Byla e2-3653-752/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendrasis finansavimas“ ieškinį atsakovui R. K., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 350 Eur negrąžintą paskolą, 55,17 Eur palūkanas, 10,41 Eur administravimo mokestį, 21,69 Eur delspinigius, 26,97 Eur vėlavimo palūkanas, 5 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovė administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys investuotojai – skolintojai – dalyvauti aukcione, ir investuoti į tokias paskolas. 2016 m. vasario 4 d. atsakovas kaip vartojimo kredito gavėjas platformoje elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_77085, siekdamas sudaryti Vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotais asmenimis. Po atsakovo pateiktos ofertos tarpusavio skolinimo platformoje tarp skolintojų vyko aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą įskaitytos skolinamos lėšos, t.y. tarp atsakovo ir skolintojų 2016 m. vasario 5 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 77085, kurios pagrindu atsakovui skolintojai suteikė 350 Eur dydžio paskolą vartojimui, 12 mėnesių terminui, su 28 proc. metinėmis palūkanomis, kurią atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti Sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t.y. šiurkščiai pažeidė Sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal Vartojimo kredito mokėjimų grafiką ir ieškovė įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti Sutartį, 2016 m. gruodžio 6 d. atsakovui pateikė pranešimą dėl 2016 m. vasario 5 d. paskolos sutarties Nr. oferta_77085 nutraukimo. Atsakovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei todėl, ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 350 Eur įsiskolinimą, 55,17 Eur nesumokėtas palūkanas, 10,41 Eur administravimo mokestį, 21,69 Eur delspinigius, 26,97 Eur vėlavimo palūkanas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. balandžio 5 d. asmeniškai, per darbovietę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis 1 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas elektroniniu būdu 2016 m. vasario 4 d. kaip kredito gavėjas pateikė Vartojimo kredito paraišką, kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. oferta 77085 (toliau – Sutartis) ir atsakovui buvo suteikta 350 Eur paskola vartojimui, 12 mėnesių terminui už 28 proc. metinėmis palūkanomis. Atsakovas suteiktą paskolą įsipareigojo grąžinti kredito mokėjimų grafike nustatyta tvarka, tačiau savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl sutartis 2016 m. gruodžio 6 d. vienašališkai buvo nutraukta. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: vartojimo kredito bendrųjų ir specialiųjų sąlygų Nr. oferta 77085, 2016 m. gruodžio 6 d. pranešimas dėl paskolos sutarties oferta _77085 nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, mokėjimo grafikas, Savy portalo naudojimosi sutartis, palūkanų ir mokesčių lentelė, įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimas.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalies nuostatas vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Paskolos (kredito) gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsniai). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsmis).

12Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, iš atsakovo priteistina 350 Eur negrąžinta paskola, 55,17 Eur nesumokėtos palūkanos (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

13Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį 0,93 Eur (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 10,41 Eur administravimo mokestis.

14Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 21,69 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą ir 26,97 Eur kompensuojamąsias (vėlavimo) palūkanas. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, kompensuojamosios palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

15Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

16Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 26,97 Eur vėlavimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 21,69 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

17CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiamos 5 proc. palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 190 Eur advokato išlaidų (200 Eur X 95 proc.) ir 14,25 Eur (15 Eur X 95 proc.) žyminio mokesčio, iš viso 204,25 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

19Teismas šioje byloje turėjo 6,95 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybei priteistinos 6,95 Eur išlaidos, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 3032595527, iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ), 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt eurų) negražintą paskolą, 55,17 Eur (penkiasdešimt penkių eurų, 17 ct) palūkanas, 10,41 Eur (dešimties eurų, 41 ct) administravimo mokestį, 26,97 Eur (dvidešimt šešių eurų, 97 ct) vėlavimo palūkanas, 5 proc. palūkanas už priteistą sumą (442,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 204,25 Eur (du šimtus keturis eurus, 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) valstybei 6,95 Eur (šešis eurus, 95 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

25Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 - 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 350 Eur negrąžintą... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė administruoja tarpusavio skolinimo platformą... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir... 13. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties... 14. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 21,69 Eur delspinigius už... 15. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni,... 17. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 18. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 19. Teismas šioje byloje turėjo 6,95 Eur išlaidų susijusių su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“,... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas 25. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 26. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...