Byla e2-1023-173/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Etena“ ieškinį atsakovams T. R., J. R., A. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovo BUAB „Etena“ bankroto administratorius UAB „Ritava“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams T. R., J. R., A. M., kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento T. R. ir A. M. sudarytą 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktą bei J. R. ir A. M. sudarytą 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį; iš atsakovo T. R. bei subsidiariai iš atsakovės J. R. ieškovo BUAB „Etena“ naudai priteisti 220.203,82 Lt žalos, 5 proc. palūkanas nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; iš atsakovo T. R. ieškovo BUAB „Etena“ naudai priteisti 10.401,23 Lt, 5 proc. palūkanas nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Nurodė, jog Kauno apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi UAB „Etena“ iškelta bankroto byla. BUAB „Etena“ vadove nuo ( - ) buvo J. R., nuo ( - ) vadovu buvo T. R., o nuo ( - ) (iki bankroto bylos iškėlimo momento) vadovu buvo paskirtas A. M.. Įvertinus pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, jog BUAB „Etena“ ilgalaikio turto (automobilis Fiat Bravo 1997 m, automobilis VW Golf 1993 m., hidraulinis kaltas, oro kompresorius, statybinis konteineris, šluota Atec) vertė 35.580,91 Lt, tačiau šis turtas bankroto administratoriui neperduotas. Iš 2013-09-30 ilgalaikio turto žiniaraščio matyti, jog už turto išsaugojimą materialiai atsakingas asmuo yra J. R.. Pagal 2013-09-30 sudarytą BUAB „Etena“ analitinės apskaitos žiniaraštį įmonės kasoje turėjo būti saugomi 184.622,91 Lt grynieji pinigai, tačiau šie pinigai bankroto administratoriui nebuvo perduoti. Turimuose įmonės apskaitos dokumentuose nėra jokių duomenų, kad šie pinigai yra panaudoti bendrovės reikmėms. Ieškovo bankroto administratoriui su perduotais bendrovės dokumentais buvo perduota ( - ) paskolos sutartis, kuria T. R. iš UAB „Etena“ pasiskolino 175.000,00 Lt. Paskolos sutarties 3.2. punkte numatyta, kad „paskola suteikiama su 5 proc. metinėmis palūkanomis“. Iš 2013-06-30 kasos knygos duomenų matyti, kad 175.000,00 Lt T. R. paskolą grąžino, tačiau nesumokėjo paskolos sutartyje nurodytų 5 proc. palūkanų.

4Kartu su bendrovės apskaitos dokumentais bankroto administratoriui buvo perduoti 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktas, 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis bei 2013-07-10 akcininko sprendimas dėl bendrovės vadovo ir buveinės pakeitimo.

52013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo akte nurodoma, kad T. R. perduoda A. M. buhalterinės apskaitos sąskaitų likučius debete ir kredite, debitorių ir kreditorių sąrašą, ilgalaikio turto sąrašą bei 2009 m. - 2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentų bylas. 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje numatyta, kad J. R. už 10.000,00 Lt A. M. parduoda BUAB „Etena“ akcijas.

6Nurodo, kad 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktas bei 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis yra tariami sandoriai, kuriais buvo ruošiamasi BUAB „Etena“ bankrotui bei siekiama perkelti atsakomybę už įmonės turto neišsaugojimą kitam asmeniui (A. M.). A. M. ieškovo vardu, kaip bendrovės direktorius, nėra pasirašęs nei vieno dokumento. Po 2013-09-30 BUAB „Etena“ nebevykdė jokios ūkinės - komercinės veiklos. A. M. telefonu administratoriui teigė neturįs nei įmonės dokumentų, nei antspaudo, taip pat teigė esąs vadovas „tik dėl akių“. Įmonės turimus dokumentus ir antspaudą bankroto administratoriui per autobusų siuntas perdavė T. R.. T.y. nors buvo pasirašytas dokumentų perdavimo aktas, tačiau faktiškai dokumentai iki bankroto bylos iškėlimo buvo pas T. R..

7Nuo 2013-09-30 BUAB „Etena“ buhalteriniuose dokumentuose nebuvo fiksuojamos jokios ūkinės operacijos, nedirbo darbuotojai, nebuvo vykdomi jokie mokėjimai per banką nors banko sąskaitoje buvo likusi 8.506,93 Lt suma. Nei T. R., nei akcininkė J. R. A. M. nėra perdavę įmonės turto - ilgalaikio turto ir kasoje esančių 184.622,91 Lt grynųjų pinigų. Bankroto administratorius neturi jokių dokumentų (perdavimo aktų), patvirtinančių, jog A. M. perėmė nurodytą turtą.

82013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktas bei 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis A. M. jokių teisinių padarinių nesukėlė, kadangi faktiškai įmonės apskaitą toliau (po 2013-09-30) saugojo T. R.. A. M. nebuvo perduotas įmonės turtas, po 2013-09-30 įmonė nevykdė jokios veiklos. Prieš BUAB „Etena“ bankrotą buvo pakeistas bendrovės akcininkas ir vadovas siekiant paskutiniam vadovui A. M. perkelti teisinę pareigą grąžinti bendrovei priklausančias pinigines lėšas ir ilgalaikį turtą.

9Ieškovui nėra grąžintas ilgalaikis turtas, 184.622,91 Lt grynieji pinigai. Buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo aktas bei akcijų perleidimo sutartis yra negaliojantys sandoriai, todėl paskutiniu BUAB „Etena“ vadovu turėtų būti laikomas T. R., o akcininke J. R.. Šiems asmeninis kyla ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. numatyta pareiga perduoti BUAB „Etena“ priklausantį turtą. T. R. ir J. R. išliko pareiga ieškovui grąžinti turtą, kadangi šie asmenys A. M. neperdavė bendrovės turto. T. R. pažeidė savo, kaip bendrovės vadovo, pareigą rūpintis, išsaugoti BUAB „Etena“ priklausantį turtą bei jį perduoti paskesniam vadovui arba bankroto administratoriui. Dėl šių atsakovo veiksmų (neveikimo) ieškovas patyrė 220.203,82 Lt žalą, t. y. neturi galimybės valdyti 35.580,91 Lt vertės ilgalaikio turto ir 184.622,91 Lt grynųjų pinigų.

10J. R. ir T. R. yra susiję asmenys (sutuoktiniai), todėl sudarydami tariamus akcijų perleidimo ir dokumentų perdavimo sandorius veikė kartu. J. R. buvo žinoma, kad A. M. nėra perduodamas UAB „Etena“ turtas bei tokiu būdu sudaromos kliūtys bendrovės kreditoriams bent iš dalies padengti savo kreditorinius reikalavimus. J. R. buvo ieškovo darbuotoja, kuri pagal 2013-09-30 ilgalaikio turto žiniaraščio duomenis buvo paskirta už turto išsaugojimą materialiai atsakingu asmeniu. Taigi atsakovė, kaip ieškovo akcininkė ir darbuotoja, veikė nesąžiningai bei privalo kartu su T. R. subsidiariai atsakyti už bendrovei padarytą 220.203,82 Lt žalą.

11BUAB „Etena“ ir T. R. ( - ) sudarė paskolos sutartį, kuria atsakovas iš bendrovės pasiskolino 175.000,00 Lt. Paskolos sutarties 3.2. punkte numatyta, kad „paskola suteikiama su 5 proc. metinėmis palūkanomis“. Iš 2013-06-30 kasos knygos duomenų bei 2013-06-28 kasos pajamų orderio matyti, kad 175.000,00 Lt T. R. paskolą grąžino, tačiau nesumokėjo paskolos sutartyje nurodytų 5 proc. palūkanų. Paskolos sutarties 3.1. punkte numatyta, kad paskola suteikiama vieneriems metams, o pagal 3.5. punktą už paskolos grąžinimo termino praleidimą skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai. Kadangi T. R. 28 dienomis pavėlavo grąžinti paskolą, jam skaičiuotini 0,02 proc. dydžio delspinigiai. Atsakovas privalėjo ieškovui sumokėti 9.421,23 Lt dydžio palūkanas. Taip pat atsakovas privalo ieškovui sumokėti 980,00 Lt delspinigius.

12Atsakovams ieškinys įteiktas įstatymo nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.) (b.l. 39), tačiau atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl atsakovų atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

13Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. R. nuo ( - ) buvo UAB „Etena“ vadove. UAB „Etena“ vadovu nuo ( - ) vadovu buvo T. R., o nuo ( - ) vadovu buvo A. M. (2014-07-16 LR juridinių asmenų registro išrašas. Priedas Nr. 1). 2013-07-10 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi J. R. pardavė A. M. 100 paprastųjų nevardinių materialių įmonės akcijų (priedas Nr. 12). 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo-priėmimo aktu (priedas Nr. 11) T. R. perdavė, o A. M. priėmė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus. Kauno apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi UAB „Etena“ iškelta bankroto byla. 2013-09-30 ilgalaikio turto žiniaraščio duomenimis (priedas Nr. 3).UAB „Etena“ turėjo ilgalaikio turto, kurio vertė 35 580,91 Lt (likutinė vertė 15848,42 Lt, nusidėvėjimas 19732,49 Lt). 2013-09-30 analitinės apskaitos žiniaraštyje (priedas Nr. 5) nurodyta, kad įmonės kasoje yra 184 622,91 Lt.

15Nagrinėjamu atveju prašoma pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento T. R. ir A. M. sudarytą 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktą bei J. R. ir A. M. sudarytą 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį.

16Civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, kokią konkrečią sutartį sudaryti su pasirinktu asmeniu arba jos nesudaryti. Tai suteikia teisę asmenis teisę savo nuožiūra sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Tačiau ne visi šalių sudaryti sandoriai yra galiojantys. CK 1.86 str. reglamentuojamas tariamo sandorio negaliojimas. Nurodyta, jog tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Tariamųjų sandorių atveju šalių valios apskritai nėra arba, tikroji valia yra nesukurti jokių realių padarinių (sutartis sudaroma tik dėl akių, nesiekiant teisinių padarinių). Yra išaiškinta, kad tariamasis sandoris turi paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, jog toks sandoris neturi teisinių padarinių. Tariamojo sandorio (simuliacijos) šalių valia neturi defektų, nes sandorio šalys, sudarydamos sandorį, nesiekia sukurti jokių teisinių padarinių ir tą gerai žino. Sudarydamos tokį sandorį šalys paprastai siekia sukurti tik išorinį tam tikrų teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos vaizdą. Esminis tariamojo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas. Bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais būtina išsiaiškinti, ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas bei kokia buvo tikroji sandorio šalių valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014).

17Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2013-07-10 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi J. R. pardavė A. M. 100 paprastųjų vardinių materialių įmonės akcijų (priedas Nr. 12) ir tai sudaro 100 procentų įmonės įstatinio kapitalo ir suteikia 100 proc. visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013-07-10 A. M. pasirašė 2013-07-10 sprendimą dėl įmonės direktoriaus T. R. atleidimo iš pareigų (priedas Nr. 13). 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo-priėmimo aktu (priedas Nr. 11) T. R. perdavė, o A. M. priėmė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus. Tačiau 2014-01-27 perdavimo priėmimo aktu Nr. ( - ) (priedas Nr. 14) bankroto administratoriui T. R. perdavė UAB „Etena“ dokumentus (buhalterinės apskaitos bylas, kasos knygas, balansą, apyvartos žiniaraščius, įmonės antspaudą ir kt.). Įvertinus pateiktus įrodymus darytina išvada, jog realiai sudarius prašomus pripažinti negaliojančiais sandorius A. M. jokių teisių ir pareigų neįgijo. Aplinkybė, kad po atsakovų pasirašytų įmonės buhalterinių dokumentų perdavimo-priėmimo akto, įmonės dokumentus ir antspaudą bankroto administratoriui perdavė buvęs vadovas T. R., patvirtina, kad realiai naujajam vadovui jokie dokumentai perduoti nebuvo, o to sudaromais sandoriais ir nebuvo siekiama. Bankroto administratorius pateikė 2013-09-30 analitinės apskaitos žiniaraštį (Priedas Nr.5), kuriame nurodytas įmonės turimas turtas, skolos. Kitų, finansinės atskaitomybės dokumentų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadas apie vėlesnę įmonės finansinę situaciją, turimą turtą nepateikta. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad pagrįsta ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad po 2013-09-30 įmonė nevykdė ūkinės-komercinės veikos. Šią aplinkybę patvirtina ir 2014-07-21 banko sąskaitos išrašas (priedas Nr. 17), iš kurio matyti, jog banko sąskaitoje 2013-09-30 dienai buvo 8506,93 Lt, tačiau po šios datos jokios operacijos nebuvo vykdomos. Duomenų, jog įmonė po nurodytos datos vykdė veiklą, nepateikta. Byloje esantys įrodymai patvirtina aukščiau nurodytą aplinkybę, jog A. M. po ginčijamų santorių sudarymo realiai įmonės vadovo pareigų neatliko, dokumentai jam pateikti nebuvo. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, jog 2013-07-10 akcijų –pirkimo sutartis su daryta, tačiau A. M. jokių teisių, pareigų neįgijo, realiai už akcijas nesumokėjo, o sandoris sudarytas tik siekiant sukurti įvaizdį, kad visus sprendimus įmonės vardu gali priimti ir priima A. M.. T.y. ginčo sandoriai nesukūrė jokių realių padarinių. Remiantis minėto 2013-09-30 analitinės apskaitos žiniaraščio duomenimis matyti, jog įmonė turėjo skolų tiekėjams, buvo neišmokėtas darbo užmokestis ir pan., todėl pagrįsta laikytina ieškovo nurodyta aplinkybė, jog ginčo sandoriais buvo siekiama A. M. perkelti vadovo atsakomybę, įmonei iškėlus bankroto bylą. Todėl šie sandoriai pripažintini negaliojančiais.

18Kaip jau nurodyta, Kauno apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi UAB „Etena“ iškelta bankroto byla. 2013-09-30 ilgalaikio žiniaraščio duomenimis (priedas Nr. 3).UAB „Etena“ turėjo ilgalaikio turto, kurio vertė 35 580,91 Lt (likutinė vertė 15848,42 Lt, nusidėvėjimas 19732,49 Lt). 2013-09-30 analitinės apskaitos žiniaraštyje (priedas Nr. 5) nurodyta, kad įmonės kasoje yra 184 622,91 Lt. Byloje nustatyta, jog po 2013-09-30 įmonė veiklos nevykdė. Byloje nėra duomenų, kad įmonės kasoje 2013-09-30 duomenimis esantys 184622,91 Lt buvo panaudoti įmonės reikmėms. Nurodyta, kad įmonės turtas bankroto administratoriui perduoti nebuvo.

19Pripažinus T. R. ir A. M. sudarytą 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktą bei J. R. ir A. M. sudarytą 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančiais ir nustačius, kad įmonės turtas A. M. nebuvo perduotas, teismas sprendžia, kad įmonės turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus (atsakovo) kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo). Nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (CK 2.87 str., 6.245-6.249 str.).

20Iš Juridinių asmenų registro išrašo (Priedas Nr. 1) matyti, jog nuo ( - ) J. R. buvo UAB „Etena“ akcininkė. Byloje nustatyta, jog tiek akcijų pirkimo pardavimo sutartis, tiek buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktas yra negaliojantys sandoriai, sudaryti siekiant A. M. perkelti vadovo atsakomybę, įmonei iškėlus bankroto bylą. Todėl konstatuotina, jog už žalą atsakinga ir įmonės akcininkė J. R.. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

21Teismui pateikta ( - ) sudarytas paskolos sutartis (Priedas Nr. 7.), kuria UAB „Etena“ paskolino T. R. 175 000 Lt. Paskolos grąžinimo terminas vieneri metai (3.1. punktas). Taip pat numatyta, kad paskola suteikiama su 5 proc. metinėmis palūkanomis. Palūkanos mokamos pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Paskolos sutarties 3.5 punkte nustatytos 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo nesumokėtos paskolos sumos. Paskola įmonei grąžinta ( - ) (( - ) kasos pajamų orderis ( - ). (Priedas Nr. 16)). 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma. Nagrinėjamu atveju šalys buvo susitarusios dėl 5 proc. metinės palūkanos. Byloje nėra duomenų apie šių palūkanų sumokėjimo, todėl jos priteistinos iš atsakovo T. R.. Remiantis pateiktais duomenimis, paskola turėjo būti grąžinta iki ( - ), tačiau pinigai įmonei grąžinti ( - ), todėl atsiardo pareiga už pradelstą laiko tarpą sumokėti numatytus delspinigius (CK 6.71 str.). Viso 3012,40 Eur (10 401,23 Lt). T.y. 2728,58 Eur (9421,23 Lt) palūkanų, 283,83 Eur (980 Lt) delspinigių).

22Vadovaujantis CK 6.37 str, 6.210 str. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinų sumų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Kadangi ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus visiškai, žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovų (CPK 96 str. 1 d.). Remiantis CPK 80 str. 7 d. priteistini 75 proc. mokėtino žyminio mokesčio. Išlaidos išieškomos valstybei iš atsakovų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai nuo pareikštos ieškiniu sumos. Už reikalavimą dėl pripažinti negaliojančiu buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo-priėmimo aktą nagrinėjamoje byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 30,75 Eur, kuris priteistinas iš atsakovų T. R. ir A. M. po 15,37 Eur iš kiekvieno. Už reikalavimą dėl pripažinti negaliojančia akcijų pirkimo pardavimo sutartį nagrinėjamoje byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 30,75 Eur, kuris priteistinas iš atsakovų J. R. ir A. M. po 15,37 Eur iš kiekvieno. Atitinkamai reikalavimas dėl 63775,43 Eur (220 203,82 Lt) apmokėtinas 1173 Eur žyminiu mokesčiu, kuris priteistinas iš atsakovų J. R., T. R.. Už reikalavimą dėl 3012,40 Eur priteisimo iš T. R. mokėtinas 67,50 Eur žyminis mokestis, kuris priteistinas iš atsakovo T. R.. Atsižvelgiant į tai kas nurodytas iš atsakovo T. R. valstybei priteistina 82,87 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovės J. R. valstybei priteistina 15,37 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo A. M. valstybei priteistina 30,74 Eur žyminio mokesčio (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263, 279 str. 2d., 285 ir 286 str.,

Nutarė

25ieškinį patenkinti.

26Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ir A. M. (a.k. (duomenys neskelbtini) sudarytą 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktą.

27Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos J. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ir A. M. (a.k. (duomenys neskelbtini) sudarytą 2013-07-10 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį.

28Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) bei subsidiariai iš J. R. (duomenys neskelbtini) ( - )) ieškovui bankrutavusiai UAB „Etena“ (į.k. 133124191) 63775,43 Eur (220 203,82 Lt) (šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki Eurai 43 euro centai) žalos bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistinos (63775,43 Eur) sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. liepos 23 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) ieškovui bankrutavusiai UAB „Etena“ (į.k. 133124191) 3012,40 Eur (10 401,23 Lt) (trys tūkstančiai dvylika Eur 40 euro centų) delspinigių ir palūkanų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistinos (3012,40 Eur) sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. liepos 23 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) 82,87 Eur žyminį mokestį.

31Priteisti iš atsakovės J. R. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) 15,37 Eur žyminį mokestį.

32Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) bei subsidiariai iš J. R. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) 1173 Eur žyminį mokestį.

33Priteisti iš atsakovo A. M. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) 30,74 Eur žyminį mokestį.

34Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

35Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovo BUAB „Etena“ bankroto administratorius UAB „Ritava“ kreipėsi... 3. Nurodė, jog Kauno apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi UAB „Etena“... 4. Kartu su bendrovės apskaitos dokumentais bankroto administratoriui buvo... 5. 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo akte... 6. Nurodo, kad 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo... 7. Nuo 2013-09-30 BUAB „Etena“ buhalteriniuose dokumentuose nebuvo fiksuojamos... 8. 2013-09-30 buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktas bei... 9. Ieškovui nėra grąžintas ilgalaikis turtas, 184.622,91 Lt grynieji pinigai.... 10. J. R. ir T. R. yra susiję asmenys (sutuoktiniai), todėl sudarydami tariamus... 11. BUAB „Etena“ ir T. R. ( - ) sudarė paskolos sutartį, kuria atsakovas iš... 12. Atsakovams ieškinys įteiktas įstatymo nustatyta tvarka, viešo paskelbimo... 13. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.... 14. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. R. nuo ( - ) buvo... 15. Nagrinėjamu atveju prašoma pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento... 16. Civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, kokią konkrečią... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2013-07-10 akcijų pirkimo-pardavimo... 18. Kaip jau nurodyta, Kauno apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi UAB „Etena“... 19. Pripažinus T. R. ir A. M. sudarytą 2013-09-30 buhalterinės apskaitos... 20. Iš Juridinių asmenų registro išrašo (Priedas Nr. 1) matyti, jog nuo ( - )... 21. Teismui pateikta ( - ) sudarytas paskolos sutartis (Priedas Nr. 7.), kuria UAB... 22. Vadovaujantis CK 6.37 str, 6.210 str. priteistinos 5 procentų dydžio metinės... 23. Kadangi ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str.... 25. ieškinį patenkinti.... 26. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos T. R. (a.k. (duomenys... 27. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos J. R. (a.k. (duomenys... 28. Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) bei... 29. Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) ieškovui... 30. Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei... 31. Priteisti iš atsakovės J. R. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei (šias... 32. Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) bei... 33. Priteisti iš atsakovo A. M. (a.k. (duomenys neskelbtini) ( - )) valstybei... 34. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 35. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...