Byla 2-680-267/2012
Dėl 5 procentų mėnesinių palūkanų pripažinimo neteisėtu

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo R. D. atstovui advokatui Gintarui Žičkui, atsakovei L. P., jos atstovei advokatei Irinai Petkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. D. ieškinį atsakovei L. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir pagal L. P. priešieškinį dėl paskolų pagal 2010-03-06 paskolos raštelį ir 2010-06-14 paskolos vekselį grąžinimo pripažinimo asmeninėmis Č. P. prievolėmis ir susitarimo dėl 5 procentų mėnesinių palūkanų pripažinimo neteisėtu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovas R. D. iškėlė bylą Šiaulių apygardos teisme prašydamas priteisti iš atsakovės L. P. 220000 Lt skolą ir 213366,67 Lt sutartines palūkanas. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad su atsakovės sutuoktiniu Č. P., kuris mirė ( - ), buvo sudaręs dvi paskolos sutartis. Paskoliniai teisiniai santykiai įforminti paties skolininko ranka surašytais 2010-03-06 Paskolos raštu ir 2010-06-14 Paskolos vekseliu. 220000 Lt R. D. perdavė Č. P., tačiau paskolos gavėjas sutartinės prievolės grąžinti paskolas numatytais terminais, atitinkamai 2011-10-30 ir 2010-12-01, neįvykdė. Ieškinyje nurodoma, kad paskolos buvo suteiktos šeimos interesais, skolininko sutuoktinei, atsakovei L. P. žinant, todėl negrąžinta paskola turi būti priteista iš mirusio skolininko Č. P. sutuoktinės L. P. kaip solidarios skolininkės, neapsiribojant pagal apyrašą paveldėtu turtu. Ieškinį grindė LR CK 3.109 str.1-3 d., 5.50 str., 5.53 str. 2 d., 6.63 str.,6.6 str., 6.870 str. 6.871 str. 3 d., 6.37 str., 6.210 str. (1 tomas, 1 – 5 b. l., 2 tomas, 152 – 154 b. l.).

52011-04-02 Šiaulių apygardos teisme buvo gautas atsakovės L. P. atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovė prašė priteisti asmeninę Č. P. skolą paveldėto turto ribose ir nepriteisti palūkanų. Atkreipė teismo dėmesį, kad 5 procentų mėnesio palūkanos yra neprotingai didelės, todėl turi būti vertinamos kaip lupikavimas, kurį draudžia įstatymas (2 tomas, 1 – 2 b. l.). Teismui pateiktame procesiniame dokumente triplike atsakovė akcentavo, kad apie mirusio sutuoktinio skolas R. D. sužinojo tik po sutuoktinio mirties. Šie pinigai nebuvo panaudoti šeimos poreikių tenkinimui ar verslui vystyti. Mano, kad paskolinti pinigai buvo išleisti lošimams, o susitarimai dėl palūkanų neteisėti (3 tomas, 1 b. l.).

62012-05-10 teisme priimtas atsakovės L. P. priešieškinis, kuriuo prašoma Č. P. skolas R. D. pripažinti asmenine Č. P. prievole ir šią skolą priteisti iš atsakovės tik paveldėto turto ribose. Taip pat atsakovė prašė susitarimus dėl 5 procentų mėnesinių palūkanų pagal abi paskolos sutartis pripažinti neteisėtais ir palūkanų R. D. nepriteisti. Priešieškinis grindžiamas CK 1. 5 straipsniu, 3. 96 straipsniu, 3.109 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 6. 228 straipsniu, 6.37 straipsniu, 6. 73 straipsniu (3 tomas, 7 – 10 b. l.).

7Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovas R. D. ir jo atstovas advokatas Gintaras Žičkus palaikė ieškinio reikalavimus, priešieškinį prašė atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad R. D. pinigus skolino Č. P. šeimos verslui vystyti, todėl sutuoktinių atsakomybė yra solidari. Susitarimai dėl palūkanų buvo sudaryti laisva paskolos sutarties šalių valia, įvertinus paskolos grąžinimo terminus ir kt., todėl sutartinės prievolės turi būti vykdomos.

8Teismo posėdžio metu atsakovė L. P. ir jos atstovė advokatė Irina Petkienė palaikė priešieškinio reikalavimus ir iš dalies sutiko su pareikštais reikalavimais dėl 220000 Lt skolos priteisimo paveldėto turto ribose. Ieškinio reikalavimą dėl palūkanų priteisimo prašė atmesti. Atsakovės atstovė advokatė Irina Petkienė prašė paskolas pripažinti mirusio Č. P. asmeniniu įsipareigojimu, nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų dėl paskolintų pinigų panaudojimo šeimos poreikiams tenkinti ar šeimos verslui vystyti. 5 procentų mėnesio palūkanos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės – 12 kartų didesnės, nei numatyta LR CK 6.210 straipsnyje, todėl pareikštą ieškinį prašė tenkinti tik iš dalies.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9Ieškovas R. D. pateikė rašytinius įrodymus (2010-03-06 paskolos raštas, 2010-06-14 paskolos vekselis ir 2010-06-14 mokėjimo nurodymas Nr. 435), kad 2010-03-06 ir 2010-06-14 suteikė atsakovės L. P. sutuoktiniui Č. P. 220000 Lt paskolą. Pirmosios paskolos grąžinimo terminas buvo iki 2010-10-30, antrosios – iki 2010-12-01. Paskolos gavėjas Č. P. įsipareigojo mokėti R. D. 5 procentų mėnesines palūkanas (1 tomas, 6 – 8 b. l.). Šias aplinkybes iš esmės pripažįsta abi ginčo šalys, patvirtina Č. P., atsisveikinimo tekstas, liudytojo A. P. parodymai (2 tomas, 5 – 7 b. l., 3 tomas, 7, 34 – 44 b. l.).

10Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2011-01-26 UAB „Vaitvilė“, kurios vienintelis akcininkas buvo Č. P., iškelta bankroto byla Nr. B2-267-194/2012. 2011-11-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1316-194-2011 iš bankrutuojančios UAB „Vaitvilė“ Č. P. priteista 113206,65 Lt negrąžinta paskola. Minėtu sprendimu konstatuota, kad Č. P. nuo 2007 metų kovo mėn. iki 2010 metų gruodžio mėn. paskolino UAB „Vaitvilė“ 303743,24 Lt (3 tomas, 118 – 120, 139 – 140 b. l.).

11( - ) Č. P. mirė (3 tomas, 49 b. l.).

122012-01-03 R. D. Šiaulių m. I notarų biurui ir Č. P. įpėdiniams pateikė pranešimą-reikalavimą padengti 443266,67 Lt skolą, kurią sudarė negrąžinta paskola – 220000 Lt ir iki 2011 m. gruodžio 31 suskaičiuotos palūkanos – 223266,67 Lt (3 tomas, 95, 96 b. l.).

132012-01-03 L. P. notarui pateikė pareiškimą, kad mirusio sutuoktinio Č. P. palikimą pageidauja priimti pagal paveldimo turto apyrašą ir 2012-02-28 jai buvo išduotas liudijimas apie ( - ) mirusio Č. P. palikimo priėmimą (3 tomas, 87, 100 b. l.).

142012-02-22 antstolis R. K., vykdydamas notarų biuro vykdomąjį pavedimą, sudarė Č. P., mirusio ( - ), paveldimo turto apyrašą, o 2012-05-17 patikslintą paveldimo turto apyrašą (3 tomas, 54 – 57, 105 – 108 b. l.).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

15Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

16Šioje nutartyje teismas jau pasisakė, kad ginčo šalys pripažįsta ir bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovą R. D. ir atsakovės L. P. sutuoktinį Č. P. siejo paskoliniai teisiniai santykiai. Atsakovė neginčija, kad negrąžinta paskolos dalis 220000 Lt. Byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovės L. P. (mirusio sutuoktinio palikimą priėmusios pagal apyrašą) prievolės grąžinti ieškovui paskolą dydžio. Atsakovė nesutinka mokėti, jos manymu, neprotingai didelių, paskaičiuotų iki Č. P. mirties ( - ), palūkanų – 213366,67 Lt, todėl priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais susitarimus dėl palūkanų mokėjimo, kaip prieštaraujančius viešajai tvarkai ir gerai moralei ir palikėjo asmeninę skolą priteisti paveldėto turto ribose

17Dėl L. P. prievolės grąžinti paskolą

18CK 5.53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal teismo antstolio sudarytą apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Įpėdinis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. visas palikėjo reikalavimo teises ir pareigas, taigi įpėdiniui kartu su paveldėtu turtu pereina ir pareiga atsakyti už palikėjo skolas, priklausomai nuo palikimo priėmimo būdo visu savo turtu arba tik paveldėtu turtu (CK 5.1 straipsnio 2 dalis, 5.52 straipsnis, 5.53 straipsnio 1 dalis).

19Nors byloje ir nustatyta, kad mirusiojo Č. P. įpėdinė – sutuoktinė L. P., palikimą priėmė pagal apyrašą, tačiau už mirusiojo skolas R. D. ji atsako ne tik paveldėtu turtu, bet ir visu savo turtu (3.109 str. 2 d., 3 d., 3.112 str.). Šioje byloje turi būti atsižvelgiama į tai, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės yra išvardytos CK 3.109 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotos iš vieno sutuoktinių sudarytų sandorių atsirandančios solidariosios prievolės. Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnio 1 dalis). Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1 – 3 dalys).

20Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ginčo paskolų grąžinimas ieškovui R. D. iki palikėjo Č. P. mirties buvo solidari sutuoktinių L. ir Č. P. prievolė (CK 6.6 str., 3.109 str. 2 ir 3 dalys), nes gautos paskolos buvo skirtos šeimos verslui plėsti. Tai nustatyta remiantis ieškovo R. D. paaiškinimais, kuriuos patvirtino liudytojas A. P. ir teismui pateiktoje byloje dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į mirusiojo Č. P. palikimą esantys dokumentai (3 tomas, 118 – 120, 139 – 140 b. l.). Sutuoktinių P. bendroje nuosavybėje be kito turto buvo ir UAB „Vaitvilė“ akcijos. Šiai bendrovei 2011-01-26 Šiaulių apygardos teisme buvo iškelta bankroto byla, konstatavus įmonės nemokumą (3 tomas, 118 – 120 b. l.). 2011-11-28 įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1316-194-2011 yra konstatuota, kad nuo 2007 metų kovo mėn. iki 2010 metų gruodžio mėn. Č. P. nuostolingai dirbančiai bendrovei UAB „Vaitvilė“ paskolino 303743, 24 Lt, o negrąžinta paskolos suma – 113206,65 Lt. Įvertinęs šias aplinkybes teismas sprendžia, kad iš ieškovo R. D. gautos paskolos buvo panaudotos šeimos verslui gaivinti, nes kreditoriaus UAB „Salbinus“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vaitvilė“ Šiaulių apygardos teisme gautas 2010-04-12, o bankroto byla iškelta tik 2011-01-26, po to kai apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti I instancijos teismui iš naujo (3 tomas, 118 – 120 b. l.). Atsakovė nepateikė teismui leistinų įrodymų, kad miręs sutuoktinis ginčo paskolas iš R. D. paėmė be jos žinios ir panaudojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Priešingai, byloje nustatyta, kad L. P. žinojo apie gautas paskolas. Apklausiama teismo posėdyje ieškovė pripažino, kad jai buvo žinomi vyro sąskaitų duomenys, elektroninės bankininkystės kodai, nes jai geriau sekėsi dirbti kompiuteriu. Artimas šeimos draugas, liudytojas A. P., pažinojęs P. šeimą 20 metų, paaiškino, kad L. P. turėjo žinoti apie paskolas ir paneigė atsakovės versiją apie tariamą Č. P. priklausomybę nuo azartinių lošimų.

21Byloje surinkti įrodymai leidžia teismui spręsti, kad ginčo paskolos sutartys buvo sudarytos šeimos interesais, todėl paskolos gavėjo prievolė grąžinti paskolą priskirtina bendroms sutuoktinių prievolėms, vykdytinoms iš bendro turto pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nes paskolos sutarčiai turi būti taikoma CK 3.92 straipsnio 3 dalyje nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas.

22Apibendrindamas tai kas pasakyta, teismas atmeta atsakovės atsikirtimus ir priešieškinio reikalavimus dėl Č. P. skolų R. D., pripažinimo asmeninėmis mirusio skolininko prievolėmis ir jų priteisimo iš L. P. paveldėto turto ribose (CK 3.92 str., CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 3.113 str.).

23Dėl palūkanų dydžio

24CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi užmokesčio už pinigų skolinimąsi funkciją atliekančias palūkanas paskolos gavėjas privalo mokėti tik tuo atveju, jei paskolos sutartis yra atlygintinė. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė.

25CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje pagal AB banko „Hansa–LTB“ prašymą, bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

26Nagrinėjamu atveju paskolos rašteliuose nustatytas paskolos gavėjo įsipareigojimas sumokėti paskolos davėjui 5 procentų mėnesines palūkanas už gautą paskolą. Pirmuoju atveju Č. P. įsipareigojo mokėti 6000 Lt palūkanas kiekvieną mėnesį nuo 2010-03-06 iki paskolos grąžinimo, t. y. iki 2010 m. spalio 30 d. (septynis mėnesius 24 dienas). Antruoju atveju sutarties šalys susitarė dėl 5 procentų mėnesinių palūkanų mokėjimo nuo paskolos gavimo 2010-06-14 iki 2010-12-01 (penkis mėnesius 15 dienų).

27Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio palūkanas už laikotarpį nuo paskolų gavimo iki paskolos gavėjo Č. P. mirties, t. y. iki ( - ), tačiau nepateikia teismui leistinų įrodymų, kad sutarties šalys buvo sutarusios mokėti tokio dydžio palūkanas už sutartinių prievolių nevykdymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, kad palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (CK 6.71 straipsnis). Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ, bylos Nr. 3K-7-409;). Nagrinėjamos bylos atveju prašomos priteisti palūkanos ir netesybos (213366,67 Lt), palyginus su negrąžintos paskolos suma – 220000 Lt, teismo vertinimu, yra neprotingai didelės ir lupikiškos, todėl, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mažintinos. Nagrinėjamoje byloje aktualu yra tai, kad, Č. P. vėluojant grąžinti paskolą, ieškovas nereiškė jam pretenzijų. Įvertinęs ieškovo delsimą nutraukti paskolos sutartis, iš kurių mirusio paskolos gavėjo Č. P. sutuoktinei, atsakovei L. P., kyla pareiga mokėti palūkanas ir netesybas, teismas sprendžia, kad tik įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metinių išieškotinų iš atsakovės L. P. palūkanų dydis pripažintinas atitinkančiu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir visiškai padengiantis R. D. nuostolius, atsiradusius dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Šis dydis sudaro 17794,52 Lt (nuo 2010-03-06 iki 2010-06-13, 98 dienos – 1610,96 Lt; nuo 2010-06-14 iki 2011-12-04, 537 dienos – 16183,56 Lt; 1610,96 + 16183 = 17794,52 Lt) .

28Pareigą mokėti palūkanas už prievolės vykdymo termino praleidimą reglamentuoja CK normos (CK 6.210 straipsnis, 6.874 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovės sutuoktinis praleido sutartyje nustatytą terminą paskolai grąžinti, šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus šios kategorijos bylose teismas konstatuoja, kad paskolos gavėjas (taip pat ir jo turtą paveldėjusi sutuoktinė) negali būti atleisti nuo palūkanų, kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo, mokėjimo.

29Apibendrindamas teismas sprendžia, kad byloje pareikšti ieškinio ir priešieškinio reikalavimai turi būti tenkinami iš dalies, priteisiant iš atsakovės 220000 Lt skolą, 17794,52 Lt palūkanas ir 5 procentų procesines palūkanas, paskaičiuotas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-06) iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 1.5 str., 6.36 str., 6. 37 str., 6.210 str., 6.874 str., CPK 178 str.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

30Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies ir įvertinus, kad atsakovė buvo atleista nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, vadovaujantis CPK 93, 96 straipsniais, šalys paliekamos prie jų turėtų bylinėjimosi išlaidų, o procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 19 Lt, priteisiamos iš ieškovo ir atsakovės lygiomis dalimis (1 tomas, 50, 57 b. l., 3 tomas, 11 b. l.).

31Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 258–270 str., 290 str., 294 str. 4 d., teismas

Nutarė

32Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovui R. D. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) iš atsakovės L. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 237794 Lt (du šimtus trisdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturis Lt) ir 5 procentų procesines palūkanas, paskaičiuotas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-06) iki teismo sprendimo įvykdymo.

34Likusius ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.

35Priteisti iš ieškovo R. D. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir atsakovės L. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) po 10 Lt (dešimt Lt) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

362012-03-06 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
4. Ieškovas R. D. iškėlė bylą Šiaulių apygardos teisme prašydamas... 5. 2011-04-02 Šiaulių apygardos teisme buvo gautas atsakovės L. P. atsiliepimas... 6. 2012-05-10 teisme priimtas atsakovės L. P. priešieškinis, kuriuo prašoma... 7. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovas R. D. ir jo atstovas advokatas Gintaras... 8. Teismo posėdžio metu atsakovė L. P. ir jos atstovė advokatė Irina... 9. Ieškovas R. D. pateikė rašytinius įrodymus (2010-03-06 paskolos raštas,... 10. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2011-01-26 UAB... 11. ( - ) Č. P. mirė (3 tomas, 49 b. l.).... 12. 2012-01-03 R. D. Šiaulių m. I notarų biurui ir Č. P. įpėdiniams pateikė... 13. 2012-01-03 L. P. notarui pateikė pareiškimą, kad mirusio sutuoktinio Č. P.... 14. 2012-02-22 antstolis R. K., vykdydamas notarų biuro vykdomąjį pavedimą,... 15. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 16. Šioje nutartyje teismas jau pasisakė, kad ginčo šalys pripažįsta ir bylos... 17. Dėl L. P. prievolės grąžinti paskolą... 18. CK 5.53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įpėdinis, priėmęs palikimą... 19. Nors byloje ir nustatyta, kad mirusiojo Č. P. įpėdinė – sutuoktinė L.... 20. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ginčo paskolų grąžinimas... 21. Byloje surinkti įrodymai leidžia teismui spręsti, kad ginčo paskolos... 22. Apibendrindamas tai kas pasakyta, teismas atmeta atsakovės atsikirtimus ir... 23. Dėl palūkanų dydžio ... 24. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje... 25. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos... 26. Nagrinėjamu atveju paskolos rašteliuose nustatytas paskolos gavėjo... 27. Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio palūkanas už laikotarpį nuo... 28. Pareigą mokėti palūkanas už prievolės vykdymo termino praleidimą... 29. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad byloje pareikšti ieškinio ir... 30. Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies ir įvertinus, kad atsakovė... 31. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 258–270 str., 290 str., 294 str. 4 d.,... 32. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovui R. D. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) iš atsakovės L. P. (a. k.... 34. Likusius ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovo R. D. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir atsakovės L. P. (a.... 36. 2012-03-06 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...