Byla T-49-724/2015
Dėl bausmės sušvelninimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistojo J. D., a.k. ( - ) prašymą dėl bausmės sušvelninimo,

Nustatė

2Teisme gautas nuteistojo J. D. 2015-04-01 prašymas. Prašyme J. D. nurodo, kad jis Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-758/2012 nuteistas už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d., 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Nurodo, kad pasikeitė Lietuvos Respublikos BK 75 str., todėl prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę.

3J. D. Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-758/2012 nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir jam skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d. 3 d., bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu su Visagino miesto apylinkės teismo 2011-03-21 nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiams, kuri jam buvo paskirta už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., padarymą, ir J. D. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams ir 3 mėnesiams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose. Laisvės atėmimo bausmės pradžia J. D. skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

4Lietuvos Respublikos BK 75 str. yra numatytas bausmės vykdymo atidėjimas, kuris taikomas, kai yra šio straipsnio 1 d. numatytos sąlygos. Be to, bausmės vykdymo atidėjimas suteikia galimybę nusikalstamą veiką padariusiam ir už tai nuteistam asmeniui išvengti realaus bausmės atlikimo, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai.

5Nuo 2015-03-24 šis straipsnis keitėsi, palengvinant tam tikros kategorijos nusikalstamas veikas padariusių asmenų teisinę padėtį.

6Lietuvos Respublikos BK 3 str. 2 d. numato, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t.y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims.

7Nauja Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. redakcija numato, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

8Tačiau Lietuvos Respublikos BK 75 str. straipsnio nuostatos negali būti taikomos nuteistojo J. D. atžvilgiu. BK 75 straipsnis nėra taikomas, kai nuteistajam jau yra paskirtas laisvės atėmimo bausmės atlikimas. Kaip minėta, šį straipsnį taikant, nusikalstamą veiką padaręs ir nuteistas asmuo gali išvengti realaus bausmės atlikimo, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai.

9Teismas pažymi, kad nuo 2015-01-01 keitėsi Lietuvos Respublikos BK 190 str. 1 d., palengvinant tam tikros kategorijos nusikalstamas veikas padariusių asmenų teisinę padėtį.

10Nauja Lietuvos Respublikos BK 190 str. 1 d., redakcija numato, kad šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos.

11Šio įstatymo nuostatos taip pat negali būti taikomos nuteistojo J. D. atžvilgiu, nes J. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. (kvalifikuotas plėšimas), o šio nusikaltimo kvalifikacijai neturi reikšmės nusikaltimu padarytos turtinės žalos dydis.

12J. D. prašymo tenkinimui nėra jokio teisinio pagrindo, todėl jo prašymas yra netenkinamas ir atmetamas.

13Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 361 str., 362 str., 3621 str., 364 str.,

Nutarė

14Nuteistojo J. D., a.k. ( - ) prašymo netenkinti ir jį atmesti.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai