Byla 2-3528-571/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant ieškovui V. Š., jo atstovei advokato padėjėjai V. Š., atsakovei V. Š., jos atstovui advokato padėjėjui V. R. teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. Š. ieškinį atsakovei V. Š., trečiajam asmeniui Marijampolės I-ojo notarų biuro notarei D. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2Ieškiniu ieškovas V. Š. parašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2011m. gruodžio 13d. tarp ieškovo V. Š. ir atsakovės V. Š. sudarytą sutuoktinių turto pasidalijimo sutartį, notarinio registro Nr. DŽM-5445, patvirtintą Marijampolės I-ojo notarų biuro notarės D. L.. taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui V. Š. iš atsakovės V. Š. butą su rūsiu, unikalus Nr. 1897-3003-6018:0013, adresu Marijampolės m. R.Juknevičiaus 74-15. Priteisti visas bylos vedimo išlaidas.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovas V. Š. paaiškino, kad jis 1997 metais įsigijo butą Juknevičiaus 74-15,Marijampolė ir butas buvo registruotas jo vardu. Gyveno šiame bute kartu su atsakove V. Š.. Tarp šalių buvo nesutarimų, išsiskyrimų ir susitaikymų. V. Š. taip pat turėjo butą Mokolų 37-39,Marijampolė. Šį butą ji pardavė ir gautus pinigus investavo į buto Jukneviačiau gt.74-15 remontą, pirko baldus. Kuomet atsakovė pardavė butą, tai pradėjo terorizuoti ieškovą. Po eilinio ginčo ji sakydavo, kad neturi savo būsto, kad čia jai niekas nepriklauso. Jis neiškentė ir nusprendė nuraminti atsakovę ir perrašyti jai savo butą. 2011 metų gruodžio mėnesį buvo nuėjęs pas notarę ir kalbėjo su notare, kad nori perrašyti žmonai butą. Jam buvo tas pats kokiu būdu ir kokia sutartimi tas butas bus perrašytas atsakovei. Su atsakove jis sutarė, kad po buto perrašymo jis ir toliau liks gyventi kartu su atsakove tame pačiame bute iki mirties, tačiau 2015m. pavasarį gavo laišką iš notarės, kuriame buvo nurodyta, kad jis privalo išsikraustyti iš buto. Jis įsitikinęs, kad atsakovė jį apgavo, nes juo manipuliavo, o jis pasitikėdamas ja ,norėjo išsaugoti atsakovę ir šeimą, todėl ir pasirašė tokią sutartį dėl santuokinio turto dalybų, kur jam liko tik mažavertis automobilis, o atsakovei butas. Be to, sandorio sudarymo metu, manė, kad butas priklauso tik jam vienam, asmeninės nuosavybės teise, nes santuoka su atsakove buvo nutraukta ir toks sandoris nesukels jokių pasekmių ateityje.

4Atsakovė V. Š. paaiškino, kad su atsakovu gyveno santuokoje, vaikų neturėjo. Su atsakovu dažnai tai pykosi, tai taikėsi. 1995m. liepos 3d. buvo nutraukta santuoka teismo sprendimu, tačiau ji ištuoką įregistravo tik 2014 metais, nes norėjo gyventi su atsakovu šeimoje. Tiek ji, tiek ieškovas turėjo po butą. Savo butą ji pardavė, apie ką žinojo ir ieškovas. Gautas lėšas už butą investavo į buto Juknevičiaus gatvėje remontą, pirko baldus, automobilį. Kadangi su ieškovu vis pykdavosi dėl jo girtavimo, ji kelis kartus buvo išėjusi pas mamą gyventi ir vėl susitaikydavo. Eilinio ginčo metu ieškovas ją vydavo iš buto ir sakydavo, kad čia tavo nieko nėra, priekaištavo jai. Po eilinio ginčo ieškovas nusprendė perrašyti jai butą, todėl ėjo pas notarą. Pas notarę 2011 metais buvo sudaryta santuokinio turto dalybų sutartis, kurią abi šalys pasirašė ir ieškovas su tokia turto padalinimo tvarka sutiko. Jie su ieškovu kalbėjo, kad ieškovas galės gyventi bute. Ji niekada ir nebūtų reikalavusi, kad ieškovas išsikeltų, tačiau nuo buto perrašymo jos vardu, ieškovas pradėjo nemokėti mokesčių už buto išlaikymą, girtauti, triukšmauti, ji susirgo onkologine liga, todėl reikalinga ramybė, o jos nėra. Atsakovė nurodė, kad baigėsi kantrybė dėl tokio ieškovo elgesio ir parašė raštą, kad ieškovas išsikeltų iš buto. Prašo ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo notarė D. L. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2011-12-13 V. Š. ir V. Š. sudarė santuokoje įgyto ir šalims bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pasidalijimo sutartį pagal kurią V. Š. asmeninės nuosavybės teise atiteko butas, adresu Marijampolė , R.Jukevičiaus 74-15, o V. Š. asmeninės nuosavybės teise atiteko automobilis Audi100, valst. Nr. COK 619. V. Š. piniginės kompensacijos iš V. Š. už jai tenkančią didesnę turto dalį nereikalavo. Sutartį šalys sudarė laisva valia, visos sandorio sudarymo faktinės aplinkybės šalims žinomos, nustatytos, įvertintos ir tinkamai teisiškai įformintos. Sandorio sudarymo metu nebuvo turtui įregistruota jokių apribojimų, taip pat duomenų apie tai, kad kuri nors sandorio šalis elgiasi nesąžiningai sudarant sutuoktinių turto pasidalijimo sutartį, nebuvo nustatyta.

6Ieškinys atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011m. gruodžio 13d. ieškovas V. Š. ir atsakovės V. Š. sudarė ir pasirašė santuokoje įgyto ir šalims bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pasidalijimo sutartį, kuria V. Š. asmeninės nuosavybės teise atiteko butas su rūsiu, unikalus Nr. 1897-3003-6018:0013, adresu Marijampolės m., R.Juknevičiaus 74-15, V. Š. asmeninės nuosavybės teise atiteko transporto priemonė Audi 100, valst. Nr. COK 619. (b.l.20-24).

8Ieškovas V. Š. prašo 2011-12-13 sutuoktinių turto pasidalinimo sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.90 str.1d. ir 1.91 str.1d. pagrindais. Kaip ieškinyje nurodo ieškovas V. Š. esminį suklydimą vadovaujantis LR CK 1.90 str.1d. pagrindu jis traktuoja tai, kad jis suklydo dėl savo nuosavybės teisės į butą su rūsiu ,esantį Marijampolės m. R.Juknevičiaus 74-15 , apimties ir pobūdžio bei ieškovas buvo įsitikinęs, kad sudaryta sutartis nesukels jokių teisinių padarinių. Kaip ieškinyje nurodo ieškovas V. Š. jog atsakovė jį apgavo, tai yra ginčija sutartį LR CK 1.91 str.1d. pagrindu , nes atsakovė V. Š. nesilaikė pažado su ieškovo toliau gyventi šeimoje ir leisti ieškovui naudotis butu iki mirties.

9Ieškovas V. Š. nurodė, kad jis suklydo dėl sutarties apimties ir pobūdžio tame, kad jis manė jog sudaryta sutartis nesukels ateityje jokių pasekmių, nes manė, kad jeigu šalių santuoka yra nutraukta 1995-07-03 teismo sprendimu, o butą ieškovas įgijo 1999-09-08 , tai butas yra jo asmeninė nuosavybė ir jis negalėjo būti įtrauktas į santuokinio turto padalijimo sutartį.

10Iš Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo matyti, kad 1995-07-03 sprendimu šalių santuoka nutraukta (b.l.13-14). Tuo metu galiojęs LR SŠK 199 str. numatė, kad remiantis teismo sprendimu, santuokos nutraukimą registruoja civilinės metrikacijos organas sutuoktinių arba vieno iš jų pareiškimu. Santuokos nutraukimas buvo įregistruotas tik 2014-12-01(b.l.16), tai yra butas buvo įsigytas ieškovui esant santuokoje ir 2011-12-13 sandorio sudarymo metu teisėtai buvo traktuojamas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Kad ieškovas žinojo, jog 1999-09-08 jo vardu įsigytas ir registruotas butas , yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė , patvirtina ir ta aplinkybė, kad 1998-03-05 V. Š. parduodant jos vardu registruotą butą Mokolų 37-24,Marijampolė ieškovas V. Š. davė sutikimą, kad jis sutinka, jog jo sutuoktinė V. Š. parduotų butą įgytą jų santuokoje (b.l. 105-111 ).

111995-07-03 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta tik šalių santuoka, tačiau santuokoje įgytas turtas padalintas nebuvo. Tokiu būdu sutuoktiniai turi galimybę sudaryti sutartį dėl bendro turto padalijimo, tik sutartis turi būti patvirtinta notaro CK 3.59 str. Dalinant turtą galioja sutarčių laisvės principas ir sutuoktiniai gali nukrypti nuo lygių dalių principo CK3.116 str. 2d. nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas pats norėjo perrašyti butą atsakovei , tai yra jis pats savo noru ir savo laisva valia kreipėsi į notarę, sudarytoje sutartyje , laikantis įstatymų, buvo nukrypta nuo lygių dalių principo ir pačioje sutartyje pažymėta, kad V. Š. piniginės kompensacijos iš V. Š. už jai tenkančią didesnę turto dalį nereikalauja. Tai yra negalima daryti išvados, kad šalių turto pasidalijimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

12Kasacinis teismas , formuodamas CK 1.90 str.1d. 2d. įtvirtintų pagrindų taikymą ir aiškinimą, yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog, pirma, buvo suklysta, antra, suklydimas buvo esminis, ir trečia, buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo . Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas jis sandorio būtų nesudaręs ir sandorio sudarymo motyvas nėra esminė sandorio sudarymo sąlyga. Vertinant šalies, teigiančios, kad ji suklydo sudarydama sandorį reikia atsižvelgti į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis aplinkybėmis, asmens amžių išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas aplinkybes ( LAT nutartis Nr.3K-3-109/2014).

13Byloje neginčytinai nustatyta, kad šalių tarpusavio santykiai, bendro santuokinio gyvenimo metu, buvo įtemti, konfliktiški, atsakovė buvo net išsikrausčiusi iš ginčo buto. Ieškovo motyvas, kad butą perrašius atsakovei , jis išsaugos santuoką ir liks gyventi kartu su atsakove bute, atrodo naivus ir neatitinka protingo ir atidaus žmogaus elgesio standartų, kuriais remiantis spręstina apie asmens suklydimą ar jo apgaulę, sudarant sandorį. Šiuo atveju net ir nustačius , kad atsakovė , atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes, kad ieškovas būtų negirtavęs, prisidėjęs prie mokesčių mokėjimo, leido gyventi bute ir ateityje leis gyventi bute prasilenkia su protingo ir atidaus žmogaus elgesio standartais, nes tai yra tik moralinio pobūdžio įsipareigojimas, kuris nebuvo aptartas sutartyje, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Iš to seka, kad nors ir lūkesčiai, su kuriais ieškovas siejo sutarties sudarymą nepasitvirtino, nes atsakovė įregistravo santuokos nutraukimą, nesudaro pagrindo traktuoti, kad ieškovas, sandorio sudarymo metu iš esmės suklydo ar buvo suklaidintas-apgautas.

14Sprendžiant ieškovo pagaulės klausimą, sandorio sudarymo metu, turi būti nustatyti tokie tyčiai veiksmai, kurie turėjo įtakos šalies valiai susiformuoti, tai yra reikalinga nustatyti ar atsakovas atlikto kokius nors tyčinius veiksmus dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį siekė ieškovas, kartu vertinamas šalių elgesys prieš sandorio sudarymą, sandorio sudarymo metu bei po jo. ( LAT 2013-04-26 nutartis B.Nr. 3K-3-264/2013).

15Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas V. Š. siekė perrašyti butą atsakovei ir ateityje turėjo lūkesčių , kad tokiu būdu galės išsaugoti šeimą ir likti gyventi kartu su atsakove. Savo lūkesčius atsakovas įgyvendino gera valia. Atsakovė nurodė, kad ji visumoje neprieštaravo gyvenimui kartu su atsakovu, todėl taip ilgai ir ištuokos liudijimo nebuvo pasiėmusi, tačiau raginimą dėl išsikeldinimo pateikė dėl objektyvių priežasčių, nes jai vienai liko našta mokėti mokesčius, ieškovas nepakeitė netinkamo gyvenimo būdo. Be to tokie ieškovo lūkesčiai yra niekuo nepagrįsti, nes šalys nuolatos pykosi, skyrėsi ir taikėsi, gyveno atskirai ir vėl kartu, kas nustatyta dar 1995-07-03 teismo sprendime, dėl ko V. Š. kreipėsi su ieškiniu nutraukti santuoką. Iš to seka, kad ieškovas V. Š. , nebūdamas nusenęs, neturėdamas rimtų sveikatos problemų, pats inicijuodamas turto perrašymą atsakovei, perskaitęs notarės surašytą sutartį, joje išdėstytas sąlygas, turėjo suprasti sutarties esmę, prasmę ir matyti, kad sutartyje nėra numatyta sąlyga dėl išlaikymo iki gyvos galvos ar gyvenimo kartu su atsakove.

16Be kita ko pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad šalys tarėsi dėl sutarties dėl išlaikymo iki gyvos galvos sudarymo. Remiantis išdėstytu ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškinį atmestus, restitucijos taikymo klausimas nespręstinas, nes tai yra išvestinis reikalavimas.

172015-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas V. Š. vardu registruotas butas su rūsiu, unikalus Nr. 1897-3003-6018:0013, esantis R.Juknevičiaus 74-15,Marijampolė bei ji yra įpareigota iki teismo sprendimo priėmimo leisti V. Š. naudotis butu su rūsiu unikalus Nr. 1897-3003-6018:0013, esančiu Juknevičiaus 74-15,Marijampolė. (b.l.26-27). Sprendimui įsiteisėjus nutartis naikintina ( CPK 150 str.2d.).

18Ieškinį atmetus iš ieškovo priteistina 275 eurai žyminio mokesčio , 4,06 pašto išlaidų valstybės naudai ( LR CPK 88 str., 96 str.). Iš ieškovo priteistina 160 eurų išlaidų susijusių su advokato paslaugomis atsakovės naudai ( LR CPK 93 str.).

19Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo V. Š. a.k. ( - ) atsakovės V. Š. a.k. ( - ) naudai 160 eurų už advokato paslaugas.

22Priteisti iš ieškovo V. Š. a.k. ( - ) gyv. R.Juknevičiaus 74-15,Marijampolė 275 eurus žyminio mokesčio, 4,06 eurus pašto išlaidų valstybės naudai. (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą , įmokos kodas 5660).

23Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2015-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones , o būtent panaikinti atsakovės V. Š. a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės vardu registruoto buto su rūsiu, unikalus Nr. 1897-3003-6018:0013, esančio R.Juknevičiaus 74-15,Marijampolė areštą , panaikinti įpareigojimą atsakovei V. Š. a.k. ( - ) leisti ieškovui V. Š. a.k. ( - ) naudotis butu su rūsiu, esančiu R.Juknevičiaus 74-15,Marijampolė .

24Sprendimas per 30d. , apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui , skundą paduodant, per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S.,... 2. Ieškiniu ieškovas V. Š. parašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo... 3. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas V. Š. paaiškino, kad jis 1997 metais... 4. Atsakovė V. Š. paaiškino, kad su atsakovu gyveno santuokoje, vaikų... 5. Trečiasis asmuo notarė D. L. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį,... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011m. gruodžio 13d. ieškovas V. Š.... 8. Ieškovas V. Š. prašo 2011-12-13 sutuoktinių turto pasidalinimo sutartį... 9. Ieškovas V. Š. nurodė, kad jis suklydo dėl sutarties apimties ir pobūdžio... 10. Iš Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo matyti, kad 1995-07-03... 11. 1995-07-03 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta tik... 12. Kasacinis teismas , formuodamas CK 1.90 str.1d. 2d. įtvirtintų pagrindų... 13. Byloje neginčytinai nustatyta, kad šalių tarpusavio santykiai, bendro... 14. Sprendžiant ieškovo pagaulės klausimą, sandorio sudarymo metu, turi būti... 15. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas V. Š. siekė perrašyti butą... 16. Be kita ko pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad šalys... 17. 2015-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas V.... 18. Ieškinį atmetus iš ieškovo priteistina 275 eurai žyminio mokesčio , 4,06... 19. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo V. Š. a.k. ( - ) atsakovės V. Š. a.k. ( - ) naudai... 22. Priteisti iš ieškovo V. Š. a.k. ( - ) gyv. R.Juknevičiaus... 23. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2015-06-29 Marijampolės rajono apylinkės... 24. Sprendimas per 30d. , apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno...