Byla e2-1264-236/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business Solutions“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business Solutions“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą konkurencinio dialogo būdu (CVP IS Nr. 434365) (toliau – ir Pirkimas).

62.

7Ieškovė UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, prašydama panaikinti atsakovės 2020 m. gegužės 8 d. pranešime nurodytus sprendimus dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, atitinkamai panaikinant patvirtintą galutinių pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir priimtą sprendimą sudaryti sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti šio Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

104.

11Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ pateikė prašymą laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 4 d. nutartimi nutarė atmesti ieškovės UAB InnoForce prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (įpareigojimo atsakovę sustabdyti Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti šio Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje) taikymo.

156.

16Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą konkurencinio dialogo būdu (CVP IS Nr. 434365). Ieškovė 2020 m. balandžio 28 d. CVP IS priemonėmis gavo pranešimą, kad jos pasiūlymas atmetamas, kadangi yra nepriimtinas. Ieškovė 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. SD-20-064 pateikė pretenziją, kurią atsakovė atmetė kaip nepagrįstą bei nurodė naują pasiūlymo atmetimo pagrindą. Ieškovės teigimu, atsakovė, vykdydama Pirkimo procedūras ir atmesdama ieškovės galutinį pasiūlymą, nurodė neatitikimą techninės specifikacijos 6.1.2 skilties 4 punkto, neatskleisdama šio punkto reikalavimų, o atmesdama pretenziją nurodė, kad pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto. Ieškovės teigimu, nors atsakovė nurodė reikalavimo sąlygą, tačiau tokia klaida lėmė skaidrumo principo pažeidimas, kuris įpareigoja perkančiąją organizaciją laikytis savo nustatytų Pirkimo sąlygų. Nurodyta klaida galimai įvyko dėl to, kad atsakovė taikė skirtingos redakcijos techninę specifikaciją ir tokiu būdu nesilaikė nustatytų Pirkimo sąlygų.

177.

18Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB InnoForce, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoja teigdama, jog Pirkimo procedūrų tolesnis vykdymas kelia realią grėsmę viešajam interesui, nes tęsiant Pirkimą ir nepaisant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 17 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimo, VPĮ 35 straipsnio 4 dalies, VPĮ 37 straipsnio imperatyvių nuostatų pažeidimo, bus dirbtinai apribota konkurencija, todėl Pirkimui skirtos lėšos būtų naudojamos neracionaliai, pažeidžiant VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą tikslą. Ieškovės teigimu, efektyvumo principas reikalauja, kad ieškovei būtų sudarytos galimybės efektyviai apginti savo teises ir teisėtus interesus, o įrodžius Pirkimo sąlygų neteisėtumą, sudarytos galimybės sąžiningai dalyvauti ir rungtis dėl Pirkimo objekto. Ieškovė nurodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovė nepatirtų nuostolių. Priešingai, tuo atveju, jei Pirkimas nebūtų stabdomas, o vėliau paaiškėtų atsakovės sprendimų neteisėtumas, viešojo pirkimo sutartis galėtų būti jau sudaryta, dirbtinai apribojus konkurenciją, o tai sukeltų papildomų apsunkinimų atsakovei.

198.

20Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ prašyme netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, jog ieškinys yra nepagrįstas, o keliamus reikalavimus ieškovė buvo išdėsčiusi atsakovei pateiktoje pretenzijoje, kurią atsakovė atmetė kaip nepagrįstą. Atsakovės teigimu, atsakyme į pretenziją atsakovė išsamiai išdėstė savo poziciją. Net ir tuo atveju, jei ieškovės ieškinys būtų tenkintas ir atsakovė įpareigota panaikinti iki šiol Pirkime priimtus sprendimus, įskaitant sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo bei priimtų sprendimą įtraukti ieškovės galutinį pasiūlymą į pasiūlymų eilę, ieškovė vis tiek nebūtų pripažinta laimėtoja. Atsakovės teigimu, ieškovės pasiūlymas pasiūlymų eilėje galėtų būti įtrauktas tik į antrą pasiūlymų eilės vietą dėl surinkto mažesnio ekonominio naudingumo balo. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, ieškovė to neginčija. Ieškovės galutinio pasiūlymo kaina viršija Pirkimui skirtų lėšų sumą, todėl Pirkimo sutartis su ja vis tiek negalėtų būti sudaryta.

219.

22Teismas sprendė, kad atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ prašyme netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių išdėstytos aplinkybės ir teisiniai argumentai yra pagrindas atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2310.

24Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB InnoForce ieškinyje nenurodė aplinkybių, kad grąžinus ją į Pirkimą, jos pasiūlymas būtų pripažintas ekonomiškai naudingesnis už atsakovės pripažinto laimėjusio tiekėjų grupės UAB „Alna Business Solutions“, UAB „Blue Solutions“ ir UAB „CIVITTA“ pasiūlymą. Dėl to teismas sprendė, kad net ir patenkinus ieškinyje pareikštą reikalavimą, šis sprendimas negalėtų nulemti, jog atsakovės organizuotą Pirkimą laimėtų ieškovė.

2511.

26Teismas darė išvadą, kad papildomi ieškovės UAB InnoForce argumentai apie būtinybę ginti viešąjį interesą viešųjų pirkimų bylose nėra pakankamas pagrindas viešojo pirkimo procedūroms stabdyti, jei ieškinyje pareikštų reikalavimų patenkinimas neužtikrina konkrečios pačios ieškovės galimybės tapti Pirkimo laimėtoju.

2712.

28Teismas nurodė, kad pagal kasacinės instancijos teismo formuojamą teismų praktiką, tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas, t. y. teisė ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, inter alia, <...> jei konkurencijos sąlygų iškraipymu, kaip perkančiosios organizacijos veiksmų vertinimo pagrindu, tiekėjas remiasi, siekdamas apginti ne pažeidžiamas savo teises, o visų galimų panašioje situacijoje esančių subjektų interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019).

2913.

30Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suvaržytos Pirkimo laimėtojo ir atsakovės teisės, kadangi ieškovei neįrodinėjant savo pasiūlymo ekonominio naudingumo pranašumo, lyginant su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, iš pastarojo būtų atimta pagrįstai pelnyta ir ieškovės nenuginčyta teisė sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3214.

33Ieškovė UAB InnoForce atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti šio pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

3415.

35Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3615.1.

37Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovės prašyme netaikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytais neteisėtais, diskriminaciniais ir hipotetiniais motyvais, jog net ir sugražinus ieškovę į Pirkimą ji negalėtų tapti nugalėtoja, o būtų įtraukta tik į antrą pasiūlymų eilės vietą, be to, ieškovės galutinio pasiūlymo kaina viršija Pirkimui skirtų lėšų sumą, todėl Pirkimo sutartis su ja vis tiek negalėtų būti sudaryta. Tokiu būdu atsakovė savo prašyme netaikyti laikinąsias apsaugos priemones toliau demonstruoja išankstinį nusistatymą ieškovės atžvilgiu ir numato, kad ieškinio tenkinimo atveju, ieškovei sugrįžus į pasiūlymų vertinimo stadiją jos pasiūlymas būtų įvertintas ir tik antras eilėje, o sutarties vis tiek su ja nesudarytų net ir laimėjimo atveju dėl neva per didelės pasiūlymo kainos.

3815.2.

39Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suvaržytos Pirkimo laimėtojo ir atsakovės teisės, kadangi ieškovei neįrodinėjant savo pasiūlymo ekonominio naudingumo pranašumo, lyginant su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, iš pastarojo būtų atimta pagrįstai pelnyta ir ieškovės nenuginčyta teisė sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija. Ieškovės teigimu, ieškinio tenkinimo atveju, būtų panaikinti atsakovės sprendimai dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, atitinkamai panaikinant patvirtintą galutinių pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir priimtą sprendimą sudaryti sutartį. Atskirai ginčyti Pirkimo laimėtojo teisės sudaryti sutartį su atsakovę nebūtų nei būtinumo nei teisinio pagrindo.

4015.3.

41Ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai prima facie sudaro pagrindą tikėti ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimu.

4215.4.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika pagrindžia prioritetinį poreikį stabdyti viešųjų pirkimų procedūras ginčo laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

4416.

45Atsiliepime į ieškovės UAB InnoForce atskirąjį skundą atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą. Nurodo:

4616.1.

47Ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

4816.2.

49Ieškovė nepagrindė ir neįrodė savo ieškinio argumentų dėl ieškovės diskriminavimo ir skaidrumo principo pažeidimo Pirkime.

5016.3.

51Net ir tenkinus ieškovės ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės galutinio pasiūlymo atmetimo, ieškovė Pirkimo laimėtoja netaptų.

5216.4.

53Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad atsakovė dirbtinai apribojo konkurenciją. Pirkime konkurencija buvo, nes pasirinktas taikyti konkurencinio dialogo pirkimo būdas pagal savo pobūdį leido užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir buvo gauti keturi pasiūlymai Pirkime. Ieškovė neginčijo galutinių Pirkimo sąlygų teisės aktų ir Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka ir terminais.

5416.5.

55Ieškovės pozicija dėl jos pasiūlymo atmetimo yra nenuosekli ir nepagrįsta.

5616.6.

57Pirkimo sutarties sudarymu su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą Pirkime pateikusia ir laimėjusiu pripažinta tiekėjų grupe būtų pasiektas viešasis interesas ir racionalus Pirkimui skirtų lėšų naudojimas, o ieškovė, kurios pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų ir kuri neištaisė nustatytų aritmetinių klaidų, pasiūlė per didelę, perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą negali būti nustatyta laimėtoja Pirkime.

5817.

59Atsiliepime į ieškovės UAB InnoForce atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą. Nurodo:

6017.1.

61Ieškovė nenurodo, kaip jos ieškinio dalyko patenkinimas leistų jai laimėti Pirkimą. Ieškovė turėtų įrodyti, kad jos surinktas balas yra toks, kad grąžinus į Pirkimą ji būtų pirma eilėje. Taip pat turi būti įvertinta atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodyta pozicija, kad ieškovės pasiūlymo kaina yra per didelė, t. y. viršija atsakovės Pirkimo biudžetą.

6217.2.

63Ieškovė neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

6417.3.

65Ieškovė nepateikė įrodymų ar argumentų, patvirtinančių, jog įpareigojimas atsakovei nesudaryti Pirkimo sutarties yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo.

66IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6718.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6919.

70Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB InnoForce prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

71Dėl naujų įrodymų

7220.

73Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė į bylą ieškovės 2020 m. gegužės 6 d. prašymo supažindinti su sistemos demonstracijos vertinimu kopiją, atsakovės 2020 m. gegužės 8 d. pranešimo ieškovei dėl supažindinimo su savo ir laimėtojo ekonominio naudingumo santykiniais pranašumais už demonstraciją kopiją, Pirkimo pasiūlymo formos kopiją.

7421.

75Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti nauji įrodymai, atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo pobūdį, yra reikšmingi, o byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę su šiais dokumentais susipažinti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Dėl šių aplinkybių ir priežasčių apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus priima į bylą ir juos vertina (CPK 314 straipsnis).

76Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

7722.

78Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą konkurencinio dialogo būdu (CVP IS Nr. 434365) (tekste – ir Pirkimas). Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę sustabdyti Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti šio Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

7923.

80Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovei palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

8124.

82Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2018).

8325.

84Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika pagrindžia prioritetinį poreikį stabdyti viešųjų pirkimų procedūras ginčo laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinis teismas naujausioje teismų praktikoje yra išaiškinęs, jog yra pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

8526.

86Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad atsakovė savo prašyme netaikyti laikinąsias apsaugos priemones toliau demonstruoja išankstinį nusistatymą ieškovės atžvilgiu ir numato, kad ieškinio tenkinimo atveju, ieškovei sugrįžus į pasiūlymų vertinimo stadiją jos pasiūlymas būtų įvertintas ir tik antras eilėje, o sutarties vis tiek su ja nesudarytų net ir laimėjimo atveju dėl neva per didelės pasiūlymo kainos. Sutiktina su atsakove, kad ieškovė (apeliantė) nepagrindė ir neįrodė savo ieškinio argumentų dėl ieškovės diskriminavimo ir skaidrumo principo pažeidimo Pirkime.

8727.

88Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, ieškovė UAB InnoForce ieškinyje nenurodė aplinkybių, kad grąžinus ją į Pirkimą, jos pasiūlymas būtų pripažintas ekonomiškai naudingesnis už atsakovės pripažinto laimėjusio tiekėjų grupės UAB „Alna Business Solutions“, UAB „Blue Solutions“ ir UAB „CIVITTA“ pasiūlymą. Dėl to teismas motyvavo, kad net ir patenkinus ieškinyje pareikštą reikalavimą, šis sprendimas negalėtų nulemti, jog atsakovės organizuotą Pirkimą laimėtų ieškovė, kadangi ieškovės galutinio pasiūlymo kaina viršija Pirkimui skirtų lėšų sumą, todėl Pirkimo sutartis su ja vis tiek negalėtų būti sudaryta. Dėl to laikytinos pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvados, kad papildomi ieškovės UAB InnoForce argumentai apie būtinybę ginti viešąjį interesą viešųjų pirkimų bylose nėra pakankamas pagrindas viešojo pirkimo procedūroms stabdyti, jei ieškinyje pareikštų reikalavimų patenkinimas neužtikrina konkrečios pačios ieškovės galimybės tapti Pirkimo laimėtoju. Ieškovė neįrodė vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui.

8928.

90Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 23 d. sprendimu nusprendė atmesti ieškovės UAB InnoForce ieškinį dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sprendimų neteisėtumo, pareikštą atsakovei UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“. Nors minėtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau tai preliminariai patvirtina laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumą.

9129.

92Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suvaržytos Pirkimo laimėtojo ir atsakovės teisės, kadangi ieškovei neįrodinėjant savo pasiūlymo ekonominio naudingumo pranašumo, lyginant su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, iš pastarojo būtų atimta pagrįstai pelnyta ir ieškovės nenuginčyta teisė sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija.

9330.

94Apeliacinis teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas / netaikymas bet kuriuo atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus vienai iš proceso šalių. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, nagrinėjamu atveju apeliantės (ieškovės) turtinis ir asmeninis interesas negali būti iškeliamas aukščiau visos visuomenės viešojo intereso, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovei būtų suteikiamas perdėtas pranašumas, tuo tarpu, atsakovės ir visuomenės interesas nukentėtų.

9531.

96Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo bei tai, jog atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai ieškovei. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atmetęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepažeidė ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų ir nesuteikė prioriteto vienos šalies, t. y. ieškovės (apeliantės), ekonominiam interesui.

9732.

98Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės UAB InnoForce prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9933.

100Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

101Dėl proceso baigties

10234.

103Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

10435.

105Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės UAB InnoForce atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

106Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

107Palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo Verslo valdymo... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 8. 3.... 9. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 10. 4.... 11. Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ pateikė prašymą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 4 d. nutartimi nutarė atmesti... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB InnoForce, prašymą taikyti laikinąsias... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“... 21. 9.... 22. Teismas sprendė, kad atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“... 23. 10.... 24. Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB InnoForce ieškinyje nenurodė... 25. 11.... 26. Teismas darė išvadą, kad papildomi ieškovės UAB InnoForce argumentai apie... 27. 12.... 28. Teismas nurodė, kad pagal kasacinės instancijos teismo formuojamą teismų... 29. 13.... 30. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad pritaikius... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 14.... 33. Ieškovė UAB InnoForce atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 34. 15.... 35. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 36. 15.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovės prašyme... 38. 15.2.... 39. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius ieškovės... 40. 15.3.... 41. Ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai prima facie sudaro pagrindą... 42. 15.4.... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika pagrindžia prioritetinį... 44. 16.... 45. Atsiliepime į ieškovės UAB InnoForce atskirąjį skundą atsakovė UAB... 46. 16.1.... 47. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas.... 48. 16.2.... 49. Ieškovė nepagrindė ir neįrodė savo ieškinio argumentų dėl ieškovės... 50. 16.3.... 51. Net ir tenkinus ieškovės ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės... 52. 16.4.... 53. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad atsakovė dirbtinai apribojo... 54. 16.5.... 55. Ieškovės pozicija dėl jos pasiūlymo atmetimo yra nenuosekli ir nepagrįsta.... 56. 16.6.... 57. Pirkimo sutarties sudarymu su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą Pirkime... 58. 17.... 59. Atsiliepime į ieškovės UAB InnoForce atskirąjį skundą trečiasis asmuo... 60. 17.1.... 61. Ieškovė nenurodo, kaip jos ieškinio dalyko patenkinimas leistų jai laimėti... 62. 17.2.... 63. Ieškovė neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo... 64. 17.3.... 65. Ieškovė nepateikė įrodymų ar argumentų, patvirtinančių, jog... 66. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 67. 18.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 69. 19.... 70. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 71. Dėl naujų įrodymų... 72. 20.... 73. Atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ kartu su atsiliepimu į... 74. 21.... 75. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti nauji įrodymai,... 76. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 77. 22.... 78. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo... 79. 23.... 80. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 81. 24.... 82. Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant... 83. 25.... 84. Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 85. 26.... 86. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 87. 27.... 88. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 89. 28.... 90. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos... 91. 29.... 92. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 93. 30.... 94. Apeliacinis teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas /... 95. 31.... 96. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė... 97. 32.... 98. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 99. 33.... 100. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 101. Dėl proceso baigties ... 102. 34.... 103. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 104. 35.... 105. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 106. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 107. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą....