Byla 2-2579-260/2011
Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal ieškovų R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas, tretysis asmuo S. S

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, susipažinęs su 2011 05 20 paskirta jam nagrinėti persiųsta iš Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr. 2-5386-115/2011 dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal ieškovų R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas, tretysis asmuo S. S.,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2011 05 19 gauta persiųsta iš Vilniaus apygardos teismo nagrinėti civilinė byla Nr. 2-5386-115/2011 dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal ieškovų R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas, tretysis asmuo S. S.. Byla, kaip nurodoma jos lydraštyje (b.l. 119) persiųsta vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2011 04 22 nutartimi.

3Vilniaus apygardos teismas 2011 04 22 nutartyje (b.l. 101-102) , nurodė, kad šis teismas, susipažinęs su ieškovų ieškiniu, nutarė ieškovų R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas, tretysis asmuo S. S., dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, perduoti Kauno apygardos teismui. Taip nuspręsdamas teismas vadovavosi CPK 34 str. 2 d. 1 p.

4Vertinant, kad ne bylos siuntimo lydraščio turinys, o teismo nutartis, kurios pagrindu persiunčiama byla apsprendžia bylos perdavimo kitam teismui pagrindą, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos teismas nutarė perduoti ne bylą, o tik ieškinį. CPK 34 straipsnio 2 dalis (visi šios dalies punktai) numato galimybę perduoti nagrinėti kitam teismui bylą, bet ne ieškinį.

5Ieškovai ieškinį 2011 04 19 pateikė Vilniaus apygardos teismui (b.l. 1-16). CPK 137 straipsnis, reglamentuojantis ieškinio priėmimą, nustato, kad ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia priimdamas rezoliuciją, šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu. Tokio veiksmo Vilniaus apygardos teismas neatliko. Taigi šis teismas ieškinio nepriėmė. Dėl to persiųsta Kauno apygardos teismui civilinė byla Nr. 2-5386-115-2011 yra ne pagal įstatymą iškelta civilinė byla, o tik persiųstas ieškinys. Vilniaus apygardos teismui nepriėmus jam pateikto ieškinio, nebuvo pagrindo bylos, kuri faktiškai nepradėta, persiųsti kitam teismui.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad ginčai tarp teismų dėl bylos perdavimo negalimi. Neturėdamas pagrindo toliau nagrinėti bylą, kurioje nepriimtas ieškinys, Kauno apygardos teismas pirmiausia privalo išspręsti ieškinio priėmimo klausimą.

7Susipažinus su pateiktu aštuonių ieškovų ieškiniu, pripažintina, kad toks ieškinys nėra grupės ieškinys, kaip kad nurodo ieškovai ir kaip numato CPK 49 straipsnio 5 dalis. Išnagrinėjus grupės ieškinį teismo sprendimas turėtų būti atsakovui viešo draudžiančio ar įpareigojančio pobūdžio, tačiau tai neturėtų būti sprendimas, kuriuo ginami atskiri privatūs visų grupės narių interesai. Ieškovai, prašydami pripažinti negaliojančiomis jų su atsakovu sudarytas kreditavimo sutartis, akivaizdžiai siekia, jog būtų apginti kiekvieno iš jų privatūs interesai. Ieškovų reikalavimai yra pagrįsti ta pačia medžiaga fakto ir teisės klausimais, todėl jie, galėdami pareikšti kiekvienas ir atskirą ieškinį, tėra siejami tik neprivalomo procesinio bendrininkavimo, kokį nustato CPK 43 str. 1 d. 2 p.

8Ieškovai R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiomis kiekvieno iš jų su atsakovu AB DnB Nord bankas sudarytas kreditavimo sutartis. Ieškovai teigia, kad atsakovas sudarė ginčo sandorius, t. y. paskolos sutartis, nesąžiningai ir neteisėtai. Jų nuomone, ginčo sandoriai negalioja, nes jie sudaryti fiktyviai, pažeidžia ieškovų teises. Ieškovai, ginčydami sandorius, neprašo taikyti restitucijos, o reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, jeigu neprašoma ar nėra pagrindo taikyti restituciją, yra neturtinio pobūdžio.

9Kadangi ieškovai pateikė neturtinio pobūdžio ieškinį, t.y. patenkinus ieškinį jie neįgys turtinių teisių, nėra pagrindo vertinti, jog tokio ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų. Dėl šios priežasties ieškovų ieškinį Kauno apygardos teismas atsisako priimti kaip neteismingą tam (apygardos) teismui (CPK 27 str. 137 str. 2 d. 2 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27, 137 ir 290 straipsniais, teismas

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovų R. L., J. Z., E. P., G. G., Ž. K., V. Z., M. J. ir J. Z. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis kaip neteismingą Kauno apygardos teismui.

12Ieškinį su priedais, įsiteisėjus šiai nutarčiai, grąžinti ieškovams.

13Nurodyti, kad ieškovai turi teisę pareikšti kaip bendrininkai ieškinį ar kiekvienas atskirą ieškinį atsakovo buveinės arba, jei kreipsis kaip vartotojai dėl vartojimo sutarčių, savo gyvenamosios vietos apylinkės teisme; teisė pasirinkti vieną iš kelių teismų, kuriems teisminga byla, priklauso kiekvienam ieškovui.

14Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo, gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai