Byla 2-1140-159/2011
Dėl pirkimo– pardavimo, paskolos grąžinimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovės atstovui A. J., atsakovų atstovui advokatui Tomui Juodžiui, viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Minritėja“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Okeanika“, M. V. ir R. L. dėl pirkimo– pardavimo, paskolos grąžinimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovės BUAB „Minritėja“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgaliotas asmuo N. Č. 2010-12-17 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Okeanika“, M. V. ir R. L. dėl pirkimo–pardavimo, paskolos grąžinimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo. Prašė teismą pripažinti: 1) 2009-03-19 pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Minritėja“ ir UAB „Okeanika“, kuria parduotas vilkikas MAN ir puspriekabė SCHMITZ, negaliojančia; 2) 2009-04-01 paskolos grąžinimo atsakovui R. L. sutartį, įformintą kasos išlaidų orderiu Nr. 04, negaliojančia; 3) taikyti restituciją – ieškovei BUAB „Minritėja“ solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Okeanika“ ir M. V. 57 800 Lt; 4) ieškovei BUAB „Minritėja“ solidariai priteisti iš atsakovų R. L. ir M. V. 27 300 Lt (b. l. 3–8).

3Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi ieškovės BUAB „Minritėja“, įmonės kodas 242053730, buveinė Budelkiemio g. 16–24, Klaipėda, ieškiniui užtikrinti areštuotas atsakovams UAB „Okeanika“, įmonės kodas 142061982, buveinė Šilutės pl. 39, Klaipėdoje, ir M. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o šio nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ar turtinės teisės, neviršijant 57 800 Lt sumos, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovo M. V. darbo užmokestis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; areštuotas atsakovams R. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o šio nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ar turtinės teisės, neviršijant 27 300 Lt sumos, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovų R. L. ir M. V. darbo užmokestis, uždrausta areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę (b. l. 51–52).

42011-02-02 priimtas atsakovų UAB „Okeanika“, M. V. ir R. L. atstovo advokato

5T. Juodžio atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Juo prašoma ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių visas actio Pauliana sąlygas. Atsakovai nesutinka su ieškovės argumentu, jog transporto priemonės – vilkikas MAN ir puspriekabė SCHMITZ – parduotos už mažesnę nei rinkos kainą. Prieštarauja ieškinyje nurodytam teiginiui, jog ieškovė grąžindama skolą

6R. L. pažeidė kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą. Atsakovai nesutiko ir su ieškovės pasirinktu restitucijos taikymo būdu (b. l. 68–73).

7Ieškovės BUAB „Minritėja“ atstovas A. J. parengiamojo teismo posėdžio metu pareiškė, kad ginčas su atsakovais išspręstas taikiai. Prašo teismą patvirtinti 2011-08-22 šalių sudarytą taikos sutartį, bylą nutraukti.

8Atsakovų UAB „Okeanika“, M. V. ir R. L. atstovas advokatas T. Juodys prašo teismą patvirtinti 2011-08-22 šalių sudarytą taikos sutartį, bylą nutraukti, išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentu įteikimu, priteisimo iš šalių valstybei klausimus.

9Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

10CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš šalių 2011-08-22 sudarytos taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, susitarė dėl taikaus ginčo išsprendimo ir jo teisinių pasekmių, todėl yra pagrindas taikos sutartį tvirtinti, civilinę bylą nutraukti (b. l. 158; CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

11Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiškos šalių 2011-08-22 sudarytos taikos sutarties sąlygų įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

12Nustatyta, kad išnagrinėtoje byloje patirta 23,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Minimos išlaidos turėtų būti priteistos iš šalių, tačiau įvertinus jų dydį, netikslinga tokias išlaidas išieškoti iš šalių, nes jų išieškojimui bus patirtos dar didesnės išlaidos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalimi,

14293 straipsnio 5 dalimi, 294 straipsnio 2 dalimi ir 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

15civilinėje byloje Nr. 2-1140-159/2011 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Minritėja“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Okeanika“, M. V. ir R. L. dėl pirkimo–pardavimo, paskolos grąžinimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, patvirtinti 2011-08-22 taikos sutartį, sudarytą ieškovės BUAB „Minritėja“, įmonės kodas 242053730, registracijos adresas Budelkiemio g. 16–24, Klaipėda, atstovaujamos administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens A. J., asmens kodas ( - ) veikiančio pagal 2011-08-12 UAB „Minritėja“ kreditorių susirinkimo nutarimą ir UAB „Bankroto valdymas“ direktoriaus įgaliojimą ir atsakovai: UAB „Okeanika“, įmonės kodas 142061982, buveinė Šilutės pl. 39 Klaipėda; M. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), R. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ); šiomis sąlygomis:

161. Ieškovė atsisako visų savo ieškinio reikalavimų atsakovams.

172. Atsakovai iš dalies pripažįsta ieškovės reikalavimus ir ieškovei atsisakius visų ieškinio reikalavimų sumoka ieškovei 13 500 Lt (trylikos tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio sumą.

183. Atsakovai šios sutarties 2 dalyje nurodytą 13 500 Lt (trylikos tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio sumą sumoka ieškovei šiais terminais ir sumomis į ieškovės sąskaitą ( - ), Swedbank AB:

19a) 4 000 Lt (keturių tūkstančių litų) sumą iš karto, bet ne vėliau kaip per tris dienas, po teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį;

20b) likusius 9 500 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus litų) per trisdešimt dienų nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo.

214. Atsakovai savo prievolę pagal šią sutartį vykdo griežtai laikydamiesi 3 dalyje nustatytų terminų. Atsakovai gali skolą grąžinti anksčiau laiko, nei nurodyta sutarties 3 dalyje. Atsakovams vėluojant sumokėti 3 dalyje nurodytas sumas, skaičiuojami 0, 1 proc. (viena dešimtoji procento) delspinigiai nuo 3 dalyje nurodytos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovų prievolėms pagal šią sutartį bus taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 str. nuostatos. Atsakovams nevykdant sutarties 3 dalyje numatytų pareigų, ieškovė gali ginti savo pažeistas teises norminių aktų nustatyta tvarka.

225. Kiekviena iš šalių pati prisiima savo patirtas teismo išlaidas bei išlaidas advokatų pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina atsakovai po lygiai.

23Civilinę bylą Nr. 2-1140-159/2011 nutraukti.

24Atsakovams UAB „Okeanika“, M. V. ir R. L. iki galo įvykdžius šalių 2011-08-22 sudarytos ir teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi ieškovės BUAB „Minritėja“, įmonės kodas 242053730, buveinė Budelkiemio g. 16–24, Klaipėda, ieškiniui užtikrinti atsakovams: UAB „Okeanika“, įmonės kodas 142061982, buveinė Šilutės pl. 39 , Klaipėda, ir M. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių, neviršijant 57 800 Lt sumos, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovo M. V. darbo užmokestis – areštą; uždraudimą areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; panaikinti atsakovams R. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių, neviršijant 27 300 Lt sumos, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovų R. L. ir M. V. darbo užmokestis – areštą, uždraudimą areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę.

25Nutartį per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovės BUAB „Minritėja“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi ieškovės BUAB... 4. 2011-02-02 priimtas atsakovų UAB „Okeanika“, M. V. ir... 5. T. Juodžio atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Juo prašoma ieškinį... 6. R. L. pažeidė kreditorių reikalavimų tenkinimo... 7. Ieškovės BUAB „Minritėja“ atstovas A. J.... 8. Atsakovų UAB „Okeanika“, M. V. ir 9. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 10. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą... 11. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi atsakovams taikytos... 12. Nustatyta, kad išnagrinėtoje byloje patirta 23,75 Lt išlaidų, susijusių su... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5... 14. 293 straipsnio 5 dalimi, 294 straipsnio 2 dalimi ir 290–291 straipsniais,... 15. civilinėje byloje Nr. 2-1140-159/2011 pagal ieškovės bankrutuojančios... 16. 1. Ieškovė atsisako visų savo ieškinio reikalavimų atsakovams.... 17. 2. Atsakovai iš dalies pripažįsta ieškovės reikalavimus ir ieškovei... 18. 3. Atsakovai šios sutarties 2 dalyje nurodytą 13 500 Lt (trylikos... 19. a) 4 000 Lt (keturių tūkstančių litų) sumą iš karto, bet ne vėliau kaip... 20. b) likusius 9 500 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus litų) per... 21. 4. Atsakovai savo prievolę pagal šią sutartį vykdo griežtai laikydamiesi 3... 22. 5. Kiekviena iš šalių pati prisiima savo patirtas teismo išlaidas bei... 23. Civilinę bylą Nr. 2-1140-159/2011 nutraukti.... 24. Atsakovams UAB „Okeanika“, M. V. ir 25. Nutartį per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu...