Byla N-502-1420-07
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarties M. S. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Logislita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarties M. S. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2007 m. sausio 26 d. nutarimu M. S. pripažino kalta padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 514 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, už kurį jai skyrė administracinę nuobaudą. Nutarime taip pat nurodė, kad M. S. pažeidimu padarytą 5848 Lt dydžio žalą yra siūloma atlyginti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Logislita“.

6UAB „Logislita“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriame ginčija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007 m. sausio 26 d. nutarimo dalį, kuria nurodytas siūlymas UAB „Logislita“ atlyginti pažeidimu padarytą žalą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 9 d. nutartimi skundą atsisakė priimti. Teismas vadovavosi ATPK 291 straipsniu ir nurodė, kad UAB „Logislita“ nėra asmuo, turintis teisę skųsti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007 m. sausio 26 d. nutarimą.

8II.

9UAB „Logislita“ atskirajame skunde prašo panaikinti 2007 m. vasario 9 d. teismo nutartį ir skundą priimti. Nurodo, kad teismo nutartis riboja bendrovės teisę skųsti viešojo administravimo subjekto priimtą individualaus pobūdžio teisės aktą, kuriuo ji yra įpareigota atlyginti aplinkai padarytą žalą. Tai prieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktui.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12ATPK 291 straipsnyje reglamentuota, kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas, organas, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis.

13Kartu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teisę į teisminę gynybą taip pat turi įmonės, įstaigos, organizacijos bei kitos institucijos. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi, minėtos teisės normos kiekvienam subjektui garantuoja teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, jei, jo manymu, yra pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

14Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007 m. sausio 26 d. nutarime buvo pasisakyta dėl UAB „Logislita“ pareigų – nutarime iš esmės išdėstytas nurodymas UAB „Logislita“ atlyginti pažeidimu padarytą 5848 Lt žalą. Atsižvelgus į tai spręstina, kad minėtas nutarimas yra priimtas ir UAB „Logislita“ atžvilgiu, todėl, įgyvendinant šios bendrovės teisę į teisminę gynybą, jos pareikštą skundą M. S. administracinio teisės pažeidimo byloje yra būtina priimti ir nagrinėti teisme.

15Remiantis tuo, kas pasakyta, atskirasis skundas yra tenkinamas, o pirmosios instancijos teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartis naikinama. Atsižvelgus į tai, kad byloje nebuvo spręstas pateikto skundo atitikimo kitiems įstatymo reikalavimams klausimas, o ši teisė suteikta pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnis), pareiškėjo skundas grąžinamas teismui spręsti jo priėmimo klausimą iš naujo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Logislita“ atskirąjį skundą tenkinti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti tam pačiam teismui spręsti uždarosios akcinės bendrovės „Logislita“ skundo priėmimo klausimą iš naujo.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai