Byla e2-1346-601/2018
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Dizaino kryptis“ ieškinį atsakovui Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės procesinių dokumentų esmė

4

  1. Ieškovė UAB „Dizaino kryptis“ kreipėsi į teismą prašydama:
 • pripažinti negaliojančiu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliktą vienašalį viešojo pirkimo pardavimo sutarties Nr. P17-25 nutraukimą dėl UAB „Dizaino kryptis“ esminio sutarties pažeidimo;
 • pripažinti neteisėtu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sprendimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos Nepatikimų tiekėjų sąrašą apie kurį UAB „Dizaino kryptis“ buvo informuota 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. DVT2-1615;
 • iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto UAB „Dizaino kryptis“ naudai priteisti 5 384,50 Eur tiesioginių nuostolių atlyginimo ir procesines 5 proc. metines palūkanas;
 • iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto UAB „Dizaino kryptis“ naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių tikslų dydį patvirtinantys dokumentai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.
  1. Nurodė, kad ieškovas 2017 m. balandžio 27 d. gavo atsakovo kvietimą sudalyvauti pirkimą dėl perkančiosios organizacijos internetinės svetainės www.lsmuni.lt svetainės struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos sukūrimo. Ieškovas laimėjo pirkimą ir ginčo šalys 2017 m. birželio 28 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo pardavimo sutartį. Sutarties vertė yra 11 918,50 Eur, sutarties trukmė 12 mėnesių, ieškovo paslaugų suteikimo terminas 11 savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 2017 m. liepos 10 d. ieškovas atliko užsienio universitetų tinklapių analizę ir atsakovui pateikė tinklapio puslapių prototipą. Tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl ieškovo teikiamų paslaugų metodikos ir sutarties vykdymo. Dėl atsakovo atsakingo personalo atostogų, 2017 m. rugpjūčio 1 d. šalys pasirašė susitarimą dėl sutarties vykdymo sustabdymo. Laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 2 d. sutartis buvo sustabdyta, paslaugos nebuvo teikiamos. 2017 m. spalio 2 d. šalys atnaujino sutarties vykdymą. Tą pačią dieną, 2017 m. spalio 2 d. ieškovas elektroniniu laišku pateikė atsakovui internetinės svetainės analizę, svetainės turinio architektūrą bei 3 dizaino koncepcijas, taip pat atsakovo prašė teikti komentarus ir atsakyti į šios analizės ataskaitoje iškeltus klausimus. 2017 m. spalio 2 d. atsakovo atstovas elektroniniu laišku nurodė, kad laukia ieškovo registruotu paštu universitetui išsiųsto susitarimo dėl sutarties vykdymo atnaujinimo ir informavo, jog vėliau bus sprendžiami sutarties vykdymo klausimai. Į klausimus taip ir nebuvo atsakyta. 2017 m. spalio 13 d. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. 2017 m. spalio 17 d. atsakovas raštu Nr. DTV2-1561 informavo, kad įvertino sutarties vykdymą ir eigą, nustatė, kad ieškovas neva pavėlavo pateikti tarpinį paslaugų rezultatą – pagal sutarties priedo Nr.1 Techninės specifikacijos 2.2. p. Ieškovas turėjo ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 19 d. pasiūlyti ne mažiau kaip 2 puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio meniu hierarchiją. Įvertinus sutarties stabdymo laikotarpį, perkančioji organizacija suskaičiavo pradelstas 27 kalendorines dienas. Rašte nurodė, kad vėluojamų atlikti paslaugų vertė yra 1 936 Eur ir nuo šios pinigų sumos paskaičiavo 31,36 Eur delspinigių. Tame pačiame rašte perkančioji organizacija nurodė, kad negali pasirašyti paslaugų priėmimo–perdavimo akto bei priimti ieškovo PVM sąskaitos faktūros. 2017 m. spalio 19 d. tiekėjas pateikė atsakymą, kuriuo nesutinka su atsakovo pateiktos situacijos faktiniu ir teisiniu vertinimu. Nurodė, kad atsakovas be pagrindo taikė sutarties 17.1.1. p., prašė padengti iki sutarties nutraukimo dienos patirtas faktines sutarties vykdymo išlaidas, taip pat prašė šį ginčą spręsti taikiai derybų būdu. 2017 m. spalio 26 d. atsakovas raštu Nr. DVT2-1615 papildomai pateikė tiekėjui pastabas dėl ieškovo faktinių paslaugų rezultato ir nurodė, kad įtrauks tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Apie tai, kad paslaugų teikėjas padarė esminį sutarties pažeidimą, ieškovas sužinojo būtent 2017 m. spalio 26 d., kai universitetas pateikė informaciją, kad ketina artimiausiu metu įtraukti tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 2017 m. lapkričio 11 d. atsakovas buvo raštu dar kartą informuotas apie tai, kad universitetas neteisingai vertina faktines ir tiesines aplinkybes, o universiteto sprendimas nutraukti sutartį dėl esminio paslaugų teikėjo pažeidimo yra nepagrįstas. Rašte pateikti išsamūs teisiniai argumentai, taip pat perkančioji organizacija informuota apie nepagrįsto tiekėjo įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą pasekmes. Ieškovas siūlė situaciją išspręsti taikiai, ragino imtis veiksmų dėl derybų. 2017 m. lapkričio 20 d. perkančioji organizacija dar kartą informavo tiekėją, kad yra priėmusi sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį ir įtraukti ieškovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir savo sprendimo neketina keisti.
  2. Dublike nurodė, jog nesuprantama, kodėl atsakovas teigia, kad sutartis nutraukta dėl esminio pažeidimo, jei pats atsakovas sutartį nutraukė kitu pagrindu negu numatytas nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo (17.1.1.p.). Atsakovas neleido ieškovui vykdant sutartį vadovautis jo taikoma metodika. Universiteto atstovų įsitraukimas į projekto plane nurodytas veiklas buvo būtinas. Ieškovas, sužinojęs apie pirkimo pasiūlymų eilę, siekė užmegzti konstruktyvų bendradarbiavimą su atsakovu ir 2017 m. birželio 21 d. kreipėsi atsakingą asmenį V. C. dar iki sutarties pasirašymo, tačiau atsakymo nesulaukė. Atsakovas sutarties vykdymo metu iškėlė naują ieškovui reikalavimą – parengti klausimynus dėl paslaugų turinio, tačiau tokios užduoties Techninė specifikacija nenumatė. Iki Techninės specifikacijos 2.2. punkte nurodyto termino pabaigos, tiekėjas negavo prieigos prie svarbaus duomenų šaltinio – Google Analytics tinklapio lankomumo apskaitos duomenų. Viso projekto metu ieškovas susidurdavo su situacijomis, jog atsakovo paskirti kontaktiniai asmenys arba neturėdavo techninių galimybių suteikti informaciją, arba to nedarydavo dėl neva netinkamos ieškovo taikomos sutarties vykdymo metodikos. Atsakovo veiksmai, kuriais jis neteikė pastabų ieškovui dėl tarpinio rezultato tinkamumo, nesuteikė papildomo termino klaidoms (jei tokios būtų nustatytos) ištaisyti, nesiekė išsaugoti sutartinių santykių, nesutiko su ieškovo prašymu taikiai sureguliuoti ginčo klausimus, dėl to neveikė, siekdamas sumažinti nuostolius, dėl kurių atlyginimo vyksta ginčas teisme. Dar 2017 m. liepos 10 d. ieškovas Atsakovui pateikė tinklapio medį ir prototipą, todėl argumentai dėl tarpinio termino pradelsimo yra nepagrįsti. Laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 2 d. sutartis buvo sustabdyta, paslaugos nebuvo teikiamos. Taigi, sutarties Techninėje specifikacijoje 2.3. punkte nurodytas dizaino koncepcijų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2017 m. spalio 4 d. Atsakovo teiginiai yra formalūs, jų tikrumas nėra įrodytas. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nepagrindžia savo nuomonės dėl sutarties nutraukimo pagrindų realumo. Tai, kad paslaugų teikimo tarpiniai terminai neturėjo atsakovui esminės reikšmės liudija laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 2 d. sustabdyta sutartis. Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. 2 d. 2 p. nurodo, kad jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, atsakovas turi teisę įtraukti į sąrašą nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, įsiteisėjimo dienos. Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. 2 d. 2 p. reikalavimas yra imperatyvus, skirtas tiekėjų teisėtų interesų apsaugai, siekiant apsisaugoti nuo nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų. Neteisėtą sprendimą atsakovas priėmė jau žinodamas apie ginčą teisme, šis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. 2 d. pažeidimas yra grubus.
 1. Atsakovės procesinių dokumentų esmė
  1. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dėl sutarties sąlygų ne tik negali būti keičiami iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, bet ir visu sutarties vykdymo laikotarpiu. Atsakovas, sudarydamas sutartį su ieškovu, susitarė dėl kitų sutarties sąlygų, kurios nebuvo pateiktos viešojo pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir dėl nutraukimo sąlygų, o Techninė specifikacija tapo neatskiriama sutarties dalimi. Atsakovė, vadovaudamasi bendrųjų sutarčių įvykdymo principais bei dėdama maksimalias pastangas sutartį vykdyti sąžiningai, operatyviai bei nebendradarbiaujant, jau trečią sutarties galiojimo dieną inicijavo susitikimą su paslaugų tiekėju, siekiant aptarti sutarties vykdymo gaires, tikslus bei terminus, tačiau paslaugų tiekėjas nebuvo nusiteikęs elgtis analogiškai bei ignoruodamas faktą, kad ši sutartis yra sudaryta įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, vadovaujantis VPĮ, teikė LSMU dokumentus, kurie nebuvo reglamentuoti sutartyje, o juose numatyti terminai neatitiko sutartyje nustatytų terminų. LSMU šių perteklinių, sutartyje nereglamentuotų dokumentų nepatvirtino bei paslaugų suteikimo terminų nepakeitė. Atsakovas tinkamai vykdė visus sutartinius įsipareigojus, bendradarbiavo su ieškovu, suteikė atsakovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri buvo reikalinga sutarties vykdymui ir net stengėsi pagelbėti ieškovui atsakinėdamas į klausimyno klausimus, kurie neapėmė sutarties dalyko turinio. Atsakovas 2017-08-05 elektroniniu paštu suderintą susitarimą dėl sutarties vykdymo sustabdymo išsiuntė paštu ieškovo pasirašymui, kuris ieškovui buvo įteiktas 2017-08-07, tačiau dėl atsakovui nežinomų priežasčių ieškovas negrąžino pasirašyto susitarimo dėl sutarties vykdymo sustabdymo. Atsakovas ėmėsi maksimalių veiksmų, kad išsaugotų sutartį, tačiau įvertinus 2017 m. spalio 13 d. pateiktą dokumentą bei visą sutarties vykdymo eigą nuo 2017-06-28, nusprendė, kad nepavyks susikooperuoti ir susitarti, nes sutartis vykdoma netinkamai.
  2. Triplike atsakovė nurodė, kad viešojo pirkimo sutartyje visais atvejais paslaugų atlikimo terminai yra laikomi esminėmis sutarties sąlygomis ir bet kokia kita interpretacija neužtikrintų vieno iš pagrindinio viešųjų pirkimų principo - skaidrumo - laikymosi. Esant paslaugų termino vykdymo pažeidimui, atsakovas galėjo nutraukti Sutartį, vadovaujantis Sutarties 7.1.1. p, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai yra įvardinta konkreti Sutarties esminio pažeidimo esmė. Atsakovas tinkamai vykdė visus sutartinius įsipareigojimus, bendradarbiavo su ieškovu, suteikė ieškovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri buvo reikalinga sutarties vykdymui ir net stengėsi pagelbėti ieškovui atsakinėdamas į klausimyno klausimus, kurie neapėmė sutarties dalyko turinio, teikdamas Google Analytics duomenis bei konsultuodamas bei teikdamas pasiūlymus dėl paslaugų teikimo kokybės pagerinimo iš esmės, su viltimi, kad ieškovas į tai atsižvelgs bei pradės tinkamai teikti paslaugas, tačiau ieškovas į atsakovo pastabas nereagavo. Atsakovas niekada nesiekė parinkti ieškovui konkrečių paslaugų teikimo būdų, įskaitant klausimynų rengimą dėl paslaugų turinio. Ieškovas savo įmonės viduje gali naudoti bet kokias metodikas, rengti bet kokius projektų valdymo planus ar pan., tačiau atsakovui svarbus yra tik rezultatas. Tik pradėjus vykdyti Sutartį, atsakovui tapo akivaizdu, kad ieškovas į Sutarties vykdymą žiūri formaliai, šabloniškai, nesistengia įsigilinti į atsakovo veiklos ypatumus, bet, siekdamas įgyvendinti bendradarbiavimo principą bei įvertindamas rezultato svarbą, rinko, kaupė, ieškojo reikalingos informacijos, surinko ir atsiuntė ieškovo prašomą Google Analytics statistiką už 2016.07.05 - 2017.07.05 laikotarpį; atsakovo kompetencijos ribose pildė klausimynus ar pan. Ieškovas ne pats kūrė prototipą atitinkantį atsakovo veiklos pobūdį, principus, tikslus, bet pasinaudojo ,,užsienio“ universitetų, kurių specializacijos daugeliu atveju iš esmės skiriasi nuo atsakovo bei patenka į geriausių pasaulio universitetų topus ne dėl svetainės kokybės, svetainėmis. Ieškovo veiksmai po 2017 m. liepos 10 d. įrodo, kad 2017 m. liepos 10 d. ieškovas negalėjo pateikti Sutarties nuostatas bei atsakovo poreikius atitinkančio paslaugų rezultato, nes jo dar nebuvo. Atsakovas negavo to ko tikėjosi, tai yra neįsigijo LSMU www.lsmuni.lt svetainės struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos. Atsakovui ypač svarbu nenukrypti nuo Strateginės plėtros gairėse nustatytų tikslų įgyvendinimo termino šiuo sudėtingu atsakovui laikotarpiu, kai vykdoma aukštųjų mokyklų reforma, o ieškovui nevykdant tinkamai savo sutartinių įsipareigojimų, to padaryti neįmanoma. Atsakovas ėmėsi maksimalių veiksmų, kad išsaugotų sutartį. Tiekėjo įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą tikslas yra suteikti perkančiosioms organizacijoms galimybę iš pirkimo procedūrų šalinti (neleisti jose dalyvauti) nepatikimus tiekėjus. Nepatikimų tiekėjų sąrašo sudarymu yra ginamas viešasis interesas, apsaugantis perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su nekokybiškas paslaugas ir/ar prekes teikiančiais asmenimis (tiekėjais). Atsakovas, vadovaujantis VPĮ 91 str., turėjo pareigą 2017 m. gruodžio 7 d. įtraukti ieškovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nes sutartis buvo nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. Atsakovas tai padarė tinkamai, vadovaudamasi VPĮ nuostatomis bei atsižvelgiant į faktinę situaciją, t. y. 2017 m. gruodžio 7 d. paskutinę termino dieną, nebuvo žinoma apie ieškovo kreipimąsi į teismą.
 1. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada
  1. Viešųjų pirkimų taryba nurodė, kad viešojo pirkimo sutarties vienašališkai gali būti nutraukiama tik kraštutiniu atveju, kuomet galima konstatuoti realų esminį sutarties pažeidimą, t. y. kai tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo atmestinai, neištaiso perkančiosios organizacijos jam nurodytų trūkumų, perkančiajai organizacijai įspėjus apie terminų uždelsimus ir toliau jų nepaiso, sutartinių įsipareigojimų netinkamu vykdymu atsirado neigiamos pasekmės (nuostoliai). Nurodė, kad atsakovas turėjo ieškovę įspėti apie praleistą terminą, tačiau iš dokumentų matyti, kad sutarties vykdymo metu tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl paslaugų atlikimo terminų ir kokybės. Atsakovė rašte aiškiai nenurodė, dėl kokios paslaugos netinkamumo atsakovė nutraukė sutartį, kokie paslaugos trūkumai, nedavė laiko jiems ištaisyti. Nurodė, kad nėra pagrindo nustatyti, kad ieškovė padarė esminį sutarties pažeidimą.
Ieškinys tenkintinas iš dalies.
 1. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės
  1. Ieškovė 2017 m. balandžio 27 d. gavo atsakovo kvietimą sudalyvauti pirkimą dėl perkančiosios organizacijos internetinės svetainės www.lsmuni.lt svetainės struktūros, dizaino ir skaitmeninio identiteto knygos sukūrimo. Ieškovė laimėjo pirkimą ir ginčo šalys 2017 m. birželio 28 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo pardavimo Sutartį. Sutarties vertė yra 11 918,50 Eur, sutarties trukmė 12 mėnesių, ieškovės paslaugų suteikimo terminas 11 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Techninėje specifikacijos 2.2 p. nurodyta, kad tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau nei dvi puslapio struktūras (svetainės medį ir prototipą) su iki ketvirto lygio menių hierarchija. Pateikimo data: ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites po sutarties pasirašymo datos; 2.3. p. sukurti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto svetainės www.lsmuni.lt titulinio puslapio, trijų antro lygio, trijų trečio lygio puslapių dizaino koncepcijas. Svetainė turi reprezentuoti universitetą kaip inovatyvų specializuotą universitetą, tačiau puoselėjantį pagarbą gyvybei. Pagrindinės universiteto veiklos kryptys: studijos, mokslas, klinikinė veikla. Daugiau informacijos: www.lsmuni.lt. Pateikti ne mažiau nei 3 skirtingus dizaino koncepcijų pasiūlymus, apimančius vizualinius sprendimus, menių išdėstymų. Pateikimo data: ne vėliau kaip per 5 (penkias) savaites po sutarties pasirašymo datos; 2.3. p. atsižvelgiant į Užsakovo pasirinktą (vieną iš trijų pasiūlytų) svetainės dizaino koncepciją, pasiūlyti ne mažiau nei po vieną subdomeno ( - ) ir naujo (dabar vidinio puslapio ( - )) „( - )“ dizainus, struktūras ir prototipus. Pateikimo data: ne vėliau kaip per 7 (septynias) savaites po sutarties pasirašymo datos.
  2. Ieškovas, atlikęs užsienio universitetų analizę, atsakovui 2017 m. liepos 10 d. pateikė prototipą. Tarp šalių vyko susitašinėjimas dėl sutarties vykdymo. 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. DVT-1561 atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį, vadovaudamasi sutarties 17.1.1. p. , t. y. nes ieškovė nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų. 2017 m. spalio 26 d. raštu atsakovė pateikė ieškovei pastabas dėl ieškovės faktinių paslaugų rezultato ir nurodė, kad įtrauks tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 1. Teisiniai argumentai ir išvados
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo
  1. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kad Perkančioji organizacija 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. DVT2-1561 vienašališkai nutraukė su ieškovu Paslaugų teikimo sutartį ir įtraukė ieškovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
  2. Pažymėtina, kad 2017 m. birželio 7 d. atsakovas nustatė laimėtojų eilę ir laimėjusiu pripažino UAB ,,Dizaino kryptis“, su kuria 2017 m. birželio 28 d. pasirašė Paslaugų sutartį. Iš bylos duomenų matyti, kad dar 2017 m. birželio 21 d. (dar nepasirašius sutarties), ieškovė kreipėsi į atsakovą, prašydama pateikti stiliaus knygą, prašė ją atsiųsti. 2017 m. birželio 30 d. atsakovo atstovė V. C. nurodė, kad iki 2017 m. liepos 9 d. bus išvykusi, nurodė kreiptis į pavaduojantį asmenį D. K.. Atsakovas ieškovei nurodė parengti klausimynus.
  3. Ieškovės atstovas kontaktavo su atsakovo atstovu T. B., prašydamas pridėti juos prie Google Analytics statistikos stebėtojų. 2017 m. liepos 5 d. ieškovė atstovas dėl klausimyno nurodė, kad Rinkodaros ir komunikacijos darbuotojai, kaip ekspertai, geriau galėtų atsakyti į jame nurodytus klausimus. 2017 m. liepos 5 d. atsakovės atstovas T. B. nurodė, kad ,,prie Google Analytics stebėjimo kitų vartotojų pridėti neina“. Tokiu atveju ieškovė prašė, kad būtų atsiųsta statistika už laikotarpį nuo 2016-07-05-2017-07-05. 2017 m. liepos 5 d. atsakovė persiuntė ieškovės atstovui pagrindinius Google Analytics raportus, tačiau ieškovės atstovas pageidavo, kad būtų persiųsta bent 100 rezultatų už nurodytą laikotarpį, o šiuo atveju buvo atsiųsta tik 10. 2017 m. liepos 7 d. gautas atsakovės atsakymas, kad atsakovė ieškovo prašytų dokumentų negalėjo pateikti dėl to, kad V. T., turėjęs persiųsti visus dokumentus, nematė ieškovo laiško. 2017 m. liepos 10 d. T. B. nurodė, kad negalėjo pridėti ieškovės prie Google Analytics stebėtojų ir šiuo metu nėra asmenų, galinčių tai padaryti. Nurodė, kad patys ieškovai susisiektų su Google atsakovės vardu ir patys susitartų, nes nėra aišku, kas ir kada tai universitete galės padaryti.
  4. 2017 m. liepos 10 d. ieškovės atstovas E. B. pateikė atsakovei tinklalapio puslapio prototipus, nurodydamas: kur jie pasiekiami; kur galima rasti jų komentarus; tinklalapio struktūrą pridėjo siunčiamuose dokumentuose. Ieškovė 2017 m. liepos 13 d. siuntė pakoreguotą projekto veiklos planą (nurodė, kad laukia komentarų, ar planas tinkamas). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2017 m. liepos 17 d. gavo atsakovės atsakymą, jog klausimynas netinkamas. 2017 m. liepos 18 d. ieškovės atstovė kreipėsi į atsakovės atstovę, prašydama paaiškinti ir patikslinti, kokia vizija dėl apklausos; kokie subjektai turėtų būti įtraukti į apklausą ir t. t. 2017 m. liepos 20 d. ieškovė atsakovei pateikė analizės ataskaitą. Taip pat nurodė, kad vietomis reikės atsakovės patikslinimų, pažymėjo, kad ieškovė siūlo tokias alternatyvas koncepsijos analizei: 1) Konservatyvioji tradicija – informacinio pobūdžio tinklalapis; 2) Modernioji tradicija – reprezentacinio pobūdžio tinklalapis; 3) Ekspertinė – funkcinė kryptis – funkcinio pobūdžio tinklalapis. Tą pačią dieną buvo gautas atsakovės atsakymas, kad analizė reikalinga ieškovei, kokios dalys turi būti – geriau žinoma ieškovei; kas turėtų būti prioritetu paprastai parodo analizė. Ieškovė 2017 m. liepos 20 d. vėl kreipėsi į atsakovę, prašydama detalizuoti analizės objektą, kadangi jis nebuvo nurodytas Techninėje specifikacijoje, o analizė kaip ir jos rezultatai reikalingi LSMUNI. Gautas iš atsakovės atsakymas, kad – jei ieškovė mano, kad tokia analizė padės rasti geriausius sprendimus – gali ją atlikti. Pažymėjo, kad atsakovei duomenų nereikia, atsakovei reikia pagrįsto pasiūlymo.
  5. Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. sutarties vykdymas buvo sustabdytas. 2017 m. rugpjūčio 17 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti informaciją, tačiau gavo atsakymą, kad sutartis sustabdyta ir į ieškovės klausimus galės atsakyti, kai sutartis įsigalios.
  6. 2017 m. spalio 2 d. sutarties vykdymas atnaujintas. Tą pačią dieną ieškovė elektroniniu paštu atsakovei pateikė internetinės svetainės analizę, svetainės turinio architektūrą bei 3 dizaino koncepcijas. 2017 m. spalio 13 d. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, tačiau 2017 m. spalio 17 d. perkančioji organizacija priėmė sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį sutarties 17.1.1. p. pagrindu dėl to, kad ieškovė pavėlavo pateikti paslaugas per Techninės specifikacijos 2.2 p. terminą, t. y. iki 2017 m. liepos 19 d. pateikti esamos svetainės analizę ir pasiūlyti ne mažiau kaip 2 puslapio struktūras su iki ketvirto lygio meniu hierarchija. Teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose atsakovas nurodė, kad svarbi aplinkybė, kad sutarties 17.2.8. p. numatė atsakovui galimybę nutraukti sutartį dėl esminio ieškovo sutarties pažeidimo <...>. Paslaugų teikėjas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir tai esminis sutarties pažeidimas.
  7. Paslaugų viešosios pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta, kad užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 10 kalendorinių dienų, raštu įspėjęs apie tai paslaugų teikėją, nutraukti sutartį, jeigu paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties sąlygų 7.1. p. ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 10 dienų (17.1.1 p); jeigu paslaugų teikėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (17.2.8. p.)
  8. Sutarties 7.1. p. numatyta, kad paslaugų tiekėjas paslaugas galės suteikti tik gavęs paslaugų užsakymą. Vykdytojas savo sąskaita teiks pagal Techninėje specifikacijoje numatytas sąlygas. Paslaugų atlikimo terminai nurodyti sutarties priede Techninėje specifikacijoje. Galutinis paslaugų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 11 savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos atsiliepime nurodo, kad viešuosiuose pirkimuose paslaugų atlikimo terminai yra esminės sutarties sąlygos ir bet kokia kita interpretacija neužtikrintų vieno iš pagrindinio viešųjų pirkimų principo skaidrumo <...>.
  9. Byloje keliamas klausimas, ar, šiuo atveju, termino praleidimas buvo esminė sąlyga, sudariusi pagrindą atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį paslaugų sutartį su ieškove.
  10. Teismo nuomone, vertinant, ar ieškovės veiksmus (neveikimą) galima būtų pripažinti kaip esminius sutarties pažeidimus, reikia įvertinti, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014).
  11. Kaip minėta, Techninėje specifikacijoje buvo nustatyti Sutarties vykdymo terminai tam tikrais etapais, nustatytas bendras sutarties įgyvendinimo terminas, tačiau Sutarties įgyvendinimo procese atsakovė, – nurodžiusi, kad birželio-rugpjūčio mėnesiai yra vasaros mėnesiai, kurių metu didžioji dalis darbuotojų atsakingų už tam tiktas veiklas atstogauja ir neįmanoma atsakovui užtikrinti Sutarties 5.1.2. punkte nustatyto įsipareigojimo tinkamo vykdymo <...>, – sustabdė sutarties galiojimo terminą, kuris atnaujintas 2017 m. spalio 2 d., t. y. buvo sustabdytas 2 mėnesiams. Kaip nurodo atsakovė, ieškovei Sutarties dėl tinklalapio svetainės analizės ir dviejų puslapio struktūrų pateikimo terminas baigėsi 2017 m. liepos 19 d., tačiau atsakovas sutartį su ieškove nutraukė tik 2017 m. spalio 17 d. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė būtų informavusi ieškovę apie sutarties įgyvendinimo trūkumus ir netinkamumą (nustačiusi terminą jiems taisyti). Be to, teismo vertinimu, atsižvelgiant į Sutarties 17.1.1. p. numatytą terminą ir į aplinkybę, kad iki 2017 m. liepos 19 d. ieškovė faktiškai nepateikė visų Techninės specifikacijos 2.2. p. nurodytų dokumentų, darytina išvada, kad atsakovė jau 2017 m. liepos 31 d. (10 d. terminas baigiasi savaitgalį) galėjo sutartį su ieškove nutraukti, tačiau to nepadarė ir tokiais veiksmais ieškovei suteikė pagrįstų lūkesčių dėl tolesnio Sutarties vykdymo. Teismo vertinimu, nurodytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad nors Sutartyje ir numatyti įgyvendinimo terminai (ir bendras terminas), tačiau pirkimo objektas nėra tokios skubos ir svarbos, kad Sutarties įgyvendinimo terminus būtų galima laikyti esminėmis sutarties sąlygomis.
  12. Vertinant, kad atsakovė praleido Sutarties įvykdymo terminą, t. y. tinklalapio svetainės analizei ir dviem puslapio struktūroms pateikti iki 2017 m. liepos 19 d., nėra jokių pagrįstų duomenų, kad atsakovei dėl to būtų kilusios kokios nors neigiamos teisinės pasekmės. Taip pat nėra jokių pagrįstų argumentų, kad dėl šio pažeidimo būtų pagrįstas pagrindas manyti, jog sutarties ateityje nebus įvykdyti. Teismas pažymi, jog tam, kad ieškovės veiksmus būtų galimas pripažinti esminiu pažeidimu, vertintina ir ieškovės kaltės forma, t. y. ar ji tam tikrus esminius pažeidimus padarė tyčia ar dėl neatsargumo. Kaip minėta, ieškovė nuo pirkimų pradžios buvo aktyvi ir siekė, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiškumą, išsiaiškinti tam tikrus su Sutarties įgyvendinimu susijusius kriterijus, tačiau bendradarbiavimas tarp ieškovės ir atsakovės sutarties įgyvendinimo procese vystėsi vangiai ir tarp šalių nevyko konstruktyvus bendradarbiavimas. Kaip matyti ir tarpusavio susirašinėjimų, ieškovė iš esmės siekė gauti tam tikros informacijos, kuri būtų reikalinga ir naudinga įgyvendinant Sutarties sąlygas, tačiau iš atsakovės prašomos informacijos negaudavo ir/ar gaudavo nepakankamai informatyvią, tam tikrais periodais iš esmės vyko tik atsakovės atsirašinėjimas. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, neleidžia daryti išvados, kad ieškovė nesiekė vykdyti Sutarties sąlygų, jų nevykdė ir/ar sąmoningai atliko kitus veiksmus, vilkinančius Sutarties įgyvendinimą.
  13. Pažymėtina, kad Sutarties 4.1.2 p. numatyta, kad paslaugų tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas užsakovui pagal Sutartį ir Užsakovo pateiktus užsakymus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir atsižvelgdamas į kitus Šalių bendrai aptartus tikslus ir vadovaujantis užsakovo raštiškais nurodymais. Nurodyta nuostata iš esmės reiškia, kad ieškovei buvo suteikta teisė pasirinkti paslaugų teikimo būdą. Tačiau perkančioji organizacija įpareigojo sudaryti klausimyną, ieškovės pateiktas klausimyno variantas atsakovei netiko, dėl to vyko susirašinėjimai ir t. t., kas teismui iš esmės leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių nemažai diskutuotinų dalykų kilo dėl klausimyno sudarymo (kurį atsakovė pavedė ieškovei), kuris iš esmės nebuvo numatytas kaip būtinas Sutarties sąlygų įgyvendinimo kriterijus. Teismo vertinimu, iš įpareigojimo dėl klausimyno ir kitų bylos duomenų darytina išvada, kad atsakovės netenkino ieškovės pasirinktas veiklos būdas, dėl ko nebuvo tvirtinami būtini tarpiniai veiklų rezultatai ir kitaip nepagrįstai kvestionuojami ieškovės atliekami veiksmai.
  14. Taigi, teismui nustačius, kad termino praleidimas nebuvo esminis sutarties pažeidimo pagrindas, darytina išvada, kad atsakovas nepagrįstai 2017-10-17 sprendimu Nr. DVT2-1561 vienašališkai nutraukė su ieškove UAB ,,Dizaino kryptis“ 2017 m. birželio 28 d. sutartį.
Dėl sprendimo įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą
  1. Ieškovė prašo pripažinti neteisėtu ir Lietuvos mokslų universiteto sprendimą įtraukti UAB ,,Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos Nepatikimų tiekėjų sąrašą, apie kurį UAB ,,Dizaino kryptis“ buvo informuota 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. DVT2-1615.
  2. Teismas, įvertinęs 2017 m. spalio 26 d. rašto Nr. DVT2-1615 turinį vertina, kad šis sprendimas buvo priimtas remiantis iš esmės ta pačia aplinkybe, t. y. kad ieškovė praleido terminą sutarčiai įvykdyti ir dėl to atsakovas turėjo vienašališkai nutraukė sutartį, kas reiškia, kad pastarasis reikalavimas iš esmės susijęs su pirmuoju ieškinio reikalavimu, todėl pripažinus vienašališką nutraukimą neteisėtu yra pagrindas ir ieškovo įtraukimą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinti neteisėtu, t. y. pripažinti neteisėtu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sprendimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos Nepatikimų tiekėjų sąrašą, apie kurį UAB „Dizaino kryptis“ buvo informuota 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. DVT2-1615.
Dėl nuostolių priteisimo
  1. Ieškovas prašė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto UAB ,,Dizano kryptis“ naudai priteisti 5 384,50 Eur tiesioginių nuostolių atlyginimo ir procesines metines palūkanas. Nurodė, kad neteisėtai nutraukus sutartį ne dėl esminio sutarties pažeidimo, turi būti užtikrinami ieškovo turtiniai interesai ir interesų pusiausvyra. Sutarties nutraukimo momentu ieškovės faktinės sąnaudos, t. y. patirti tiesioginiai nuostoliai dėl sutarties nutraukimo sudarė 5 384,50 Eur. Taip pat prašė priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas.
  2. CK 6.721 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad klientas (šiuo atveju atsakovė) turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. 2 dalyje nustatyta, kad paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti kliento patirtus nuostolius.
  3. Pirkimo sutarties 17.3 p. numatyta, kad užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesant Paslaugų tiekėjo kaltės, nutraukti šią sutartį prieš 30 dienų kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai kitai šaliai. Tokiu atveju užsakovas turi sumokėti paslaugų tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.
  4. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje apibrėžta žalos definicija, t. y. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostolis), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.
  5. Teismo vertinimu, nurodytas teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad šiuo atveju ieškovo prašomos priteisti 5 384,50 Eur sumos negalima priskirti ieškovės patirtai žalai, kilusiai dėl atsakovės veiksmų vienašališkai nutraukiant sutartį.
  6. Žalos darymas reiškia konkrečios subjektinės teisės pažeidimą, o taikant civilinę atsakomybę žalos atlyginimas visada turtinis. Jeigu asmens subjektinių teisių pažeidimas pažeidžia turtinius ar neturtinius interesus, tai reikia nustatyti, ar yra žala, kaip civilinės atsakomybės pagrindas, t. y. koks poveikis asmeninėms ir turtinėms vertybėms, ar toks poveikis daromas neteisėtais veiksmais, ar poveikio rezultatas nukentėjusiajam yra neigiamas ir jį galima įvertinti turtine išraiška ir kt. Šiuo atveju matyti, kad nurodyto žalos dydžio sumą sudaro ieškovės Sutarties vykdymo eigoje atliktų veiksmų (suteiktų paslaugų) vertė, kas reiškia, kad teismui pripažinus vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu, sutarties šalys grąžinamos į sutartinius teisinius santykius (toliau vykdo sutartį), o už atlikus sutarties vykdymo veiksmus mokėtina suma yra pirkimo sutarties kainos dalis ir yra perkančios organizacijos ir tiekėjo tarpusavio atsiskaitymo dalykas. Byloje nekeliamas klausimas, jog ieškovė patyrė žalos, kuri nesietina su tarpusavio atsiskaitymu pagal sutartį. Pažymėtina, kad tik pasibaigus sutarčiai, t. y. ją nutraukus ir/ar įvykdžius (jeigu nėra numatytas atsiskaitymas dalimis), galima spręsti, ar buvo tinkamai atsiskaityta.
Dėl bylinėjimosi išlaidų.
  1. Ieškovė už parengtą ieškinį, tripliką, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt. patyrė 2 420 Eur bylinėjimosi išlaidų.
  2. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju, ieškovės UAB ,,Dizaino kryptis“ ieškinį tenkinus iš dalies (67 proc.), jos patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.
  3. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovės ieškinys tenkintas iš dalies, į aplinkybę, kad ieškovo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo tenkinti, o ieškovas nepateikė patirtų išlaidų detalizacijos, sprendžia, kad yra pagrindas ieškovės naudai iš atsakovės priteisti 1 500 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 346 Eur žyminį mokestį, ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies, t. y. reikalavimo dėl vienašališko sutarties neteisėto nutraukimo (150 Eur) ir reikalavimo dėl nepagrįsto įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (75 Eur) apimtyje, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 225 Eur ieškovės sumokėto žyminio mokesčio. Iš viso iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1 725 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

5Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

6Ieškinį tenkinti iš dalies

7Pripažinti negaliojančiu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliktą vienašalį viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P17-25 nutraukimą dėl UAB „Dizaino kryptis“ esminio sutarties pažeidimo.

8Pripažinti neteisėtu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sprendimą įtraukti UAB „Dizaino kryptis“ į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos Nepatikimų tiekėjų sąrašą apie kurį UAB „Dizaino kryptis“ buvo informuota 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. DVT2-1615.

9Priteisti iš atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (į. k. ( - )) ieškovei UAB ,,Dizaino kryptis“ (į. k. ( - )) naudai 1 725 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt penkis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

10Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai