Byla 2-783-188/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei A. M. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ (buvęs bendrovės pavadinimas - UAB „SMScredit.lt“) ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovės A. M. 1386,00 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 495,00 Lt paskola, 891,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-04-28 tarp ieškovo ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 500,00 Lt. Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, tad paskolą turėjo grąžinti 2010-10-20. Atsakovė sumokėjo 5,00 Lt sutartinių palūkanų, todėl bendra negrąžinta paskolos suma liko 495,00 Lt. Atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, todėl atsakovei, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų, iš viso 891,00 Lt. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinio nuorašas kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovei įteikti 2012-04-11 (b.l. 26), CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu, per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas ir atsakovė 2010-04-28 sudarė paskolos sutartį, pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b.l. 4-5, 6-10). Šia sutartimi ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt paskolą, paskolos sumą pervedant į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą (b.l. 12). Atsakovei sumokėjus 5,00 Lt paskolos, liko nesumokėta 495,00 Lt paskolos suma, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2010-10-20 (b.l. 4-5). Kaip matyti iš paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 13), už 180 dienų laikotarpį už įsiskolinimą atsakovei paskaičiuoti 891,00 Lt delspinigiai. Atsakovė įrodymų apie tai, kad būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus visiškai ir ieškovui grąžinusi likusią 495,00 Lt paskolos sumą, teismui nepateikė.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui UAB „4finance“iš atsakovės A. M. priteistina 495,00 Lt negrąžintos paskolos.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 891,00 Lt delspinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Paskolos sutarties 10.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismo vertinimu, ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), siekiančios 891,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma - 495,00 Lt - yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl mažintinos Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš beveik pusantrų metų ir per tą laiką atsakovė negrąžino nei dalies paskolos. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 445,50 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 50,00 Lt žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės A. M., a. k. (duomenys neskelbtini) 495,00 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt penkis litus 00 ct) negražintos paskolos, 445,50Lt (keturis šimtus keturiasdešimt penkis litus 50 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2011-03-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

13Ieškinį likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo priteisimo, atmesti.

14Atsakovė A. M. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai