Byla 1-19-758/2012
Dėl bausmių subendrinimo

1Visagino m. apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Anželikai Čirkovai, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokurorui Mindaugui Rašinskui, gynėjui advokatui Romanui Bareikai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Marijampolės pataisos namų teikimą dėl bausmių subendrinimo,

Nustatė

3Visagino miesto apylinkės teisme gautas Marijampolės pataisos namų teikimas dėl bausmių subendrinimo nuteistajam F. K., asmens kodas ( - ) kuriuo prašoma Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu paskirta bausme.

4Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K.: pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir skirta jam laisvės atėmimas trejiems metams ir devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta nuosprendžiu bausmė subendrinta bausmių dalinio sudėjimo būdu: prie griežtesnės šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridedant neatliktą bausmės dalį paskirtą Visagino miesto apylinkės teismo 2009-08-25 pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., nuo kurios jis Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-17 nutartimi paleistas lygtinai, tačiau Visagino miesto apylinkės teismo 2011-10-03 pasiųstas į pataisos namus atlikti neatliktos likusios 2009-08-25 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos 10 mėnesių 17 dienų laisvės atėmimo bausmės dalies ir paskirta F. K. subendrinta bausmė laisvės atėmimas ketveriems metams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose. Nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmės pradžia F. K. skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

5Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo subendrinta su Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu, paskirta bausme, nes jis nuosprendžio priėmimo metu dar buvo neįsiteisėjęs.

6Marijampolės pataisos namų teikimas tenkintinas.

7Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu F. K.: epizode dėl A. G. priklausančio turto vagystės pripažintas kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., ir paskirta bausmė-laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams; epizode dėl M. Ž. priklausančio turto vagystės pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., ir paskirta bausmė-laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 2 (dvejiems) mėnesiams; dėl M. Ž. priklausančio turto sugadinimo pripažintas kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 3 d., ir paskirta bausmė-20 (dvidešimties) parų areštą; epizode dėl N. F. priklausančio turto vagystės pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., ir paskirta bausmė-laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 2 p., F. K. epizode dėl M. Ž. priklausančio turto vagystės paskirtą bausmę-laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 2 (dvejiems) mėnesiams bausmių apėmimo būdu subendrino su F. K. epizode dėl M. Ž. priklausančio turto sugadinimo skirta 20 (dvidešimties) parų arešto bausme ir paskyrė subendrintą 1 (vienerių) metų ir 2 (dviejų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., nuostatomis šiuo nuosprendžiu paskirtąsias bausmes subendrino dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskyrė F. K. subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d. 4 d. ir 9 d., teismas šiuo nuosprendžiu paskirtą 1 (vienerių) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrino su 2011-11-14, Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirta 2 (dviejų) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausme ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę- laisvės atėmimo 3 (trims) metams ir 1 (vienam) mėnesiui laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

8Teismas nustatė,kad laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžią F. K. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2012-02-27.

9Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu F. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. paskirta bausmė laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams. Teismas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d. 3 d., šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrino iš dalies pridedant Visagino miesto apylinkės teismo 2009-08-25, nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį-10 (dešimt) mėnesių ir 17 (septyniolikos) dienų laisvės atėmimo, ir galutinę bausmę F. K. paskyrė 2 (du) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo, bausme atliekant pataisos namuose.

10Nustatė bausmės vykdymo pradžią nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2011-11-14.

11Šie nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 63 str. 4 d. 9 d. prie griežčiausios Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K. paskirtos bausmės pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. - laisvės atėmimas trejiems metams ir devyniems mėnesiams iš dalies pridedant švelnesnę Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-28 nuosprendžiu F. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 3 d. paskirtą ir su Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu paskirta ir subendrinta bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams vienam mėnesiui.

12Bendrintinuose visuose Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiuose yra subendrintos bausmės su Visagino miesto apylinkės teismo 2009-08-25 nuosprendžiu paskirta bausme, nuo kurios atlikimo jis Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-17 nutartimi buvo lygtinai paleistas, neatlikus 10 mėnesių 17 dienų laisvės atėmimo bausmės, o Visagino miesto apylinkės teismo 2011-10-03 nutartimi pasiustas į pataisos namus atlikti neatliktos bausmės dalies. Tai sudaro dvigubos bausmės paskyrimo galimybę, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta bausmės dalis nebendrintina iš naujo, o iš Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžio jos subendrinimas su paskirta pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. bausme šalintinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 361 str., 362 str., teismas -

Nutarė

14Subendrinti Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K. paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. su Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu F. K. paskirta bausme pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 1 d. subendrinta su Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu paskirta bausme vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d. 9 d. prie griežčiausios Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K. paskirtos bausmės pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. - laisvės atėmimo trejiems metams ir devyniems mėnesiams iš dalies pridedant švelnesnę Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu F. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 3 d. paskirtą ir subendrintą su Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimu trejiems metams vienam mėnesiui ir skirti F. K. subendrintą bausmę laisvės atėmimą penkeriems metams. Paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose.

15Laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžią F. K. skaičiuoti nuo paskutinio nuosprendžio paskelbimo dienos 2012-03-15.

16Remiantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. įskaityti F. K. į paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką:

17- laiką išbūtą atliekant laivės atėmimo bausmę pagal Visagino miesto apylinkės teismo 2009-08-25 nuosprendį ir Visagino miesto apylinkės teismo 2011-10-03 nutartį, Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendį ir Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendį;

18- laiką įskaitomą į bausmę pagal Visagino miesto apylinkės teismo 2009-08-25 nuosprendį ir Visagino miesto apylinkės teismo 2011-10-03 nutartį, Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendį ir Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendį;

19Nutartis gali būti skundžiama per penkias dienas Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą Visagino miesto apylinkės teismui.

1. Visagino m. apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, dalyvaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Marijampolės pataisos namų teikimą... 3. Visagino miesto apylinkės teisme gautas Marijampolės pataisos namų teikimas... 4. Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K.: pripažintas... 5. Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu paskirta bausmė... 6. Marijampolės pataisos namų teikimas tenkintinas.... 7. Visagino miesto apylinkės teismo 2012-02-27 nuosprendžiu F. K.: epizode dėl... 8. Teismas nustatė,kad laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžią F. K.... 9. Visagino miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu F. K. pagal Lietuvos... 10. Nustatė bausmės vykdymo pradžią nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 11. Šie nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintinos vadovaujantis Lietuvos... 12. Bendrintinuose visuose Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiuose yra... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 361 str., 362 str., teismas -... 14. Subendrinti Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-15 nuosprendžiu F. K.... 15. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžią F. K. skaičiuoti nuo paskutinio... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. įskaityti F. K. į paskirtos... 17. - laiką išbūtą atliekant laivės atėmimo bausmę pagal Visagino miesto... 18. - laiką įskaitomą į bausmę pagal Visagino miesto apylinkės teismo... 19. Nutartis gali būti skundžiama per penkias dienas Panevėžio apygardos...