Byla e2S-2647-580/2018
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „GL Services“ vadovui L. P., suinteresuoti asmenys skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „GL Services“, išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Transporent“, L. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio R. V. pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „GL Services“ vadovui L. P., suinteresuoti asmenys skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „GL Services“, išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Transporent“, L. P.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6pareiškėjas prašė skolininko UAB „GL Services“ vadovui L. P. skirti 50 Eur baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-23 vykdomąjį raštą Nr. 2-35554-734/2017 dėl skolininko UAB „GL Services“ įpareigojimo perduoti transporto priemonę „Nissan Qashqai“ išieškotojui UAB „Transporent“. Antstolis 2018-05-07 patvarkymu skolininką įpareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, perduoti transporto priemonę išieškotojui, o nesant galimybės perduoti transporto priemonės išieškotojui – pateikti informaciją apie transporto priemonės saugojimo vietą. Antstolio skolininkui siųsti procesiniai dokumentai neįteikti. 2018-05-17 telefonu buvo susisiekta su L. P., kuris informacijos apie transporto priemonės buvimo vietą nepateikė. L. P. nurodė, jog yra išvykęs į užsienį ir transporto priemonės perduoti išieškotojui negali. Transporto priemonė išieškotojui neperduota.

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-26 nutartimi antstolio prašymą tenkino iš dalies ir skyrė L. P. 5 Eur baudą už kiekvieną antstolio 2018-05-07 patvarkymo dėl skolininko įpareigojimo perduoti transporto priemonę išieškotojui Nr. S-18-6868 nevykdymo dieną, skaičiuojant ją nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Apylinkės teismas:

92.1.

10nustatė, kad antstolis R. V. 2018-05-07 patvarkymu Nr. S-18-6868 vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/00802 įpareigojo skolininką UAB „GL Services“ nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos, perduoti išieškotojui transporto priemonę „Nissan Qashqai“, o nesat galimybės perduoti transporto priemonės išieškotojui – pateikti priežastis, dėl kurių transporto priemonė negali būti perduota išieškotojui bei pateikti informaciją apie transporto priemonės saugojimo vietą. Antstolis 2018-05-22 raginimu įvykdyti sprendimą ragino skolininką perduoti išieškotojui transporto priemonę ir sumokėti 40 Eur vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolio 2018-05-07 patvarkymas Nr. S-18-6868 buvo išsiųstas skolininko registruotu buveinės adresu bei kitu žinomu adresu, tačiau grįžo neįteiktas. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad L. P. yra skolininko vadovas nuo 2010-05-19. Taip pat aptariamas patvarkymas 2018-05-22 buvo išsiųstas įmonės vadovui L. P. elektroninio pašto adresu. Apie priimtą raginimą įvykdyti sprendimą Antstolių informacinėje sistemoje 2018-05-22 paskelbta viešai;

112.2.

12sprendė, kad antstolio patvarkymas nebuvo įvykdytas. Antstolis nebuvo informuotas apie negalėjimo įvykdyti 2018-05-07 patvarkymo priežastis. Antstolio 2018-05-07 patvarkymas dėl skolininko įpareigojimo perduoti transporto priemonę išieškotojui Nr. S-18-6868 buvo išsiųstas įmonės registruotu buveinės adresu bei visais žinomais įmonės bei jos vadovo adresais. Laikė, kad procesiniai dokumentai skolininkui buvo įteikti tinkamai ir L. P. apie priverstinio vykdymo procesą žinoma.

133.

14Suinteresuotas asmuo L. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 panaikinti. Nurodė, kad apie antstolio pareiškimą skirti baudą buvo informuotas tik priėmus ginčijamą nutartį. Suinteresuotam asmeniui nebuvo suteikta galimybė pateikti atsiliepimą.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

164.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi suinteresuoto asmens L. P. atskirąjį skundą tenkino – panaikino anksčiau priimtą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 nutartį ir antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo atmetė. Apylinkės teismas nurodė, kad įstatymas numato specialų sprendimų, įpareigojančių skolininką perduoti tam tikrus daiktus, vykdymo tvarką. Antstolis vykdo teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolininko įpareigojimo perduoti konkretų daiktą išieškotojui. Jei neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, jei sprendime nurodytų daiktų nėra ir jie neperduoti, turi būti surašomas aktas pagal Sprendimų vykdymo instrukciją. Tik Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnyje nustatyta tvarka surašytas aktas būtų pagrindas antstoliui kreiptis į teismą dėl baudos skolininkui skyrimo nevykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo. Esant specialiai normai, nėra pagrindo remtis bendrąja CPK 585 straipsnio norma.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

195.

20Pareiškėjas antstolis R. V. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skirti skolininko vadovui L. P. iki 300 Eur baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad CPK 771 straipsnyje numatyta speciali vykdymo tvarka, taikoma antstoliui vykdant sprendimą, įpareigojantį skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. Vykdomasis raštas buvo išduotas dėl įpareigojimo skolininkui perduoti kilnojamąjį daiktą – transporto priemonę – išieškotojui. CPK 771 straipsnio norma netaikytina ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 24 punkte numatytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas nesurašomas. L. P. nurodė, jog transporto priemone naudojasi pats, todėl antstolis neturi galimybės perduoti transporto priemonės išieškotojui dėl to, kad skolininkas nevykdo antstolio nurodymų. Antstolis, neturėdamas informacijos apie transporto priemonės buvimo vietą, negali imtis tolesnių veiksmų dėl transporto priemonės perdavimo išieškotojui. L. P. piktybiškai neteikia antstoliui informacijos apie transporto priemonės buvimo vietą.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas.

236.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

257.

26Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

278.

28Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apylinkės teismas, vadovaudamasis CPK 771 straipsnio nuostatomis, panaikino ankstesne savo nutartimi skolininko vadovui skirtą baudą CPK 585 straipsnio pagrindu už antstolio reikalavimų nevykdymą.

299.

30Iš bylos bei informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-06 sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-35554-734/2017 pagrindu 2018-04-23 buvo išduotas vykdomasis raštas, kuriuo skolininkas UAB „GL Services“ įpareigotas perduoti išieškotojui UAB „Transporent“ transporto priemonę „Nissan Qashqai“. Aptartas vykdomasis raštas buvo pateiktas vykdyti antstolio R. V. kontorai, vykdomojo rašto pagrindu pradėta vykdomoji byla Nr. 0179/18/00802. Antstolis 2018-05-07 patvarkymu įpareigojo skolininką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos, perduoti transporto priemonę „Nissan Qashqai“ išieškotojui, o nesat galimybės perduoti transporto priemonės – pateikti priežastis, dėl kurių transporto priemonė negali būti perduota išieškotojui bei pateikti informaciją apie transporto priemonės saugojimo vietą. Antstolis 2018-05-22 raginimu įvykdyti sprendimą ragino skolininką perduoti išieškotojui transporto priemonę ir sumokėti 40 Eur vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą. Nepavykus įteikti antstolio siunčiamų procesinių dokumentų, raginimas įvykdyti sprendimą 2018-05-22 Antstolių informacinėje sistemoje buvo paskelbtas viešai. Nei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-06 sprendimo už akių, nei antstolio įpareigojimų skolininkas neįvykdė.

3110.

32CPK 616 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu CPK 106, 108 straipsniuose nustatyta tvarka. CPK 106 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas baudas skiria CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. Antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu skirti skolininko vadovui L. P. baudą CPK 585 straipsnio pagrindu.

3311.

34Antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-23 išduotą vykdomąjį raštą dėl transporto priemonės „Nissan Qashqai“ perdavimo išieškotojui. Tai reiškia, kad antstolis vykdo nepiniginio pobūdžio teismo sprendimą. Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo vykdymo ypatumai sureguliuoti CPK LVII skyriuje (CPK 763–772 straipsniai). Iš CPK 763–772 nuostatų matyti, jog nepiniginio pobūdžio sprendimai gali būti klasifikuojami į nepiniginio pobūdžio sprendimus, susijusius su turto ar lėšų perdavimu, ir nepiniginio pobūdžio sprendimus, nesisijusius su turto ar lėšų perdavimu. Kasacinis teismas išaiškinęs, jog jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67-313/2017, nutarties 12 punktas). Kadangi antstolis vykdo nepiniginio pobūdžio teismo sprendimą, susijusį su turto (transporto priemonės) perdavimu, CPK 771 straipsnio nuostatos netaikytinos. Iš kasacinio teismo praktikos matyti, jog nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo, susijusio su turto perdavimu, neįvykdymo atveju sankcijos skiriamos pagal CPK 585 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107-687/2015). Apylinkės teismas spręsdamas klausimą dėl baudos skyrimo skolininkui, nevykdančiam nepiniginio pobūdžio teismo sprendimą, susijusį su turto perdavimu, netinkamai aiškino CPK 585 ir CPK 771 straipsnių santykį, todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

3512.

36Pagal CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Skundžiama nutartimi apylinkės teismas panaikino anksčiau priimtą 2018-07-26 nutartį, kurioje vadovaudamasis CPK 585 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatomis, skolininko vadovui L. P. skyrė 5 Eur baudą už kiekvieną antstolio 2018-05-07 patvarkymo dėl skolininko įpareigojimo perduoti transporto priemonę išieškotojui Nr. S-18-6868 nevykdymą dieną. Laikytina, jog klausimas dėl baudos skyrimo buvo išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 nutartimi. Apygardos teismui panaikinus skundžiamą nutartį, lieka galioti anksčiau byloje priimta 2018-07-26 nutartis. Antstolis prašė skirti didesnę baudą, nei buvo skirta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 nutartimi. Antstolis nenurodė argumentų bei nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima svarstyti dėl didesnės baudos skyrimo, todėl baudos dydis nekeistinas.

37Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337–338 straipsniais,

Nutarė

38pareiškėjo antstolio R. V. atskirąjį skundą tenkinti.

39Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. pareiškėjas prašė skolininko UAB „GL Services“ vadovui L. P. skirti 50... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-26 nutartimi antstolio prašymą... 9. 2.1.... 10. nustatė, kad antstolis R. V. 2018-05-07 patvarkymu Nr. S-18-6868 vykdomojoje... 11. 2.2.... 12. sprendė, kad antstolio patvarkymas nebuvo įvykdytas. Antstolis nebuvo... 13. 3.... 14. Suinteresuotas asmuo L. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 4.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 5.... 20. Pareiškėjas antstolis R. V. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. 6.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 25. 7.... 26. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 27. 8.... 28. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 29. 9.... 30. Iš bylos bei informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 31. 10.... 32. CPK 616 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdymo procese nustatytais atvejais... 33. 11.... 34. Antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-23 išduotą... 35. 12.... 36. Pagal CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas,... 37. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337–338 straipsniais,... 38. pareiškėjo antstolio R. V. atskirąjį skundą tenkinti.... 39. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį....