitikinimu, jo dedamos pastangos pasitaisyti, tai, kad jis naujų... 27. 4.... 28. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėja... 29. Nuteistojo V. U. apeliacinis skundas atmetamas.... 30. 5.... 31. Apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos įtvirtintos Lietuvos Respublikos... 32. 6.... 33. Teisėjų kolegija, išanalizavusi baudžiamąją bylą, nuteistojo apeliacinį... 34. 7.... 35. Bausmės vykdymo atidėjimas reglamentuotas BK 75 straipsnyje. Pagal BK 75... 36. 8.... 37. Skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam V. U. už nesunkaus tyčinio nusikaltimo... 38. 9.... 39. Baudžiamosios bylos duomenys patvirtina, kad šis teistumas V. U. nėra... 40. 10.... 41. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptartų aplinkybių ir faktų visuma neteikia... 42. 11.... 43. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 44. 12.... 45. Nuteistajam paskirtos bausmės kontekste atkreipiamas dėmesys, kad priimant... 46. 13.... 47. Apeliaciniame skunde V. U. atkreipia dėmesį nuosprendyje padarytas klaidas... 48. 14.... 49. Konstatuojama, kad Alytaus apylinkės teismo 2020 m gegužės 14 d. nuosprendis... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 51. nuteistojo V. U. apeliacinį skundą atmesti.... 52. Nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....