Byla e2A-762-254/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų klubo apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų klubo patikslintą ieškinį atsakovei antstolei S. V. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont draudimo brokeris“, LLoyd‘s of London sindikatai ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantys per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, išieškotoja G. K..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl neteisėtais antstolės veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Ieškovas Kauno centrinis felinologų klubas (toliau ir Klubas) ir ieškovė Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ (toliau ir Draugija) patikslintame ieškinyje nurodė, kad antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0114/16/01501 dėl 1 393,72 Eur išieškojimo iš skolininko Klubo ir vykdomoji byla Nr. 0114/16/01502 dėl 929,73 Eur išieškojimo iš skolininkės Draugijos išieškotojos trečiojo asmens G. K. naudai, pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1783-800/2016 išduotus vykdomuosius raštus. Ieškovai kreipėsi į atsakovę su skundais dėl jos veiksmų vykdomosiose bylose, prašydami pripažinti juos neteisėtais, vykdomąsias bylas nutraukti ir įpareigoti antstolę grąžinti priverstinai išieškotas sumas. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi, pagal Klubo prašymą, civilinėje byloje Nr. 2SP-32573-435/2016 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01502 iki bus išnagrinėtas Klubo skundas dėl antstolės veiksmų. Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-3896-375/2017 Draugijos ir Klubo skundai buvo atmesti. Tenkinus Draugijos ir Klubo atskirąjį skundą iš dalies, Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 pirmosios instancijos teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartis buvo panaikinta iš dalies: abejose vykdomosiose bylose panaikinti raginimai įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų paskaičiavimai, patvarkymai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas ir išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymai. Ieškovai nurodė, kad vykdomosios bylos grąžintos į raginimų stadiją (iki priverstinio vykdymo stadiją) konstatuojant, jog priverstinio vykdymo procesas buvo pradėtas neteisėtai, t. y. tinkamai neįteikus ieškovams raginimų įvykdyti sprendimą, todėl ieškovai sprendžia, kad antstolė privalėjo nedelsiant po Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 grąžinti jiems be teisinio pagrindo nurašytas sumas. Tačiau jos buvo grąžintos tik bylos nagrinėjimo metu: Klubui – 1 393,72 Eur, Draugijai – 929,73 Eur, kas sąlygojo ieškinio reikalavimų sumažinimą nuo 2659,26 Eur iki 335,81 Eur (2 659,26 Eur – 1 393,72 Eur – 929,73 Eur = 335,81 Eur). Ieškovų nuomone, kadangi 2017 m. gegužės 8 d. ir 2017 m. gegužės 9 d. antstolio A. Š. patvarkymais buvo atlikti įskaitymai, tai ieškovai dar iki šios bylos iškėlimo teisme nebebuvo skolingi trečiajam asmeniui (išieškotojai). Vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01501 iš Klubo banko sąskaitos per 2016-12-02 iki 2017-05-16 buvo nurašyta 1602,28 Eur suma, iš kurios 1549,36 Eur buvo pervesti į antstolės sąskaitą, taip pat nuskaityti 28,56 Eur PLAIS mokesčiai ir 24,36 Eur banko mokesčiai. Kadangi 2017-07-11 atsakovės patvarkymu buvo grąžinta tik 1393,72 Eur suma, todėl prašė priteisti iš atsakovės 208,56 Eur žalos atlyginimo, 14,76 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo lėšų nurašymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01502 iš Draugijos banko sąskaitos per 2016-12-02 iki 2017-01-25 buvo nurašyta 1022,89 Eur suma, iš kurios: 992,65 Eur pervesta į antstolės sąskaitą, taip pat nuskaityti 16,32 Eur PLAIS mokesčiai ir 13,92 Eur banko mokesčiai. Kadangi 2017-07-11 atsakovės patvarkymu buvo grąžinta 929,73 Eur, todėl Draugija prašė priteisti iš atsakovės 93,16 Eur žalos atlyginimo, 14,76 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo lėšų nurašymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė antstolė S. V. patikslintu atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad išieškotojos G. K. pateiktus vykdymui, pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1783-800/2016 išduotus, vykdomuosius raštus priėmė, nes nenustatė akivaizdžių kliūčių juos priimti vykdymui, todėl pradėjo vykdymo veiksmus. Nors Kauno apygardos teismas 2017-05-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 panaikino antstolės patvarkymus dėl priverstinio priteistų iš ieškovų sumų vykdymo, tačiau ta pačia nutartimi teismas netenkino ieškovų reikalavimo dėl antstolės įpareigojimo grąžinti visas priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas susijusias sumas ir vykdomųjų bylų nenutraukė. Teismas vertino, kad antstolė turėjo teisę priimti vykdomuosius raštus ir pradėti išieškojimo veiksmus. Ieškovai ieškinį grindė aplinkybe, kad jie atliko įskaitymą iki priverstinių vykdymo veiksmų pradėjimo, vėliau šio argumento atsisakė ir savo, kaip išieškotojų, vykdomuosius raštus dėl išieškojimo iš skolininkės G. K. pateikė vykdymui antstoliui A. Š.. Šis, turėdamas duomenų apie atsakovės kontoroje vykdomas vykdomąsias bylas, 2017 m. gegužės 8 d. ir 9 d. patvarkymais, pagal CPK 687 straipsnio nuostatas, įskaitė priešpriešinius Draugijos 929,73 Eur ir Klubo – 1393,72 Eur reikalavimus. Antstolė apie įskaitymą buvo informuota 2017 m. gegužės 9 d., tačiau išieškotų sumų negalėjo grąžinti iš karto todėl, kad vykdomosios bylos buvo perduotos teismui su ieškovų skundais, be to, patvarkymai dėl įskaitymo pagal įstatymą galėjo būti apskųsti (CPK 627 straipsnis). Teismui grąžinus vykdomąsias bylas, 2017 m. liepos 11 d. patvarkymais antstolė grąžino ieškovams įskaitytas Draugijos 929,73 Eur ir Klubo – 1393,72 Eur sumas. Antstolė nurodė, kad ji galėjo taikyti areštą ieškovų sąskaitoms nuo raginimo išsiuntimo, nes šie veiksmai nėra varžomi informacijos apie raginimo įteikimo gavimą (CPK 657, 658 straipsniai, LAT 2012-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012), o jas areštavus, lėšos buvo pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą ir nebuvo paskirstytos. Antstolė priverstinių veiksmų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu neatliko. Antstolė taikė ieškovų turto areštą, nes jų atstovė 2016-12-05 informavo antstolę apie išsiųstą trečiajam asmeniui pranešimo dėl atlikto priešpriešinių piniginių sumų įskaitymą, nors jau buvo pradėtos vykdomosios bylos (2016-11-08). Vien formalus vykdymo veiksmų atlikimo tvarkos pažeidimas (piniginių lėšų pervedimo nesustabdymas nedelsiant po to, kai paaiškėja vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas (CPK 625 straipsnio 2 dalis), nėra pagrindas spręsti, kad į antstolės depozitinę sąskaitą perverstos lėšos turi būti grąžintos, nes nuosavybės teisė į jas išlieka skolininkams (LAT 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2013). Be to, antstolės vertinimu, vykdymo veiksmai buvo sustabdyti, o jų sustabdymas nereiškia vykdymo veiksmų atšaukimo ar panaikinimo. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinyje nenurodyta iš ko susideda reikalaujama priteisti 335,81 Eur žala, todėl nėra galimybės įvertinti ar suma laikytina žala draudimo sutarties požiūriu, kada ji padaryta, be to, reikia nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Trečiasis asmuo pastebėjo, kad 484 Eur advokato honoraras, kai ieškinio suma 335,81 Eur, yra neprotingai didelis, nes neišnaudotos galimybės ginčą sureguliuoti geruoju. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont draudimo brokeris“ atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti. Trečiasis asmuo sutiko su atsakovės argumentais, papildomai nurodė, kad teismas turi pasisakyti dėl antstolės neteisėtų veiksmų (veikimo, neveikimo) fakto, dėl kurių atsakovei kiltų civilinė atsakomybė, nustatyti šių veiksmų vykdymo laikotarpį (konkrečią neteisėtų veiksmų vykdymo datą ar laikotarpį), nes tai esminė informacija, nustatant draudiminio įvykio faktą ir kuriam draudimui (kuriai draudimo sutarčiai) šis įvykis turėtų būti priskirtas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovei antstolei S. V. iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 347,89 Eur, o iš ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo – 344,65 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti; grąžino ieškovui Kauno centriniam felinologų klubui 6,29 Eur žyminį mokestį; priteisė iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 3,41 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nustatė, kad šiuo atveju ginčas byloje kilo dėl to, kad atsakovė neteisėtai pradėjo bei galimai neteisėtai tęsė, galiojant laikinajai apsaugos priemonei – vykdymo veiksmų sustabdymui, priverstinį vykdymą, dėl ko iš ieškovų sąskaitos nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gegužės 16 d. buvo nurašytos lėšos, kurių ieškovai nebūtų praradę, jei antstolė nebūtų atlikusi galimai neteisėtų priverstinio vykdymo veiksmų, kas ieškovams sukėlė žalą. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus įrodymus ir šalių paaiškinimus, konstatavo, kad ieškovai neįrodė atsakovės visų civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. žalos, neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp antstolės neteisėtų procesinių veiksmų bei nurodomos žalos ir kaltės (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Teismas nustatė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01502 antstolės patvarkymų, kurie teismo buvo pripažinti neteisėtais, pagrindu nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. sausio 25 d. faktiškai iš Draugijos banko sąskaitos buvo nurašyta bendra 1 022,89 Eur suma, iš kurios: 992,65 Eur pervesta į antstolės sąskaitą, 16,32 Eur PLAIS mokesčiai ir 13,92 Eur banko mokesčiai. Atsakovės 2017 m. liepos 11 d. patvarkymu Draugijai 2017 m. liepos 12 d. grąžinta 929,73 Eur (liko po grąžinimo – 62,92 Eur antstolei, VĮ Registrų centrui – 16,32 Eur, akcinei bendrovei „Swedbank“ – 13,92 Eur) (t. 1, b. l. 148–149).Vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01501 antstolės patvarkymų, kurie teismo buvo pripažinti neteisėtais, pagrindu nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gegužės 16 d. faktiškai iš Klubo banko sąskaitos buvo nurašyta bendra 1 602,28 Eur suma, iš kurios: 1 549,36 Eur pervesta į antstolės sąskaitą, 28,56 Eur PLAIS mokesčiai ir 24,36 EUR banko mokesčiai. Atsakovės 2017 m. liepos 11 d. patvarkymu ieškovui 2017 m. liepos 12 d. buvo grąžinta 1393,72 Eur suma (po grąžinimo liko – 155,64 Eur antstolei, valstybės įmonei Registrų centrui – 28,56 Eur, akcinei bendrovei „Swedbank“ – 24,36 Eur). Teismas nustatė, kad 2017 m. liepos 12 d. grąžinus Klubui 1 393,72 Eur, o Draugijai – 929,73 Eur, ieškinys buvo patikslintas – bendra patikslinto ieškinio suma liko 335,81 Eur (2 659,26 Eur – 1 393,72 Eur – 929,73 Eur), kurią ieškovai laiko patirta žala. Teismas nustatė, kad priverstinio vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose buvo pradėti 2016 m. gruodžio 1 d. (sprendime klaidingai nurodyti 2012 m.). 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi buvo taikyta laikinosios apsaugos priemonė – vykdymo veiksmų sustabdymas. Atsakovės veiksmų neteisėtumas dėl netinkamai įteiktų raginimų konstatuotas Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.e2S-1247-601/2017 ir padaryta išvada, kad antstolė nepagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus (neteisėti veiksmai), paskaičiuodama papildomas vykdymo išlaidas ir atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą (žala). Tačiau sprendė, kad šie atsakovės neteisėti veiksmai nesąlygojo jos veiksmų neteisėtumo dėl to, kad ji negrąžino jau išieškotų piniginių lėšų. Nutartyje buvo nurodyta tik tai, kad antstolė nepagrįstai pasielgė paskaičiuodama papildomas išlaidas ir atlygį, tačiau šios išlaidos nebuvo išieškotos, todėl reali žala nepatirta, o neteisėti veiksmai sudarė tik prielaidą žalai atsirasti. Antstolė tik užbaigusi vykdomąsias bylas turi išspręsti vykdymo išlaidų išieškojimo klausimą. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nenustatė priežastinio ryšio tarp antstolės neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos. Teismas pastebėjo, kad veiksmai, sudarę tik prielaidas žalai atsirasti, bet jos tiesiogiai nesukėlę, nėra žalos atlyginimo prievolės atsiradimo pagrindas. Teismas sutiko, kad atsakovė turėjo pagrindą nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo momento vykdomosios bylose areštuoti pinigines lėšas pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį, tačiau pažymėjo, kad aptariamose vykdomosios bylose antstolė atliko skolos išieškojimo pagal CPK 689 straipsnio 1 dalį veiksmus, o ne turto areštavimo veiksmus, kuomet pateikiamas apribojimas disponavimo piniginėmis lėšomis. Tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nors nurašytos lėšos buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, tačiau jos nebuvo paskirstytos ir laikomos iki ieškovų skundų dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo. Teismas konstatavo, kad šioje byloje buvo svarbu atsakyti, kiek ši aplinkybė galėjo sąlygoti antstolės veiksmų neteisėtumą ir ieškovų prašomos žalos, kildinamos iš sumokėtų lėšų VĮ Registrų centrui ir AB „Swedbank“ ieškovams atsiradimą ir sprendė, kad išieškotos lėšos yra antstolės depozitinėje sąskaitoje, todėl yra ieškovų nuosavybė ir atmetė jų reikalavimą dėl 14,75 Eur ir 19,33 Eur palūkanų priteisimo. Kadangi Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi konstatuota, kad antstolė pagrįstai priėmė vykdomuosius dokumentus vykdyti ir pradėjo juos vykyti, atitinkamai pagrįstai priskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas ir atliko kitus pirminius veiksmus, tai ar lėšos būtų likusios ieškovų sąskaitoje ar jos pervestos antstolei, bet kuriuo atveju būtų skaičiuojamas 1,02 Eur PLAIS sistemos palaikymo mokestis, todėl sprendė, kad nėra pagrindo priteisti patirtų išlaidų valstybės įmonei Registrų centrui. Teismas pripažino, kad dėl to, kad lėšos buvo nurašomos į antstolio sąskaitą, ieškovai patyrė 0,87 Eur išlaidas akcinei bendrovei „Swedbank“, kurių būtų nepatyrę, jeigu jos būtų paliktos ieškovų sąskaitoje. Todėl teismas vertino, kad šioje dalyje ieškovai įrodė patyrę žalą, tačiau ne už visą Klubo prašomą laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gegužės 16 d. – 24,36 Eur žalos dydį, ir už Draugijos prašomą laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. sausio 25 d.–13,92 Eur žalos. Teismas sprendė, kad iš esmės ieškovų teises pažeidė pradinis lėšų nurašymas, o ne jų areštas. Todėl, nustatęs, kad žala dėl pirminių lėšų nurašymo itin minimali (0,87 Eur X 2, t. y. iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), o pačios lėšos apeliacinės instancijos teismo nutartimi ieškovams nebuvo grąžintos, jos buvo įskaitytos, šioje dalyje teismas ieškinio taip pat netenkino. Teismas konstatavo, kad byloje nekilo ginčo, kad teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, antstolė papildomų priverstinių vykdymo veiksmų neatliko, tačiau ir ieškovų raginama, ji neatšaukė išieškojimo per PLAIS sistemą ir jis buvo tęsiamas iki 2017 m. gegužės 16 d., iki kol Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi vykdomąsias bylas grąžino į raginimo stadiją. Tačiau nustatęs šias aplinkybes, teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-06-25 nutartimi civilinėje byloje ir Nr. 3K-3-386/2013, kurioje konstatuota, jog antstolio veiksmų atlikimo tvarkos pažeidimas nelemia esminio savininko teisių pažeidimo ir lėšų grąžinimo, o antstolė po 2017 m. lapkričio 17 d. piniginių lėšų nenurašinėjo. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, iš ieškovų atsakovei priteisė 700 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Bylos nagrinėjimo eigoje sumažinus ieškinio sumą, ieškovams grąžino 75 proc. žyminio mokesčio: ieškovui 16,04 Eur (36,38 Eur – 15 Eur) X 75 proc.), o ieškovei – 6,34 Eur (23,45 Eur – 15 Eur) (CPK 80 straipsnio 2 dalis), likusius 25 proc. žyminio mokesčio sumos teismas priteisė ieškovams iš atsakovės: ieškovui – 5,35 Eur, o ieškovei – 2,11 Eur. Atlikus priteistų sumų įskaitymą, iš ieškovo atsakovei priteisė 344,65 Eur (350 Eur – 5,35 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o iš ieškovės atsakovei – 347,89 Eur (350 Eur – 2,11 Eur). Nustačius, kad teismas byloje patyrė 19,5 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įvertinus, tai, kad ieškovams turi būti grąžinta dalis sumokėto žyminio mokesčio, teismas, atlikęs įskaitymą, ieškovui grąžinamo 6,29 Eur (16,04 Eur – 9,75 Eur) žyminį mokestį, o iš ieškovės valstybei priteisė 3,41 Eur (9,75 Eur – 6,34 Eur) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovai Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų klubas prašo teismo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį (patikslintą ieškinį) patenkinti; priteisti apeliantams (ieškovams) iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolės neteisėti veiksmai nesąlygojo jos veiksmų neteisėtumo dėl to, kad ji negrąžino jau išieškotų piniginių lėšų ieškovei. Pažymi, kad konstatavus antstolės veiksmų neteisėtumą, neteisėtais laikytini ir tų veiksmų pagrindu atlikti nurašymai. Todėl lėšos, kurios buvo nurašytos be teisinio pagrindo, negali būti laikomos nurašytomis teisėtai ir negali būti toliau laikomos antstolės sąskaitoje. Apeliantų nuomone, antstolės kaltė pasireiškė ne tik lėšų negrąžinimu, bet jų nurašymu, dėl ko ieškovai patyrė nuostolius. Todėl vengimas grąžinti neteisėtai nurašytas lėšas jau yra išvestinis neteisėtas veiksmas. Teismui pripažinus antstolės veiksmus neteisėtais, atsakovė turėjo galimybę dar iki šios bylos iškėlimo teisme grąžinti ieškovams neteisėtai nurašytas sumas, tačiau to nepadarė (dalį sumos grąžino jau po šios bylos iškėlimo teisme).
  2. Nepagrįstai teismas sureikšmino apeliacinės instancijos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi atmestą ieškovų reikalavimą, panaikinus antstolės vykdymo veiksmus, grąžinti nurašytas sumas. Pažymi, kad byloje dėl antstolės veiksmų reikalavimas dėl lėšų grąžinimo buvo tik išvestinis, nemotyvuotas, nenurodyta konkreti jo suma. Jis buvo reiškiamas tuomet, kai dar nebuvo atlikti įskaitymai ir nurašytų lėšų suma buvo dar labai nedidelė. Be to, reiškiant skundą dėl antstolės veiksmų, lėšos buvo prašomos grąžinti visai ne tuo teisiniu pagrindu kaip šioje byloje, reikalavimas dėl lėšų grąžinimo buvo atmestas formaliai, dėl jo atmetimo plačiau nepasisakant, paliekant tuos klausimus spręsti sekančiame etape. Todėl minėtos aplinkybės nesudaro pagrindo pareikštą ieškinį atmesti.
  3. Nepagrįstos teismo išvados dėl PLAIS mokesčių nurašymo. Pažymi, kad PLAIS sistemos palaikymo mokestis (1,02 Eur) ir banko mokesčiai (0,87 Eur) yra nurašomi su kiekvienu lėšų nurašymu bei pervedimu į antstolės depozitinę sąskaitą. Iš Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ banko sąskaitos viso buvo atlikta 16 lėšų nurašymų bei pervedimų į antstolės depozitinę sąskaitą, iš Kauno centrinio felinologų klubo sąskaitos – 28 lėšų nurašymai bei pervedimai į antstolės depozitinę sąskaitą. Tokiu būdu, Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ patirti nuostoliai siekia 16,32 Eur dėl PLAIS mokesčių (t. y. 1,02 Eur x 16) ir 13,92 Eur banko mokesčių (t. y. 0,87 Eur x 16), o Kauno centrinio felinologų klubo patirti nuostoliai yra 28,56 Eur dėl PLAIS mokesčių (t. y. 1,02 Eur x 28) ir 24,36 Eur banko mokesčių (t. y. 0,87 Eur x 28). Minėtų sumų ieškovai nebūtų praradę, jei antstolė nebūtų priėmusi patvarkymų dėl priverstinio išieškojimo ir nebūtų jų pateikusi į PLAIS sistemą. Todėl, priešingai nei nurodoma sprendime, šiuo aspektu ieškovai patyrė turtinę žalą, kuri turi būti atlyginta, o tarp atsakovės neteisėtų veiksmų yra pagrindas konstatuoti priežastinį ryšį.
  4. Nepagrįsti teismo argumentai, kad pačių ieškovų veiksmai iš esmės sąlygojo tokią užsitęsusią situaciją. Aplinkybė, kad ieškovai „savalaikiai neišsiėmė vykdomųjų raštų“ nesudaro pagrindo teigti, kad ankstesnis vykdomųjų raštų išsiėmimas sąlygotų ieškovų nuostolių sumažėjimą, kadangi atsakovės iniciatyva pradėti nurašymai buvo vykdomi ir jau gerokai po vykdomųjų raštų išsiėmimo. Be to, teismui buvo paaiškinta, kad ieškovai ankščiau neišsiėmė vykdomųjų raštų ir nepateikė jų vykdymui dėl papildomų mokėjimų antstoliui (būtinosios vykdomo išlaidos), kurių ieškovai nenorėjo patirti, be to, ieškovų sąskaitos buvo visiškai tuščios dėl to, kad atsakovė neteisėtai vykdė priverstinį išieškojimą, o ieškovai laikė, kad jie tinkamai atliko įskaitymą. Vykdomieji raštai buvo išsiimti ir pateikti vykdymui tik po to, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad įskaitymas negalėjo būti atliktas ir po to, kai iš ieškovų sąskaitų buvo nurašytos beveik visos skolos sumos.
  5. Nepagrįstas teismo motyvas, kad trečiasis asmuo nebuvo raštiškai informuotas apie ieškovų ketinimą įskaityti vienarūšes priešpriešines lėšas, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog pranešimas apie įskaitymą G. K. buvo siųstas jos naudotu „takas.lt“ elektroniniu paštu (tokį el. pašto adresą G. K. buvo pateiktusi ieškovams ir apie jo pasikeitimą ieškovų nebuvo informavusi), taip pat jos atstovei advokatei R. P. (kuri atstovavo G. K. byloje, kurioje buvo priteistos šios sumos, negavus jokios informacijos apie teisinių paslaugų nutraukimą). Aplinkybė, kad nuo 2017 m. sausio 31 d. pasikeitė G. K. el. pašto adresas paaiškėjo tik 2017 m. lapkričio 28 d., ieškovų atstovei gavus automatinį pranešimą. Tokiu būdu pranešimo apie įskaitymą, kuris buvo siųstas dar 2016 m., G. K. negalėjo negauti.
  6. Nepagrįstai teismas pateisino antstolės delsimą grąžinti nurašytas lėšas. Pažymi, kad byla teisme iškelta 2017 m. birželio 15 d., t. y. praėjus ženkliai daugiau nei 20 dienų nuo nurodytų A. Š. patvarkymų bei beveik 2 mėn. po bylos dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo Kauno apygardos teisme. Tai, kad praėjus vos 6 dienoms po atsiliepimo pateikimo, antstolė pati grąžino įskaitytas sumas, patenkindama didžiąją dalį ieškinio reikalavimų, patvirtina, kad antstolė pripažino, jog buvo neteisi, jų negrąžindama ieškovams. Antstolė liko nepervedusi ieškovams šių sumų: Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ 62,92 Eur bei Kauno centriniam felinologų klubui 155,64 Eur. Ieškovams nėra žinoma kokiu teisiniu pagrindu šios sumos yra antstolės sąskaitoje, to nepaaiškino pati antstolė ir jos atstovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.
  7. Nepagrįstas teismo argumentas, kad nuo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties priėmimo antstolė piniginių lėšų nenurašinėjo. Pažymi, kad 2017 m. gegužės 17 d. jau buvo nurašytos visos sumos, kurios buvo nurodytos antstolės patvarkymuose, todėl nebebuvo ką nurašyti, neteisėti patvarkymai buvo pilnai įvykdyti.
  8. Nepagrįstai teismas atmetė prašymą dėl 5 proc. metinių palūkanų priteisimo, kadangi antstolės veiksmai buvo neteisėti nuo pat pradžių – nuo pačių pirmų nurašymų, o ne kaip teigia teismas, nuo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties priėmimo. Pažymi, kad minėta nutartis tik patvirtino antstolės veiksmus buvus neteisėtais, tačiau nepateisino jų vykdymo laikotarpyje iki nutarties priėmimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų vienam iš pamatinių teisės principų, kad iš neteisės teisė neatsiranda (exinjuria jus nonoritur).
  9. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Ieškovams sumažinus savo reikalavimus dėl to, kad atsakovė patenkino dalį ieškinio reikalavimų iki bylos nagrinėjimo iš esmės, ieškovams iš atsakovės proporcingai sumažintų reikalavimų daliai turėjo būti priteistas ne tik žyminis mokestis, tačiau ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant advokato išlaidas. Po bylos iškėlimo teisme atsakovė patenkino atitinkamai: 86,19 proc. ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo reikalavimų bei 89,21 proc. ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ reikalavimų. Taigi, ieškovams iš atsakovės turėjo būti priteistos advokato išlaidos proporcingai sumažintų reikalavimų daliai, t. y. 86,19 proc. ieškovui Kauno centrinio felinologų klubui (375,44 Eur) bei 89,21 proc. ieškovei Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ (388,60 Eur). Tuo pačiu atsakovei iš ieškovų negalėjo būti priteistos 100 proc. jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, jos turėjo būti sumažintos proporcingai sumažintų ieškinio reikalavimų daliai. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė jau po bylos iškėlimo teisme patenkino dalį ieškinio reikalavimų, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, skundžiamu sprendimu atsakovės naudai iš ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo negalėjo priteisti daugiau nei 13,81 proc. atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“– daugiau nei 10,79 proc. atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje prašo teismo atmesti apeliacinį skundą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantai nenurodė jokių faktinių ir teisinių aplinkybių, kurios nebūtų išnagrinėtos ir įvertintos skundžiamame sprendime.
  2. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad antstolė grąžino jiems išieškotas lėšas, nes pripažino dalį ieškinio reikalavimų. Pažymi, kad dalį išieškotų sumų atsakovė ieškovams grąžino, antstoliui A. Š. atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Atsižvelgęs į minėtas aplinkybes, teismas atitinkamai paskirstė šalims bylinėjimosi išlaidas, kurias peržiūrėti nėra pagrindo.
  3. Trečiojo asmens nuomone, turi būti vertinamos ne vieno, o 2 įvykių faktinės aplinkybės ir abiejų ieškovų atžvilgiu atskirai, kadangi buvo užvestos dvi vykdomosios bylos dėl skirtingų sumų išieškojimo iš skolininkų, antstolė surašė atskirus vykdymo proceso dokumentus, o ieškovai teikia reikalavimus dėl skirtingų sumų priteisimo. Pažymi, kad draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu antstolė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nes raginimo išsiuntimas ieškovams nelaikytinas neteisėtu. Net pripažinus, kad buvo neteisėtai nurašytos lėšos, iki apeliacinės instancijos teismo nutarties (2017-05-17) visi antstolės atlikti procesiniai vykdymo veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais. Priešingai, pirmos instancijos teismas ieškovų skundą atmetė.
 2. Atsakovė antstolė S. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog antstolė be pagrindo vykdomosiose bylose Nr. 0114/16/01501 ir Nr. 0114/16/01502 iš skolininkų sąskaitų nurašė pinigines lėšas pateiktų vykdomųjų dokumentų įvykdymui. Pažymi, kad antstoliui CPK 658 straipsnio nuostatos suteikia teisę taikyti skolininko turto areštą nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo momento, jeigu antstolio nuomone, yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti. Be to, gautos iš skolininkų vykdomosiose bylose sąskaitų piniginės lėšos nebuvo paskirstytos, t. y. pervestos išieškotojai – trečiajam asmeniui G. K., ir buvo laikomos antstolės depozitinėje sąskaitoje iki skundų dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo.
  2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra visų būtinųjų sąlygų antstolės civilinei atsakomybei kilti. Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 dėl antstolės veiksmų, teismas konstatavo, kad antstolė pagrįstai priėmė vykdomuosius raštus ir pradėjo juos vykdyti, atitinkamai pagrįstai paskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas ir atliko kitus pirminius vykdymo veiksmus. Buvo konstatuota, kad antstolė nepagrįstai pasielgė paskaičiuodama papildomas vykdomas išlaidas ir atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą, tačiau jos tuo metu nebuvo išieškotos, todėl reali žala tuo metu nebuvo patirta. Aptariamu atveju taip pat nėra priežastinio ryšio tarp antstolės neteisėtų veiksmų ir žalos. Veiksmai, sudarę tik prielaidas žalai atsirasti, bet jos tiesiogiai nesukėlė, nėra žalos atlyginimo prievolės atsiradimo pagrindas. Antstolė tik užbaigusi vykdomąsias bylas, kartu turi išspręsti vykdymo išlaidų išieškojimo iš ieškovų klausimą, laikydamasi CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų reikalavimų. Pažymi, kad antstolei užbaigus vykdomąją bylą, skolininkai turės galimybę pasinaudoti kitu įstatyme numatytu savo teisių gynimo būdu, jeigu antstolė, jų nuomone, išieškos nepagrįsto dydžio atlygį ir papildomas išlaidas.
  3. Pažymi, kad apeliantai vykdomosiose bylose nepasinaudojo galimu jų interesų pažeidimo gynimu – CPK 510-512 straipsnių nustatyta tvarka skųsti antstolės veiksmus dėl lėšų negrąžinimo, kas tokiu atveju leidžia spręsti, kad vykdymo proceso dalyvis su antstolio veiksmais sutiko.
  4. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamai paskirstytų ir priteistų (nepriteistų) bylinėjimosi išlaidų. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad ieškovams sumažinus savo reikalavimus dėl to, kad atsakovė patenkino dalį ieškinio reikalavimų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, apeliantams iš antstolės proporcingai sumažintų reikalavimų daliai turėjo būti priteistas ne tik žyminis mokestis, tačiau ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant advokato išlaidas, bei, dėl tos pačios priežasties, nepriteistos visos antstolės patirtos bylinėjimosi išlaidos. Pažymi, kad antstolė teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nepripažino nei pradinio ieškinio, nei patikslinto ieškinio reikalavimų dėl žalos priteisimo, o 2017 m. liepos 11 d. patvarkymais grąžino ieškovams atitinkamai 929,73 Eur ir 1393,72 Eur dėl to, kad antstolis A. Š. atliko ieškovų ir trečiojo asmens G. K. priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Tokie antstolės veiksmai nelaikytini ieškinio ar jo dalies pripažinimu. Todėl tai, kad patikslintu ieškiniu buvo prašoma priteisti mažesnė pinigų suma, nėra pagrindas mažinti priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą iš šalies, kurios naudai buvo priimtas teismo sprendimas, nes bylinėjimosi išlaidos nebuvo proporcingai paskaičiuotos pagal ieškinio sumą.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 1. Ginčas šioje byloje kilęs dėl antstolės civilinės atsakomybės dėl žalos padarymo ieškovams, kuomet Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 buvo konstatuota, kad atsakovė 2016-12-01 neteisėtai pradėjo priverstinį skolos išieškojimą.
 1. Iš vykdomosios bylos Nr. 0114/16/01501 duomenų nustatyta, kad per 2016-12-02 iki 2017-05-16 iš Klubo banko sąskaitos buvo nurašyta bendra 1.602,28 EUR suma, iš kurios: 1549,36 Eur pervesta į antstolės sąskaitą, likusią 28,56 Eur sudaro PLAIS mokesčiai ir 24,36 Eur banko mokesčiai. Klubui, po antstolio A. Š. 2017 m. gegužės 8 d patvarkymu atlikto 1393,72 Eur įskaitymo, atsakovė 2017-07-11 patvarkymu grąžino įskaitytą sumą, tačiau, apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nepriteisė jam žalos atlyginimo, kurį sudaro atsakovės depozitinėje sąskaitoje likę 155,64 Eur (1549,36 Eur - 1393,72 Eur), taip pat dėl neteisėtai pradėto išieškojimo nurašyti nuo sąskaitos 28,56 Eur PLAIS mokesčiai (1,02 Eur x 28) ir 24,36 Eur banko mokesčiai (0,87 Eur x 28), taip pat nepriteisė 14,76 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo lėšų nurašymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 1. Iš vykdomosios bylos Nr. 0114/16/01502 duomenų nustatyta, kad iš Draugijos banko sąskaitos per 2016-12-02 iki 2017-01-25 buvo nurašyta 1022,89 Eur suma, iš kurios: 992,65 Eur pervesta į antstolės sąskaitą, 16,32 Eur sudaro PLAIS mokesčiai ir 13,92 Eur banko mokesčiai. Klubui, po antstolio A. Š. 2017 m. gegužės 9 d. patvarkymu atlikto 929,73 Eur įskaitymo, antstolė 2017-07-11 patvarkymu grąžino įskaitytą sumą, tačiau apeliantės nuomone, teismas nepagrįstai nepriteisė jai žalos atlyginimo, kurią sudaro atsakovės depozitinėje sąskaitoje likę 62,92 Eur (992,65 Eur - 929,73 Eur), 16,32 Eur PLAIS mokesčiai (1,02 Eur x 16) ir 13,92 Eur banko mokesčiai (0,87 Eur x 16), taip pat nepriteisė 19,33 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo lėšų nurašymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

13Dėl prejudicinių faktų

 1. Byloje nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-3896-375/2017 atmetė ieškovų skundus dėl antstolės S. V. veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0114/16/01501 ir Nr. 0114/16/01502, kuriais pareiškėjai prašė pripažinti neteisėtais antstolės patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, lėšų areštą, nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, o taip pat visus kitus priverstinio vykdymo veiksmus; įpareigoti antstolę grąžinti pareiškėjui visas priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias sumas bei vykdomąsias bylas Nr. 0114/16/01501 ir Nr. 0114/16/01502 nutraukti.
 1. Kauno apygardos teismas 2017-05-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 ieškovų atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017-02-21 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 tenkino iš dalies. Skolininkės Kauno centrinio felinologų klubo vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01501 teismas panaikino 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-114-6783; 2016-12-01 atliktus veiksmus: vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8409, patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8403, nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8408; 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124232 ir 2016-12-07 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124314. Skolininkės Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01502 teismas panaikino 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-114-6784; 2016-12-01 atliktus veiksmus: vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8405, patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8406, nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8411 ir 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124235.
 1. Apeliacinės instancijos teismas laiko iš naujo neįrodinėtinomis aplinkybes, kurios buvo nustatytos Kauno apygardos teismas 2017-05-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Teismas nustatė, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 586 straipsnio nuostatomis, ir nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, pagrįstai priėmė pateiktus vykdomuosius raštus ir pradėjo juos vykdyti (CPK 651 straipsnio 3 dalis). Atitinkamai pagrįstai paskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas ir atliko kitus pirminius vykdymo veiksmus. Teismas taip pat sprendė, kad pareiškėjų pateiktas 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, apie kurį buvo informuota antstolė, atliktas jau po vykdomųjų bylų Nr. 0114/16/01501 ir Nr. 0114/16/01502 užvedimo, todėl turėjo būti atliktas laikantis CPK 687 straipsnio nuostatų. Nurodė, kad vykdymo procese priešpriešinius reikalavimus gali įskaityti antstolis, tačiau tik tuo atveju, jeigu skolininkai Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ turėtų vykdomuosius raštus arba išieškotoja G. K. sutiktų su atliktais įskaitymais. Kadangi tokių duomenų byloje nėra, teismas sprendė, kad antstolė negalėjo pripažinti skolininkų atliktų įskaitymų. Teismas taip pat sprendė, kad antstolė, nepagrįstai darydama išvadą, jog skolininkams 2016-11-08 raginimai įteikti tinkamai ir jie per nustatytą terminą nesiėmė veiksmų geranoriškai įvykdyti įsipareigojimą, pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus, paskaičiuodama papildomas vykdomas išlaidas ir atlygį antstoliui už sprendimo (-ų) įvykdymą, todėl konstatavo esant pagrindui vykdomąsias bylas Nr. 0114/16/01502 ir Nr. 0114/16/01501 grąžinti į raginimų stadiją (iki priverstinio vykdymo stadiją), panaikinant šios nutarties 15 pastraipoje nurodytus antstolės atliktus vykdymo veiksmus.
 1. Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017 taip pat patvirtina, kad ieškovų skundo dėl antstolės veiksmų dalis, dėl įpareigojimo antstolę grąžinti pareiškėjams visas priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias sumas bei vykdomąsias bylas Nr. 0114/16/01501 ir Nr. 0114/16/01502 nutraukti, buvo atmesta. Šioje nutartyje teismas nustatė, kad iš vykdomosios bylos Nr. 0114/16/01502 matyti, jog antstolis panaikintų patvarkymų pagrindu faktiškai iš skolininkės Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ išieškojo 105,60 Eur, o vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01501 yra išieškojęs 66,56 Eur (38,80 Eur ir 27,76 Eur) ir pažymėjo, kad antstolis turi įvertinti aplinkybę dėl faktiškai išieškotos sumos ir priimti naujus raginimus, taip pat turi įvertinti, ar dėl pasikeitusios (sumažėjusios) išieškotinos įsiskolinimo sumos nepakito būtinųjų vykdymo išlaidų dydis. Taigi, teismas neįpareigojo grąžinti išieškotas pinigines lėšas, nes sprendė, kad vykdymo veiksmai turėjo būti tęsiami nuo raginimų stadijos, nes 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą buvo atliktas nesilaikant CPK 687 straipsnio nuostatų. Įpareigojus grąžinti išieškotas pinigines lėšas bei tęsiant vykdymą, nes skolininkai savo prievolės išieškotojai nėra įvykdę, skolininkai patirtų dar daugiau išlaidų dėl priverstinio išieškojimo, o tai neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Todėl nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas atmetė reikalavimą dėl įpareigojimo antstolę grąžinti išieškotas sumas tik todėl, kad nežinojo kiek faktiškai yra išieškota iš skolininkų sąskaitų, kad byloje dėl antstolės veiksmų reikalavimas dėl lėšų grąžinimo buvo tik išvestinis, nemotyvuotas, nenurodyta konkreti jo suma, nurašytų lėšų suma buvo dar labai nedidelė.

14Dėl žalos atlyginimo

 1. Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad, sprendžiant ginčus dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo, taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę, kartu atsižvelgiant į antstolio profesinės veiklos teisinio reglamentavimo nulemtą civilinės atsakomybės taikymo specifiką (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, skolininko veiksmų bei žalos priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės) (CK 6.246–6.249 straipsniai).
 2. Pirmiau paminėtų prejudicinių faktų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog priverstinis išieškojimas iš Klubo banko sąskaitos, kuris buvo pradėtas 2016-12-01 nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8408, o iš Draugijos – tos pačios dienos nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8411 pagrindu, buvo neteisėtas ir tai suponavo atsakovės neteisėtų veiksmų buvimą (CK 6.246 straipsnis). Be to, apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-32573-435/2016, pagal Klubo prašymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01501 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. Pažymėtina, kad sustabdžius vykdomąją bylą, antstolis gali imtis tik priemonių surasti ir areštuoti skolininko turtą (CPK 628 straipsnio 3 dalis), o nagrinėjamu atveju buvo tęsiamas priverstinis išieškojimas, nes antstolė nesiėmė veiksmų jį sustabdyti. Tai suponuoja jos neteisėtus veiksmus Klubo atžvilgiu. Pažymėtina, kad vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01502 yra Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis, kuria buvo atmestas Draugijos prašymas sustabdyti šioje byloje vykdymo veiksmus iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, kuris galutinai buvo išnagrinėtas Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutartimi. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidimo antstolė Draugijos atžvilgiu nepadarė.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamo sprendimo motyvai, kuriais pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovė atsikirtimo aplinkybėmis dėl jos veiksmų vertinimo vykdymo veiksmų sustabdymo laikotarpiu, yra nepagrįsti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2013 suformuluotais išaiškinimais teismas neturėjo pagrindo remtis, kuomet išnagrinėtos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės nėra tapačios ar labai panašios. Kasacinio teismo nutartyje buvo konstatuota, kad nors antstolis turėjo informuoti kredito įstaigas apie išieškojimo veiksmų, taip pat ir piniginių operacijų iš skolininko sąskaitų vykdymo sustabdymą, tačiau formalus antstolės vykdomųjų veiksmų atlikimo tvarkos pažeidimas nenulėmė esminio pareiškėjo interesų pažeidimo, nes civilinėje byloje dėl vykdomojo įrašo, kurį vykdė antstolis, panaikinimo buvo nustatyta, jog išieškojimas iš pareiškėjo turto yra vykdomas teisėtai ir pagrįstai. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutartyje buvo konstatuoti antstolės neteisėti veiksmai dėl priverstinio išieškojimo pradėjimo neteisėtumo, o vykdomosiose bylose vykdymas nuo raginimo stadijų nebuvo tęsiamas, nes skolininkų prievolė išieškotojai baigėsi antstolio A. Š. atliktais įskaitymais.
 1. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį , žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, jog nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.
 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kol pinigai yra antstolio depozitinėje sąskaitoje, tol nuosavybės teisė į juos išlieka pinigų savininkui – skolininkui. Antstolis vykdymo proceso metu netampa iš skolininko išieškotų lėšų savininkas, šioms patekus į antstolio depozitinę sąskaitą. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa nuo jų perdavimo išieškotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-220/2010). Tai reiškia, kad nors nagrinėjamu atveju lėšos buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, tačiau jos liko ieškovų nuosavybe, nebuvo paskirstytos ir neperduotos išieškotojui.
 1. Atsakovė nepaneigė ieškovų nurodytos aplinkybės, kad vykdant išieškojimą vykdomoje byloje Nr. 0114/16/01501, po atlikto įskaitymo ir lėšų grąžinimo liko 155,64 Eur iš Klubo išieškotų piniginių lėšų ir 62,92 Eur iš Draugijos išieškotų piniginių lėšų ir šios lėšos nebuvo paskirstytos išieškotojai, jos netapo nei antstolės, nei išieškotojos nuosavybe. Todėl antstolės depozitinėje sąskaitoje esančių paminėtų piniginių lėšų sumą laikyti ieškovams padarytais nuostoliais – žala, teismas neturėjo pagrindo, nes ieškovai į šias lėšas nėra praradę nuosavybės teisės ir savo pažeistas teises gali ginti kitais įstatyme nustatytais būdais (pvz. CK 1.138 straipsnio 4 punktas, CPK 510 – 512 straipsniai ir kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovai pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą reikalauti padarytos turtinės žalos atlyginimo (CK 1.138 straipsnio 6 punktas). Kadangi pažeistų teisių gynimo būdo pasirinkimas priklauso tik ieškovams, todėl jiems pareiškus reikalavimus dėl žalos atlyginimo aptariamų sumų atžvilgiu, kuomet vykdomosios bylos yra nebaigtos, tai jų ieškinys šioje dalyje buvo atmestas pagrįstai, kaip ir reikalavimas priteisti palūkanas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su skundžiamame teismo sprendime nurodytu pastebėjimu, kurį ginčija apeliantai, kad pačių ieškovų veiksmai iš esmės sąlygojo tokią užsitęsusią situaciją dėl prievolės pasibaigimo įskaitymu (CK 6.130 straipsnis). Byloje nustatyta, kad antstolis A. Š. vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00437 Klubo pateiktą vykdomąjį dokumentą ir vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00209 Draugijos pateiktą vykdomąjį dokumentą priėmė vykdymui tik 2017-04-24 patvarkymais, o vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00437 1393,72 Eur įskaitymą šis antstolis atliko 2017-05-08 patvarkymu, o vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00209 - 2017-05-09 patvarkymu įskaitė 929,73 Eur sumą. Kaip ir nurodyta šiuose patvarkymuose, jie galėjo būti apskųsti per 20 d. nuo tos dienos, kai skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (CPK 510, 512 straipsniai). Tai reiškia, kad antstolio A. Š. patvarkymų apskundimo terminas suėjo jau po Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutarties priėmimo ir ne anksčiau kaip 2017-05-29. Būtent tik nuo šios datos antstolė turėjo pagrindą nustatyti, kad skolininkų prievolė išieškotojai yra pasibaigusi įskaitymu. Iš vykdomoje byloje Nr. 0114/16/01501 esančio el. laiško (b. l. 77) matyti, kad atsakovė užklausė antstolį A. Š. ar nėra apskųsti patvarkymai dėl įskaitymo 2017-07-11 ir tos pačios dienos patvarkymu ieškovams grąžino iš jų sąskaitos nurašytą dalį piniginių lėšų. Iš šių duomenų daroma išvada, kad įskaitymo galimybei pagrindas atsirado tik ieškovams gavus vykdomuosius dokumentus ir juos pateikus antstoliui A. Š. vykdyti (2017-04-24), o šie veiksmai buvo atlikti gerokai po to, kai atsakovė priėmė vykdyti išieškotojos pateiktus vykdomuosius dokumentus (2016-11-08).
 1. Byloje taip pat nustatyta, kad priverstinis išieškojimas iš Klubo banko sąskaitos buvo vykdomas per 2016-12-02 iki 2017-05-16, o iš Draugijos – per 2016-12-02 iki 2017-01-25. Šie duomenys yra pagrindu išvadai, kad priverstinis išieškojimas iš Draugijos buvo baigtas dar iki antstolio A. Š. patvarkymo dėl įskaitymo priėmimo, o iš Klubo – nors baigtas jau priėmus tokį patvarkymą, tačiau per jo apskundimo terminą ir iki buvo priimta Kauno apygardos teismo 2017-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1247-601/2017, kurioje buvo konstatuoti antstolės neteisėti veiksmai dėl priverstinio išieškojimo pradėjimo. Taigi neteisinga būtų nustatyti, kad atsakovė nepateisinamai ilgai negrąžino išieškotų piniginių lėšų, kurias turėjo grąžinti po A. Š. atliko 2017 m. gegužės 8 d patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00437 (1393,72 Eur) ir vykdomojoje byloje Nr. 0110/17/00209 po 2017 m. gegužės 9 d. atlikto patvarkymo (929,73 Eur).
 1. Kasacinis teismas išaiškino, kad nuostoliai yra žalos piniginė išraiška (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), tai, aiškinant šią nuostatą pažodžiui, darytina išvada, kad teismas, spręsdamas dėl priežastinio ryšio konkrečiu atveju egzistavimo, turi įvertinti atsiradusios žalos prigimtį. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, taikant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2008).
 1. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apeliantais, kad neteisėtais pripažintų 2016-12-01 nurodymo Nr. S-16-114-8411 priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš Draugijos ir 2016-12-01 nurodymo Nr. S-16-114-8408 priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš Klubo (CPK 689 straipsnio 1 dalis), iš Draugijos banko sąskaitos buvo atlikti 16 lėšų nurašymų bei pervedimų į antstolės depozitinę sąskaitą, iš Klubo banko sąskaitos - 28 lėšų nurašymai bei pervedimai į antstolės depozitinę sąskaitą. Tokiu būdu Draugija patyrė 16,32 Eur PLAIS mokesčių (1,02 Eur x 16) ir 13,92 Eur banko mokesčių (0,87 Eur x 16) nuostolių. Klubo patirti nuostoliai yra 28,56 Eur PLAIS mokesčiai (1,02 Eur x 28) ir 24,36 Eur banko mokesčiai (0,87 Eur x 28).
 1. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad teisine prasme pripažįstama, jog priežastinis ryšys yra tais atvejais, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks, neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai, jo elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Taigi, net ir nesant faktinio priežastinio ryšio, teisinis priežastinis ryšys gali būti nustatomas ir to gali pakakti civilinei atsakomybei taikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. U. v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-3-91/2010; kt.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Draugijos patirti 16,32 Eur PLAIS mokesčių (1,02 Eur x 16) ir 13,92 Eur banko mokesčių (0,87 Eur x 16) ir Klubo – 28,56 Eur PLAIS mokesčių (1,02 Eur x 28) ir 24,36 Eur banko mokesčių (0,87 Eur x 28) nuostoliai atsirado todėl, kad antstolė 2016-12-01 priėmė neteisėtus ir vėliau panaikintus nurodymą Nr. S-16-114-8411 ir nurodymą Nr. S-16-114-8408, kurių pagrindu buvo atliekami piniginių lėšų nurašymai iš Draugijos ir Klubo sąskaitų ir dėl to ieškovai patyrė žalą, kurios būtų nepatyrę, jeigu nebūtų buvę neteisėtų antstolės veiksmų. Be to, Klubas galėjo patirti mažesnę žalą, jeigu antstolė būtų sustabdžiusi vykdymo veiksmus, vykdydama Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2SP-32573-435/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo veiksmų sustabdymo.
 1. Sutiktina su skundžiamo sprendimo argumentais, kad antstolė turėjo teisinį pagrindą nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo momento areštuoti pinigines lėšas (CPK 658 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012). Taikius piniginių lėšų apribojimą (areštą), kas nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta, ieškovai būtų patyrę mažesnius nuostolius. Tačiau nagrinėjamu atveju antstolė per PLAIS sistemą nepateikė apribojimo nurodymų, t. y. netaikė arešto ieškovų piniginėms lėšoms banko sąskaitoje, o pateikė nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, t. y. vykdė priverstinį jų išieškojimą, todėl nesutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad tik teorinės piniginių lėšų arešto teisės turėjimas antstolę gali atleisti nuo ieškovų patirtų išlaidų VĮ Registrų centrui (PLAIS mokesčiai).
 1. Taip pat nesutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ieškovai neturi teisės į nuostolių atlyginimą dėl AB „Swedbank“ taikytų piniginių lėšų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą – pagal Draugijos reikalavimą – 13,92 Eur (0,87 Eur x 16), o pagal Klubo – 24,36 Eur (0,87 Eur x 28). Jau minėta, kad prejudiciniais faktais nustatytas antstolės veiksmų neteisėtumas dėl priverstinio išieškojimo pradėjimo ir akivaizdu, kad tokie žalingi padariniai ieškovams nebūtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo, todėl ieškovams turi būti atlygintos visos išlaidos, kurias jie patyrė dėl antstolės neteisėtų veiksmų, t. t. tiek dėl atliktų piniginių lėšų nurašymo iki laikinųjų priemonių taikymo, tiek ir po jų, nes visi nurašymai atlikti panaikintų 2016-12-02 patvarkymų pagrindu. Tam įtakos neturi aplinkybės, kad ieškovai neprarado nuosavybės teisės į antstolės depozitinę sąskaitą išieškotas jų sąskaitose buvusias pinigines lėšas, tačiau dėl jų nurašymo ieškovai patyrė nuostolių, kurių būtų nepatyrę, jeigu tokių veiksmų antstolė būtų neatlikusi (CK 6.246-6.247 straipsniai). Teismas sprendžia, kad priteisus visus nuo ieškovų sąskaitų nurašytus mokesčius, nėra pagrindo tenkinti jų reikalavimo dėl 5 proc. metinių palūkanų priteisimo, t. t. nuo piniginių lėšų, kurių nuosavybės teisės jie nėra praradę (palūkanų paskaičiavimo lentelės 2 t., b. l. 141-145), nes jų nuostoliai dėl nurašytų mokesčių bus visiškai atlyginti (CK 6.251 straipsnis), o kitų nuostolių ieškovai neįrodė (CPK 12, 178 straipsniai).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, įvertinęs apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, remdamasis paminėtais teisiniais argumentais ir teismine praktika, apeliacinį skundą tenkina iš dalies ir skundžiamo teismo sprendimo dalį, kuria atmestas Draugijos reikalavimas priteisti 16,32 Eur PLAIS mokesčių ir 13,92 Eur banko mokesčių arba viso 30,24 Eur ir atmestas Klubo reikalavimas priteisti 28,56 Eur PLAIS mokesčių ir 24,36 Eur banko mokesčių arba viso 52,92 Eur, panaikina ir ieškinio reikalavimus šioje dalyje tenkina visiškai (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taip pat tenkintinas ieškovų reikalavimas dėl 5 proc. procesinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sprendimo dalis, kuria buvo atmesti Klubo reikalavimas dėl 155,64 Eur, o Draugijos – dėl 62,92 Eur priteisimo ir atmesti reikalavimai dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo nurašytų sumų (Klubo naudai – 14,76 Eur, o Draugijos naudai – 19,33 Eur) priteisimo, paliktina nepakeista. Taip pat perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 93, 98 straipsniai).
 1. Ieškovai pradiniu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: Klubo naudai 1617,04 Eur, o Draugijos naudai – 1042,22 Eur. Sumokėjo atitinkamai 36,00 Eur (1 t. b. l. 20) ir 23 Eur (1 t., b. l. 25) žyminį mokestį. Klubas patikslintu ieškiniu sumažino reikalavimą iki 223,32 Eur, o Draugija iki 112,49 Eur.
 1. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Šioje normoje nedetalizuota, ar bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstomos atsižvelgiant į pradinį ar į patikslintą ieškovo reikalavimą. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią normą, nurodyta, kad ieškinio reikalavimai, kurių atsisakė pats ieškovas ir kurie nebuvo nagrinėti teismo, nelaikytini galutiniais, todėl negali būti laikomi teismo atmestais, todėl bylinėjimosi išlaidos skaičiuojamos nuo galutinių ieškinio reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2012). Sistemiškai aiškinant civilinio proceso teisės normas, kasacinis teismas darė išvadą, jog, ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimus, yra pagrindas laikyti jį atsisakiusiu dalies reikalavimų ir priimti nutartį civilinę bylą dėl šios dalies nutraukti (CPK 140 straipsnis), atitinkamai dėl šios dalies taikant CPK 87 straipsnio 2 dalies ir 94 straipsnio 1dalies taisykles dėl bylinėjimosi išlaidų. Išnagrinėjus bylą ir iš esmės išsprendus klausimą dėl patikslintos sumos priteisimo, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, jas skaičiuojant pagal patikslintų reikalavimų apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2013). Teismas nagrinėjamu atveju neturėjo pagrindo taikyti 94 straipsnio 1dalies taisykles, nes atsakovė antstolio A. Š. įskaitytas sumas grąžino ieškovams ne todėl, kad patenkino gera valia dalį ieškinio reikalavimų, o todėl, kad buvo atliktas įskaitymas. Tai duoda pagrindą taikyti CPK 87 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl žyminio mokesčio grąžinimo ir šalių bylinėjimosi išlaidas paskirstyti pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį.
 1. Įvertinus pirmiau paminėtą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad Klubui turėtų būti grąžinamas 16 Eur (36 Eur – 15 Eur) X 75 proc.), o Draugijai – 6 Eur (23 Eur – 15 Eur) žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 2 dalis).
 1. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą iš dalies, Klubo 223,32 Eur reikalavimas tenkinamas 52,92 Eur arba 24 proc., atmetamas 76 proc., o Draugijos 112,49 Eur reikalavimas tenkinamas 30,24 Eur arba 27 proc., o atmetamas 73 proc. Ieškovai turėjo byloje po 435,60 Eur išlaidų advokatės pagalbai apmokėti, kurias prašė priteisti 2017-10-23 prašymu, kartu pateikiant šias bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus (3 t., b. l. 48-53). Šias išlaidas priteisiant ieškovams proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, Klubas turi teisę į 104,54 Eur išlaidų advokatės pagalbai apmokėti (435,60 Eur x 24 proc.), o Draugija – į 117,61 Eur (435,60 Eur x 27 proc.).
 1. Atsakovė 2017-10-23 prašymu prašė priteisti 700 Eur už atsiliepimo surašymą ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus (3 t. b. l. 46-47). Šias išlaidas padalinant lygiomis dalimis – kiekvienam ieškovui po 350 Eur, ir priteisiant atsakovei proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, atsakovė turi teisę iš Klubo gauti 266 Eur (350 Eur x 76 proc.), o iš Draugijos – 255,50 Eur (350 Eur x 73 proc.) šių išlaidų atlyginimą.
 1. Ieškovai už patikslintą ieškinį sumokėjo po 15 Eur žyminį mokestį. Klubo ir Draugijos ieškinį tenkinant iš dalies, iš atsakovės Klubui priteisinamas 3,60 Eur, o Draugijai – 4,05 Eur žyminis mokestis.
 1. Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, iš Klubo atsakovei priteisiamas 157,86 Eur (266 Eur -104,54 Eur – 3,60 Eur), o iš Draugijos 133,84 Eur (255,50 Eur - 117,61 Eur - 4,05 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis) bylinėjimosi išlaidų.
 1. Pirmosios instancijos teismas byloje turėjo 19,50 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jas padalinus į dvi dalis pagal dviejų ieškovų reikalavimus, Klubo dalis, mokėtina valstybei, būtų 7,41 Eur (9,75 Eur x 76 proc.), o atsakovės dalis pagal Klubo ieškinį – 2,34 Eur (9,75 Eur x 24 proc.). Pagal Draugijos ieškinį, jos dalis valstybei 7,11 Eur (9,75 Eur x 73 proc.), o atsakovės dalis 2,63 Eur (9,75 Eur x 27 proc.). Taigi, Klubo dalis aptariamų išlaidų valstybei yra 7,41 Eur, Draugijos – 7,11 Eur, atsakovės – 4,97 Eur. Tačiau įvertinus 35 pastraipoje nurodytus argumentus dėl teisės į dalies žyminio mokesčio grąžinimą, iš klubo 7,41 Eur nepriteistina, sumažinant jam grąžintino žyminio mokesčio dydį iki 8,59 Eur (16 Eur – 7,41 Eur). Draugijai grąžintina 6,00 Eur žyminis mokestis, kurį įskaičius, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu dydis sumažėja iki 1,11 Eur (7,11 Eur – 6,00 Eur) ir tampa mažesniu, negu išieškoma į valstybės biudžetą 3,00 Eur minimali suma, todėl šios išlaidos iš Draugijos neišieškomos valstybei. Todėl 4,97 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiamos tik iš atsakovės.
 1. 2018 m. kovo 30 d. prašymu, atsakovės atstovas prašė priteisti iš atsakovų 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (3 t., b. l. 176-178). Ieškovai apeliaciniame skunde suformulavo prašymą priteisti apeliantams (ieškovams) iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus rašytinius įrodymus. Tačiau rašytiniai įrodymai apie turėtas apeliacinės instancijos teisme išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo patiekti, todėl jų prašymas netenkinamas (CPK 98 straipsnis).
 1. Apeliantų apeliacinį skundą patenkinus Klubo atžvilgiu 24 proc., o atmetus 76 proc., o Draugijos atžvilgiu tenkinus 27 proc., o atmetus 73 proc., atsakovei iš Klubo priteisiama 114,00 Eur (300 Eur : 2 x 76 proc.), o iš Draugijos – 109,50 Eur (300 Eur : 2 x 73 proc.) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimas.

16Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 331 straipsniu,

Nutarė

17Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą panaikinti iš dalies ir panaikintoje dalyje priimti naują sprendimą.

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovui Kauno centriniam felinologų klubui (juridinio asmens kodas 193323080) 52,92 Eur (penkiasdešimt du eurus 92 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovei Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ (juridinio asmens kodas 291329940) 30,24 Eur (trisdešimt eurų 24 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Pakeisti sprendimo dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir atsakovei S. V. iš ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo priteistą 344,65 Eur sumą sumažinti iki 157,86 Eur (vieno šimto penkiasdešimt septynių eurų 86 ct), o iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ priteistą 347,89 Eur sumą sumažinti iki 133,84 Eur (vieno šimto trisdešimt trijų eurų 84 ct).

22Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ valstybei priteista 3,41 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 4,97 Eur (keturis eurus 97 ct) šių išlaidų valstybei priteisti iš atsakovės S. V.. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

23Grąžinti ieškovui Kauno centriniam felinologų klubui (juridinio asmens kodas 193323080) 8,59 Eur (aštuonis eurus 59 ct) žyminį mokestį, kurį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

24Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

25Priteisti atsakovei S. V. iš ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo 114,00 Eur (vieną šimtą keturiolika eurų), o iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ 109,50 Eur (vieną šimtą devynis eurus 50 ct) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginimą.

26Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl neteisėtais antstolės veiksmais padarytos žalos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 9. Apeliaciniu skundu ieškovai Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir... 10. Teismas... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12.
 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320... 13. Dėl prejudicinių faktų
  1. Byloje nustatyta, kad... 14. Dėl žalos atlyginimo
   1. Kasacinis teismas formuoja... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo
    1. Pagal... 16. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 17. Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą panaikinti iš... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovui Kauno centriniam... 20. Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovei Lietuvos felinologų... 21. Pakeisti sprendimo dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir... 22. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės Lietuvos felinologų draugijos... 23. Grąžinti ieškovui Kauno centriniam felinologų klubui (juridinio asmens... 24. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 25. Priteisti atsakovei S. V. iš ieškovo Kauno centrinio felinologų klubo 114,00... 26. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....