Byla 2-3277-424/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui G. J. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1272,49 Lt likusių mokėjimų, 622,15 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Pagal 2011-03-02 paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) suteikė atsakovui 1000 Lt paskolą. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti Sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus.

7Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir įmokų ar kitų mokėjimų nustatytomis dalimis ir terminais nemokėjo.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Nustačius, kad atsakovė neįvykdė prievolių pagal Sutartį, ieškinio reikalavimas dėl likusių mokėjimų sumos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

10CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

12Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

13Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

14Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

15Pagal Sutarties 1.2., 5.3.1. p. bei Sutarties sąlygų eilutėje „delspinigių norma“ nurodytą informaciją atsakovas įsipareigoja laiku nesumokėjęs eilinės įmokos mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

162011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

18Atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai už 182 d. laikotarpį vertine išraiška sudaro 1157,52 Lt sumą. Ieškovė pažymėjo, kad prašo priteisti mažesnę, t.y. 622,15 Lt delspinigių sumą. Tačiau nepaisant to, prašoma priteisti delspinigių suma, gerokai viršija protingų ir sąžiningų delspinigių sumą atsižvelgiant į bendrą skolos dydį. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento skaičiuojant nuo pradinės 1157,52 Lt delspinigių sumos, pagal sutartį priteistini delspinigiai sudarytų 115,75 Lt sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistini 115,75 Lt delspinigiai.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

20Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingos patenkintų reikalavimų daliai (73 proc.) – 52,56 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 93 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies:

23Pripažinti negaliojančiu UAB „Snoro lizingas“ ir G. J. B. 2011-03-02 paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) sąlygų punktą „delspinigių norma 0,50 %“.

24Priteisti iš G. J. B. 1272,49 Lt likusių mokėjimų, 115,75 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1388,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 52,56 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Snoro lizingas“ naudai.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1272,49 Lt likusių mokėjimų, 622,15... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 6. Pagal 2011-03-02 paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) (toliau –... 7. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 9. Nustačius, kad atsakovė neįvykdė prievolių pagal Sutartį, ieškinio... 10. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 12. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 13. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 14. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 15. Pagal Sutarties 1.2., 5.3.1. p. bei Sutarties sąlygų eilutėje... 16. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 18. Atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai už... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 20. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 93 straipsniais, 142... 22. ieškinį patenkinti iš dalies:... 23. Pripažinti negaliojančiu UAB „Snoro lizingas“ ir G. J. B. 2011-03-02... 24. Priteisti iš G. J. B. 1272,49 Lt likusių mokėjimų, 115,75 Lt delspinigių,... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...