Byla I-2229-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės „Fisanta“ skundu,

Nustatė

4teisme 2010-05-17 gautas UAB „Fisanta“ skundas, kuriame ji prašo panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 raštą Nr. (37) SD-6484; panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus „Nelaimingo atsitikimo darbe akto“, priimto 2010-02-09 Nr. 01, 17 punktą; įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti papildomą darbuotojo Vytauto Juknos nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnį valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie šio akto turinį, tuo pačiu jis sužino apie galimai pažeidžiamas savo teises.

8Remiantis prie skundo pridėtais dokumentais nustatyta, kad UAB „Fisanta“ Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-02-09 Nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 01 tiesiogiai administraciniam teismui neskundė. Šį aktą pareiškėja ginčijo Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, kuris ginčo klausimu 2010-03-26 priėmė sprendimą Nr. (37) SD-6484.

9Pareiškėja skundžiamą Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 sprendimą (raštą) Nr. (37) SD-6484 gavo 2010-04-12. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, skundas dėl šio sprendimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui turėjo būti paduotas iki 2010-05-12 imtinai. Žyma ant pašto voko patvirtina, kad pareiškėja skundą teismui išsiuntė 2010-05-13, t.y. praleidusi skundo padavimo terminą. Pareiškėja neprašo praleisto termino atnaujinti.

10Remiantis tuo, kas išdėstyta, UAB „Fisanta“ skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos 2010-03-26 raštą Nr. (37) SD-6484 ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus „Nelaimingo atsitikimo darbe akto“, priimto 2010-02-09 Nr. 01, 17 punktą atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

11Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti papildomą darbuotojo Vytauto Juknos nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti administracinius aktus, todėl skundą dėl šio reikalavimo atsisakytina priimti tuo pačiu pagrindu, t.y. kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

12Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

14atsisakyti priimti UAB „Fisanta“ skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-05-13 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai