Byla Iv-2459-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės „Fisanta“ skundu,

Nustatė

4teisme 2010-06-02 gautas UAB „Fisanta“ skundas, kuriame ji prašo teismo panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 raštą Nr. (37) SD-6484; panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-02-09 Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01, 17 punktą; įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti papildomą darbuotojo V. J. nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą.

5Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašymą grindžia didele bylos apimtimi, bendrovės direktorės atostogomis laikotarpiu nuo 2010-04-12 iki 2010-05-14.

6Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą atmestinas. Skundą atsisakytina priimti.

7Pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnį valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui.

8Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie šio akto turinį, tuo pačiu jis sužino apie galimai pažeidžiamas savo teises.

9Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Svarbiomis skundo padavimo termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios ir nuo paties pareiškėjo valios nepriklausančios priežastys.

10Remiantis prie skundo pridėtais dokumentais nustatyta, kad UAB „Fisanta“ Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-02-09 Nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 01 tiesiogiai administraciniam teismui neskundė. Šį aktą pareiškėja ginčijo Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, kuris ginčo klausimu 2010-03-26 priėmė sprendimą Nr. (37) SD-6484.

11Administracinė bylos Nr. I-2229-484/2010 duomenimis nustatyta, kad pareiškėja skundžiamą Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 sprendimą (raštą) Nr. (37) SD-6484 gavo 2010-04-12. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, skundas dėl šio sprendimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui turėjo būti paduotas iki 2010-05-12 imtinai. Žyma ant pašto voko patvirtina, kad pareiškėja skundą teismui pirmą kartą išsiuntė 2010-05-13, t.y. praleidusi skundo padavimo terminą.

12Pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti laikomos pateisinamomis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme.

13Pareiškėja skundo padavimo termino praleidimą iš esmės grindžia tuo, kad bendrovės vadovė atostogavo laikotarpiu nuo 2010-04-12 iki 2010-05-14, o kitiems bendrovės darbuotojams nebuvo nurodyta tikrinti bendrovės vadovei atsiųstą korespondenciją.

14Pažymėtina, kad pareiškėja yra juridinis asmuo, todėl suteikus bendrovės vadovui kasmetines atostogas, turi būti paskiriamas atsakingas asmuo, kuriam laikinai suteikiami bendrovės vadovo įgaliojimai. Apie nagrinėjamą ginčą bendrovės vadovei buvo žinoma, todėl būdama pakankamai atidi ir rūpestinga, ji privalėjo įgalioti bendrovės darbuotoją(us) jos kasmetinių atostogų metu esant nepalankiam bendrovei sprendimui parengti skundą teismui, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju skundo padavimo termino praleidimą lėmė ne nuo pareiškėjos valios nepriklausiusios aplinkybės, o pačios pareiškėjos pasirinktas elgesio modelis, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nėra įstatyminio pagrindo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis).

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, UAB „Fisanta“ skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 raštą Nr. (37) SD-6484 ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-02-09 Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01, 17 punktą atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti papildomą darbuotojo V. J. nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti administracinius aktus, todėl skundą dėl šio reikalavimo atsisakytina priimti tuo pačiu pagrindu, t.y. kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

17Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

19UAB „Fisanta“ prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti netenkinti.

20Atsisakyti priimti UAB „Fisanta“ skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

21Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-05-13 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

22Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 4. teisme 2010-06-02 gautas UAB „Fisanta“ skundas, kuriame ji prašo teismo... 5. Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašymą... 6. Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą atmestinas. Skundą atsisakytina... 7. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10... 8. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu... 9. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali... 10. Remiantis prie skundo pridėtais dokumentais nustatyta, kad UAB „Fisanta“... 11. Administracinė bylos Nr. I-2229-484/2010 duomenimis nustatyta, kad... 12. Pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti laikomos... 13. Pareiškėja skundo padavimo termino praleidimą iš esmės grindžia tuo, kad... 14. Pažymėtina, kad pareiškėja yra juridinis asmuo, todėl suteikus bendrovės... 15. Remiantis tuo, kas išdėstyta, UAB „Fisanta“ skundą dalyje dėl... 16. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti... 17. Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio... 19. UAB „Fisanta“ prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti... 20. Atsisakyti priimti UAB „Fisanta“ skundą, kaip paduotą praleidus skundo... 21. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-05-13 sumokėtą žyminį... 22. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...