Byla 2-3587-902/2015
Dėl skolos išieškojimo pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos išieškojimo pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 677,31 Eur skolą, 254,20 Eur delspinigius, 377,71 Eur palūkanas, 102,87 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 9,9 proc. palūkanas nuo pagrindinės skolos 677,31 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 42 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-04-16 asmeniškai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.). Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2007 m. birželio 21 d. AB SEB bankas ir atsakovas R. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0750718050992-40, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 868,86 Eur (3000 Lt) kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kreditą grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (13-17 b. l.). Atsakovas tinkamai nevykdė sutarties, nesilaikė nustatyto kredito grąžinimo, palūkanų ir delspinigių mokėjimo grafiko, todėl AB SEB bankas vartojimo sutartį nutraukė. 2009 m. lapkričio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 AB SEB bankas atlygintinai perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (18-20 b. l.). CK 6.109 str. nustatyta tvarka ieškovas 2009 m. lapkričio 19 d. pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (22 b. l.). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra. Ieškovei iš atsakovo priteistina 677,31 Eur skola, 377,71 Eur palūkanų, 9,9 proc. palūkanas nuo pagrindinės skolos 677,31 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

6Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp AB SEB banko ir atsakovo sudarytos Sutarties 5.3 p., atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį įsipareigojo mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 360 dienų, ieškovė paskaičiavo atsakovui 243,83 Eur delspinigius (7 b. l.).

7Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, į tai, kad šiam reikalavimui yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovės delspinigius už negrąžintą kredito sumą, paskaičiuotus už 360 kalendorinių dienų, nors 2009 m. lapkričio mėnesį įgijęs reikalavimo teises į atsakovės skolą faktiškai nesiėmė jokių priemonių priverstinai išsiieškoti skolą iki 2015 m. kovo mėnesio, kas sąlygojo jos egzistavimo laikotarpio užsitęsimą ir paskaičiuotų delspinigių dydį. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis mažintinas iki 185 kalendorinių dienų ir iš atsakovės priteistini 125,30 Eur (677,31 x 0,1 proc. x 185 d.) delspinigiai.

8Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 102,87 Eur, kurias ieškovė prašo priteisti iš atsakovo (6 b. l.), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su atsakovo civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovės prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), skambinimas, SMS žinutės siuntimas, yra išimtinai susijusios tik su pačios ieškovės vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

9Ieškovės nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovė, pateikdama teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies (84 proc.) ir iš atsakovo priteistina 677,31 Eur skola, 377,71 Eur palūkanos, 125,30 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.37, 6.210 str.), 9,9 proc. palūkanos už negrąžintą kredito sumą 677,31 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 93 str.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš R. B., a. k. ( - ) 677,31 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 31 euro ct) skolą, 377,71 Eur (tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus 71 euro ct) palūkanas, 125,30 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis eurus 30 euro ct) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2015-04-07 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,9 proc. palūkanas už negrąžinto kredito sumą 677,31 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 35,41 Eur (trisdešimt penkis eurus 41 euro ct) žyminio mokesčio dalį UAB „Gelvora“, įm. kodas 125164834.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas R. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę skųsti sprendimą apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai