Byla 2S-258-933/2020
Dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656. Suinteresuoti asmenys byloje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolis D. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-39309-960/2019 pagal pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656. Suinteresuoti asmenys byloje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolis D. Š.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas (skolininkas) A. C. 2019-10-21 antstoliui D. Š. paduotame skunde prašė: i) panaikinti antstolio 2019-10-08 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-178-14987; ii) panaikinti antstolio 2019-10-08 raginimą įvykdyti teismo sprendimą Nr. S19-48957; iii) panaikinti antstolio 2019-10-08 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S19-48958; iv) užbaigti vykdomąją bylą; v) panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumą.

72.

8Antstolis D. Š. 2019-10-28 patvarkymu pareiškėjo (skolininko) A. C. skundo netenkino.

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-11-28 nutartimi pareiškėjo (skolininko) A. C. skundo dėl antstolio D. Š. veiksmų netenkino.

114.

12Pareiškėjas (skolininkas) A. C. 2019-12-10 padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarties panaikinimo. Be kitų atskirajame skunde suformuluotų reikalavimų pareiškėjas (skolininkas) A. C. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: i) sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0178/19/02656 iki skundo ir ginčo išnagrinėjimo pabaigos; ii) sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties vykdymą iki skundo išnagrinėjimo pabaigos ir iki kitų civilinių bylų Nr. e2-4300-803/2018 ir Nr. e2-3460-864/2018 išnagrinėjimo pabaigos. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės grindė tuo, jog tik išnagrinėjus pareiškėjo (skolininko) skundą dėl antstolio neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų bus atsakyta į klausimą, ar tolesni antstolio veiksmai yra teisėti. Antstolis gali priverstinai nurašyti ne tik pinigines lėšas, bet ir dar areštuoti turtą.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-12-12 nutartimi pareiškėjo (skolininko) A. C. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Apylinkės teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-11-28 nutartimi išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) skundą dėl antstolio veiksmų ir nustatė, jog pareiškėjo (skolininko) skundas nepagrįstas. Aptarta aplinkybė apylinkės teismui leido spręsti, jog pareiškėjas (skolininkas) tikėtinai nepagrindė pareikštų reikalavimų. Pareiškėjas (skolininkas) skundžia pirminius antstolio atliekamus vykdomuosius veiksmus – vykdomojo dokumento priėmimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir raginimą skolininkui įvykdyti teismo sprendimą. Vykdomojoje byloje dar nepradėti pareiškėjo (skolininko) turto realizavimo veiksmai, kurie galėtų sukelti nepagrįstą pareiškėjo (skolininko) turto perleidimą. Vien pareiškėjo iškeltos abejonės, jog gali būti taikytas areštas turtui, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Turto arešto taikymas susijęs su asmeniui taikytais laikinais turtiniais apribojimais, kurie leidžia užtikrinti esamą jo turtinę padėtį ir tokie apribojimai bet kada gali būti panaikinti. Išieškojimas vyksta dėl sąlyginai nedidelės 100 Eur skolos, todėl net apeliacinės instancijos teismui tenkinus pareiškėjo skundą, o antstoliui piniginę prievolę išieškojus, 100 Eur grąžinimas, kai išieškotoja yra Lietuvos Respublika (valstybė), nebus apsunkintas. Sprendė, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė skundo. Nenustatyta aplinkybių, jog nesustabdžius vykdymo veiksmų teismo sprendimo (nutarties) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18Pareiškėjas (skolininkas) A. C. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-12 nutartį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėjo pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Panaikinus neteisėtai paskirtą baudą neliks ir išieškojimo teisinio pagrindo, turės būti panaikinti visi patvarkymai. Ne pareiškėjo iškeltos abejonės, kad galėjo būti areštuotas turtas, buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o tai, kad neišnagrinėjus pareiškėjo pirmo skundo (kuriame pareiškėjas skundė pirminius antstolio atliekamus vykdomuosius veiksmus), jau buvo nagrinėjamas kitas (antras) pareiškėjo skundas (kuriame pareiškėjas skundė tolesnius antstolio atliekamus vykdomuosius veiksmus). Konkretus antstolio atliktas veiksmas buvo pagrindas ar prielaida atlikti sekančius vykdymo veiksmus, tačiau ginčo dėl antstolio atlikto ar neatlikto veiksmo iškėlimas pats savaime galėjo būti protinga prielaida neatlikti tolesnių veiksmų. Valstybinė mokesčių inspekcija buvo sustabdžiusi 100 Eur baudos išieškojimą, o pareiškėjo kitos ginčo bylos su banku dar nebuvo baigtos. Nebuvo pareiškėjo piktnaudžiavimo. Pareiškėjas laiku negavo pranešimo iš išieškotojo apie planuojamą vykdomųjų dokumentų perdavimą išieškojimui, nes išieškotojos „Mano VMI“ sistema 2019 m. ilgą laiką neveikė ir pareiškėjas negalėjo gauti (negavo) pranešimų. Nuo ankstesnių bylų ir kitų (senų) aplinkybių išnagrinėjimo paaiškėjo naujos esminės aplinkybės (jų visuma). Vykdomieji raštai buvo išduoti galimai neteisėtos teismo nutarties pagrindu. Būsimo teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus pareiškėjui, įvykdymas pasunkėtų. Antstolio nepagrįstu patvarkymu pareiškėjo banko sąskaitoje galėjo būti areštuota nepagrįsta skola.

19Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

217.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

238.

24Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė (CPK 329 straipsnis).

259.

26Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-12 nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

27Dėl procesinių sprendimų (nutarčių) vykdymo sustabdymo

2810.

29Pareiškėjas (skolininkas) A. C. prašė sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-29699-466/2018 vykdymą iki pareiškėjo (skolininko) skundo išnagrinėjimo ir iki kitų civilinių bylų Nr. e2-4300-803/2018 ir Nr. e2-3460-864/2018 išnagrinėjimo pabaigos.

3011.

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. eA2-29699-466/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-30130-2015-4), kuria, be kita ko, teismas paskyrė A. C. 100 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, įsiteisėjo po Vilniaus apygardos teismas 2018-11-20 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-2929-603/2018, kuria buvo palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutartis, priėmimo, t. y. 2018-11-20 (CPK 279 straipsnio 1 dalis, 339 straipsnis).

3212.

33CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas, reiškiantis, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal bendrą taisyklę, įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo (nutarties) vykdymo sustabdymas yra išimtinė laikinoji apsaugos priemonė, taikoma esant tik tam tikroms įstatymuose įtvirtintoms aplinkybėms, pavyzdžiui: i) įsiteisėjęs procesinis teismo sprendimas (nutartis) buvo apskųstas kasacine tvarka ir kasacinis teismas dėl apskųsto įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo (nutarties) kasacinį skundą priėmė (CPK 363 straipsnis); ii) sprendžiamas proceso atnaujinimo klausimas (CPK 372 straipsnio 2 dalis); iii) sprendžiamas įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo (nutarties) vykdymo atgręžimo klausimas (CPK 760–762 straipsniai); iv) kitais išimtinais atvejais (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

3413.

35Pagal informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis, įsiteisėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. eA2-29699-466/2018 nebuvo priimta peržiūrėjimui kasacine tvarka, taip pat nebuvo nei sumažinta, nei panaikinta aptarta nutartimi pareiškėjui (skolininkui) skirta 100 Eur bauda (b. l. 108–109). Naujų ar kitų konkrečių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima svarstyti apie įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties vykdymo stabdymą, pareiškėjas (skolininkas) nenurodė, o tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas. Sprendžiama, jog išimtinių aplinkybių (nei teisinių, nei faktinių), kurios pagrįstų įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties, kuria pareiškėjui (skolininkui) skirta 100 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, vykdymo sustabdymą neįrodyta. Apibendrinant aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad teisinio pagrindo sustabdyti įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-29699-466/2018 vykdymo nebuvo ir nėra.

3614.

37Pareiškėjas (skolininkas) taip pat prašė sustabdyti įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties vykdymą iki bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos Nr. e2-4300-803/2018 ir Nr. e2-3460-864/2018. Pasisakant dėl tokių aplinkybių, patikrinus informacinę teismų sistemą LITEKO (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatyta, kad:

3814.1.

39Vilniaus apygardos teismas 2019-03-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018) (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01277-2018-3) netenkino A. C. ieškinio atsakovei „Swedbank, AB, dėl Danske Bank A/S Lietuvos filialo būsto kredito sutarties Nr. BS1133040103 su priedais pripažinimo negaliojančia nuo pasirašymo dienos (lot. ab initio) ir restitucijos taikymo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, V. G., G. V. C., išvadą teikiančios institucijos Lietuvos bankas ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba). Aptartoje civilinėje byloje Nr. e2-2228/803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018) A. C. prašė: i) pripažinti negaliojančia neteisėtai ir apgaulės būdu (panaudojus apgaulę ir nutylėjimą (suklaidinimą)) išduotą paskolos sutartį Nr. BS1133040103 (su priedais) nuo sutarties pasirašymo dienos; ii) panaikinus (pripažinus negaliojančia) sutartį, įpareigoti ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sutartį vykdydamos, t. y. taikyti restituciją (A. C. hipoteka įkeitė butą, adresu ( - ), bankas paskolino A. C. 157 023,00 Eur, todėl A. C. turi sugrąžinti bankui paskolintą sumą (likusią 113 154,13 Eur), o bankas turi panaikinti buto ( - ), hipotekos įkeitimą ir jos pasekmes, t. y. grąžinti įkeistą turtą, panaikinti vykdomąjį dokumentą); iii) sustabdyti neteisėtus išieškojimo veiksmus pagal hipoteka įkeistą turtą iki šios bylos išnagrinėjimo pabaigos, ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui (butui, unikalus Nr. ( - ), ir automobilių stovėjimo aikštelės daliai pažymėtai G-1, unikalus Nr. ( - ). Nustatyta, kad aptartas sprendimas neįsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka;

4014.2.

41Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1223-864/2020 (buvęs Nr. e2-3460-864/2018) (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00517-2018-9), kurioje A. C. prašė pripažinti turto pardavimo iš varžytynių 2018-02-21 aktą Nr. S-18-240-3223 (kuriuo buvo parduotas butas, esantis ( - ), ir automobilių stovėjimo aikštelės 2 484/ 31 7866 dalis, pažymėta G-1, esanti ( - ) negaliojančiu ir taikyti restituciją. Vilniaus apygardos teismas 2018-12-20 nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-1223-864/2020 (buvęs Nr. e2-3460-864/2018) iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018).

4215.

43Viena vertus, pareiškėjas (skolininkas) A. C. nepagrindė prašymo, kodėl įsiteisėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutartis turi būti sustabdyta iki bus išnagrinėtos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1223-864/2020 (buvęs Nr. e2-3460-864/2018) ir Nr. e2-2228-803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018). Kita vertus, A. C. ieškinys Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018) buvo atmestas, kas rodo, jog, preliminariai vertinant, A. C. ieškinio reikalavimai aptartoje civilinėje byloje nepagrįsti. Tai reiškia, kad nei faktinių, nei teisinių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima svarstyti įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties vykdymo sustabdymą, nėra. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo pastebėjimui, jog net jei ir bus tenkinti ieškovo ieškiniai Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. e2-1223-864/2020 (buvęs Nr. e2-3460-864/2018) ir Nr. e2-2228-803/2019 (buvęs Nr. e2-4300-803/2018) ir tuo pagrindu būtų svarstoma (taikant atitinkamas teisines procedūras) apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties panaikinimą (pakeitimą), tai vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656 išieškoma 100 Eur bauda nesudarytų kliūčių įvykdyto sprendimo (įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutarties ir jos pagrindu 2019-02-07 išduoto vykdomojo rašto) atgręžimui.

44Dėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymo

4516.

46Pareiškėjas (skolininkas) A. C. taip pat prašė sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, t. y. vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656.

4717.

48CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad teismas gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka preliminarų pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimą. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas. Pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017, nutarties 14 punktas).

4918.

50Analizuojant bylos duomenis nustatyta, jog teismas, atsisakęs skundžiama nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jau buvo išnagrinėjęs pareiškėjo (skolininko) skundą dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656 ir pareiškėjo (skolininko) skundo netenkino (skundas iš esmės išnagrinėtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutartimi Nr. 2YT-39309-960/2019). Ir nors skundžiama nutartimi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutartis dar nebuvo įsiteisėjusi, tačiau kaip nurodyta aukščiau, aptarta aplinkybė reiškė, jog yra pagrįstos abejonės dėl pareiškėjui (skolininkui) palankaus procesinio sprendimo priėmimo galimybės.

5119.

52Šios nutarties priėmimo momentu matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2020-01-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-257-933/2020 apskųstą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutartį paliko nepakeistą. Tokia aplinkybė reiškia, jog pareiškėjo (skolininko) skundas dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656 buvo nepagrįstas, o antstolio D. Š. veiksmai – teisėti. Tai rodo, jog pareiškėjo (skolininko) abejonės dėl neteisėto vykdymo proceso buvo nepagrįstos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiamos nutarties, priėmimo momentu taikyti pareiškėjo (skolininko) prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte, teisinio pagrindo nebuvo, jų taip pat nėra ir šios nutarties priėmimo metu.

5320.

54Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą, tinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

55Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas (skolininkas) A. C. 2019-10-21 antstoliui D. Š. paduotame skunde... 7. 2.... 8. Antstolis D. Š. 2019-10-28 patvarkymu pareiškėjo (skolininko) A. C. skundo... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-11-28 nutartimi pareiškėjo... 11. 4.... 12. Pareiškėjas (skolininkas) A. C. 2019-12-10 padavė atskirąjį skundą dėl... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-12-12 nutartimi pareiškėjo... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas (skolininkas) A. C. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus... 19. Apeliacinės instancijos teismas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. 7.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. 8.... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 25. 9.... 26. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-12... 27. Dėl procesinių sprendimų (nutarčių) vykdymo sustabdymo... 28. 10.... 29. Pareiškėjas (skolininkas) A. C. prašė sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės... 30. 11.... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr.... 32. 12.... 33. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo... 34. 13.... 35. Pagal informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis, įsiteisėjusi Vilniaus... 36. 14.... 37. Pareiškėjas (skolininkas) taip pat prašė sustabdyti įsiteisėjusios... 38. 14.1.... 39. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-12 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 40. 14.2.... 41. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1223-864/2020... 42. 15.... 43. Viena vertus, pareiškėjas (skolininkas) A. C. nepagrindė prašymo, kodėl... 44. Dėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymo... 45. 16.... 46. Pareiškėjas (skolininkas) A. C. taip pat prašė sustabdyti išieškojimą... 47. 17.... 48. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad teismas gali taikyti... 49. 18.... 50. Analizuojant bylos duomenis nustatyta, jog teismas, atsisakęs skundžiama... 51. 19.... 52. Šios nutarties priėmimo momentu matyti, kad Vilniaus apygardos teismas... 53. 20.... 54. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 55. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti...