Byla 2S-1313-123/2010
Dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Astos Pliuškevičienės pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Kintai“dėl vykdymo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Albinos Pupeikienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Astos Pliuškevičienės atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Astos Pliuškevičienės pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Kintai“dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė A. Pliuškevičienė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Kintai“ 36 193 Lt vykdymo išlaidų vykdomosiose bylose Nr. 0124/02/00954, Nr. 0124/02/01096. Nurodė, kad vykdė Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 3-48/199 dėl 826 386 Lt ir Šilutės rajono I-ojo notarų biuro vykdomąjį raštą Nr. 980 dėl 765 427 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Kintai“. 2003-06-25 vykdomąsias bylas sustabdė, kadangi skolininkas su išieškotoju sudarė sutartį dėl skolos grąžinimo geruoju iki 2009-12-30. 2010-01-14 vykdomosios bylos atnaujintos, gavus išieškotojo raštą dėl skolininko visiško atsiskaitymo. 2010-01-14 antstolė išsiuntė skolininkui siūlymą per 14 dienų susimokėti antstolei susidariusias 36 193 Lt vykdymo išlaidas.

3Suinteresuoto asmens UAB „Kintai“ atstovas R. V. su pareiškimu sutinka iš dalies. Nurodo, jog sutinka apmokėti antstolės patirtas administravimo, atskirų vykdymo veiksmų išlaidas, atlyginimą antstolei, tačiau nesutinka su atlyginimo dydžiu antstolei, kadangi vykdomieji dokumentai didžiąja dalimi buvo įvykdyti savarankiškai, o antstolė vykdomosiose bylose atliko tik keletą vykdymo veiksmų. Atsižvelgiant į atliktų veiksmų vykdomosiose bylose kiekį ir pobūdį, antstolės prašomos priteisti 36 193 Lt vykdymo išlaidos nėra proporcingos šiose vykdomosiose bylose atliktų veiksmų mastui ir tokio atlyginimo priteisimas iš skolininko pažeistų antstolės ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą. Skolininkas sutinka antstolei sumokėti 6000 Lt atlyginimą bei 12,42 Lt už antstolio surašytus patvarkymus bei vykdymo išlaidų indeksavimą.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 nutartimi antstolės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė antstolei iš skolininko 6066 Lt vykdymo išlaidų vykdomosiose bylose Nr. 0124/02/00954 ir Nr. 0124/02/01096. Iš antstolės skolininko UAB „Kintai“ naudai priteisė 900 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, jog antstolė atliko tam tikrus atskirus vykdymo veiksmus, todėl jai priteistinas atlyginimas, tačiau šis, atsižvelgiant į antstolės atliktų veiksmų kiekį ir pobūdį, proceso dalyvių ekonominius interesus, taip pat į tai, kad skolininkas darė pastangas atsiskaityti su išieškotoju – susitarė su juo dėl skolos grąžinimo dalimis, ir tai, kad skolininkas UAB „Kintai“ vykdydamas susitarimą su išieškotoju visiškai atsiskaitė, taip palengvindamas vykdymo procesą, mažintinas, pripažįstant, kad antstolei priteistinas minimalus Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas atlyginimas, t. y. 6000 Lt, bei 66 Lt vykdymo išlaidų už patvarkymus, surašytų dokumentų kopijas, pašto išlaidas ir vykdymo išlaidų indeksaciją.

5Antstolė pateikė atskirąjį skundą, nurodo, kad su Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartimi nesutinka, kadangi teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo procese principą, o suteikdamas prioritetą skolininkui ir atsižvelgdamas į skolininko ekonominius svertus, teismas pažeidė antstolės teisėtų lūkesčių principą. Antstolė nurodo, jog skolininkas UAB „Kintai“ turėjo galimybę išvengti papildomų išlaidų, susijusių su priverstiniu teismo sprendimo įvykdymu, nes kreditorius vykdomuosius raštus vykdymui pateikė praėjus trejiems metams po priimto teismo sprendimo ir notaro vykdomojo įrašo, skolininkas, gavęs raginimą, neįvykdė sprendimo, o atsiskaitymas su kreditoriumi vyko beveik dešimt metų. Antstolė nurodo, jog siuntė raginimus įvykdyti sprendimą geruoju, aprašė skolininko turtą, skelbė dvejas skolininko turto pardavimo varžytynes, todėl teismas nepagrįstai vertino, kad skolininkas dėjo pastangas atsiskaityti su išieškotoju, kad visiškai su juo atsiskaitė ir taip palengvino vykdymo procesą, todėl teismas nepagrįstai sumažino antstolei vykdymo išlaidų dydį. Taip pat antstolė nurodo, jog teismas nepagrįstai priteisė visas suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi jos reikalavimas buvo tenkintas iš dalies, todėl bylinėjimosi išlaidos turėjo būti proporcingai mažinamos.

6Suinteresuoto asmens UAB „Kintai“ atstovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog nesutinka su pateiktu atskiruoju skundu. Nurodo, jog sutinka ir pripažįsta, kad turi antstolei sumokėti atlyginimą už vykdomųjų dokumentų įvykdymą, tačiau nesutinka su prašomu priteisti minėtų vykdomųjų dokumentų įvykdymo atlyginimo dydžiu, t. y. 36 117 Lt. Nurodo, jog teismas pagrįstai priteisė sumažintas antstolio vykdymo išlaidas, kadangi vykdomieji dokumentai didžiąja dalimi buvo įvykdyti savarankiškai skolininkui dedant pastangas rasti bendrą susitarimą su išieškotoju. Nurodo, jog skolininkas negalėjo įvykdyti įsipareigojimų kreditoriui per raginime nustatytą terminą dėl versle susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, neturėjo piniginių lėšų ir turto, kad padengtų susidariusį įsiskolinimą, skolininkas vykdymo proceso metu buvo aktyvus, neneigė ir neginčijo skolos ir sudarė skolos grąžinimo sutartį su kreditoriumi, kurią nustatytais terminais ir tvarka įvykdė. Taip pat nurodo, jog teismas teisingai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjos, kadangi suinteresuoto asmens prašymas buvo tenkintas visiškai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog antstolei Astai Pliuškevičienei buvo pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai – Šilutės rajono I-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. 980, išduotas 1997-02-19, dėl 782082,96 Lt sumos išieškojimo (vykdomoji byla Nr. 0124/02/01096 b. l. 13) ir Klaipėdos apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. 3-48/1999 dėl 826386 Lt sumos išieškojimo (vykdomoji byla Nr. 0124/02/00954, b. l. 35–36) iš skolininko UAB „Kintai“ išieškotojo AB Lietuvos žemės ūkio bankas (teisių perėmėjas AB Turto bankas) naudai. Antstolė skolininko atstovui

9R. V. 2002-06-26 įteikė raginimą geruoju iki 2002-06-27 sumokėti 826386 Lt sumą (vykdomoji byla Nr. 0124/02/00954, b. l. 32–33). 2002-07-15 minėtam asmeniui įteikė raginimą geruoju iki 2002-07-18 sumokėti 76547,96 Lt sumą (vykdomoji byla Nr. 0124/02/01096, b. l. 11–12). 2003-01-28 Turto arešto aktu antstolė areštavo skolininko turto už 243331 Lt (vykd. b. Nr.0124/02/00954, b. l. 27–30). 2003-02-20 ir 2003-05-20 antstolė skelbė skolininko turto pardavimą iš varžytynių (vykd. b. Nr. 0124/02/00954, b. l. 24, 25, 20, 19). Išieškotojas AB Turto bankas

102003-05-05 pateikė prašymą antstolei sustabdyti vykdomąsias bylas, nes skolininkas UAB „Kintai“ įsipareigojo skolą grąžinti geruoju iki 2009-12-30 pagal skolos grąžinimo sutartį Nr. (7.20-52-03)-T5-39 (vykd. b. l. 0124/02/00954, b. l. 14–16). Antstolė A. Pliuškevičienė 2003-05-14 raštišku siūlymu pasiūlė skolininkui UAB „Kintai“ sumokėti 213 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. Nr. 0124/02/010954, b. l. 13). Antstolė 2003-06-25 Patvarkymu dėl išieškotų piniginių lėšų apskaičiavimo nurodė jai pervesti iš skolininko UAB „Kintai“ išieškotus 213 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. Nr. 0124/02/00954, b. l. 12). Klaipėdos apygardos teismo vykdomajame rašte Nr. 3-48/1999 antstolės pažymėta, jog 2003 m. sumokėta 213 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. Nr. 0124/02/010954, b. l. 36). Antstolė 2003-06-25 Patvarkymu sustabdė vykdomąsias bylas Nr. 0124/02/00954 ir 0124/02/01096 (vykd. b. Nr.0124/02/00954, b. l. 11). Išieškotojas AB Turto bankas 2010-01-12 raštu Nr. (7.3-42)-SK4-186 informavo antstolę, jog skolininkas UAB „Kintai“ įsipareigojimus pagal 2003-03-31 sutartį įvykdė (vykd. bylos Nr. 0124/02/00954, b. l. 10). 2010-01-14 antstolė atnaujino vykdomąsias bylas Nr. 0124/02/00954 ir 0124/02/01096 (vykd. b. Nr. 0124/02/00954, b. l. 9). 2010-01-14 antstolė apskaičiavo sprendimų vykdymo išlaidų už 36193 Lt sumą. 2010-01-14 raštu antstolė pasiūlė skolininkui UAB „Kintai“ per 15 dienų, skaičiuojant nuo siūlymo gavimo dienos, sumokėti šias vykdymo išlaidas (vykd. b. Nr. 0124/02/01096, b. l. 3, 4).

11

12Dėl antstoliui priteistino atlyginimo už vykdymo veiksmus dydžio

13Vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalis ir teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. IR-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. Pagal CPK 610 straipsnį įvykdžius sprendimą vykdymo išlaidos, nurodytos CPK 609 straipsnio 1 dalyje, išieškomos iš skolininko. Teisėjų kolegija pažymi, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs teismo sprendimo gera valia, privalo atlyginti antstoliui visas priverstinio vykdymo išlaidas. Nagrinėjamoje byloje išieškotojas AB Lietuvos žemės ūkio bankas (teisių perėmėjas AB Turto bankas) kreipėsi į antstolį dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo. Skolininkas UAB „Kintai“ išieškotojui skolą grąžino jau priverstinio vykdymo metu pagal skolininko ir išieškotojo skolos grąžinimo sutartį, todėl skolininkas turi pareigą atlyginti vykdymo išlaidas. Teismo sprendimų vykdymo funkcijas atlieka antstolis. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdo savanoriškai, jam bus atlygintos jo turėtos vykdymo išlaidos.

14Atskiruoju skundu antstolė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priteisė žemiausią atlyginimo dydį už priverstinio teismo sprendimo vykdymą ir tokiu būdu pažeidė šalių lygiateisiškumo procese principą, kadangi prioritetas buvo suteiktas skolininkui – suinteresuotam asmeniui UAB „Kintai“ – ir buvo atsižvelgta į jo ekonominius svertus. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai nurodo, jog teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, kadangi suinteresuotas asmuo ne piktavališkai vengė atsiskaityti su išieškotoju, o dėl objektyvių ekonominių priežasčių. Be to, suinteresuotas asmuo vykdymo proceso metu buvo aktyvus, geranoriškai bendradarbiavo tiek su išieškotoju, tiek su antstole.

15Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo faktinių aplinkybių vertinimu, t. y. kad skolininkas dėjo pastangas atsiskaityti su išieškotoju, sudarė skolos grąžinimo sutartį ir ją įvykdė sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijų 38 punkto 1 lentelės 16 punktą ir 39 punktą, antstolės atlyginimas turėjo būti skaičiuojamas 4 procentai nuo išieškotos sumos dydžio, bet ne mažiau kaip 6000 Lt. Taip pat nustatė, jog antstolė atliko tam tikrus atskirus vykdymo veiksmus, nurodytus vykdymo išlaidų skaičiavime, todėl antstolei priteistinos vykdymo išlaidos.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, grindžiamais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje A. S. v. UAB „Edana“, AB „Vakarų laivų gamykla“; bylos Nr. 3K-7-5/2007 ir civilinėje byloje antstolė R. G. v. AB bankas „Hansabankas“, bylos Nr. 3K-3-377/2005, jog byloje turi būti vertinama tiek antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumas, ar išieškotinos sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles, antstolio atliktų vykdymo veiksmų atlyginimo būtinumas, pagrįstumas, proceso dalyvių ekonominiai interesai, tiek skolininko pastangos ir bendradarbiavimas su antstoliu ir išieškotoju bei skolos grąžinimo geranoriškumas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog antstolei priteistinas atlyginimas, tačiau jis nustatomas pagal antstolės atliktų veiksmų kiekį ir pobūdį, proceso dalyvių ekonominius interesus, taip pat į skolininko pastangas atsiskaityti su išieškotoju ir visišką atsiskaitymą su skolininku pagal susitarimą, o ne antstolio vykdomu išieškojimu. Teisėjų kolegija sutinka, jog antstolei priteistinas minimalus Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas atlyginimas, t. y. 6000 Lt.

17Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos aplinkybes, tinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl antstolių vykdymo išlaidų priteisimo ir pagrįstai iš dalies tenkino antstolio pareiškimą, priteisdamas 6066 Lt vykdymo išlaidų.

18

19

20

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Šilutės rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, priteisė iš antstolės A. Pliuškevičienės suinteresuotam asmeniui UAB „Kintai“ 900 litų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuoja teismų praktika, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir kt., bylos 3K-3-36/2008). Antstolė atskirajame skunde nurodo, jog teismas nepagrįstai priteisė visas suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi antstolės pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo buvo tenkintas iš dalies, todėl suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti proporcingai mažinamos. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog 2010-03-23 atskirajame skunde suinteresuotas asmuo sutiko, jog antstolei priteistinas 6000 Lt atlyginimas bei 12,42 Lt patirtų vykdymo išlaidų.

23Teisėjų kolegija, vertindama aplinkybę, kad antstolės reikalavimas buvo tenkintas tik iš dalies, o suinteresuotas asmuo atskirajame skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2010-03-08 nutartimi priteistų vykdymo išlaidų sutiko su 6000 Lt antstolės atlyginimo suma, daro išvadą, jog suinteresuoto asmens reikalavimas buvo tenkintas visiškai. Atsižvelgdama į šią aplinkybę, vadovaudamasi CPK 93 str. ir 98 str. normomis ir protingumo bei teisingumo kriterijais, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš antstolės visas suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas.

24Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas antstolio pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, tinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo 2010-05-12 nutartį keisti arba naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ir ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

25Kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 str. 6 d.). Suinteresuotas asmuo UAB „Kintai“ iki bylos nagrinėjimo pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 45–47). Kadangi šalių suinteresuotumas bylos baigtimi priešingas, atmetus pareiškėjos antstolės A. Pliuškevičienės atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties, suinteresuotam asmeniui UAB „Kintai“ iš pareiškėjos antstolės A. Pliuškevičienės priteistinos už atsiliepimą į atskirąjį skundą turėtos 900 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str., 443 str. 6 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 335?339 straipsniais,

Nutarė

27Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti UAB „Kintai“ 900 Lt bylinėjimosi išlaidų iš antstolės A. Pliuškevičienės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėja antstolė A. Pliuškevičienė kreipėsi į teismą prašydama... 3. Suinteresuoto asmens UAB „Kintai“ atstovas R. V. su pareiškimu sutinka iš... 4. Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 nutartimi antstolės... 5. Antstolė pateikė atskirąjį skundą, nurodo, kad su Šilutės rajono... 6. Suinteresuoto asmens UAB „Kintai“ atstovas atsiliepime į atskirąjį... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog antstolei Astai Pliuškevičienei... 9. R. V. 2002-06-26 įteikė raginimą geruoju iki 2002-06-27 sumokėti 826386 Lt... 10. 2003-05-05 pateikė prašymą antstolei sustabdyti vykdomąsias bylas, nes... 11. ... 12. Dėl antstoliui priteistino atlyginimo... 13. Vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalis ir teisingumo ministro 2005-10-27... 14. Atskiruoju skundu antstolė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priteisė... 15. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo faktinių... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais,... 17. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai... 18. ... 19. ... 20. ... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Šilutės rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą,... 23. Teisėjų kolegija, vertindama aplinkybę, kad antstolės reikalavimas buvo... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 25. Kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 335?339 straipsniais,... 27. Šilutės rajono apylinkės teismo 28. Priteisti UAB „Kintai“ 900 Lt bylinėjimosi išlaidų iš antstolės A....