Byla 2S-779-555/2014
Dėl antstolio S. U. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00796, suinteresuoti asmenys R. A. P., bankrutavusi viešoji įstaiga „Labastis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1557-435/2014 pagal pareiškėjo V. Z. skundą dėl antstolio S. U. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00796, suinteresuoti asmenys R. A. P., bankrutavusi viešoji įstaiga „Labastis“.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42013 m. spalio 3 d. Kauno apylinkės teismas išdavė išieškotojai R. A. P. vykdomąjį raštą, pagal Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvo priteista ieškovei R. A. P. iš atsakovės BVšĮ „Labastis“ ir subsidiariai (nesant galimybės išieškoti iš BVšĮ „Labastis“) iš atsakovo V. Z. 4 000 Lt skolos, 90,56 Lt palūkanų bei priteista ieškovei iš atsakovės BVšĮ „Labastis“ 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (4 090,56 Lt) nuo 2012 m. birželio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 18 d. ir 283,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Išieškotoja 2013 m. spalio 11 d. vykdomąjį raštą pateikė vykdymui antstoliui S. U.. 2013 m. spalio 11 d. antstolis S. U. priėmė patvarkymą „Priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą“, nenustatęs CPK 651 straipsnyje numatytų kliūčių.

5Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00796 prašė panaikinti antstolio S. U. vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00796 2013 m. spalio 11 d. patvarkymą Nr. S-15801 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; panaikinti 2013 m. spalio 11 d. raginimą įvykdyti sprendimą; panaikinti 2013 m. spalio 11 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą; priimti patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

6Skunde nurodė, kad antstolis, 2013 m. spalio 11 d. gavęs išieškotojos R. A. P. pateiktą 2013 m. spalio 3 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1110-638/2013, išduotą Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimo pagrindu, dėl 4 000 Lt skolos ir 90,56 Lt palūkanų išieškojimo iš pagrindinio skolininko BVŠĮ „Labastis“ ir subsidiaraus skolininko V. Z., neįsitikinęs ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, nepagrįstai priėmė jį vykdyti. Teigia, kad iš 2013 m. spalio 3 d. vykdomojo rašto turinio aiškiai matyti, kad pagrindinis skolininkas yra bankrutuojanti VšĮ „Labastis“, todėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį rašą CPK 651 str. 2 d. 8 p. pagrindu, nes iš šio asmens išieškojimas vykdomas ĮBĮ, o ne CPK nustatyta tvarka. BVšĮ „Labastis“ turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Kai pagrindinis skolininkas yra bankrutuojantis juridinis asmuo ir kad jis negali patenkinti išieškotojo reikalavimo, galima konstatuoti tik po to, kai jis bankroto procedūros metu likviduojamas.

72013 m. spalio 30 d. patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti skundą ir perdavė skundą kartu su vykdomąja byla teismui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

10Teismas nurodė, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Byloje teismas nustatė, kad BVšĮ „Labastis“ yra bankrutuojantis asmuo, įmonės turtą sudaro 14 302 Lt vertės ilgalaikis turtas ir 101 219 Lt vertės trumpalaikis turtas, pagrindinė trumpalaikio turto dalis – 101 219 Lt – pirkėjų įsiskolinimas. Nors BVšĮ „Labastis“ disponuoja turtu, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, teismas nurodė, kad skolininkas nepateikė kreditorių sąrašo bei kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Teismas nustatė, kad išieškotoja R. A. P. yra trečios eilės kreditorė, Kauno apygardos teismas yra patvirtinęs 11 376,64 Lt dydžio pirmos eilės kreditorių (susijusių su darbo santykiais) reikalavimus; 18 694,94 Lt dydžio antros eilės kreditorinius reikalavimus; 237 446, 7 Lt dydžio trečios eilės kreditorinius reikalavimus. Pirmos ir antros eilės kreditoriniai reikalavimai sudaro 30 071, 58 Lt. Šiuo metu administravimo išlaidas sudaro 10 000 Lt bei 15 000 Lt administratoriaus atlyginimas, šios išlaidos yra atlygintos tik iš dalies - 12 759 Lt. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas sprendė, kad VšĮ „Labastis“ yra skolinga ne tik savo kreditoriams, bet ir šios įmonės administratoriui. Teismas nurodė, kad įstaigos turimo turto užtenka tik pirmos eilės kreditorinių reikalavimų patenkinimui. Teismo vertinimu akivaizdu, kad išieškotoja R. A. P. neturi jokių galimybių išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko BVŠĮ „Labastis“.

11Pirmosios instancijos teismas atmetė V. Z. skundo motyvus, kad iš subsidiaraus skolininko bus galima pradėti išieškojimą, kai bus baigta bankroto procedūra pagrindiniam skolininkui VšĮ „Labastis“, nes nustačius, kad pagrindinis skolininkas negali patenkinti kreditoriaus reikalavimų, teismo sprendimu priteistos sumos išieškojimas nukreipiamas į subsidiarų skolininką.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, pareiškėjo prašymą tenkinti.

14Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad išieškotoja, būdama trečiosios eilės kreditorė, neturi galimybės išieškoti skolos iš pagrindinio skolininko BVšĮ „Labastis“ bankroto procedūrų metu, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Įvertinus pagrindinio skolininko turimą nematerialų trumpalaikį turtą, neabejotina, kad pagrindinio skolininko BVšĮ „Labastis“ turimo turto, kurio bendra vertė 115 521 Lt, užtenka ne tik bankroto administravimo išlaidoms ir administratoriaus atlyginimui bei pirmosios eilės kreditorių reikalavimų patenkinimui, bet bent jau iš dalies ir trečiosios eilės kreditorių reikalavimų patenkinimui. Tai aiškiai nurodyta ir pagrindinio skolininko bankroto administratoriaus 2013 m. spalio 25 d. rašte Nr. S-1024/2013, kuriame konstatuojama, kad BVšĮ „Labastis“ disponuoja turtu, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Apeliantas nurodo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad šiuo metu nėra pagrindo išvadai, jog skola negali būti išieškota iš pagrindinio skolininko jo bankroto procedūrų metu, todėl pradėti priverstinio išieškojimo procedūras (vykdomąjį dokumentą vykdyti) iš subsidiaraus skolininko V. Z. antstolis neturi teisės. Pirmosios instancijos teismas, leisdamas vykdyti priverstinį išieškojimą iš subsidiaraus skolininko, kai yra duomenų, jog pagrindinis skolininkas turi turto, paneigė subsidiarios prievolės esmę, pagal kurią pradėti išieškojimą iš subsidiaraus skolininko galima tik tada, kai turto neturi pagrindinis skolininkas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis S. U. prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Suinteresuotas asmuo R. A. P. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

20Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolis S. U. tinkamai atliko vykdymo veiksmus, vykdydamas išieškojimą iš V. Z. vykdomojoje byloje Nr. 0034/13/00796. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

21Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0034/13/00796 duomenimis nustatyta, kad 2013 m. spalio 3 d. Kauno apylinkės teismas išdavė išieškotojai R. A. P. vykdomąjį raštą, pagal Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvo priteista ieškovei R. A. P. iš atsakovės BVšĮ „Labastis“ ir subsidiariai iš atsakovo V. Z. 4 000 Lt skolos, 90,56 Lt palūkanų bei priteista ieškovei iš atsakovės BVšĮ „Labastis“ 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (4 090,56 Lt) nuo 2012 m. birželio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 18 d. ir 283,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Išieškotoja 2013 m. spalio 11 d. vykdymui pateikė vykdomąjį raštą antstoliui S. U.. 2013 m. spalio 11 d. antstolis S. U. vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti, nenustatęs CPK 651 straipsnyje numatytų kliūčių. Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolio patvarkymą Nr. S-15801 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, priimti patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti apylinkės teismui. Byloje keliami klausimai dėl subsidiariosios atsakomybės, kai pagrindinis skolininkas yra bankrutuojanti įmonė.

22Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra aksesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarus skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Pagal CK 6.245 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą bendrąją subsidiaraus skolininko atsakomybės taisyklę kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai, kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo; jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui. Įstatyme kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui nesiejama su išieškojimo pagal kreditoriaus reikalavimą pagrindiniam skolininkui pabaiga. Aptariamų normų taikymo praktikoje papildomo skolininko subsidiariosios atsakomybės prievolė gali būti teismo konstatuota tiek toje pačioje byloje, kurioje sprendžiama dėl kreditoriaus reikalavimo pagrindiniam skolininkui, tiek atskiroje byloje pagal kreditoriaus ieškinį subsidiariam skolininkui, abiem atvejais teismui nustačius subsidiaraus skolininko civilinės atsakomybės sąlygų visetą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2011). Vykdant teismo sprendimą dėl subsidiariosios juridinio asmens dalyvio atsakomybės išieškojimas į subsidiaraus skolininko turtą gali būti nukreipiamas tik tada, kai yra baigtas išieškojimas iš pagrindinio skolininko turto, ir tik tiek, kiek pagrindinė prievolė liko neįvykdyta.

23Aktualioje nagrinėjamai bylai CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai, ši teisės norma savo turiniu yra bendrosios taisyklės dėl juridinių asmenų ir jų dalyvių atsakomybės pagal prievoles atskyrimo išimtis (CK 2.50 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje išaiškinta, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalies normos tikslas – kreditorių interesų apsauga, užkertant kelią juridinio asmens dalyviams piktnaudžiauti ribotos juridinio asmens turtinės atsakomybės taisykle ir išvengti asmeninės turtinės atsakomybės tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004; kt.). Juridinio asmens dalyvio civilinei atsakomybei pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės požiūriu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės, kaip kreditoriaus patirta žala; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004; 2009 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2009; kt.).

24Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, BVšĮ „Labastis“ yra bankrutavusi, tačiau sprendimas dėl jos veiklos pabaigos nėra priimtas. Byloje esantys duomenys apie patiriamas administravimo išlaidas, kreditorinių reikalavimų apimtį ir bendrovės turimą turtą rodo, kad bankroto administratorius perėmė turto už 115 521 Lt, administravimo išlaidoms kreditoriai yra skyrę 10 000 Lt, administratoriaus atlyginimui – 15 000 Lt, iki 2013 m. lapkričio 28 d. buvo išmokėta 3 889 Lt administravimo išlaidoms ir 8 870 Lt administratoriaus atlyginimui (b. l. 34), bendrovė turi trumpalaikio turto už 450 Lt (b. l. 35), ilgalaikio turto už 14 301,76 Lt (b. l. 36), likutis kasoje – 372,35 Lt, bankuose – 1 236,80 Lt (b. l. 37), išieškotojos kreditorinis reikalavimas bankroto byloje patvirtintas trečiąja eile 4 814,45 Lt dydžio (b. l. 39-40), su darbo santykiais susiję finansiniai reikalavimai sudaro 8 819,09 Lt, antrosios eilės finansiniai reikalavimai – 18 694,97 Lt, trečiosios eilės finansiniai reikalavimai – 213 155,70 Lt (b. l. 41-42).

25Įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės, kaip sąlyga juridinio asmens dalyvio subsidiariajai atsakomybei kilti. Kasacinio teismo praktikoje juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės pripažįstamos skirtingos faktinėmis aplinkybėmis situacijos, kai pagrindinis skolininkas – juridinis asmuo – neįvykdo prievolės kreditoriui dėl to, kad neturi reikalingų lėšų ar turto, juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės kaip juridinio asmens dalyvio subsidiariosios atsakomybės sąlyga, gali būti susijęs, tačiau nėra tapatinamas su juridinio asmens bankrotu ar likvidavimu.

26CK 2.50 straipsnio 3 dalies norma neturi būti aiškinama siaurinamai – kaip nustatanti, kad juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės, kaip juridinio asmens dalyvio subsidiariosios atsakomybės sąlyga, galėtų būti konstatuojamas tik pasibaigus to juridinio asmens bankroto procedūrai. Juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės gali būti teismo konstatuojamas skirtingų faktinių aplinkybių pagrindu, kai nustatoma, kad juridinis asmuo nevykdo prievolės kreditoriui dėl to, kad neturi reikalingų lėšų ar turto, inter alia dėl bankroto. Vykdant išieškojimą pagal bankrutavusio juridinio asmens, kaip pagrindinio skolininko, ir jo dalyvių, kaip subsidiariųjų skolininkų, prievolę turi būti laikomasi eiliškumo: pirmiausia įmonės likvidavimo procese išieškoma iš juridinio asmens turto, o jo turto nepakankant prievolei įvykdyti išieškojimas atitinkama apimtimi nukreipiamas į juridinio asmens dalyvio turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011).

27Kaip minėta, byloje nustatyta, kad išieškotojos 4 814,45 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas patvirtintas bankroto byloje trečiąja eile (b. l. 39-40). BVšĮ „Labastis“ negalėjimą įvykdyti prievolę išieškotojai patvirtina tai, kad 2012 m. gruodžio 7 d. VšĮ „Labastis“ yra iškelta bankroto byla konstatuojant jos nemokumą, t. y. aplinkybes, kad kreditoriniai įsipareigojimai viršija turimą turtą, dėl juridinio asmens dalyvių subsidiariosios atsakomybės buvo spręsta bankroto bylai tebevykstant (vykdomas sprendimas priimtas 2013 m. sausio 18 d.). Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės, kaip sąlyga juridinio asmens dalyvio subsidiariajai atsakomybei kilti, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustačius, jog VšĮ „Labastis“ 2013 m. rugpjūčio 21 d. buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, darytina išvada, kad bankrutavusi VšĮ „Labastis“ negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, bet kuriuo metu gali būti priimtas sprendimas dėl jos pabaigos. Kadangi pagrindinis skolininkas VšĮ „Labastis“ prievolės neįvykdė, todėl V. Z., kaip papildomam skolininkui, atsiranda pareiga subsidiariai atsakyti už pagrindinio skolininko prievolę. Išieškojus skolą iš subsidiaraus skolininko V. Z., atitinkamai turėtų būti tikslinamas išieškotojos kreditorinis reikalavimas bankroto byloje.

28Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apylinkės teismas, netenkindamas skolininko V. Z. skundo priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

30Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2013 m. spalio 3 d. Kauno apylinkės teismas išdavė išieškotojai R. A. P.... 5. Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr.... 6. Skunde nurodė, kad antstolis, 2013 m. spalio 11 d. gavęs išieškotojos R. A.... 7. 2013 m. spalio 30 d. patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti skundą ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 10. Teismas nurodė, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis... 11. Pirmosios instancijos teismas atmetė V. Z. skundo motyvus, kad iš... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014... 14. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis S. U. prašo... 16. Suinteresuotas asmuo R. A. P. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, teismo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolis S. U. tinkamai atliko vykdymo... 21. Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0034/13/00796 duomenimis nustatyta,... 22. Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra aksesorinė. Jos esminis... 23. Aktualioje nagrinėjamai bylai CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai... 24. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, BVšĮ... 25. Įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens... 26. CK 2.50 straipsnio 3 dalies norma neturi būti aiškinama siaurinamai – kaip... 27. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad išieškotojos 4 814,45 Lt dydžio... 28. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339... 30. Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....