Byla 2S-1425-527/2012
Dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Butų savininkų bendrijos „Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2527-454/2012 pagal ieškovės M. M. 2012-01-03 ieškinį bei 2012-03-07 patikslintą ieškinį atsakovei Butų savininkų bendrijai „Vilnius“ (toliau - BSB „Vilnius“) dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012-01-03 gautas ir priimtas ieškovės 2012-01-03 ieškinys atsakovei BSB „Vilnius“ pirmininkei N. K. dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą (t. 1, b. l. 2-6). 2012-03-07 teisme gautas ieškovės 2012-03-07 patikslintas ieškinys, kuriuo, pakeitusi atsakovą, ieškovė reikalavimus dėl įpareigojimo pateikti informaciją bei dokumentus apie bendrijos veiklą reiškė ne atsakovei Butų savininkų bendrijos „Vilnius“ pirmininkei N. K., o atsakovei Butų savininkų bendrijai „Vilnius“, atstovaujamai pirmininkės N. K. (b. l. 42-46).

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012-04-23 nutartimi (2 t., b. l. 33-34) ieškovės 2012-01-03 ieškinį bei 2012-03-07 patikslintą ieškinį atsakovei BSB ,,Vilnius“ pirmininkei N. K. dėl įpareigojimo pateikti informaciją ir dokumentus apie bendrijos veiklą paliko nenagrinėtus (teismo posėdžio metu ieškovei ir jos atstovei nurodžius, kad ieškinys yra patenkintas) ir priteisė iš atsakovės N. K. ieškovei 139 Lt žyminį mokestį (t. 1, b. l. 7) bei 1.000 Lt advokato padėjėjos pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 17, 18, t. 2 b. l. 28, 29), motyvuojamoje nutarties dalyje nurodęs, kad netenkina ieškovės prašymo priteisti 400 Lt už patikslinto ieškinio parengimą.

4Atsakovė BSB ,,Vilnius“ atskiruoju skundu, pasirašytu pirmininkės N. K. (t. 1, b. l. 37-39), prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-23 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

51. Dėl asmens, iš kurio priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Teismas priteisė bylinėjimosi išlaidas iš N. K., nors atsakove šioje byloje yra BSB „Vilnius“. Iš pradžių šioje byloje atsakove buvo nurodyta N. K., tačiau ieškovė, pasinaudojusi teise pakeisti atsakovę, tai padarė 2012-03-15 parengiamojo teismo posėdžio metu pateikdama 2012-03-07 ieškinį, kuriame atsakove nurodė BSB „Vilnius“ (t. 1, b. l. 42-46). N. K. šioje byloje dalyvavo kaip atsakovės BSB „Vilnius“ atstovė. CPK nenumato galimybes priteisti bylinėjimosi išlaidų iš atsakovą atstovaujančio asmens, todėl teismo nutartis, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos iš šalies atstovo, yra nepagrįsta ir naikintina.

62. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Teismas priteisė iš N. K. 139 Lt žyminį mokestį, nors ieškinio pateikimo dieną žyminio mokesčio dydis pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p. buvo 100 Lt. Aplinkybė, kad ieškovė sumokėjo didesnį žyminį mokestį nei reikalaujama pagal teisės aktus, nėra teisėtas pagrindas priteisti šią sumą iš kitų proceso dalyvių.

73. Dėl bylinėjimosi išlaidu paskirstymo. Teismas, ieškinį palikęs nenagrinėtą, bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovės, vadovaudamasis CPK 94 straipsniu, kuriame numatoma, kad „kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos“. Byloje esantys rašytiniai įrodymai akivaizdžiai pagrindė, kad tiek ieškovės, tiek atsakovės bylinėjimosi išlaidos susidarė būtent dėl ieškovės netinkamo elgesio tiek proceso metu, tiek iki jo. Teismas nurodė, kad „ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė ieškinio reikalavimus patenkino, liko ieškovei neatlygintos jos bylinėjimosi išlaidos, kurias prašo priteisti iš atsakovės“. Tačiau teismas visiškai ignoravo aplinkybes, kad ieškovės reikalavimas buvo patenkintas ir jos teisė gauti informaciją buvo realizuota dar iki ieškinio pateikimo teisme dienos, o byla buvo iškelta išimtinai dėl ieškovės netinkamo elgesio ir piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Teismas visiškai nevertino atsakovės ir jos atstovės paaiškinimų, kad ieškovė dar iki ieškinio pateikimo teisme turėjo visas galimybes susipažinti su reikalaujama informacija, t. y. atsakovė nurodė, kad „nepagrįstai pareikštas ieškinys, nes ieškovei buvo leista susipažinti“, ,,visuomet buvo leidžiama susipažinti“, „iki bylos buvo visos galimybės susipažinti su dokumentais“, ,,iki pirmo teismo posėdžio buvo leista susipažinti“ (t. 2, b. l. 31). Neaišku, kodėl teismas ignoravo atsakovės ir jos atstovės paaiškinimus, kad ieškovė faktiškai iš tiesų su šiais dokumentais buvo susipažinusi ir net juos gavusi: „ieškovė susipažino su visais dokumentais“, „ieškovė patvirtino, kad gavo dokumentus susipažinti, sąlygos buvo sudarytos susipažinti su dokumentais“ (t. 2, b .l. 9, 2 pusė), „ieškovė piktnaudžiauja savo teisėmis“, „ieškovei ir jos atstovei buvo sudarytos visos galimybės susipažinti su dokumentais“ (t. 2, b. 1. 31). Aplinkybes, kad ieškovė turėjo visas galimybes susipažinti su reikalaujamais dokumentais, įrodo byloje esantis pačios ieškovės pateiktas BSB „Vilnius“ 2011-09-26 raštas, kuriame nurodoma, kad „maloniai prašome atvykti adresu V. Krėvės pr. 20-33, Kaunas, tel. 8 (37) 33-01-98, visų Jūsų prašyme reikalaujamų dokumentų originalai bus pateikti patikrinimui“. Tai, kad ieškovė galimai manė, jog atsakovė teikia dalį ar netikslius dokumentus, ar, kaip nurodė 2012-04-16 teismo posėdžio metu, bijojo, kad pirmininkė (kuriai 68 metai, yra silpnos sveikatos) jos neužpultų fiziškai, nėra pagrįsta, įrodyta ir objektyvi aplinkybė kreiptis į teismą su ieškiniu dėl informacijos išreikalavimo. Toks ieškovės elgesys laikytinas procesiškai netinkamu. 2012-04-16 teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovė pati BSB „Vilnius“ visuotiniame narių susirinkime prisipažino, jog iš tiesų dokumentus turėjo dar iki bylos iškėlimo teisme; taip pat atsakovės atstovė nurodė, kad šias aplinkybes galės paliudyti BSB „Vilnius“ visuotiniame narių susirinkime dalyvavę nariai, kurie girdėjo tokį ieškovės pasisakymą. Kadangi teismas nenagrinėjo bylos iš esmės, šių aplinkybių nesiaiškino ir liudytojų neapklausė. Tačiau teismas šiomis aplinkybėmis rėmėsi vertindamas šalių procesinį elgesį paskirstant bylinėjimosi išlaidas. Teismas turėjo būti nuoseklus - arba turėjo iš viso nesiremti aplinkybe, kad ieškovės reikalavimas buvo patenkintas (pastebėtina, kad dar iki ieškinio pateikimo dienos), nes ši aplinkybė nebuvo ištirta ir nustatyta, arba šią aplinkybę (dėl informacijos gavimo) ištirti pilnutinai ir betarpiškai. Šiuo atveju teismas rėmėsi byloje nenustatytomis aplinkybėmis. Tiek ieškovės, tiek atsakovės bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai dėl ieškovės procesinio elgesio: ieškovė pateikė teismui nepagrįstą ieškinį dėl informacijos gavimo (nes galimybės susipažinti su informacija tiek jai, tiek jos atstovei buvo sudarytos); kadangi ieškovė atsakovu pasirinko netinkamą asmenį, po atsiliepimo pateikimo pateikė patikslintą ieškinį; pateikusi patikslintą ieškinį ieškovė paprašė posėdį atidėti, motyvuodama, kad teiks dar vieną patikslintą ieškinį (tačiau jau nebe su reikalavimu pateikti informaciją, tačiau jau su kitais reikalavimais). Nors teismas ieškovės prašymą patenkino, ieškovė dėl nepaaiškinamų priežasčių savo poziciją pakeitė, persigalvojo ir ieškinio nepatikslino, todėl ieškovės ieškinys ir patikslintas ieškinys buvo palikti nenagrinėtini. Pabrėžtina, kad ši civilinė byla buvo baigta dėl to, kad būtent ieškovė nepateikė procesinio dokumento (patikslinto ieškinio), be kurio bylos nagrinėjimas tapo negalimas. CPK nenumato, kad tokiu atveju bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos iš atsakovo.

8Ieškovė atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 45-47) prašo: 1) atskirąjį skundą atmesti ir 2012-04-23 nutartį palikti galioti; 2) ištaisyti 2012-04-23 nutartyje, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ne iš atsakovės N. K., o iš BSB „Vilnius“.

91. Dėl asmens, iš kurio priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Apeliantė pripažįsta, kad 2012-03-15 antrojo parengiamojo posėdžio metu buvo pateiktas patikslintas ieškinys dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie bendrijos valdymo organų nutarimus, sudarytas sutartis, turtą, lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokesčius, susijusius su bendrijos veikla, kuriame prašė atsakovu įtraukti BSB „Vilnius“, atstovaujamą pirmininkės N. K.. Teismas klaidingai iš atsakovės N. K. priteisė bylinėjimosi išlaidas. Remiantis CPK 115, 116 straipsniais, 2012-04-23 nutartyje padaryti nežymūs trūkumai, kuriuos teismas gali ištaisyti, nurodant, kad ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės BSB „Vilnius“. Apeliantės nurodyti procesinio dokumento trūkumai, juos ištaisius, nesudarys ateityje esminių kliūčių vykdyti teismo nutartį. Todėl apeliantė, skųsdama teismo nutartį šiuo aspektu, privalėjo konkrečiai nurodyti, kad prašo ištaisyti trūkumus, t. y. nurodyti atsakove BSB „Vilnius“, todėl dėl rašymo apsirikimo teismo 2012-04-23 nutartis yra pagrįsta ir neturėtų būti naikintina.

102. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Ieškovė pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktą sumokėjo 139 Lt žyminį mokestį į VMI sąskaitą. Atsižvelgiant, kad dėl apsirikimo mokėjimas atliktas ne 100 Lt dydžio, bet 139 Lt, ji neprieštarauja, kad būtų priteista iš atsakovės 100 Lt žyminis mokestis.

113. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apeliantė nepagrįstai nenurodo, kad ieškinys buvo patenkintas antrojo 2012-03-15 parengiamojo teismo posėdžio metu, atsakovės BSB „Vilnius“ atstovei (pirmininkei) įteikus prašomus dokumentus. Be to, priešingai, nei teigia apeliantė, ieškovės 2012-03-07 ieškinys buvo patenkintas, o ne paliktas nenagrinėtas. Šią aplinkybę, kad ieškovė kreipėsi į advokatės padėjėją ir siekė geranoriškai gauti prašomus dokumentus, įrodo raštas (t. 1, b. l. 13), kuriame prašoma pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 23 straipsnio 4 dalį bendrijos pirmininką pateikti revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir reikalingus dokumentus. Minimame atsakyme į 2012-09-26 raštą nurodyta, kad dokumentus prašoma siųsti advokatės R. Č. kontorai. Ieškovės buvusi atstovė 2011-09-29 siuntė pakartotinį raštą dėl įsipareigojimo apmokėti už prašomų dokumentų kopijas. Nors šis atsakymas su siuntimą patvirtinančia žyma nebuvo pateikas Kauno miesto apylinkės teismui, tačiau pateiktas ieškinys įrodo, kad ieškovė nepiktnaudžiavo savo kaip BSB „Vilnius“ revizorės įgaliojimais, tikėjosi, kad geranoriškai atsiųs prašomus dokumentus. Nepagrįstas ir apeliantės argumentas, jog BSB „Vilnius“ 2011-09-26 raštas suteikė galimybes geranoriškai atvykti ir susipažinti su prašomais dokumentais, tačiau dėl apeliantės elgesio ir dokumentų gausos buvo pateiktas prašymas minėtus dokumentus gauti (siųsti) tiesiogiai ieškovės atstovei, dirbančiai advokatės R. Č. kontoroje. Ieškovės atstovė, negavusi prašomų dokumentų, pateikė minėtą ieškinį, kai buvo išnaudojusi visas galimybes taikiai gauti minėtus dokumentus, šias aplinkybes papildomai patvirtina pridedamas 2011-08-05 raštas, 2011-08-02 skundas, 2011-08-16 pareiškimas bei 2011-09-12 nutarimas. Remiantis LAT 2012-01-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, kiekvienas asmuo turi subjektinę teisę nuspręsti, ar jo teisės ir įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, ar reikalinga jų teisminė gynyba. Vienas iš dispozityvumo principo, įtvirtintų CPK 13 straipsnyje. Teismas motyvuotai įvertino Rekomendacijoje įtvirtintus priteistinus dydžius. Be to, pagal CPK 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Tai reiškia, kad teismas tinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas argumentuodamas, jog „atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatomas pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį“. Teismas pagrįstai priteisė ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato padėjėjos pagalbą, nes apeliantė prašomus dokumentus pateikė tik antrojo parengiamojo posėdžio metu, gavusi teismo įpareigojimą.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų buvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas.

14Nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teisme 2012-01-03 buvo gautas ir priimtas ieškovės 2012-01-03 ieškinys atsakovei BSB „Vilnius“ pirmininkei N. K. dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą (t. 1, b. l. 2-6). 2012-01-23 teisme buvo gautas atsakovės BSB „Vilnius“ pirmininkės N. K. atsiliepimas į 2012-01-03 ieškinį (t. 1, b. l. 24-27), kuriame iškeltas atsakovo tinkamumo klausimas byloje, nurodant, jog, Daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, kaip juridinio asmens organas, atlikdamas LR Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatyme (toliau – Įstatymas) aptartus veiksmus, įskaitant ir teikimą konkrečią informaciją, paaiškinimus, reikalingus dokumentus bendrijos nariams, revizoriui, veikia bendrijos vardu, o ne asmeniškai kaip tam tikras fizinis asmuo (Įstatymo 23 str.), todėl, atsakovės nuomone, N. K. negali būti tinkama atsakove (tinkama šalimi civiliniame procese) pagal jai pareikštą ieškinį, todėl netinkama atsakovė turėtų būti pakeista tinkama. 2012-03-07 teisme buvo gautas ieškovės 2012-03-07 patikslintas ieškinys (b. l. 42-46), kuriuo, pripažinusi, kad 2012-01-03 ieškiniu reikalavimą atsakovei BSB pirmininkei reiškė netinkamai, pakeitusi atsakovę, ieškovė reikalavimus dėl įpareigojimo pateikti informaciją bei dokumentus apie bendrijos veiklą reiškė ne atsakovei BSB „Vilnius“ pirmininkei N. K., o atsakovei BSB „Vilnius“, atstovaujamai pirmininkės N. K., ir prašė į civilinę bylą įtraukti BSB „Vilnius“.

15Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (LAT 2007-02-20 nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2007).

16Nagrinėjamu atveju reikalavimas teikti prašomus dokumentus ir informaciją ieškovės kildinamas iš Įstatymo 23 straipsnio 4 dalies, 24 straipsnio 1 - 3 dalių, 28 straipsnio 1 dalies 5 punkto bei CK 2.87 straipsnio 1 dalies. Remiantis Įstatymo 23 straipsniu, daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, kaip juridinio asmens organas, atlikdamas LR Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatyme aptartus veiksmus, tame tarpe ir teikdamas konkrečią informaciją, paaiškinimus, reikalingus dokumentus bendrijos nariams, revizoriui, veikia bendrijos vardu, o ne asmeniškai kaip tam tikras fizinis asmuo. Vadovaujantis CPK 41 straipsniu, civiliniame procese šalimis - ieškovu arba atsakovu gali būti tik fiziniai ir juridiniai asmenys. BSB „Vilnius“ atstovaujama per bendrijos valdymo organus - bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką). Daugiabučio namo savininkų bendrija, kaip juridinis asmuo, tik de jure įteisina namo patalpų savininkų (bendrojo naudojimo objektu bendrasavininkių) bendruomenę ir įstatymų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą daugiabučio namo bendrosios nuosavybės valdymą, naudojimą bei priežiūrą, t. y. įgyvendina Konstitucijos 28 straipsnį, kuriame nustatyta, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo laikytis Konstitucijos, įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Iš Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies analizės darytina išvada, kad bendrijos pirmininkas (kai nuspręsta nerinkti valdybos) yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai tarp bendrijos narių susirinkimų. Bendrijos pirmininkas atstovauja bendrijai pagal savo kompetenciją, sprendžia kitus klausimus, susijusius su bendrijos veikla (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Būtent dėl nurodytų priežasčių ieškovė teismui pateiktame 2012-03-07 patikslintame ieškinyje (1 t., b. l. 42) prašė civilinėje byloje pirmine atsakove nurodytą BSB „Vilnius“ bendrijos pirmininkę N. K. pakeisti į atsakovę BSB „Vilnius“. Nors ant patikslinto ieškinio nėra teisėjo rezoliucijos apie patikslinto ieškinio priėmimą, tačiau, kaip matyti iš teismo lydraščių, patikslintas ieškinys 2012-03-08 buvo išsiųstas ir įteiktas būtent atsakovei BSB ,,Vilnius“ (1 t., b. l. 47; 2 t. b. l. 24), o 2012-03-15 (parengiamojo) teismo posėdžio protokole nurodyta, jog atsakovę atstovavo pirmininkė bei advokato padėjėja Ž. V.. Kaip matyti iš 2012-03-13 atstovavimo sutarties (1 t., b. l. 41), advokato padėjėja Ž. V. atstovavo BSB ,,Vilnius“, o ne N. K.. Be to, iš skundžiamos teismo nutarties matyti, jog teismas paliko nenagrinėtu tiek 2012-01-03 ieškinį (t. 1, b. l. 24-27), tiek 2012-03-07 patikslintą ieškinį (b. l. 42-46). Vadinasi, teismas 2012-03-07 patikslintą ieškinį priėmė ir jį nagrinėjo, ir būtent patikslintas ieškinys apsprendė nagrinėjamos bylos šalis. Tačiau, nežiūrint į tai, kad teismas nagrinėjo ir 2012-03-07 patikslintą ieškinį, skundžiamoje nutartyje atsakove kažkodėl liko nurodyta pradinė atsakovė BSB „Vilnius“ bendrijos pirmininkė N. K., be to, iš jos priteistos ginčo bylinėjimosi išlaidos. Kadangi tinkama atsakove pačios ieškovės pasirinkta ir nurodyta buvo būtent BSB „Vilnius“ bendrija, konstatuotinas absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nes, apeliacinės instancijos teismo nuomone yra akivaizdu, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų, t. y. dėl N. K., materialiųjų teisių ir pareigų,.

17Be to, pagal CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą teismo nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Motyvuojamojoje nutarties dalyje faktiškai ir teisiškai pagrindžiamos teismo nutartimi padarytos išvados. Šioje dalyje teismas išanalizuoja byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę, įvertina įrodymus ir jais remdamasis konstatuoja tam tikras faktines aplinkybes. Nustatytas faktines bylos aplinkybes teismas teisiškai kvalifikuoja nurodydamas joms taikytinas proceso ar materialiosios teisės normas. Motyvuota yra tokia teismo nutartis, kuri atitinka įstatyme nustatytus turinio reikalavimus. Reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą (nutartį), t. y. nurodyti faktinius ir teisinius argumentus, dėl kurių teismas vienaip ar kitaip išsprendė bylą, yra imperatyvus, jis kyla iš teisinės valstybės teismo proceso principų. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (CPK 338 str.) absoliutus negaliojimo pagrindas yra tuomet, kai nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų).

18Nagrinėjamu atveju ginčo kilo dėl to, ar atsakovei įvykdžius ieškovės reikalavimus ir todėl teismui ieškinius palikus nenagrinėtus, pagrįstai ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos iš atsakovės, kaip dėl vykusio bylinėjimosi kalto asmens.

19CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

20Taigi nagrinėjamu atveju, siekiant išsiaiškinti bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą iš kaltos šalies, visų pirma, reikia išsiaiškinti, kuriuo gi momentu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti – t. y., ar iki ieškinio teisme padavimo, ar jau bylos nagrinėjimo metu, kas skundžiamoje teismo nutartyje liko visiškai neatskleista, o iš byloje esančių duomenų to nustatyti rašytinio proceso tvarka neįmanoma, nes teismo posėdžio protokolai praktiškai neįskaitomi, be to, nutartyje taip pat nepasisakyta, kurie gi dokumentai patvirtina, jog atsakovė ieškinio reikalavimus patenkino, iš kurių būtų galima nustatyti patenkinimo momentą, tuo labiau, jog atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė niekada nekliudžiusi ieškovei susipažinti su bendrijos veiklos dokumentais.

21Kadangi teismas skundžiamoje nutartyje nenustatė ieškinio reikalavimo patenkinimo momento, visiškai nevertino priežasčių, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, bei šalių procesinio elgesio tinkamumo, konstatuotinas ir antrasis absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, o tuo pačiu ir bylos esmės bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu neatskleidimas (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

22Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, 2012-04-23 nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p., 329 str. 2 str. 2 ir 4 p., 338 str.).

23Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 334-339 straipsniais,

Nutarė

24panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. Kauno miesto apylinkės teisme 2012-01-03 gautas ir priimtas ieškovės... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-04-23 nutartimi (2 t., b. l. 33-34)... 4. Atsakovė BSB ,,Vilnius“ atskiruoju skundu, pasirašytu pirmininkės N. K.... 5. 1. Dėl asmens, iš kurio priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Teismas... 6. 2. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Teismas priteisė iš N. K.... 7. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidu paskirstymo. Teismas, ieškinį palikęs... 8. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 45-47)... 9. 1. Dėl asmens, iš kurio priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Apeliantė... 10. 2. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Ieškovė pagal CPK 80... 11. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apeliantė nepagrįstai nenurodo,... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teisme 2012-01-03 buvo gautas ir... 15. Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo... 16. Nagrinėjamu atveju reikalavimas teikti prašomus dokumentus ir informaciją... 17. Be to, pagal CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą teismo nutartyje turi būti... 18. Nagrinėjamu atveju ginčo kilo dėl to, ar atsakovei įvykdžius ieškovės... 19. CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 20. Taigi nagrinėjamu atveju, siekiant išsiaiškinti bylinėjimosi išlaidų... 21. Kadangi teismas skundžiamoje nutartyje nenustatė ieškinio reikalavimo... 22. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 23. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 334-339 straipsniais,... 24. panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį ir...