Byla e2-950-285/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. M

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (buv. AB LESTO) ieškinį atsakovei UAB „Dvejetainis kodas“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. M.,

Nustatė

2Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buv. AB LESTO) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Dvejetainis kodas“ 471,94 Eur skolos už elektros energiją, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio (Ieškinys DOK-17722 „2 Ieškinys 471, 94 Eur Dvejetainis kodas.docx“). Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Dvejetainis kodas“ Prieštaravimuose nurodė, kad dalį skolos apmokėjo iki teismo įsakymo išdavimo, t. y. iki 2015-08-24. Iš pridedamo Išsamaus išrašo iš AB Lesto kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2014-12-01 iki 2015-09-30“ matyti, kad 2015 metais Atsakovė yra atlikusi tokius mokėjimus: 2015-01-27 – 186,80 Eur; 2015-06-16 – 200,00 Eur; 2015-09-08 – 42,06 Eur. Vadovaujantis LR CK 6.54 str., reglamentuojančiu įmokų paskirstymą, gautais mokėjimais buvo dengiama seniausia Atsakovės skola. Atlikdama

32015-09-08 mokėjimą 42,06 Eur, Skolininkė mokėjimo paskirtyje nurodė, kad moka pagal sąskaitas-faktūras Nr. PEL514936 ir PEL440702, išrašytas 2015 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais, todėl šiuo mokėjimu buvo padengta skola, pagal sąskaitą faktūrą išrašytą 2015 m. liepos mėnesį ir dalinai sąskaita, išrašyta 2015 m. rugpjūčio mėnesį. AB LESTO tiekia elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), bendroms reikmėms. Vadovaujantis išrašo iš Credit Info duomenimis trečiasis asmuo V. M. nuosavybės teise valdo Name esančią patalpą–butą Nr. 5. Ieškovės AB LESTO kompiuterinėje sistemoje Objektui priskirtas vartotojo kodas: 100685, o Objektą naudojantis subjektas UAB „Dvejetainis kodas“, kurio vadovas ir vienintelis akcininkas yra K. M. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis buvo pateikta Atsakovei, tačiau Ieškovei su Atsakovės atstovo parašu nebuvo grąžinta. Įvertinus tai, kad UAB „Dvejetainis kodas“ pačios Atsakovės ir Objekto savininko prašymu Ieškovės sistemoje nurodytas faktiniu elektros Objekte vartotoju, Atsakovei išrašomos sąskaitos – faktūros, kurias UAB „Dvejetainis kodas“ apmoka bei į tai, kad Atsakovė neginčija pareigos mokėti už Objektui priskaitytą elektros energiją, laikytina, kad Atsakove byloje yra UAB „Dvejetainis kodas“. Už Ieškovės patiektą Namo bendroms reikmėms ir Objektui Namo administratoriaus priskaičiuotą elektros energiją Ieškovė išrašė ir Atsakovei pateikė apmokėjimui sąskaitas–faktūras už laikotarpį nuo 2015 m. sausio iki 2015 m. rugsėjo, kurių Atsakovė nustatytu terminu pilnai neapmokėjo, todėl susidarė 471,94 Eur skola.

4Atsakovei UAB „Dvejetainis kodas“ adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikta atsakovei CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka (49 b. l.). Trečiajam asmeniui V. M. procesiniai dokumentai įteikti 2015-11-19 (39 b. l.). Atsakovė ir trečiasis asmuo per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: Creditinfo NTR ataskaitos apie objektą (Ieškinio DOK-17722 priedas „2 priedas.pdf“), Creditinfo išrašo apie UAB „Dvejetainis kodas“ JAR duomenis (Ieškinio DOK-17722 priedas „3 priedas.pdf“), Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį (Ieškinio DOK-17722 priedas „4 priedas.pdf“), Išsamaus 2015-10-14 išrašo „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo

82014-12-01 iki 2015-09-30 (Ieškinio DOK-17722 priedas „5 priedas.pdf“), Trumpojo išrašo „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2014-12-01 iki 2015-09-30 (Ieškinio DOK-17722 priedas „6 priedas.pdf“), Išrašo iš AB LESTO kompiuterinės programos „Pajamų dokumentai“ (Ieškinio DOK-17722 priedas „7 priedas.pdf“), PVM sąskaitų faktūrų (Ieškinio DOK-17722 priedas „8 priedas.pdf“), AB „Vakarų skirstomieji tinklai sutarties ir UAB „Būsto administravimo agentūra“ 2004-03-09 sutarties su priedais (Ieškinio DOK-17722 priedas „sutartis baa nemuno būstas su priedais 15 l..pdf“), vertinimą, ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovė objektui, esančiam adresu Kalniečių g. 126A-5, Kaune, tiekia elektros energiją bendrosioms reikmėms. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui V. M.. Ieškovės kompiuterinėje sistemoje objektui priskirtas vartotojo kodas: 100685, o objektą naudojantis subjektas UAB „Dvejetainis kodas“. Vadovaujantis CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d. namo patalpų bendrasavininkai, kiekvienas proporcingai savo daliai, privalo apmokėti išlaidas mokesčiams ir išlaidas namui išlaikyti. Atsakovė, teisėtu pagrindu valdydama objektą, esantį daugiabučiame gyvenamajame name, lygiais pagrindais su kitais namo patalpų bendraturčiais, privalo apmokėti už namo bendroms reikmėms patiektą elektros energiją. Laikotarpiu nuo 2015 m. sausio mėnesio iki 2015 m. rugsėjo mėnesio atsakovė nepilnai atsiskaitė už suteiktas paslaugas, todėl susidarė 471,94 Eur įsiskolinimas (CK 6.245 str., 6.246 str., 6.256 str., 6.383 str., 6.387 str.).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Sutartinė civilė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str., 6.256 str.). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą elektros kiekį pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 str.).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl ieškovei iš jos priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d.).

12Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti visiškai ir iš atsakovės ieškovei priteisti: 471,94 Eur skolos už suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2014-12-01 iki 2015-09-30; procesines 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (471,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-08-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str.).

13Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminio mokesčio (4 b. l., Ieškinio DOK-17722 priedas „zyminis.pdf“) (CPK 93 str. 1 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 4,06 Eur (2 b. l.), todėl ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės (CPK 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Dvejetainis kodas“, įmonės kodas 135551021, buveinė Kauno m., Topolių g. 2-13, ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, buveinė Vilniaus m., Aguonų g. 24, naudai 471,94 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt vieną eurą 94 ct) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (471,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-08-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

18Priteisti iš atsakovės UAB „Dvejetainis kodas“, įmonės kodas 135551021, buveinė Kauno m., Topolių g. 2-13, valstybės naudai 4,06 Eur (keturis eurus 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buv. AB LESTO) kreipėsi į... 3. 2015-09-08 mokėjimą 42,06 Eur, Skolininkė mokėjimo paskirtyje nurodė, kad... 4. Atsakovei UAB „Dvejetainis kodas“ adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų:... 8. 2014-12-01 iki 2015-09-30 (Ieškinio DOK-17722 priedas „5 priedas.pdf“),... 9. Ieškovė objektui, esančiam adresu Kalniečių g. 126A-5, Kaune, tiekia... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl ieškovei iš jos... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas... 13. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės UAB „Dvejetainis kodas“, įmonės kodas 135551021,... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „Dvejetainis kodas“, įmonės kodas 135551021,... 19. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...