Byla 2-2455/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, kuria panaikintas BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo nutarimas, civilinėje byloje Nr. 2-939-357/2013 pagal pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens V. K. skundą dėl BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, dalyvaujant kreditoriams UAB „Galinta ir partneriai“, UAB „Sabelijos prekyba“, VĮ Turto bankas , UAB „Akmenės vandenys“, AB „Naujasis kalcitas“, AB „Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Šiaulių skyrius, R. V. šaldytuvų remonto įmonė „Šalna“, ŽŪK „Piktupėnų javas“, UAB „Elmaga“, UAB „Transrifus“, L. T., E. G., E. Š., J. T., V. Š., P. N..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi UAB „Hemiris ir Ko“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Insolvensa“, to paties teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi BUAB „Hemiris ir Ko“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi pratęsė BUAB „Hemiris ir Ko“ likvidavimo proceso terminą iki 2014 m. gegužės 20 d.

5Pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. K. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Hemiris ir Ko“ 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“, kadangi šis nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms bei bankroto proceso tikslui. Nurodė, kad 2013 m. birželio 14 d. įvykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė nutarimo projektui antruoju darbotvarkės klausimu: „pritarti taikos sutarties sąlygoms su S. B., pagal kurias UAB „Hemiris ir Ko“ atsisako 30 procentų skolos, o S. B. sumoka 70 procentų skolos sutarties pasirašymo dieną, sutartis įsiteisėja po pilno apmokėjimo“, o nutarimo projektui trečiuoju darbotvarkės klausimu: „sustabdyti administravimo išlaidų skaičiavimą ir administravimo išlaidoms lėšų nebeskirti nuo šio nutarimo priėmimo“ – dauguma kreditorių pritarė, todėl nutarimas buvo priimtas. Pažymėjo, kad pasirašius taikos sutartį, taikos sutarties pagrindu gautos piniginės lėšos (turtas) būtų realizuotos dengiant bankroto administravimo išlaidas, nes kitų lėšų bendrovė neturi. Taigi CPK tvarka vykdant skolos išieškojimą iš debitoriaus S. B. bankroto procesas užsitęs, atsiras papildomų administravimo išlaidų, todėl nepagrįstai sustabdytas administravimo išlaidų skaičiavimas.

6Atsiliepimu į skundą kreditoriai UAB „Galinta ir partneriai“, VSDFV Mažeikių, VĮ Turto bankas nurodė, kad su bankroto administratoriaus skunde išdėstytais motyvais nesutinka ir prašo jį atmesti.

7Atsiliepimu į skundą kreditorius UAB „Sabelijos prekyba“ nurodė, kad sutinka su skundu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi nutarė panaikinti BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą: „sustabdyti administravimo išlaidų skaičiavimą ir administravimo išlaidoms lėšų nebeskirti nuo šio nutarimo priėmimo“ ir šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

10Teismas nustatė, jog BUAB „Hemiris ir Ko“ turint turto (reikalavimo teisę į debitorių S. B., Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu priteisė iš atsakovo S. B. ieškovui BUAB „Hermis ir ko“ 88 000 Lt skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011m. gegužės 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 660,25 Lt bylinėjimosi išlaidas) bei kreditorių susirinkimui nepritarus taikos sutarties sudarymui su šiuo debitoriu, bankroto procesas užsitęs, pakol debitorinė skola iš skolininko bus išieškota CPK numatyta tvarka, o tai pareikalaus papildomų administravimų išlaidų. Todėl sustabdžius administravimo išlaidų skaičiavimą bankroto procese, teismo vertinimu, būtų pažeistos ĮBĮ 36 straipsnio nuostatos, kurios reglamentuoja administratoriaus teisę gauti atlygį už teikiamas bankroto administravimo paslaugas, o taip pat ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 str.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus skundą dėl BUAB „Hemiris ir Ko“ 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis priimta nesant objektyvių duomenų dėl tolesnės bankroto procedūros trukmės, būsimų pajamų iš parduoto turto bei faktiškai patirtų administravimo išlaidų dydžio. Skundžiama nutartimi ginama išskirtinai tik bankroto administratoriaus teisė gauti atlygį už teikiamas bankroto administravimo paslaugas ateityje, nevertinant jau priskaičiuotų ir faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų bei jų pagrįstumo, taip pat apribojant kreditorių teisę administratoriui nustatyti baigtinę administravimo išlaidų sąmatą, tuo užtikrinant bent dalies kreditorinių reikalavimų patenkinimą.
  2. Apelianto įsitikinimu, iki 2013 m. birželio 14 d. priskaičiuotos bankroto administravimo išlaidos (174 693,80 Lt) yra pakankamos administravimui įmonės, kuri bankroto bylos iškėlimo dienai pagal bankroto administratoriaus ataskaitą turėjo turto 607 937 Lt sumai. Papildomos lėšos bankroto administratoriui galėtų būti skirtos vėliau, administratoriui pagrindus prašomų skirti papildomų administravimo lėšų dydžius.
  3. Apelianto teigimu, įmonės turtas buvo įkeistas AB DNB bankui, kurio finansinis reikalavimas BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto byloje sudarė 836 547,11 Lt. Pardavus įmonės turtą už 834 550 Lt buvo patenkintas kreditoriaus AB DNB banko finansinis reikalavimas. Tačiau patenkinus minėto kreditoriaus finansinį reikalavimą nebuvo pateiktas kreditoriams spręsti klausimas dėl administravimo išlaidų dengimo iš parduoto įkeisto turto, tuo pažeidžiant kitų kreditorių interesus. Dėl nurodyto toks administratoriaus neveikimas gali sukelti pasekmes tik jam pačiam ir neturėtų sąlygoti kitų kreditorių finansinius netekimus kreditorinių reikalavimų tenkinimo prasme.

13Pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. 2013 m. birželio 28 d. įvykusio BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo metu kreditoriai pritarė bankroto administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui ir įpareigojo administratorių su debitoriumi S. B. pasirašyti taikos sutartį. Pažymėjo, kad kreditoriniai reikalavimai iš gautos debitorinės skolos nebus dengiami joki apimtimi, kadangi visos lėšos bus nukreiptos padengti susidariusias ir neapmokėtas administravimo išlaidas bei atlikti būtinus bankroto proceso veiksmus.
  2. Įmonei turint turto (smulkiuosius debitorinius reikalavimus), negali būti sprendžiamas klausimas dėl įmonės pabaigos. Bankroto procesas vyksta toliau, o bankroto administratorius teikia administravimo paslaugas, todėl turi teisę gauti atlygį (ĮBĮ 36 str.).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus skundas dėl BUAB „Hemiris ir Ko“ 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta sustabdyti administravimo išlaidų skaičiavimą ir administravimo išlaidoms lėšų nebeskirti nuo šio nutarimo priėmimo. Atskiruoju skundu skundžiama visa Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, prašoma ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atmesti bankroto administratoriaus skundą. Šį klausimą apeliacinis teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises daugeliu bankroto procedūrų metu spręstinų klausimų. Taigi, kreditorių susirinkimas tam tikra prasme sprendžia klausimus savivaldos principu, susirinkimo nutarimai, jei jie nenuginčyti, yra privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas. Kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Dėl kreditorių susirinkimo teisių kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

17ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 d.); nustatyti administratoriaus atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 d.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Taigi klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai.

18Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių nulemti neteisėto nutarimo priėmimą, nėra ir apeliacinis teismas jų nenustatė.

19Apeliantas atskirąjį skundą grindžia iš esmės tuo argumentu, jog ginčo nutartimi išskirtinai ginama tik bankroto administratoriaus teisė gauti atlygį už teikiamas bankroto administravimo paslaugas ateityje, nevertinant jau priskaičiuotų ir faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų bei jų pagrįstumo, taip pat apribojant kreditorių teisę administratoriui nustatyti baigtinę administravimo išlaidų sąmatą, tuo užtikrinant bent dalies kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Apelianto įsitikinimu, skundžiama nutartis priimta nesant objektyvių duomenų dėl tolesnės bankroto procedūros trukmės, būsimų pajamų iš parduoto turto bei faktiškai patirtų administravimo išlaidų dydžio. Apeliacinis teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais.

20Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo pripažinti, jog atsakovo minėto kreditorių susirinkimo ginčo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankrutuojančios įmonės kreditoriai nutarė, jog administravimų išlaidų skaičiavimas turi būti sustabdomas ir nebeskiriama lėšų administravimo išlaidoms padengti, pažeidžia CK 1.5 straipsnio bei ĮBĮ 36 straipsnio nuostatas.

21Iš byloje esančių duomenų matyti, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo klausimas buvo sprendžiamas 2011 m. balandžio 14 d. BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo metu. Tuo metu kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, pagal kurią iki pirmo kreditorių susirinkimo administravimo išlaidoms apmokėti, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimui, skirti 44 361 Lt (įskaitant ir mokesčius). Nuo pirmojo kreditorių susirinkimo administravimo išlaidoms apmokėti, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimui apmokėti, mėnesiui skirta 5 000 Lt. 2011 m. birželio 22 d. kreditorių susirinkimas patvirtino naują administravimo išlaidų sąmatą, pagal kurią administravimo išlaidoms, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimui, kas mėnesį skirtina 4 758,92 Lt (įskaitant ir mokesčius). Byloje nėra duomenų, kad minėti kreditorių susirinkimo nutarimai buvo nuginčyti ar pakeisti iki šioje apeliacijoje ginčijamo 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priėmimo.

22ĮBĮ nereglamentuoja administravimo išlaidų skaičiavimo sustabdymo galimybės, tačiau ĮBĮ 23 straipsnio, kuriame nustatyta kreditorių susirinkimo kompetencija, 5 punktas numato teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, kadangi su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis tiesiogiai susijęs klausimas, kokios išlaidos bus skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti. Be to, kreditorių susirinkimo nutarimu gali būti patvirtintos tiek atskiros išlaidos tvirta suma visam įmonės bankroto procesui į ateitį, tiek ir periodinės sumos (mėnesiui). Todėl pasikeitus darbų apimčiai, kreditorių susirinkimas turi teisę keisti administratoriaus atlyginimą/patvirtinti administravimo išlaidas tvirta suma visam įmonės bankroto procesui.

23Bylos duomenys patvirtina, jog bankrutuojančios įmonės kreditoriai paaiškėjus, kad bankroto proceso greitai užbaigti nepavyks, administratoriaus darbo apimties ir jos atitikties nustatytam atlyginimui nesiaiškino ir teise jį bei administravimo išlaidų sąmatos tvirta suma keisti nepasinaudojo. Dėl to apeliacinis teismas sprendžia, kad įmonės administratorius įgijo pagrįstą tikėjimą (lūkestį), jog jam kiekvieną mėnesį už administravimo paslaugų teikimą priklauso su kreditoriais sulygto dydžio atlyginimas. Sustabdžius administravimo išlaidų skaičiavimą ir nutarus nebeskirti lėšų administravimo išlaidoms padengti, būtų pažeisti administratoriaus teisėtai įgytų lūkesčių ir nuosavybės neliečiamumo principai bei apsaugos garantijos, taip pat bankroto proceso tikslas.

24Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi pratęsė BUAB „Hemiris ir Ko“ likvidavimo proceso terminą iki 2014 m. gegužės 20 d., nes bendrovė turi neparduoto turto/smulkiųjų debitorinių reikalavimų ir nebaigtų teisminių bylų. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu priteisė iš atsakovo S. B. ieškovui BUAB „Hermis ir ko“ 88 000 Lt skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011m. gegužės 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 660,25 Lt bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi 2013 m. gegužės 14 d. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą paliko nepakeistą.2013 m. birželio 5 d. išduotas vykdomasis raštas. Todėl apeliacinio teismo vertinimu, ir toliau bus vykdomos bankroto procedūros, šaukiami kreditorių susirinkimai, sprendžiamas klausimas dėl įmonės likusio turto realizavimo būdo ir tvarkos nustatymo, nepaisant to, kad 2013 m. birželio 28 d. BUAB „Hemiris ir Ko“ kreditorių susirinkimo metu pritarta bankroto administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui dėl taikos sutarties sudarymo su debitoriumi S. B..

25Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus teisės gauti atlygį už teikiamas bankroto administravimo paslaugas, ir dėl to nustatęs, kad BUAB „Hemiris ir Ko“ 2013 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo nepanaikinimas pažeistų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus, pagrįstai tenkino BUAB „Hemilis ir Ko“ bankroto administratoriaus skundą dėl ginčo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu. Atkreiptinas dėmesys, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas, patvirtinęs bankroto administravimo išlaidas, gali jas pakeisti ar nustatyti kitokią disponavimo tomis išlaidomis tvarką (ĮBĮ 36 str. 2 d.), todėl esant objektyvioms priežastims, administravimo išlaidos gali būti pakeistos, o ne sustabdytas jų skaičiavimas.

26Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, dėl to ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų motyvų atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi UAB „Hemiris... 5. Pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus įgaliotas... 6. Atsiliepimu į skundą kreditoriai UAB „Galinta ir partneriai“, VSDFV... 7. Atsiliepimu į skundą kreditorius UAB „Sabelijos prekyba“ nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi nutarė... 10. Teismas nustatė, jog BUAB „Hemiris ir Ko“ turint turto (reikalavimo teisę... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius prašo panaikinti... 13. Pareiškėjo BUAB „Hemiris ir Ko“ bankroto administratoriaus įgaliotas... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo BUAB... 16. ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises... 17. ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 18. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl esminių procedūrinių... 19. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia iš esmės tuo argumentu, jog ginčo... 20. Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo... 21. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad administravimo išlaidų sąmatos... 22. ĮBĮ nereglamentuoja administravimo išlaidų skaičiavimo sustabdymo... 23. Bylos duomenys patvirtina, jog bankrutuojančios įmonės kreditoriai... 24. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog... 25. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 29. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti...