Byla e2A-736-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1346-601/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dizaino kryptis“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dizaino kryptis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas arba Universitetas) prašydama pripažinti negaliojančiu Universiteto atliktą vienašalį viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P17-25 nutraukimą dėl UAB „Dizaino kryptis“ esminio sutarties pažeidimo; pripažinti neteisėtu Universiteto sprendimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nepatikimų tiekėjų sąrašą; iš Universiteto UAB „Dizaino kryptis“ naudai priteisti 5 384,50 Eur tiesioginių nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą dėl perkančiosios organizacijos internetinės svetainės www.lsmuni.lt struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos sukūrimo, kuriame UAB „Dizaino kryptis“ dalyvavo ir pateikė pasiūlymą. Tiekėja laimėjo šį pirkimą ir 2017 m. birželio 28 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo pardavimo sutartį Nr. P17-25 (toliau – Sutartis). Sutarties vertė yra 11 918,50 Eur, Sutarties trukmė dvylika mėnesių, paslaugų suteikimo terminas vienuolika savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl atsakovės atsakingo personalo atostogų, 2017 m. rugpjūčio 1 d. šalys pasirašė susitarimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 2 d. Sutartis buvo sustabdyta, paslaugos nebuvo teikiamos. 2017 m. spalio 2 d. šalys atnaujino sutarties vykdymą, tačiau 2017 m. spalio 17 d. ir 2017 m. spalio 26 d. ieškovė gavo perkančiosios organizacijos raštus iš kurio sužinojo, kad dėl esminio sutarties pažeidimo –ieškovė pavėlavo pateikti tarpinį paslaugų rezultatą (ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 19 d. pasiūlyti ne mažiau kaip dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio meniu hierarchija)) pagal Sutarties priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 2.2. punktą, todėl Universitetas vienašališkai nutraukė Sutartį ir ėmėsi veiksmų ieškovę įrašyti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 3. Ieškovė mano, kad atsakovės 2017 m. spalio 17 d. bei 2017 m. spalio 26 d. raštuose nurodytos priežastys negali būti vertinamos esminiais Sutarties pažeidimais, kadangi: ieškovė savo nuožiūra pasirinkusi paslaugų teikimo būdą nepažeidė Sutarties; tarpinių Sutarties terminų nesilaikymas negali sąlygoti esminio Sutarties pažeidimo, nebent sutarties šalys aiškiai būtų susitariusios, kad bet koks atitinkamų sąlygų pažeidimas reikš esminį sutarties pažeidimą. Taip pat atsakovės vienašališkas Sutarties nutraukimas dėl ieškovės padaryto esminio pažeidimo buvo atliktas pažeidžiant Sutarties sąlygas, pažeidžiant Sutarties šalių bendradarbiavimo pareigą, dėl ko, laikytinas neteisėtu ir negaliojančiu.
 4. Ieškovė nurodė, kad Sutarties nutraukimo momentu jos faktinės sąnaudos, t.y. jos patirti tiesioginiai nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo sudarė 5 384,50 Eur. Remdamasi CK 6.721 straipsnio 1 dalimi, ieškovė 5 384,50 Eur sumą vertino kaip kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo momento, todėl ji jai priteistina iš atsakovės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – pripažino negaliojančiu Universiteto atliktą vienašalį viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P17-25 nutraukimą bei pripažino neteisėtu Universiteto sprendimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nepatikimų tiekėjų sąrašą, priteisė ieškovės naudai iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, likusioje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė būtų informavusi ieškovę apie Sutarties įgyvendinimo trūkumus ir netinkamumą (nustačiusi terminą jiems taisyti). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į Sutarties 17.1.1. punkte numatytą terminą ir į aplinkybę, kad iki 2017 m. liepos 19 d. ieškovė faktiškai nepateikė visų Techninės specifikacijos 2.2. punkte nurodytų dokumentų, darytina išvada, kad atsakovė jau 2017 m. liepos 31 d. (dešimties dienų terminas baigiasi savaitgalį) galėjo Sutartį su ieškove nutraukti, tačiau to nepadarė ir tokiais veiksmais ieškovei suteikė pagrįstų lūkesčių dėl tolesnio Sutarties vykdymo. Teismo vertinimu, nurodytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad nors Sutartyje ir numatyti įgyvendinimo terminai (ir bendras terminas), tačiau pirkimo objektas nėra tokios skubos ir svarbos, kad Sutarties įgyvendinimo terminus būtų galima laikyti esminėmis sutarties sąlygomis.
 3. Vertindamas, kad atsakovė praleido Sutarties įvykdymo terminą, t. y. tinklalapio svetainės analizei ir dviem puslapio struktūroms pateikti iki 2017 m. liepos 19 d., teismas nurodė, kad nėra jokių pagrįstų duomenų, jog atsakovei dėl to būtų kilusios kokios nors neigiamos teisinės pasekmės. Taip pat nėra jokių pagrįstų argumentų, kad dėl šio pažeidimo būtų pagrįstas pagrindas manyti, jog Sutartis ateityje nebus įvykdyta. Ieškovė nuo pirkimų pradžios buvo aktyvi ir siekė, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiškumą, išsiaiškinti tam tikrus su Sutarties įgyvendinimu susijusius kriterijus, tačiau bendradarbiavimas tarp ieškovės ir atsakovės sutarties įgyvendinimo procese vystėsi vangiai ir tarp šalių nevyko konstruktyvus bendradarbiavimas. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, neleidžia daryti išvados, kad ieškovė nesiekė vykdyti Sutarties sąlygų, jų nevykdė ir/ar sąmoningai atliko kitus veiksmus, vilkinančius Sutarties įgyvendinimą. Nustatęs, kad termino praleidimas nebuvo esminis sutarties pažeidimo pagrindas, teismas padarė išvadą, kad atsakovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė su ieškove 2017 m. birželio 28 d. Sutartį.
 4. Teismas, įvertinęs 2017 m. spalio 26 d. rašto Nr. DVT2-1615 turinį, laikė, kad atsakovės sprendimas įrašytį ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą buvo priimtas remiantis iš esmės ta pačia aplinkybe, t. y. kad ieškovė praleido terminą sutarčiai įvykdyti ir dėl to atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį, todėl pastarasis reikalavimas iš esmės susijęs su pirmuoju ieškinio reikalavimu, todėl pripažinus vienašališką nutraukimą neteisėtu yra pagrindas ir ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinti neteisėtu.
 5. Remdamasis CK 6.249 straipsnio 1 dalyje apibrėžta žalos definicija, teismas vertino, kad šiuo atveju ieškovės prašomos priteisti 5 384,50 Eur sumos negalima priskirti ieškovės patirtai žalai, kilusiai dėl atsakovės veiksmų vienašališkai nutraukiant sutartį, todėl šį reikalavimą atmetė.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį atmesti bei atitinkamai paskirstyti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino, remdamasis ne įrodymų, pateiktų tiek ieškovės, tiek apeliantės, visetu, bet atskirais epizodais, kuriuos ieškovė akcentavo procesiniuose dokumentuose, neatsižvelgdamas į faktinę situaciją.
  2. Apeliantė niekada nesiekė parinkti (nurodyti) ieškovei konkrečių paslaugų teikimo būdų, tokių įrodymų byloje nėra. Ieškovė savo įmonės viduje gali naudoti bet kokias metodikas, rengti bet kokius projektų valdymo planus ar pan., apeliantei svarbus tik rezultatas, kurio ieškovei nepavyko pasiekti.
  3. Pirmosios instancijos teismas nevertino svarbios aplinkybės, kad dvyliktą sutarties vykdymo dieną, ieškovė pateikusi vos kelių klausimų klausimyną, iš esmės nesusipažinusi ir neišanalizavusi nei Universiteto struktūros, nei veiklos pobūdžio, nei principų, nei tikslų, pateikė būsimą tinklapio puslapio prototipą (Techninės specifikacijos 2.2. p) bei nurodė, kad rėmėsi dešimt geriausiai vertinamų užsienio universitetų. Kitaip tariant ieškovė ne pati kūrė prototipą atitinkantį Universiteto veiklos pobūdį, principus, tikslus, bet pasinaudojo užsienio universitetų, kurių specializacijos daugeliu atveju iš esmės skiriasi nuo apeliantės bei patenka į geriausių pasaulio universitetų topus ne dėl svetainės kokybės, svetainėmis. Ieškovės veiksmai patvirtina, kadji negalėjo pateikti Sutarties nuostatas bei Universiteto poreikius atitinkančio paslaugų rezultato, nes jo dar nebuvo.
  4. Apeliantei yra labai svarbus pirkimo objektas –www.lsmuni.lt svetainės struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos sukūrimo paslaugos, tačiau ieškovės netinkamas Sutarties vykdymas nesudaro galimybių apeliantei siekti užsibrėžtų tikslų, kurie nėra atsitiktiniai, o paremti prastėjančia demografine padėtimi (mažėjantis studentų skaičius) bei vykdoma politika aukštųjų mokyklų atžvilgiu Lietuvos Respublikoje.
  5. Sutarties vykdymo sustabdymas apeliantei buvo aktualus trumpesniam periodui, jo užsitęsimą sąlygojo ieškovės netinkamas elgesys, tai yra 2017 m. rugpjūčio 5d.apeliantė elektroniniu paštu suderintą susitarimą dėl sutarties vykdymo sustabdymo išsiuntė paštu ieškovei pasirašymui. Susitarimas ieškovei buvo įteiktas 2017 m. rugpjūčio 7d., tačiau ieškovė tik po 43-jų dienų nuo susitarimo dėl sutarties vykdymo sustabdymo gavimo, grąžino jį apeliantei su parašu, tai yra faktiškai tik po 43-jų dienų atsakovė galėjo įsitikinti, kad ieškovė neprieštaravo Sutarties vykdymo sustabdymui.
  6. Sutarties termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimo pagrindas, o apeliantė pagrįstai 2017 m. spalio 17 d. vienašališkai nutraukė su ieškove Sutartį bei įtraukė ją į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nepatikimų tiekėjų sąrašą. Apeliantė Sutartį nutraukė, vadovaudamasi Sutarties 17.1.1. punktu, kuriame nurodyta, kad jei paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties sąlygų 7.1 punkte, ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos yra daugiau nei dešimt dienų, prieš dešimt kalendorinių dienų, raštu įspėjus paslaugų teikėją, nutraukti Sutartį. Ieškovė turėjo galimybę per dešimties dienų terminą pateikti atsakovei Sutarties reikalavimus atitinkantį paslaugos rezultatą, tačiau ieškovė šia galimybe nepasinaudojo, nors pastabos ieškovei buvo žinomos, nes apeliantė jas teikė nuolat Sutarties vykdymo eigoje, tačiau ieškovė į jas nekreipė dėmesio.
  7. Apeliantės atliktas 2017 m. spalio 13d. elektroniniu paštu pateikto dokumentų paketo, kurį ieškovė pristatė kaip paslaugų rezultatą, vertinimas, įrodo, kad ieškovė nekompetentinga ir negali tinkamai įvykdyti Sutarties, kurios rezultatas buvo reikalingas 2017 m.
 3. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Rinkodara“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Atsiliepimas į atsakovės apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Universitetas apeliaciniame skunde tik pakartoja subjektyvų faktinių aplinkybių vertinimą pateiktą savo procesiniuose dokumentuose (atsiliepime į ieškinį ir triplike) pirmosios instancijos teisme. Ieškovės įsitikinimu, teismas išsamiai ištyrė ir įvertino visas faktines šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi vykdant sutartį aplinkybes ir šalių pateiktus įrodymus.
  2. Sutarties 4.1.2 punktas leido ieškovei pasirinkti paslaugų teikimo būdą, tačiau apeliantės netenkino jos pasirinktas veiklos būdas, dėl ko nebuvo tvirtinami būtini tarpiniai veiklų rezultatai ir kitaip nepagrįstai kvestionuojami ieškovės atliekami veiksmai. Viso projekto metu ieškovė susidurdavo su situacijomis, jog apeliantės paskirti kontaktiniai asmenys arba neturėdavo techninių galimybių suteikti informaciją, arba to nedarydavo dėl neva netinkamos ieškovės taikomos sutarties vykdymo metodikos. Todėl apeliaciniame skunde pateikti samprotavimai apie apeliantės pastangas bendradarbiauti su ieškove nėra pagrįsti.
  3. Apeliantės nurodyti Sutarties pažeidimo pagrindai yra formalūs, o ne realūs, jų tikrumas neįrodytas, tolimesnis Sutarties galiojimas nelėmė jokių neigiamų pasekmių apeliantei. Jei perkančioji organizacija laikytų tarpinius paslaugų suteikimo terminus esmine Sutarties sąlyga, ji būtų nedelsiant pranešusi apie esminę reikšmę turinčius pažeidimus, ir nutraukusi sutartį jau po 2017 m. liepos 31 d. Sutarties galiojimo metu nebuvo jokios aiškios apeliantės komunikacijos apie tai, kad tiekėja pažeidė Sutartį iš esmės. Sutarties 17.2.8. punktas numatė galimybę nutraukti Sutartį dėl esminio ieškovės Sutarties pažeidimo, tačiau perkančioji organizacija nutraukė Sutartį 17.1.1. punkto pagrindu. Nėra jokių duomenų apie patirtus didelius nuostolius, apeliantė savo iniciatyva nutraukusi Sutartį iš viso jokių nuostolių nepatyrė.
  4. VPĮ 91 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimas yra imperatyvus. Ši teisės norma yra skirta užtikrinti viešąjį interesą: išviešinti tik tuos ūkio subjektus, kurių nepatikimumas yra įrodytas ir apsaugoti nepagrįstai įtraukiamų tiekėjų dalykinę reputaciją. Įvertinus tai, kad neteisėtą sprendimą įrašyti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą apeliantė priėmė jau žinodama apie ginčą teisme, šis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalies pažeidimas yra grubus. Be to, ieškovei informavus apeliantę apie įstatymo pažeidimą, ji šios informacijos nepaneigė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).
 2. Bylos duomenimis, UAB „Dizaino kryptis“ ir VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2017 m. birželio 28 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P17-257 dėl VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto www.lsmuni.lt svetainės struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos sukūrimo (Sutarties 3.1. p.). Sutarties priede Nr. 1 Techninėje specifikacijoje paslaugos yra detalizuotos ir nustatyti jų suteikimo tarpiniai terminai. Techninės specifikacijos 2.1 punktas numatė, kad ieškovė turi atlikti esamos svetainės analizę, vykdant reikalingus analizei atlikti susitikimus/susirinkimus (ne mažiau keturis susitikimus, moderuojant diskusiją su atsakingais universiteto padalinių atstovais), ir/ar analizuojant kitais metodais surinktą informaciją. Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau nei dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio menių hierarchija. Pateikimo data: ne vėliau kaip per tris savaites po sutarties pasirašymo datos. 2.3. punkte nustatyta sukurti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto svetainės www.lsmuni.lt titulinio puslapio, trijų antro lygio, trijų trečio lygio puslapių dizaino koncepcijas. Pateikti ne mažiau nei tris skirtingus dizaino koncepcijų pasiūlymus, apimančius vizualinius sprendimus, menių išdėstymų. Pateikimo data: ne vėliau kaip per penkias savaites po sutarties pasirašymo datos. 2.4. punkte įtvirtinta, kad atsižvelgiant į apeliantės pasirinktą (vieną iš trijų pasiūlytų) svetainės dizaino koncepciją, ieškovė turi pasiūlyti ne mažiau nei po vieną subdomeno http://gi.lsmuni.lt/ ir naujo (dabar vidinio puslapio http://www.lsmuni.It/lt/struktura/medicinos-akademija/elgesio-medicinos-institutas-/emi-klinika/) „Palangos elgesio medicinos institutas“ dizainus, struktūras ir prototipus. Pateikimo data: ne vėliau kaip per septynias savaites po sutarties pasirašymo datos.
 3. Tačiau VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sutartį nutraukė ir nurodė ketinimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą (2017 m. spalio 17 d. ir 2017 m. spalio 26 d. pranešimais). Sutarties nutraukimo priežastimi apeliantė nurodė ieškovės paslaugų tarpinio rezultato – pasiūlyti ne mažiau nei dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio menių hierarchija (Sutarties priedo Nr. 1 Techninė specifikacija 2.2 p.) – nepateikimą per tris savaites po Sutarties pasirašymo datos, t. y. iki 2017 m. liepos 19 d. Apeliantė laikė, kad tokiu būdu ieškovė Sutartį pažeidė iš esmės, todėl vadovaudamasi Sutarties 17.1.1 punktu, ją vienašališkai nutraukė.
 4. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacijos ribas sudaro klausimas, ar tarpinio paslaugų rezultato termino praleidimas yra esminis Sutarties pažeidimas, kuriuo remiantis apeliantė vienašališkai nutraukė Sutartį su ieškove.
 5. Sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contractus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą yra išimtinis teisių gynimo būdas (ultima ratio), todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyminis ir faktinis pagrindas. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).
 6. Esminį sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise, šiuo atveju apeliantė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybės, todėl kita šalis gali gintis įrodinėdama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis, šiuo atveju, kad nebuvo esminio sutarties pažeidimo įrodinėjo ieškovė UAB „Dizaino kryptis“. Esminis sutarties pažeidimas – vertinamasis kriterijus, kurį vertinant turi būti atsižvelgiama į kiekvienos sutarties specifiką, todėl sprendžiant, ar įvykdytas sutarties pažeidimas yra esminis, būtina nustatyti, kokia yra sudarytos sutarties esmė, kas yra jos dalykas ir kokios yra esminės sutarties sąlygos.
 7. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytos Sutarties 17 skyriuje „Sutarties nutraukimas“ reglamentuoti Sutarties nutraukimo atvejai. Pagal Sutarties 17.1. punktą užsakovė (apeliantė) turi teisę vienašališkai, prieš dešimt kalendorinių dienų, įspėjusi apie tai paslaugų teikėją (ieškovę), nutraukti sutartį, jeigu paslaugų teikėja nevykdo įsipareigojimų <…>, ir vėlavimas nuo numatytos termino pabaigos yra daugiau nei dešimt dienų (Sutarties 17.1.1. p). Minėta, kad būtent šiuo pagrindu remdamasi apeliantė vienašališkai nutraukė Sutartį su ieškove. Apeliantė 2017 m. spalio 17 d. pranešime ieškovei nurodė, kad ji, įvertinusi Sutarties vykdymo eigą ir terminus, nustatė, kad vadovaujantis Sutarties priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 2.2 punktu, paslaugų teikėja privalėjo pasiūlyti ne mažiau nei dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio menių hierarchija. Pateikimo data: ne vėliau kaip per tris savaites po Sutarties pasirašymo datos, t. y. iki 2017 m. liepos 19 d., tačiau, įvertinus Sutarties sustabdymo laikotarpį, vėlavimas nuo nustatyto termino pabaigos yra 27 kalendorinės dienos. Sutarties 17.2.8. punktas įtvirtina, kad užsakovė turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jei paslaugų teikėja nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Remiantis Sutarties sąlygomis matyti, kad šalys Sutartimi konkrečiai nenumatė, kad tarpinio termino praleidimas yra pripažįstamas esminiu Sutarties pažeidimu, todėl vertinant, ar šalies elgesys dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo gali būti pripažintas esminiu sutarties pažeidimu, turi būti vadovaujamasi bendrosiomis nuostatomis, reglamentuojančiomis sutarties nutraukimą CK 6.217 straipsnio 2 dalies pagrindu.
 8. Analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, visų pirma vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė. Atotrūkis bus maksimalus visiško neįvykdymo atveju. Antra, sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą. Trečia, sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas likti sutartinuose santykiuose yra mažesnis. Ketvirta, sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Galiausiai, penkta, vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Šiuo atveju turimi omenyje ne įprastiniai, bet labai dideli, neproporcingi nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).
 9. Bylos duomenimis, po 2017 m. birželio 28 d. Sutarties pasirašymo, šalys buvo susitikusios bei tarp jų vyko susirašinėjimas dėl Sutarties vykdymo. Ieškovė pateikė klausimyną Universiteto darbuotojams, kreipėsi dėl Google Analytics duomenų pateikimo. 2017 m. liepos 10 d. ieškovė, vadovaudamasi Sutarties priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 2.2 punktu, atlikusi užsienio universitetų analizę, pateikė apeliantei tinklalapio struktūras bei prototipus. Tačiau iš byloje esančio 2017 m. liepos 17 d. apeliantės atstovės laiško matyti, kad šis apeliantei pateiktas tarpinis rezultatas jos netenkino. Apeliantės atstovė nurodė, kad prototipas ir struktūra turi būti siūlomi tik po to, kai bus atlikta ir patvirtinta analizė, kaip tai nurodyta Techninės specifikacijos 2.1 punkte. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių toliau vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais, kurio metu ieškovė siekė suderinti analizės ataskaitos struktūrą, išsiaiškinti tinklalapio koncepciją. Nors apeliantė tvirtina, kad visada laiku ir dėdama maksimalias pastangas atsakinėjo į ieškovės paklausimus, tačiau byloje esantis susirašinėjimas šios aplinkybės nepatvirtina. Dar pirminiame Sutarties vykdymo etape, išvykus apeliantės už Sutarties vykdymo priežiūrą atsakingam asmeniui (V. C.), Universitete neatsirado žmonių, kurie greitai ir operatyviai pateiktų duomenis ieškovei. Nors apeliantės už Sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo tvirtina, kad paliko jį pavaduojantį asmenį (D. K.), iš byloje esančio susirašinėjimo matyti, kad duomenis tik po kurio laiko ieškovei galiausiai pateikė visai kitas asmuo (T. B.). Šis asmuo 2017 m. liepos 10 d. elektroniniame laiške taip pat nurodė, kad šiuo metu Universitete nėra asmenų, galinčių iš esmės pateikti visą ieškovei reikalingą informaciją. Be to, tokio pobūdžio apeliantės atsakingo asmens atsakymai į ieškovės paklausimus kaip „esu dirbusi su ne vienu naujos svetainės diegimo projektu. Ir įmonės buvo didelės bet ne tokios kaip ši“, „Jei gauta analizė padės jums susidėlioti struktūra su visais prioritetais, tai ji tinkama“, „analizė reikalinga jums, tai kokio dalys turėtų būti – jums geriau žinoti“, „jei manote, kad tokia analizė jums padės rasti geriausius sprendimus, ją galite atlikti. Mums duomenų nereikia.“ pagrįstai leidžia spręsti apie nepakankamą Universiteto bendradarbiavimą su ieškove. Nurodyta aplinkybė neabejotinai turėjo įtakos Sutarties vykdymui.
 10. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė ta, kad perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 1 d. sustabdė Sutarties vykdymą iki 2017 m. spalio 2 d. Susitarime dėl Sutarties vykdymo sustabdymo apeliantė nurodė, kad birželio – rugpjūčio mėnesiai yra vasaros mėnesiai, kurių metu didžioji dalis paslaugų užsakovės (apeliantės) darbuotojų, atsakingų už tam tikras veiklas, atostogauja, o tokiu atveju yra neįmanoma užtikrinti Sutarties 5.1.2. punkte nustatyto įsipareigojimo (suteikti paslaugų teikėjai (ieškovei) visą turimą informaciją ir/ar dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymui) tinkamo įgyvendinimo. Nurodyta aplinkybė tik patvirtina, kad apeliantė iš tikrųjų nesugebėjo tinkamai bendradarbiauti su ieškove. Taip pat ši aplinkybė įrodo, kad priešingai, nei teigia apeliantė, tarpinio rezultato pateikimo terminas ne buvo toks svarbus perkančiajai organizacijai, kaip ji teigia teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Minėta, kad ieškovė įsipareigojo per tris savaites nuo Sutarties pasirašymo pasiūlyti perkančiajai organizacijai ne mažiau nei dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio menių hierarchija (Sutarties priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 2.2 p.). Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų pareiškusi pretenzijas ieškovei dėl šio termino praleidimo. Tokios pretenzijos atsakovė ieškovei dėl termino praleidimo nepateikė ir po 2017 m. liepos 19 d. (šią dieną apeliantė nurodė 2017 m. spalio 17 d. parnešime ieškovei kaip galutinę tarpiniam rezultatui pateikti) iki Sutarties sustabdymo, priešingai tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl Sutarties vykdymo. Be to, minėta, kad 2017 m. liepos 10 d. ieškovė, vadovaudamasi Sutarties priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 2.2 punktu, pateikė apeliantei tinklalapio struktūras bei prototipus, kurie pastarosios netenkino, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad pateiktas tarpinis rezultatas neatitinka Sutarties reikalavimo. Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, neva dvyliktą sutarties vykdymo dieną, ieškovė iš esmės negalėjo pateikti Sutarties nuostatas bei Universiteto poreikius atitinkančio paslaugų rezultato, nekeičia fakto, kad ieškovė pateikė apeliantei tinklalapio struktūras bei prototipus. Tai iš esmės patvirtina ir pačios apeliantės elgesys, nes Sutarties vykdymo metu (iki Sutarties sustabdymo ir ją atnaujinus) tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl terminų praleidimo ar kokybės. Ši aplinkybė nurodyta tik 2017 m. spalio 17 d. rašte ieškovei, t. y. praėjus daugiau nei dviejų mėnesių laikotarpiui apeliantė nutraukė Sutartį dėl sąlygos, kurios įvykdymo terminas pasibaigė dar iki Sutarties vykdymo sustabdymo.
 11. Nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai spręsti, kad nagrinėjamu atveju griežtas Sutarties sąlygos dėl tarpinio rezultato pateikimo termino laikymasis esminės reikšmės neturėjo. Be to, 2017 m. spalio 2 d. atnaujinus Sutarties vykdymą, ieškovė pateikė apeliantei internetinės svetainės analizę, svetainės turinio architektūrą bei tris dizaino koncepcijas. Nurodyta aplinkybė jokiu būdu neduoda pagrindo perkančiajai organizacijai spręsti, kad sutartis nebus įvykdyta ateityje. Pažymėtina, kad 2017 m. spalio 17 d. vienašališkai nutraukdama Sutartį apeliantė taip pat nurodė, kad ji įvertino 2017 m. spalio 2 d. ieškovės jai pateiktą paslaugų rezultatą bei nurodė, kad jis neatitinka Sutarties dalykui keliamų tikslų bei kokybės reikalavimų. Šis faktas iš esmės kelia abejonių dėl ginčo Sutarties nutraukimo, ieškovei neva praleidus tarpinio rezultato pateikimo terminą. Juo labiau, kad be paslaugos, dėl kurios atsakovė nutraukė Sutartį, yra dar ir kitos paslaugos, kurias pagal Sutartį turėjo suteikti ieškovė. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė, nutraukdama Sutartį patyrė nuostolius. Jos apeliaciniame skunde nurodyti argumentai apie tai, kad ieškovės padarytas tariamas esminis pažeidimas sutrukdė apeliantei pasiekti Universiteto Strateginės veiklos gairėse išsikeltų tikslų yra nepagrįstas bei neteisingas. Pati apeliantė nurodė, kad Strateginių gairių įgyvendinimo plane numatyta, kad naujos svetainės sukūrimas ir veikimas turi būti užtikrintas 2019 m., taigi kitokie apeliantės tvirtinimai nepagrįsti.
 12. Akivaizdu, kad Sutarties nutraukimo metu atotrūkis tarp Sutarties neįvykdymo ir pažadėto įvykdymo buvo itin nedidelis, iš esmės nulemtas ir pačios atsakovės veiksmų (nepakankamo bendradarbiavimo, pastabų dėl termino praleidimo nepateikimo ir kt.) todėl atsakovė neturėjo prarasti pasitikėjimo ieškove ir pagrindo abejoti dėl Sutarties tinkamo įvykdymo. Įvertinus nustatytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti įrodytu, kad tarpinio paslaugų rezultato termino praleidimas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose nustatytus esminio sutarties pažeisimo kriterijus. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad apeliantė nepagrįstai vienašališkai nutraukė 2017 m. birželio 28 d. Sutartį su ieškove.
 13. Bylos duomenimis, 2017 m. spalio 26 d. apeliantė atsakydama į ieškovės 2017 m. spalio 19 d. raštą, kuriame ieškovė nurodė nesutinkanti su Universiteto vienašališku sprendimu nutraukti Sutartį, pakartotinai informavo ieškovę dėl Sutarties nutraukimo ir nurodė ketinanti įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą. VPĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), jei sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo. Nagrinėjamu atveju, apeliantė 2017 m. gruodžio 7 d. apeliantė įtraukė UAB „Dizaino kryptis“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Teisėjų kolegija pritardama pirmosios instancijos teismui, sprendžia, kad pripažinus vienašališką Sutarties nutraukimą neteisėtu yra pagrindas analogiškai pripažinti UAB „Dizaino kryptis“ įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą neteisėtu.
 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantė nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertinus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliantės teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė nei įrodymų vertinimą reguliuojančių nuostatų, nei ginčui aktualių materialinių teisės normų. Tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas nepalankus atsakovei, nereiškia, kad jis neteisėtas ir nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.) ir jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.
 15. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi, sprendžiant teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, ieškovė įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (sąskaita – atliktų darbų išklotinė, mokėjimo nurodymas) įrodo, kad ieškovė UAB „Dizaino kryptis“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 210 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau šių bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ 8.11 punkte nustatytą maksimalių dydį (1,3 x 850,80 Eur (2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) = 1 106 Eur), todėl mažintinas iki 1 106 Eur. Išlaidos priteisiamos iš apeliantės.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Dizaino kryptis“ (j. a. k. 225257570) iš atsakovės viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (j. a. k. 302536989) 1 106 Eur (vieną tūkstantį šimtą šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai