Byla 2-1950-901/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išvadą duodančios institucijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovei A. S. ir jos atstovei advokatei D. L.-M.,

4išvadą teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui R. P. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išvadą duodančios institucijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

6Ieškovė A. S. prašo priteisti iš atsakovo R. P. (vaiko tėvo) išlaikymą dukrai T. P., gim. ( - ), po 300 litų, mokant periodinėmis mėnesinėmis įmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki dukters pilnametystės, 900 Lt išlaikymo įsiskolinimą nuo ( - ) iki ieškinio teismui padavimo dienos, pavesti ieškovei valdyti iki vaiko pilnametystės uzurfrukto teise vaiko turtą ir pajamas, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones priteisti laikiną išlaikymą. Ieškovė nurodė, kad ( - ) jai ir atsakovui gimė dukra T. P.. Santuoka su atsakovu sudaryta nebuvo. Atsakovas nuo pat vaiko gimimo neteikė ir neteikia vaikui išlaikymo. Ieškovė mano, kad vaikui yra būtina skirti per mėnesį po 600 Lt siekiant užtikrinti minimalius vaiko poreikius. Atsakovas prie vaiko išlaikymo visiškai neprisideda, nors turi galimybę dirbti bei užsidirbti. Ieškovė prie dukters išlaikymo pagal savo galimybes stengiasi prisidės lygiaverte suma, todėl ir atsakovas neturėtų būti atleistas nuo prigimtinės prievolės išlaikyti vaiką.

7Atsakovas R. P. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nustatytu laiku nepateikė, į parengiamuosius teismo posėdžius, į teismo posėdį neatvykdavo, prašymų teismui neteikė, bylos eiga nesidomėjo, ieškovei ir jos atstovei neprieštaraujant byla išnagrinėta iš esmės nedalyvaujant atsakovui, kuriam apie paskutinį teismo posėdį pranešta tinkamai.

8Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė neprieštaravo, kad T. P. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina ir kad būtų priteistas ieškovės prašomas išlaikymas T. P., kurio dydis yra netgi mažesnis nei pagal formuojamą teismų praktiką dėl rekomenduojamo priteisti vaikui išlaikymo dydžio.

9Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius savo išvadoje neprieštaravo, kad T. P. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina ir, kad būtų priteistas ieškovės prašomas išlaikymas T. P. (30-33 b.l.). Nurodė, kad ieškovė šiuo metu laikinai gyvena sesers namuose Vilniuje, kur jai nereikia mokėti už šildymą, o pavasarį, atšilus orams planuoja su vaiku grįžti gyventi į Šiaulių rajoną. Atsakovui, vaiko tėvui R. P., neįrodžius, kad jis tinkamai vykdė pareigą išlaikyti dukrą, ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, taip pat palaiko. Gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti šio skyriaus atstovams nedalyvaujant, tam neprieštaravo ieškovė ir kito Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš gimimo liudijimo matyti (5 b.l.), kad T. P., gim. ( - ), tėvai yra ieškovė A. S. ir atsakovas R. P.. Santuokos jie nesudarė.

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

13Ieškovė prašo teismo nustatyti nepilnametės dukros T. P. gyvenamąją vietą su ja, nes tai labiausiai atitiks nepilnamečio vaiko interesus, be to, dukra ir taip nuo pat gimimo faktiškai gyvena su ja, ieškovė viena rūpinasi vaiku, jo auklėjimu, sveikata, mokslais ir ugdymu. Kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina neprieštaravo Šiaulių rajono ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriai, kurie nurodė, kad jie neturi duomenų, kad ieškovė netinkamai vykdytų motinas pareigas, kad ši šeima būtų įtraukta į soc. rizikos šeimas. Pagal LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą teisėti vaiko atstovai yra tėvai, kurie pagal įstatymus ir kitus teisės aktus privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus. Nenustatyta, kad atsakovei būtų apribota motinos valdžia, kad ji netinkamai prižiūrėtų dukrą, todėl atsižvelgiant į tai, bei į tai, kad vaiko tėvas yra nusišalinęs nuo vaiko priežiūros, nenustatyta jo pastovi gyvenama vieta, ieškovės teigimu jis piktnaudžiauja alkoholiu, todėl tinkamai vaiku pasirūpinti negalėtų, Vaiko teisių apsaugos skyriai rekomenduoja vaiko gyveną vietą nustatyti su motina, todėl teismas T. P. gyvenamąją vietą nutaria nustatyti su jos motina A. S. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.169 str.).

14Kadangi ginčo ne tik dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tačiau ir dėl bendravimo su juo tvarkos nėra, ieškovė nereiškia atitinkamo reikalavimo, todėl šios tvarkos nustatymas nėra tikslingas. CK 3.170 str. numato lygias abiejų skyrium gyvenančių tėvų teises bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Bendravimo su vaiku teisė yra asmeninė tėvų teisė ir turi būti vykdoma tik vaiko interesais. Visus klausimus, susijusius su vaiku, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu.

15Dėl išlaikymo vaikui priteisimo.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. numato, kad tėvų pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais ir iki pilnametystės juos išlaikyti. Kad abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius bei juos prižiūrėti numato ir CK 3.155 str., 3.156 str. bei 3.192 str. 1 d. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK 3.194 str.).

17Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su tinkamų ir būtinų vaikams vystytis sąlygų užtikrinimu (CK 3.192 str. 2 d.), prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principo įgyvendinimu (CK 3.3 str.), visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teise turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausia atsakomybe už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2 dalys). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

18Ieškovė teismo prašo priteisti iš atsakovo po 300 Lt kas mėnesį bei išlaikymo įsiskolinimą nuo 2012-11-02 iki ieškinio teismui padavimo dienos – 900 Lt. Ieškovės teigimu T. P. nuo pat gimimo gyveno su motina, ieškovė viena rūpinosi dukra, o vaiko tėvas vaiko išlaikymo vaikui neteikė, per visą tą laiką yra davęs tik 200 Lt. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas neskiria visiškai lėšų net minimaliems vaiko poreikiams - maistui, aprangai, avalynei, higienos reikmėms, būstui, vaiko mokslui bei laisvalaikiui – patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-495/2008). Ieškovė ieškinyje taip pat posėdžio metu nurodė vaiko ir būsto, kuriame vaikas gyvena su motina, išlaikymui kas mėnesį reikalingų lėšų sąrašą: už maistą 200 Lt, už vaistus/vitaminus/higienos priemones 50 Lt, žaislai ir lavinimo priemonės apie 50 Lt, drabužiais ir avalynė 120 Lt, sauskelnės 90 Lt, komunaliniai patarnavimai 150 Lt; kas mėnesį vaiko išlaikymui reikalinga apie 600 Lt suma (1 b.l.).

19CK 6.461 str. 2 d. nustatytas orientacinis priteistino išlaikymo dydį, t.y. jis turi būti ne mažesnis kaip minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 1000 Lt (LR Vyriausybės 2012-12-19 nutarimas Nr. 1543; V.Ž., 2012, Nr.152-7772). Tačiau kiekvienoje byloje reikia atsižvelgti į byloje esančius įrodymus bei faktus apie vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį (CK 3.3 str. 1 d.).

20Ieškovė šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose. Jos mėnesio pajamos sudaro 301,25 Lt socialinė pašalpa (iki 2013-03-01), 570 Lt nuo 2013 m. balandžio mėn. ir apie 98 Lt socialinė išmoka vaikui (2, 8 b. l.), kitų pajamų, nekilnojamo turto neturi.

21Atsakovo pajamos ir turimas turtas (kilnojamas, nekilnojamas ir turtinės teisės) ieškovei nėra žinomas. Teismas neturi duomenų apie atsakovo darbovietę Lietuvoje ar užsienyje, išvykimo į užsienį nėra deklaravęs, atsakovas nekilnojamo turto, automobilių neturi (26-29 b.l.). Ieškovės teigimu Atsakovas kitų išlaikytinių, taip pat sveikatos problemų, dėl kurių negalėtų dirbti, neturi.

22Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti vaikus, elgtis apdairiai, rūpestingai ir imtis visų įmanomų priemonių gauti didesnes pajamas, kad galėtų skirti jiems išlaikymą bent minimaliems jų poreikiams tenkinti. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Teismas atsižvelgia į atsakovo galimybę gauti didesnes pajamas (jis yra darbingas, jauno amžiaus) bei į tai, kad atsakovo yra visiškai nusišalinęs nuo dukros auklėjimo, visiškai nesirūpina jos sveikata, nevyksta su ja pas gydytojus, nesirūpina jos mokslais, ką patvirtino teismo posėdžio metu ieškovė, o T. P. auklėjimo, rūpinimosi jos sveikata, mokslais našta tenka tik ieškovei, kas apsunkina jos galimybę ieškoti geriau apmokamo darbo, be to, ji šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose.

23Teismas, įvertinęs šalių turtinę padėtį, atsižvelgdamas į ieškovės ir atsakovo vaiko protingus poreikius maistui, aprangai, būstui, poilsiui, laisvalaikiui ir kitokiam ugdymui, pripažįsta būtinu 300 Lt per mėnesį T. P. išlaikymą, su kuo sutinka ir Vaiko teisių apsaugos skyriai, todėl ieškovės ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteisiant dukrai 300 Lt periodinių išmokų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (nes iki tol galioja šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas iš atsakovo laikinas išlaikymas, 2013-02-13 nutartis įsiteisėjusi) kas mėnesį iki vaiko pilnametystės (LR Vaiko teisių pagrindų įstatymo 8 str.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

24Išlaikymo įsiskolinimas gali būti išieškotas ne daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimus, kad nuo pat vaiko gimimo atsakovas neprisideda prie vaiko išlaikymo, yra sumokėjęs viso tik 200 Lt, atsakovas nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, kas prisidėdavo prie savo dukros T. P. išlaikymo, buvo abejingas teismo procesui, atsikirtimų į ieškovės ieškininius reikalavimus nereiškė, nepranešė teismui apie jo gyvenamosios vietos pasikeitimus, teismas pripažįsta, kad susidarė ieškovės nurodytas įsiskolinimas už vaiko išlaikymą (CPK 178 str., 185 str.). Teismas atsižvelgdamas į tai, į ieškovės prašomą priteisti sumą (išlaikymo įsiskolinimą skaičiuoja po 300 Lt kas mėnesį), taip pat atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį už tą laikotarpį, į tai, kad jis neturėjo kitų išlaikytinių, buvo darbingas, galėjo gauti didesnes pajamas, todėl atsižvelgdama į teismų praktiką tokiais atvejais nutaria tenkinti ieškovės reikalavimą tenkinti, priteisiant iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą vaikui už 3 mėn. nuo ( - ) (vaiko gimimo) iki 2013-02-02, skaičiuojant minimalų, t.y po 300 Lt kas mėnesį išlaikymą, viso 900 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-205/2004, 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-469/2006; 1-3 b.l.).

25Priteisto išlaikymo vaikui lėšas pavestina valdyti ieškovei uzufrukto teise iki dukros pilnametystės (CK 3.190 str. 1 d., 3.191 str.). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 str. 1 d.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovei buvo suteikta 100 proc. valstybės garantuojama teisinė pagalba (13-14 b.l.). Ieškovė už ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo priteisimo ir dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, ieškovė taip pat yra atleista nuo antrinės teisinės pagalbos išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p., LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str.). Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad prašoma priteisti 748,80 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų pagal 2013-05-06 pažymą Nr. VI-537(7.3854).

28Kadangi ieškovės ieškinys patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 278,00 Lt žyminio mokesčio bei 748,80 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

29Valstybės biudžetui 7,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovo nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

30Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti.

32Nustatyti nepilnamečio vaiko T. P., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina A. S., a.k. ( - )

33Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai T. P., gim. ( - ), 900 Lt (devynis šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį nuo ( - ) iki 2013-02-02 bei išlaikymą po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kol vaikas sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti įstatyminei nepilnametės dukros atstovei – motinai A. S., priteistą sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

34Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 278,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 748,80 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus, 80 centų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), “Swedbank”, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

35Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. S. ir jos atstovei advokatei D. L.-M.,... 4. išvadą teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovė A. S. prašo priteisti iš atsakovo R. P. (vaiko tėvo) išlaikymą... 7. Atsakovas R. P. atsiliepimo į ieškovės ieškinį nustatytu laiku nepateikė,... 8. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš gimimo liudijimo matyti (5 b.l.), kad T. P., gim. ( - ), tėvai yra... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 13. Ieškovė prašo teismo nustatyti nepilnametės dukros T. P. gyvenamąją... 14. Kadangi ginčo ne tik dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tačiau ir dėl... 15. Dėl išlaikymo vaikui priteisimo.... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. numato, kad tėvų pareiga –... 17. Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su... 18. Ieškovė teismo prašo priteisti iš atsakovo po 300 Lt kas mėnesį bei... 19. CK 6.461 str. 2 d. nustatytas orientacinis priteistino išlaikymo dydį, t.y.... 20. Ieškovė šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose. Jos mėnesio pajamos sudaro... 21. Atsakovo pajamos ir turimas turtas (kilnojamas, nekilnojamas ir turtinės... 22. Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti... 23. Teismas, įvertinęs šalių turtinę padėtį, atsižvelgdamas į ieškovės... 24. Išlaikymo įsiskolinimas gali būti išieškotas ne daugiau kaip už trejus... 25. Priteisto išlaikymo vaikui lėšas pavestina valdyti ieškovei uzufrukto teise... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Kadangi ieškovės ieškinys patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybės... 29. Valstybės biudžetui 7,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 30. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str.,... 31. Ieškinį tenkinti.... 32. Nustatyti nepilnamečio vaiko T. P., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina... 33. Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai T. P., gim. ( - ),... 34. Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 278,00 Lt (du... 35. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...