Byla 2SP-32573-435/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė ir G. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Kauno centrinio felinologų klubo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė ir G. K.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų ir pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki sprendimo, kuriuo bus išspręstas klausimas dėl antstolės veiksmų, įsiteisėjimo. Nurodė, kad Kauno apylinkės teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu G. K. įpareigojo atlyginti pareiškėjui didesnę sumą bylinėjimosi išlaidų nei pareiškėją G. K.. Pareiškėjas atliko skolos įskaitymą, tačiau G. K. kreipėsi į antstolę dėl skolos išieškojimo. Antstolė pareiškėjui raginimo įvykdyti sprendimą neįteikė, tačiau priskaičiavo 376,28 Eur vykdymo išlaidų ir priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ).

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 str. 3 d. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

4Prašymas tenkintinas.

5Skundo pagrįstumo klausimas šioje civilinio proceso stadijoje nenagrinėtinas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, užtikrinti kuo maksimalesnį ir efektyvesnį pareiškėjo teisių gynimą.

6CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

7CPK 510 str. 3 d. numato, jog skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau, teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymą įstatymas numato kaip išimtinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, be kita ko prima facie įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų.

8Nustatyta, kad pareiškėjas skundžia antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmus, vykdant skolos išieškojimą iš Kauno centrinio felinologų klubo G. K. naudai. Teismas daro išvadą, jog išnagrinėjus skundą ir galimai nustačius antstolės neteisėtų veiksmų faktą, pareiškėjui gali kilti papildomos neigiamos pasekmės, todėl vykdymo veiksmai sustabdytini iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145 str., 147 str., 151 str., 510 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus antstolės Sonatos Vaicekauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas pareiškėjo Kauno centrinio felinologų klubo skundas dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas.

12Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

13Nutartis vykdoma skubiai.

14Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai