Byla e2-35554-734/2017
Dėl sutarties vykdymo ir atsakovo UAB „Transporent“ priešieškinį ieškovui UAB „GL Services“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Audriui Vaičiūnui,

3žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GL Services“ ieškinį atsakovui UAB „Transporent“ dėl sutarties vykdymo ir atsakovo UAB „Transporent“ priešieškinį ieškovui UAB „GL Services“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovas UAB „GL Services“ (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti UAB „Transporent“ (toliau - atsakovas) parduoti automobilį už likutinę vertę, sprendimo dieną, kuri numatyta nuomos sutarties mokėjimo grafike (e. b. l. 1-3).

6Atsakovas priešieškiniu prašė išsireikalauti iš ieškovo UAB „GL Services“ automobilį Nissan Qashqai, id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valstybinis Nr. HEV 017 (toliau - Automobilis) ir perduoti Automobilį atsakovui UAB „Transporent“, priteisti bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 30-32).

7Ieškovui priešieškinis ir teismo šaukimas įteiktas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 122 str. nustatyta tvarka (e. b. l. 79), parengiamajame teismo posėdyje ieškovas nedalyvavo, neatvykimo priežasčių nenurodė, teismo posėdžio metu gautas ieškovo ieškinio atsisakymas (e. b. l. 81), todėl atsakovo prašymu priimamas sprendimas už akių (142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8Ieškovo ieškinio atsisakymas priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina. Atsakovo priešieškinis tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Transporent“ parduoti automobilį Nissan Qashqai, id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, valstybinis Nr. HEV 017, už 12 219,21 Eur likutinę vertę, kuri numatyta nuomos sutarties mokėjimo grafike (e. b. l. 1-3, 18, 24). Ieškovas, 2017 m. spalio 30 d. pateikė teismui ieškinio atsisakymą ir nurodė, kad atsisako ieškinio pareikšto atsakovui dėl sutarties vykdymo, bei, kad jam ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo procesinės teisinės pasekmės žinomos ir suprantamos, t. y. kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (e. b. l. 81).

11Ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 1 d., 42 str. 1 d.), todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio, kaip neprieštaraujantis įstatyminėms nuostatoms, priimtinas, civilinė byla, pagal ieškovo UAB „GL Services“ ieškinį atsakovui UAB „Transporent“ dėl sutarties vykdymo, nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

12Atsakovas priešieškiniu prašė išsireikalauti iš ieškovo UAB „GL Services“ automobilį Nissan Qashqai, id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valstybinis Nr. HEV 017 (toliau - Automobilis) ir perduoti Automobilį atsakovui UAB „Transporent“, priteisti bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 30-32). Nurodė, kad su ieškovu 2014 m. gegužės 14 d. sudarė automobilio nuomos sutartį Nr. 201405N-01, kurios pagrindu atsakovas perdavė ieškovui nuomos teise naudotis ir valdyti Automobilį, Už Automobilio nuomą ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui nuomos mokestį, tačiau, kaip nurodė atsakovas, ieškovas nuo 2015 m. spalio mėnesio nemoka mokesčio už automobilio nuomą. Dėl nurodytos priežasties, atsakovas ne kartą ragino ieškovą grąžinti Automobilį atsakovui, šią aplinkybę patvirtina byloje esantys šalių tarpusavio elektroniniai susirašinėjimai (e. b. l. 34-40). Nustatyta, kad atsakovas, sudarytą tarp šalių Nuomos sutartį Nr. 201405N-01 (e. b. l. 9-14), nutraukė su ieškovu, sutarties nutraukimo data nurodyta 2017 m. balandžio 1 d., apie sutarties nutraukimą ieškovas informuotas, šią aplinkybę patvirtina ieškovui siųsti 2017 m. balandžio 18 d., 2017 m. liepos 24 d. pranešimai dėl sutarties nutraukimo (e. b. l. 41,42,43). Nustatyta, kad atsakovas reikalavo grąžinti jam Automobilį, tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų šį įpareigojimą įvykdęs. Be to, ieškovas atsiliepimo į atsakovo priešieškinį, kuris jam įteiktas tinkamai, nėra pateikęs (CPK 178 str., 185 str.).

13Lietuvos Respublikos civilinis kodekso (toliau – CK) 6. 189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6. 200 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Nuomos sutarties 14 p. nurodyta, kad nuomininkas privalo grąžinti Turtą SIXT bei perduoti visus su juo susijusius dokumentus nevėliau kaip per 3 dienas nuo Sutarties pasibaigimo/nutraukimo dienos. Paslaugų teikėjas praneša Paslaugų gavėjui apie šios Sutarties nutraukimą dėl kurios 13 punkto papunkčiuose (sutarties nutraukimas) nurodytos priežasties prieš septynias kalendorines dienas iki pirmalaikio Sutarties nutraukimo. Šiuo atveju Paslaugų gavėjas perduoda visas Paslaugų teikėjo transporto priemones ir (arba) kitą turtą Paslaugų teikėjui per 3 dienas po Sutarties nutraukimo dienos Sutartyje ir visuose jos prieduose nustatyta tvarka. Paslaugų gavėjas privalo per 10 dienų sumokėti Paslaugų teikėjui visas baudas, kylančias pagal šią Sutartį ir visus jos priedus, jeigu Paslaugų gavėjas vienašališkai atsisako Sutarties ar Paslaugų teikėjo transporto priemonių naudojimo (nuomos) (e. b. l. 13). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas.

14LR CK 4.95 straipsnis numato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas. Reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai. Nagrinėjamu atveju egzistuoja visos minėtos sąlygos priešieškinio patenkinimui, t. y, daiktas yra natūra pas ieškovą, atsakovas tiek prieš perduodant ieškovui daiktą, tiek priešieškinio pareiškimo metu, tiek šiuo metu turi nuosavybės teisę į daiktą, atsakovas ieškovui Nuomos sutarties pagrindu perdavė savo valia automobilį, tačiau su sąlyga, jog ieškovas mokės nuomos mokestį nustatyta Nuomos sutarties 2 punkte, o kadangi ieškovas susitarimo nevykdo, todėl darytina išvada, kad ieškovas daiktą valdo neteisėtai, nemokėdamas nuomos mokesčio. Be to, nevykdant minėtos Suatrties sąlygos, atsakovas nuo 2017 m. balandžio 1 d. Nuomos sutartį nutraukė (34,35,36,37,42,43). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl atsakovo reikalavimas įpareigoti ieškovą perduoti automobilį Nissan Qashqai, id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valstybinis Nr. HEV 017 atsakovui yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Priešieškinį tenkinus, atsakovui iš ieškovo priteistinos 1243,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 275,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (e. b. l. 33), 968,00 Eur už advokato teisines paslaugas (e. b. l. 83,84) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 10 p. 93 str. 1 d.).

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, ieškovui 275,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos (e. b. l. 25). Ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimų (e. b. l. 81), todėl remiantis CPK 87 str. 2 d., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 68,75 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

17Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19priimti ieškovo UAB „GL Services“ ieškinio atsisakymą, civilinę bylą, pagal ieškovo UAB „GL Services“ ieškinį atsakovui UAB „Transporent“ dėl sutarties vykdymo, nutraukti.

20Priteisti iš ieškovo UAB „GL Services“, į. k. 302512543, valstybės naudai 68,75 Eur žyminio mokesčio, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, įmokos kodas 5660.

21Priešieškinį tenkinti visiškai.

22Įpareigoti ieškovą UAB „GL Services“, į. k. 302512543, automobilį Nissan Qashqai, id. Nr. SJNFDAJ11IJ1108430, 2014 m. gamybos, valstybinis Nr. HEV 017, perduoti atsakovui UAB „Transporent“, į. k. 110894076.

23Priteisti iš ieškovo UAB „GL Services“, į. k. 302512543, 1243,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovo UAB „Transporent“, į. k. 110894076, naudai.

24Atsakovas UAB „GL Services“ (pagal priešieškinį) negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

25Atsakovas UAB „GL Services“ (pagal priešieškinį) turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovas UAB „Transporent“ (pagal priešieškinį) per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui... 3. žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GL... 4. Teismas... 5. ieškovas UAB „GL Services“ (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą,... 6. Atsakovas priešieškiniu prašė išsireikalauti iš ieškovo UAB „GL... 7. Ieškovui priešieškinis ir teismo šaukimas įteiktas Lietuvos Respublikos... 8. Ieškovo ieškinio atsisakymas priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina.... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas, priimdamas sprendimą už... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas kreipėsi... 11. Ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje (CPK... 12. Atsakovas priešieškiniu prašė išsireikalauti iš ieškovo UAB „GL... 13. Lietuvos Respublikos civilinis kodekso (toliau – CK) 6. 189 straipsnio 1... 14. LR CK 4.95 straipsnis numato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo... 15. Priešieškinį tenkinus, atsakovui iš ieškovo priteistinos 1243,00 Eur... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, ieškovui... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,... 19. priimti ieškovo UAB „GL Services“ ieškinio atsisakymą, civilinę bylą,... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „GL Services“, į. k. 302512543, valstybės... 21. Priešieškinį tenkinti visiškai.... 22. Įpareigoti ieškovą UAB „GL Services“, į. k. 302512543, automobilį... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „GL Services“, į. k. 302512543, 1243,00 Eur... 24. Atsakovas UAB „GL Services“ (pagal priešieškinį) negali šio sprendimo... 25. Atsakovas UAB „GL Services“ (pagal priešieškinį) turi teisę per... 26. Ieškovas UAB „Transporent“ (pagal priešieškinį) per dvidešimt dienų...