Byla 2S-908-163/2017
Dėl teismo sprendimo dalies vykdymo išdėstymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos D. K. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 24 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2VP-390-588/2017 pagal pareiškėjos D. K. prašymą dėl teismo sprendimo dalies vykdymo išdėstymo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja D. K. pateikė prašymą, juo prašė išdėstyti mokėti dalimis 725 Eur bylinėjimosi išlaidas I. K. penkių metų laikotarpiui, kurios buvo priteistos Palangos miesto apylinkės teismo 2016-09-05 sprendimu ir Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-02 nutartimi. Nurodo, kad yra neįgali, gauna slaugos ir neįgalumo pašalpas, todėl negali sumokėti visos 725 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos I. K. iš karto. Teisme nurodė, kad turi nekilnojamąjį turtą – vieno kambario butą ( - ), Klaipėdos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Palangos miesto apylinkės teismas prašymą išdėstytų teismų procesiniais sprendimais priteistas bylinėjimosi išlaidas tenkino ir dalies ir nutarė pareiškėjai D. K. 725 Eur bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą suinteresuotam asmeniui I. K. išdėstyti dalimis – po 103,58 Eur kas mėnesį per septynis mėnesius, mokėjimą pradedant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.
 2. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad įvertinus pareiškėjos D. K. turtinę padėtį, aplinkybę dėl jos neįgalumo ir darbingumo lygio, bei gaunamų pajamų (valstybės paramos) dydžio, yra pagrindas atidėti teismo sprendimų vykdymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo suinteresuoto asmens I. K. naudai. Tačiau teismas nurodė, kad pareiškėjos prašomas penkerių metų terminas teismo procesiniams sprendimui įvykdyti pažeistų asmens, kurio naudai priteistos šios bylinėjimosi išlaidos turtinius interesus, kadangi I. K. yra garbingo amžiaus, ligotas, šios aplinkybės ištirtos ir patvirtintos teismo sprendimais šioje civilinėje byloje, todėl bylinėjimosi išlaidų mokėjimo išdėstymas penkeriems metams, neatitinka procesinių ir materialinių šalių teisių proporcingumo principo, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas išdėstytas per septynis mėnesius.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, juo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir I. K. priteistas bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjos priteisti po 30,21 Eur kas mėnesį, mokant per 24 mėn. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, nevertino aplinkybės, kad I. K. naudojosi advokato pagalba, o nesinaudojo valstybės garantuojama teisine pagalba, todėl tai rodo, jog šio asmens finansinė padėtis yra gera, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas jo turinių interesų nepažeis. Įvertinus pareiškėjos sveikatos būklę ir jos gaunamas pajamas, sprendimo vykdymo išdėstymas tampa nepakeliama finansine našta.

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

6Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.)
 2. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.
 3. Byloje nustatyta, kad kad Palangos miesto apylinkės teismo 2016-09-05 sprendimu iš pareiškėjų D. K. ir R. M. priteista 125, Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui I. K., Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-02 nutartimi iš pareiškėjos D. K. priteista 600 Eur bylinėjimosi išlaidų I. K.. Viso iš pareiškėjos D. K. priteista 725 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui I. K..
 4. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant klausimą aktualūs ir Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).
 5. Byloje apeliantė pateikė duomenis apie savo finansinę padėtį, t.y. jog gaunama netekto darbingumo pensija yra 287,22 Eur ir 112,00 Eur už priežiūros išlaidas, iš viso: 399,22 Eur. Taip pat byloje yra pateikti duomenys apeliantės neįgalumą – neįgaliojo pažymėjimas Nr. 1036262, kuriame nurodyta, kad asmuo yra nedarbingas, darbingumo lygis 20 procentų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos nustatyta išvada, jog duomenys pagrindžia tai, jog pareiškėjo finansinė padėtis yra pakankamai sunki, kadangi apeliantės galimybės susirast darbą yra apribotos jos nedarbingumo. Tačiau vadovaujantis teismų praktika, jog bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad yra pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą 7 mėnesiams. Be to pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ir tą aplinkybę, kad kreditorius (I. K.) taip pat yra sunkios sveikatos būklės, garbingo amžiaus, todėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymas penkeriems metams (kaip buvo prašoma pradiniame prašyme teismui) ar dvejiems metams pažeistų socialinį teisingumą, kadangi abi šalys yra socialiai jautrios ir pažeidžiamos.
 6. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant proceso ir materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įsiteisėjusio sprendimo vykdymo išdėstymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. 2017-06-08 teisme gauta pažyma iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Tarnybos Klaipėdos skyriaus dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pažymoje nurodama, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Klaipėdos skyrius 2017-06-17 gavo advokato R. S. prašymą Nr. NTP-5-7078 apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidas, teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą D. K. pagal 2017-03-02 sprendimą Nr. 2.3-(NTP-1)-16-T-456-4486. Pažymoje nurodyta, kad advokato užmokestis šioje byloje yra 222,92 Eur, todėl iš viso valstybės naudai priteistina suma – 222,92 Eur.
 2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtas 2017-03-02, jame buvo tenkintas ieškovės prašymas suteikti jai antrinę teisinę pagalbą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017-02-24 nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-390-588/2017 apskundimo ir numatė, kad valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis pareiškėjai yra 100 procentų.
 3. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LRCPK 96 str.).
 4. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad nors ieškovės atskirasis skundas atmestas, tačiau ieškovei suteikta antrinės valstybės garantuojama teisinė pagalba buvo garantuojama ir apmokama 100 procentų, todėl nėra pagrindo iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8palikti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartį galioti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai