Byla 2-146-835/2013
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Compex“ priešieškinį atsakovei UAB „Alytaus butų ūkis“, trečiajam asmeniui DNSB Ligoninės g. 6, dėl permokos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Naruševičienei, dalyvaujant ieškovės atstovėms advokatei Astai Bilinskienei ir direktorei S. M., atsakovės atstovams Giedriui Šimui ir direktoriui L. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis” ieškinį atsakovei Uždarajai akcinei bendrovei „Compex“, trečiajam asmeniui Daugiabučio namo savininkų bendrijai Ligoninės g. 6, dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Compex“ priešieškinį atsakovei UAB „Alytaus butų ūkis“, trečiajam asmeniui DNSB Ligoninės g. 6, dėl permokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 400,56 Lt skolą, atsakovė priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 509,45 Lt permoką.

3Ieškovės atstovės ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė, vadovaudamasi sutartimi su daugiabučio namo savininkų bendrija Ligoninės g. 6 (toliau – DNSB arba bendrija), vykdo namo nuolatinę techninę priežiūrą ir administravimą. Gyvenamojo namo ( - ) pagal nuomos sutartį išnuomoti atsakovei. Ieškovė ir atsakovė 2001-09-28 pasirašė atsiskaitymo už pastato eksploatavimą, priežiūrą ir komunalines paslaugas sutartį Nr. 108, pagal kurią atsakovė už laiptinių, siurblių elektrą atsiskaito per ieškovę pagal namo faktinį sunaudojimą. AB Rytų skirstomieji tinklai pateikdavo ieškovei sąskaitas už elektros energiją, sunaudotą gyvenamojo namo Ligoninės g. 6, Alytuje laiptinių apšvietimui ir siurbliams. Per klaidą mokėjimai pagal sąskaitas buvo paskirstomi tik gyventojams, kuriems pareikalavus buvo padaryti perskaičiavimai ir permokėta suma grąžinta į bendrijos kaupiamąsias lėšas. Atsakovei išrašyta PVM sąskaita faktūra ABU Nr. 1010662 už cirkuliacinių siurblių ir laiptinių apšvietimui suvartotą elektros energiją 2002-2011 metais 400,56 Lt sumai, kurios ji iki šiol nėra apmokėjusi. Dėl priešieškinio reikalavimų paaiškino, kad ieškovė atsakovei skaičiuodavo patalpų eksploatavimo, ūkio ir administravimo mokesčius už 100 kv. m. patalpų plotą, kurį pati atsakovė nurodė nuomos ir paslaugų teikimo sutartyse, todėl permoka susidarė dėl pačios atsakovės kaltės. Nuo 2008-07-01, pasikeitus administravimo įkainiui, 2008-07-01 ieškovė su bendrija pasirašė Pastato administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų sutartį, kurioje pastato bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros įkainis yra 0,085 Lt su PVM už 1 kv. m. bendro naudingo ploto, pastato bendrojo naudojimo objektų administravimas – 0,2268 Lt ir PVM už 1 kv. m. bendro naudingo ploto. Atsakovė kas mėnesį gaudavo apmokėjimui sąskaitas, kuriose buvo nurodytas administravimo įkainis, padidintas bendrijos pritarimu, tačiau dėl jo padidinimo pretenzijų nereiškė.

4Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priešieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė už suvartotą elektros energiją rūsių ir laiptinių apšvietimui atsiskaitinėja periodiniais mokėjimais, todėl šioje byloje turi būti taikomas penkerių metų senaties terminas. Už elektros energiją cirkuliaciniams siurbliams turi apmokėti šilumos tiekėjas ir susidariusi permoka išieškoma iš kaltų asmenų, o ne iš atsakovės. Be to ieškovu šioje byloje turėtų būti bendrija, bet ne UAB „Alytaus butų ūkis“. Dėl priešieškinio paaiškino, kad gavusi ieškovės ieškinį atsakovė peržiūrėjo 2001 m. rugsėjo 28 d. su ieškove sudarytą atsiskaitymo už pastato eksploatavimą, priežiūrą ir komunalines paslaugas sutartį Nr. 108 ir nustatė, kad ji moka mokesčius už 100 kv. m. bendro ploto, kai realus VĮ Registrų centre užfiksuotas nuomojamas plotas yra 93,67 kv. m. Todėl per 2002-2011 metus susidarė 220,13 Lt be PVM permoka. Tai pat nustatė, kad ieškovė vienašališkai padidino paslaugų kainą iki 0,302 Lt be PVM už 1 kv. m. per mėnesį, dėl ko susidarė 200,90 Lt be PVM permoka už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2011-12-31. Susidariusią 509,45 Lt permoką (421,03 Lt permoka ir 88,42 Lt PVM) prašo priteisti iš ieškovės.

5Trečiojo asmens atstovė į teismo posėdį neatvyko. Pateiktame pranešime prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir priteisti skolas iš skolininkų (b. l. 69-70).

6Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pagal 1999-01-21 eksploatacinės atsakomybės ir balansinės priklausomybės ribų aktą Nr. 521-16 yra elektros energijos vartotoja objektui - gyvenamajam namui, esančiam Ligoninės g. 6, Alytuje. Ieškovė ir atsakovė 2001-09-28 sudarė atsiskaitymo už pastato eksploatavimą, priežiūrą ir komunalines paslaugas sutartį Nr. 108. Pagal sutarties 1 punktą atsakovė, negyvenamosios patalpos, kurios bendras naudingas plotas 100 kv. m., nuomininkė, apmoka bendras pastato eksploatavimo, ūkio ir administravimo išlaidas, kurios skaičiuojamos po 0,30 Lt be PVM už kv. m. Sutarties 2.2 punkte numatyta, kad atsakovė už laiptinių, siurblių elektrą atsiskaito per ieškovę pagal namo faktinį sunaudojimą (b. l. 8). Šalių sutarimu 2006-01-03 sutarties 1 punktas pakeistas, numatant, kad negyvenamųjų patalpų, kurių bendras naudingas plotas 100 kv. m., nuomininkas apmoka bendras pastato techninės priežiūros bei administravimo išlaidas sutartine kaina po 0,255 Lt be PVM už kv. m. (b. l. 9). 2008-07-01 ieškovė su bendrija pasirašė pastato administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovė yra namo, kuriame yra atsakovės nuomojamos patalpos, administratorė, kuri teikia administravimo paslaugas - paskaičiuoja mokesčius bendrijai ir jų mokėjimą paskirsto kiekvienam buto savininkui, vykdo nuolatinę techninę priežiūrą (b. l. 51-53). Pagal sutarties 7.1 punktą pastato administravimo ir techninės priežiūros paslaugų kaina nustatoma po 0,085 Lt su PVM už 1 kv. m. bendro naudingo ploto, pastato bendrojo naudojimo objektų administravimas – 0,2268 Lt ir PVM už 1 kv. m. bendro naudingo ploto. Atsakovė tinkamai ir laiku mokėjo ieškovės paskaičiuotus mokesčius. Gyventojų prašymu ieškovė patikrino ir nustatė, kad už elektros energiją, sunaudotą laiptinių apšvietimui ir cirkuliaciniams siurbliams, mokėjimai pagal AB Rytų skirstomieji tinklai pateiktas sąskaitas buvo paskirstomi tik gyventojams neįskaitant juridinių asmenų (b. l. 6). Atlikusi perskaičiavimą ieškovė pateikė atsakovei apmokėjimui 2012-01-31 PVM sąskaitą faktūrą ABU Nr. 1010662 už cirkuliacinių siurblių suvartotą elektros energiją 2002-2011 metais 400,56 Lt sumai (b. l. 10-11). Kadangi name nėra įrengtas atskiras elektros skaitiklis cirkuliaciniams siurbliams, todėl jiems sunaudojama elektros energija yra įskaičiuojama į bendro naudojimo elektrą. Gyventojų permokėtą sumą grąžino į bendrijos sąskaitą (b. l. 35). Esant šioms aplinkybėms ieškovė byloje yra tinkama. Atsakovės prašymas dėl penkerių metų senaties termino taikymo atmestinas, kadangi iš byloje pateiktos ieškovės pažymos, atsakovės pateiktų mokėjimų žurnalų ir pažymų matyti, kad įmokos nėra periodinės, nes jų dydis skiriasi (b. l. 11, 39-42). Kiekviena šalis, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali atlikti sąskaitų patikrinimą, daryti jų perskaičiavimus, koregavimus. Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad apmokėjimui pateikiamos sąskaitos turi būti aiškios ir suprantamos.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įvertindamas įrodymus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Be kitų aplinkybių, teismas turi vertinti nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, atitiktį logikos dėsniams, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams, atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005, ir kt.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

9Vertindamas nurodytais principais visus nagrinėjamojoje byloje surinktus faktinius duomenis ir jų nekartodamas, teismas laiko įrodyta, kad perskaičiavimai dėl cirkuliacinių siurblių ir laiptinių apšvietimui sunaudotos elektros energijos ir dėl atsakovei skaičiuojamo patalpų eksploatavimo, ūkio ir administravimo mokesčio už didesnį patalpų plotą yra pagrįsti ir įrodyti. Skolos paskaičiavimo atsakovė neginčijo. Atsakovės teiginiai, kad ieškovė vienašališkai padidino paslaugų kainą iki 0,302 Lt be PVM už 1 kv. m. per mėnesį nepagrįsti, nes tokią kainą ieškovė skaičiuoja vadovaudamasi pastato administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų sutartimi sudaryta 2008-07-01 su bendrija (b. l. 51-53). Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitu patalpų savininkams, nuomininkams. Todėl ieškinys tenkintinas visiškai, priteisiant ieškovei iš atsakovės 400,56 Lt skolą, priešieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant atsakovei iš ieškovės 266,36 Lt permoką už paslaugas dėl ploto skirtumo. Kitoje dalyje priešieškinys atmestinas.

10Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 71,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 12) bei išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei – 12,00 Lt. (b. l. 1). Atsakovės priešieškinį patenkinus 52,30 procentų iš ieškovės atsakovei priteistina dalis - 37,66 Lt žyminio mokesčio (72,00 Lt x 52,30%)(b. l. 38) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Compex“ ieškovei UAB „Alytaus butų ūkis“400,56 Lt skolą ir 71,00 Lt žyminį mokestį.

14Priešieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš ieškovės UAB „Alytaus butų ūkis“ atsakovei UAB „Compex“ 266,36 Lt permoką ir 37,66 Lt žyminį mokestį.

16Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Compex“ valstybei 12,00 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą (įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai