Byla B2-2336-390/2013
Dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Projektų gama”, tretiesiems asmenims E. A., R. A., R. B., J. B., A. B., V. G., R. G., V. G., A. K., K. L., E. M., A. M., M. M., D. M., D. M., R. M., N. P., akcinei bendrovei Lietuvos paštui, Lietuvos žemėtvarkos hidrotechnikos inžinierių sąjungai, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“, uždarajai akcinei bendrovei „Envilt“, uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Devela“, uždarajai akcinei bendrovei „Vandens projektai“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“, viešajai įstaigai Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, uždarajai akcinei bendrovei „Resula“, uždarajai akcinei bendrovei „Sumeda“, Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „Mono projektas“, uždarajai akcinei bendrovei „Mikrovisatos TV“, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros tiltas“, uždarajai akcinei bendrovei „Hidrojėgainė“, uždarajai akcinei bendrovei „Incon“, uždarajai akcinei bendrovei „debetas“, viešajai įstaigai „BPP Sprendimai“ dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja VSDFV Kauno skyrius pateikė teismui skundą (b. l. 4-10), kuriuo prašo panaikinti BUAB „Projektų gama“ 2013-07-23 kreditorių susirinkimo 1, 2, 3, 4, 5 darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus. Skunde nurodoma, kad UAB „Projektų gama“ 2013-07-23 įvykusiame kreditorių susirinkime, įskaitant balsavusius raštu, dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma buvo 1 585 934,55 Lt, kas sudarė 87,59 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Raštu savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo pareiškė kreditoriai: R. A., A. M., M. M., D. M., D. M., R. M., VMI prie LR FM, pareiškėja, VšĮ „BPP“, UAB „Envilt“, UAB „Mono projektas“, VĮ Turto bankas, A. M.. Į kreditorių susirinkimo darbotvarkę buvo įtraukti šie klausimai: l. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2. Dėl piniginių lėšų paskirstymo; 3. Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo; 4. Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui; 5. Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pareiškėja nesutinka su 2013-07-23 kreditorių susirinkimo 1, 2, 3, 4, 5 darbotvarkės klausimais priimtais nutarimais. Pareiškėjos atstovė pirmu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu („Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“) balsavo „prieš“ ir nurodė priežastis, t. y. „neatsakyti 2012-05-02 kreditorių susirinkime pateikti klausimai; nepateikta išsami sandorių analizė, neanalizuoti sandoriai su susijusiomis bendrovėmis UAB „Projektų gama LT“, UAB „Mono projektas“, nėra turto pokyčio analizės. 2010 m. balanso duomenimis ilgalaikio turto vertė – 289 514 Lt, 2011 m. – 61 416 Lt. Trumpalaikio turto 2010 m. vertė – 1 437 964 Lt , 2011 metais – 498 348 Lt“. Kreditorių susirinkime įvykusiame 2012-05-02 bankroto administratorė buvo įpareigota pateikti paaiškinimą apie bendrovės turto sumažėjimą pagal 2011-06-30 balansą, kuris buvo pateiktas teismui keliant bankroto bylą, kuriame turto vertė sudarė 682285,00 Lt, o pagal 2011-10-17 UAB „Projektų gama“ balanso duomenis, bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė siekė 458 168 Lt. Sandoriai nenagrinėti Actio Pauliana atžvilgiu, nepateikta informacija, ar bendrovės sandoriai atitiko Akcinių bendrovių įstatymą, ar nebuvo vykdomi apsimestiniai sandoriai. Bankroto administratorė buvo įpareigota pateikti neatlygintinų sandorių sąrašą, t. y. nurodant sutarties rūšį, sandorio vertę, šalių teisinius santykius, ar tai nesusiję asmenys (giminystė, svainystė, darbinis priklausomumas), įvertinti CK 6.67 str., sandorio įvykdymo terminus. Jei buvo vykdomas turto perdavimas, atidavimas, nurodyti turto vertes, terminus. Manytina, kad bankrutuojanti UAB „Projektų gama“ gali turėti sąsajų su UAB „Projektų gama LT“ ir UAB „Mono projektas“. 2008-04-21 buvo įregistruota UAB „PG Agro“, kuri 2009-06-08 keičia pavadinimą į UAB „Projektų gama LT“, o 2011-11-23 į UAB „Mono projektas“. Nuo 2009-04-02 šios bendrovės vadovas yra A. M., finansininkė – R. A.. Bendrovėje dirba 5 darbuotojai: M. M., D. M., R. M., A. M., R. A.. Šie asmenys buvę bankrutavusios UAB „Projektų gama“ darbuotojai. Vadovu nuo 2010-07-16 iki 2011-10-15 UAB „Projektų gama“ buvo M. M., finansininke nuo 2009-12-22 iki 2011-11-10 R. A.. UAB „Mono projektas“ ir UAB „Projektų gama“ veikla – konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Pateiktoje bankroto administratoriaus ataskaitoje nėra informacijos apie ĮBĮ 11 str. reikalavimų įvykdymą. Sandorių patikrinimas už tris metus yra aktualus kreditoriams, kadangi administratorius patikrinęs sandorius privalo siekti nuginčyti bankrutavusios UAB „Projektų gama“ priešingus įmonės veiklos tikslams sandorius ir prisiteisti žalą iš kaltų asmenų. Pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2012-02-03, kreditoriai nutarė skirti mėnesinę administravimo išlaidų sąmatą. Už bankroto procedūrą, pagal pavedimo sutartį, bankroto administratorei buvo sumokėtas 77 986,45 Lt atlyginimas, administravimo išlaidoms – 44 600,35 Lt. Bankroto administratorė į 2013-07-23 kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukė klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio 6 835,00 Lt sumokėjimo, prašė skirti 10 000 Lt plius PVM administravimo išlaidų, už archyvo sutvarkymą – 5 600 Lt. Pareiškėjos nuomone bankroto procedūra nėra itin sudėtinga. Bendrovė veiklos nevykdė, nebuvo pareikšta ieškinių teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Sandorių teisinę analizę atliko advokato V. M. kontora. Bankroto administratorius taupydamas bankrutuojančios įmonės lėšas ir gindamas kreditorių turtinius interesus, sudaryti sutarties su advokatų kontora neprivalėjo, nes sandorių analizė yra administratoriaus pareiga. Papildomos administravimo išlaidos prieštarauja bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principams. Pareiškėja 3, 4, 5 klausimais balsavo „prieš“, motyvuodamas tuo, kad šie klausimai turi būti svarstomi tinkamai įvykdžius ĮBĮ nustatytas bankroto administratoriaus pareigas. Pažymėtina, kad tinkamai įvykdžius visas būtinas bankroto procedūras, įskaitant ir veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės likvidavimu, atsiranda pagrindas administratoriui teikti ĮBĮ 31 str. 8 p. ir 32 str. 4 d. nustatytus dokumentus, o bankroto bylą nagrinėjančiam teismui atsiranda pareiga spręsti dėl bankrutavusios įmonės pabaigos.

3Atsiliepimu į pareiškėjos skundą atsakovė BUAB „Projektų gama” prašo pareiškėjos skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad kaip matyti iš BUAB „Projektų gama“ 2012-05-02 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 bei BUAB „Projektų gama“ 2013-07-23 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3, kurio pradžioje išdėstyti nutarimai priimti BUAB „Projektų gama“ 2012-05-02 kreditorių susirinkime, priešingai nei nurodo pareiškėja, BUAB „Projektų gama“ bankroto administratorius nebuvo įpareigotas pateikti paaiškinimą apie bendrovės turto sumažėjimą bei pateikti neatlygintinų sandorių sąrašą. Nepaisant to, kad BUAB „Projektų gama“ bankroto administratorius nebuvo įpareigotas pateikti aukščiau nurodytos informacijos, bankroto administratorius BUAB „Projektų gama“ 2012-05-02 kreditorių susirinkime administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikė informaciją dėl turto vertės pasikeitimo, nurodydamas, kad „laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki bankroto bylos UAB „Projektų gama“ iškėlimo buvo parduota ilgalaikio turto už 200 514,65 Lt. Didžiąją sumos dalį sudarė kaina gauta už transporto priemones, kurios parduotos fiziniams asmenims. Turtas parduotas nesusijusiems asmenis, išskyrus automobilį Peugeot 307 X-Line, kuris parduotas A. M. už 5 892,00 Lt (likutinė balansinė vertė 5 302,47 Lt). Taip pat nenustatyta, kad analizuoti BUAB „Projektų gama“ sandoriai būtų priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) būtų galėję turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. BUAB „Projektų gama“ sandorių analizė buvo atlikta, su ja visi BUAB „Projektų gama“ kreditoriai galėjo susipažinti vadovaudamiesi informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarka, patvirtinta 2012-02-03 BUAB „Projektų gama“ kreditorių susirinkime. BUAB „Projektų gama“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė administravimo išlaidoms, kurios susidarys iki BUAB „Projektų gama“ bus išregistruota iš JAR, apmokėti skirti 2 000 Lt plius PVM. BUAB „Projektų gama“ 2012-02-03 kreditorių susirinkims patvirtino administravimo išlaidų sąmatą ir nustatė atlyginimą administratoriui. Pareiškėja, ginčydama BUAB „Projektų gama“ 2013-07-23 kreditorių susirinkime 3-uoju, 4-uoju, 5-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, nepateikia jokių teisinių argumentų, kurių pagrindu kreditorių susirinkimo nutarimai galėtų būti naikinami.

4Skundas tenkinamas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-07-23 įvykusiame bankrutavusios UAB „Projektų gama“ kreditorių susirinkime:

61-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ nutarta: „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitų už laikotarpį nuo 2012-04-27 iki 2013-07-19.”;

72-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl piniginių lėšų paskirstymo“ nutarta: ,,1. BUAB „Projektų gama“ dokumentų sutvarkymui ir pridavimui į Kauno m. savivaldybės archyvą skirti 5 600 Lt; 2. Pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimui skirti 6 835 Lt; 3. Administravimo išlaidoms, kurios susidarys iki BUAB „Projektų gama“ bus išregistruota iš JAR, apmokėti skirti 2 000 Lt plius PVM; 4. Likusias lėšas skirti ĮBĮ 35 str. nustatyta tvarka kreditorių reikalavimų tenkinimui.“;

83-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“ nutarta: ,,Patvirtinti 2012 metų BUAB „Projektų gama“ metines finansines ataskaitas (balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitas);

94-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ nutarta: ,,Pritarti BUAB ,,Projektų gama“ likvidavimo akto ir balanso projektams. Įpareigoti BUAB „Projektų gama“ administratorių paskirsčius pinigines lėšas patikslinti BUAB „Projektų gama“ likvidavimo aktą ir balansą.“;

105-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos“ nutarta: „Užbaigti BUAB „Projektų gama“ bankroto procedūrą, įpareigojant administratorių, įvykdžius 2013-01-23 kreditorių susirinkimo įpareigojimus bei patikslinus likvidavimo aktą ir balansą, pateikti prašymą teismui priimti sprendimą dėl BUAB „Projektų gama“ pabaigos.“

11ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises daugeliu bankroto procedūrų metu spręstinų klausimų. Taigi, kreditorių susirinkimas tam tikra prasme sprendžia klausimus savivaldos principu, susirinkimo nutarimai, jei jie nenuginčyti, yra privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas. Kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Dėl kreditorių susirinkimo teisių kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2455/2013).

12Dėl 1-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo”

13Byloje nustatyta, kad 2013-07-23 įvykusiame BUAB „Projektų gama“ trečiajame kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ buvo priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitų už laikotarpį nuo 2012-04-27 iki 2013-07-19 (b. l. 15). ĮBĮ 23 str. 4 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Skundas dėl kreditorių nutarimo šiuo 1-uoju darbotvarkės klausimu, motyvuojamas tuo, kad administratorius neatsakė į visus kreditoriams rūpimus klausimus, nors įsipareigojo ankstesniuose kreditorių susirinkimuose atsakymus pateikti kitam kreditorių susirinkimui.

14Iš 2012-02-03 įvykusio BUAB „Projektų gama“ pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad, svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimą Nr. 2 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“, nurodyta, kad advokato padėjėja U. M., dirbanti advokato V. M. kontoroje, atliko UAB „Projektų gama“ sandorių teisinę analizę, kurioje išanalizuoti įmonės sandoriai sudaryti per tris paskutinius įmonės veiklos metus, t. y. 2008-10-04 – 2011-10-04 laikotarpyje. Atlikus šio laikotarpio sandorių teisinę analizę buvo prieita prie išvadų, kad sandorių prieštaraujančių LR teisės aktų keliamiems reikalavimams ir prieštaraujančių BUAB „Projektų gama“ įstatuose numatytiems bendrovės veiklos tikslams nenustatyta (b. l. 48). Protokole nustatyta, kad VMI prie LR FM atstovė G. G. paprašė administratoriaus įgalioto asmens paaiškinti, kodėl pagal 2011-06-30 balanso, kuris buvo pateiktas teismui UAB „Projektų gama“ keliant bankroto bylą, duomenis įmonės turtas siekė 682 285 Lt, o pagal 2011-10-17 UAB „Projektų gama“ balanso duomenis, bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė iš viso siekė 458 168 Lt. Administratoriaus įgaliotas asmuo pasakė, kad informaciją dėl turto pokyčio pateiks kitoje administratoriaus veikos ataskaitoje. Kreditorių balsų dauguma buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-10-17 iki 2012-01-30 (b. l. 50).

152012-05-02 įvykusio BUAB „Projektų gama“ antrojo kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2, svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimą Nr. 1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“, nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki bankroto bylos UAB „Projektų gama“ iškėlimo buvo parduota ilgalaikio turto už 200 514,65 Lt. Didžiąją sumos dalį sudaro kaina gauta už transporto priemones, kurios parduotos fiziniams asmenims. Turtas parduotas nesusijusiems asmenims, išskyrus automobilį Peugeot 307 X-Line, kuris parduotas A. M. už 5 892 Lt (likutinė balansinė vertė 5 302,47 Lt) (b. l .63). VSDFV Kauno skyriaus atstovė paklausė, ar administratorius tinkamai įvykdė 2012-02-03 pateiktą įpareigojimą. Administratoriaus įgaliotas asmuo atsakė, kad įpareigojimas buvo įvykdytas ir pateiktas atsakymas į suformuluotą prašymą (b. l. 64). Iš šių nustatytų aplinkybių seka, kad pareiškėjos argumentai, susiję su turto pokyčio analize, yra nepagrįsti, kadangi administratoriaus įgaliotas asmuo įvykdė kreditorių susirinkimo įpareigojimus. Kreditorių susirinkimas balsų dauguma „už“ patvirtino tokią administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012-01-31 iki 2012-04-26 (b. l. 66).

16Papildomai 2012-05-02 BUAB „Projektų gama“ antrojo kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2, svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimą Nr. 1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“, pažymėta, kad BUAB „Rodiklis“ atstovas pasiūlė įpareigoti administratorių atlikti sandorių sudarytų per 36 mėn. iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos analizę, pateikiant sekančią informaciją:

  1. ar nėra pagrindo reikšti Actio Pauliana;
  2. ar sandoriai neprieštarauja CK 1.78 str. – 1.87 str.;
  3. ar nebuvo pažeistas Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymas;
  4. pateikti neatlygintinių sandorių sąrašą, t.y. nurodant sutarties rūšį, sandorio vertę, šalių teisinius santykius, ar tai nesusiję asmenys (giminystė, svainystė, darbinis priklausomumas), įvertinti CL 6.67 str., sandorio įvykdymo terminus. Jei buvo vykdomas turto perdavimas, atidavimas, nurodyti turto vertes, terminus;
  5. pateikti įskaitymų, užskaitymų sąrašą, nurodant sutarties šalis, sumas, šalių tarpusavio įsipareigojimo pagrindus;
  6. atlygintinų sandorių sąrašą, t. y. nurodant sutarties rūšį, sandorio vertę, šalių teisinius santykius, ar tai nesusiję asmenys, turto rinkos vertę, piniginių lėšų gavimą ir panaudojimą (b. l. 65).

17Protokole Nr. 2 užfiksuota, kad VMI prie LR FM atstovė paklausė, kada administratorius planuoja pateikti sandorių analizę. Administratoriaus įgaliotas asmuo atsakė, kad kitas kreditorių susirinkimas, kuriame būtų pateikta kreditorių pageidaujama informacija, galėtų įvykti ne anksčiau kaip š. m. birželio mėn. pabaigoje. VMI prie LR FM atstovė pasakė, kad į kito kreditorių susirinkimo darbotvarkę reikėtų įtraukti klausimą „Dėl sandorių priešingų įmonės tikslams“ ir kreditoriai galės pareikšti savo nuomonę (b. l. 66).

18Taigi, 2012-07-23 įvykusio BUAB „Projektų gama“ trečiojo kreditorių susirinkimo protokole Nr. 3, svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimą Nr. 1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“, tik pakartoti 2012-02-03 įvykusio BUAB „Projektų gama“ pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nurodyti duomenys – advokato padėjėja U. M., dirbanti advokato V. M. kontoroje, atliko UAB „Projektų gama“ sandorių teisinę analizę, kurioje išanalizuoti įmonės sandoriai sudaryti per tris paskutinius įmonės veiklos metus, t. y. 2008-10-04 – 2011-10-04 laikotarpyje. Atlikus šio laikotarpio sandorių teisinę analizę buvo prieita prie išvadų, kad sandorių prieštaraujančių LR teisės aktų keliamiems reikalavimams ir prieštaraujančių BUAB „Projektų gama“ įstatuose numatytiems bendrovės veiklos tikslams nenustatyta (b. l. 13).

19Papildomų duomenų, iš kurių vertinimo teismas galėtų nustatyti, kad 2012-05-02 kreditorių susirinkimo įpareigojimas, susijęs su sandorių analize, buvo įvykdytas, nėra. Teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius yra aiškiai nustatyta ĮBĮ 11 straipsnyje. Šios pareigos įvykdymas negali būti suprantamas vien formalia prasme. Priešingu atveju būtų iškreiptas bankroto administratoriaus instituto tikslas bankroto procese – ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Teismas pažymi, kad administratoriaus pareigos patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir / arba galėjusių turėti įtakos, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, nevykdymas yra vienas iš esminių procesinių nusižengimų įstatymo reikalavimams, kurie sudaro pagrindą netvirtinti administratoriaus ataskaitos, todėl nutarimas: „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitų už laikotarpį nuo 2012-04-27 iki 2013-07-19” 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ panaikinamas.

20Dėl 2-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl piniginių lėšų paskirstymo”

21Teismas, atsižvelgdamas į priimto nutarimo formuluotę, sprendžia, kad šiuo darbotvarkės klausimu iš esmės buvo sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų paskirstymo.

22Kadangi kreditorių susirinkimui įstatyme nustatyta teisė tvirtinti administravimo išlaidas, teismas tik patikrina, ar kreditorių nutarimas buvo priimtas ĮBĮ nustatyta tvarka ir ar patvirtintos administravimo išlaidos atitinka administravimo išlaidų paskirtį bankroto procese (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

23Pareiškėja skunde nekelia klausimo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimo, todėl teismas šiuo klausimu iš esmės nepasisako.

24Teismų praktikoje įtvirtinta, kad įstatymas nustato bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės išlaidų, kurios priskiriamos administravimo išlaidoms, sąrašą, kuris nors ir nėra baigtinis, tačiau pakankamai konkretus, o pati ĮBĮ norma, reglamentuojanti tokias išlaidas, leidžia daryti išvadą, kad administravimo išlaidų paskirtis yra užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų vykdymą bei greitesnį jų užbaigimą. Kreditoriai, nors ir turėdami teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą bei ją keisti, priimdami sprendimus dėl administravimo išlaidų, privalo atsižvelgti į šią esminę administravimo išlaidų paskirtį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-198/2008).

25Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl administravimo išlaidų paskirstymo pagrįstumo, vertina jau paskirstytas administravimo išlaidas ir jų dydį bankroto procese. Kauno apygardos teismas 2011-11-18 nutartimi patvirtino 4 477 Lt administravimo išlaidų sumą mėnesiui, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkime bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (b. l. 46). 2012-02-03 kreditorių susirinkimo metu nutarta: nustatyti administratoriui 3 000 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už laikotarpį nuo Kauno apygardos teismo 2011-10-04 nutarties įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2011-10-17, iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos; nustatyti administratoriui 3 000 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už BUAB „Projektų gama“ administravimą bankroto proceso metu, t. y. nuo 2012-02-03 iki atskiro kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos; patvirtinti mėnesinę BUAB „Projektų gama“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 4 600 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, laikotarpiu nuo 2012-02-03 iki atskiro kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos; už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 250 Lt be PVM už vieną darbo valandą. Išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui(kreditorių komiteto posėdžiui) nusprendus tai atlikti; išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno r. savivaldybės archyvą (b. l. 52).

26Teismo vertinimu, siekiant veiksmingai vykdyti bankroto procedūras, tikslinga buvo patvirtinti tokias administravimo išlaidas ir jų paskirstymą: dokumentų sutvarkymui ir pridavimui į archyvą – 5 600 Lt; PVM – 6 835 Lt; administravimo išlaidoms iki išregistravimo – 2 000 Lt plius PVM. Atsižvelgiant į paskirstytas visas administravimo išlaidas bankroto procese, šios papildomos administravimo išlaidos iš esmės atitinka administravimo išlaidų paskirtį bankroto procese ir nepažeidžia kreditorių interesų.

27Teismas atkreipia dėmesį, kad visais atvejais administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas administratoriui turės būti faktiškai patvirtinti realiomis administratoriaus veiklos sąnaudomis. Jeigu administratorius nepateiks administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kreditorių susirinkimas turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Pareiškėjos įvertinti skundo argumentai nepaneigia teismo nustatytos išvados dėl kreditorių susirinkimo patvirtintų administravimo išlaidų pagrįstumo ir atitikimo administravimo išlaidų paskirčiai bankroto procese.

28Dėl 3-ojo, 4-ojo ir 5-ojo darbotvarkės klausimų

293-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“ nutarta: ,,Patvirtinti 2012 metų BUAB „Projektų gama“ metines finansines ataskaitas (balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitas). Kadangi šis nutarimas yra susijęs tik su įmonės 2012 m. finansine padėtimi, kuriuo yra konstatuotas faktas, teismas sprendžia, kad panaikinti šį nutarimą nėra teisinio pagrindo. Nutarimus 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ ir 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos“ yra pagrindas panaikinti, kadangi šie nutarimai yra išvestiniai nutarimai, tiesiogiai susiję su nutarimu „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitų už laikotarpį nuo 2012-04-27 iki 2013-07-19“ 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“, kurį teismas panaikino.

30Vadovaujantis išdėstytais motyvais konstatuotina, jog pareiškėjos VSDFV Kauno skyriaus skundas tenkinamas iš dalies.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 291 straipsniu, Į B Į 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

32Pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundą tenkinti iš dalies.

33Panaikinti 2013-07-23 įvykusiame bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Projektų gama“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“; 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ ir 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos“.

34Likusioje dalyje skundą atmesti.

35Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėja VSDFV Kauno skyrius pateikė teismui skundą (b. l. 4-10), kuriuo... 3. Atsiliepimu į pareiškėjos skundą atsakovė BUAB „Projektų gama” prašo... 4. Skundas tenkinamas iš dalies.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-07-23 įvykusiame bankrutavusios UAB... 6. 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir... 7. 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl piniginių lėšų paskirstymo“... 8. 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų... 9. 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir... 10. 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti... 11. ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises... 12. Dėl 1-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos... 13. Byloje nustatyta, kad 2013-07-23 įvykusiame BUAB „Projektų gama“... 14. Iš 2012-02-03 įvykusio BUAB „Projektų gama“ pirmojo kreditorių... 15. 2012-05-02 įvykusio BUAB „Projektų gama“ antrojo kreditorių susirinkimo... 16. Papildomai 2012-05-02 BUAB „Projektų gama“ antrojo kreditorių susirinkimo... 17. Protokole Nr. 2 užfiksuota, kad VMI prie LR FM atstovė paklausė, kada... 18. Taigi, 2012-07-23 įvykusio BUAB „Projektų gama“ trečiojo kreditorių... 19. Papildomų duomenų, iš kurių vertinimo teismas galėtų nustatyti, kad... 20. Dėl 2-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl piniginių lėšų paskirstymo”... 21. Teismas, atsižvelgdamas į priimto nutarimo formuluotę, sprendžia, kad šiuo... 22. Kadangi kreditorių susirinkimui įstatyme nustatyta teisė tvirtinti... 23. Pareiškėja skunde nekelia klausimo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 24. Teismų praktikoje įtvirtinta, kad įstatymas nustato bankrutuojančios... 25. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl administravimo išlaidų... 26. Teismo vertinimu, siekiant veiksmingai vykdyti bankroto procedūras, tikslinga... 27. Teismas atkreipia dėmesį, kad visais atvejais administravimo išlaidų... 28. Dėl 3-ojo, 4-ojo ir 5-ojo darbotvarkės klausimų... 29. 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų... 30. Vadovaujantis išdėstytais motyvais konstatuotina, jog pareiškėjos VSDFV... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 291 straipsniu, Į B Į 24 straipsnio... 32. Pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus... 33. Panaikinti 2013-07-23 įvykusiame bankrutavusios uždarosios akcinės... 34. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 35. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...