Byla 2-21205-934/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Gertrūdai Karvelytei, vertėjaujant Audriui Krušnai, Erikai Vencevičienei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos (toliau – 181 GNSB) atstovei V. M., atsakovui S. D., jo atstovui advokatui V. B., trečiajam asmeniui A. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios 181 GNSB ieškinį atsakovui S. D., trečiajam asmeniui A. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka.

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 40 004,39 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 74-76).

4Ieškinys iš esmės grindžiamas šiais argumentais:

51) Atsakovas S. D. įstojo į bendrijos narius 1994 m. Jis perpirko bendrijos nario pajų iš buvusio savininko. Teikdamas 1994-10-26 prašymą dėl priėmimo į 181 GNSB narius atsakovas nurodė, jog įsipareigoja laikytis bendrijos įstatų bei visiems bendrijos nariams privalomas įmokas mokėti nustatytais terminais ir sumomis. Šį savo įsipareigojimą S. D. patvirtino, pasirašydamas 1994-11-10 aktą. 181 GNSB įstatų 4.3.2. nurodo, jog bendrijos narys privalo laiku mokėti visas įmokas ir tikslines rinkliavas, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, t. y. nemokėjo kredito bei kitų priklausančių mokesčių, 2001 m. visuotinis bendrijos susirinkimas pašalino S. D. iš bendrijos narių ir ragino jį išsikelti iš buto. Atsakovas į raginimus nereagavo iš buto neišsikėlė ir toliau priklausančių mokesčių nemokėjo. 2005 m. į atsilaisvinusią bendrijos nario vietą buvo priimtas A. Š. su sąlyga, kad jis padengs visus iki to laiko S. D. sukauptus įsiskolinimus ir toliau mokės už butą visus priklausančius mokesčius. A. Š. sumokėjus visus S. D. įsiskolinimus, 181 GNSB išdavė jam pažymą apie pilną atsiskaitymą su bendrija, kurios pagrindu A. Š. įregistravo butą, esantį ( - ), nuosavybės teise.

62) Vilniaus apygardos teismas 2010-05-27 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1942-431/2010 pagal S. D. ieškinį atsakovams 181 GNSB ir A. Š. nusprendė: 1. Pripažinti negaliojančiu atsakovo 181 GNSB visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2001-02-27 dienos protokolinį sprendimą dalyje dėl S. D. pašalinimo iš 181 GNSB; 2. Pripažinti negaliojančiu 181 GNSB visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2005-04-12 dienos protokolinį sprendimą dalyje dėl A. Š. priėmimo į 181 GNSB vietoj S. D.; 3. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento A. Š. nuosavybės teisės į butą, adresu ( - ), įgijimo sandorį, kurį patvirtina 181 GNSB išduota 2005-06-07 dienos pažyma; 4. Taikyti restituciją natūra, įpareigoti 181 GNSB grąžinti A. Š. jo sumokėtą 64.929,05 Lt sumą, bei pripažinti, kad butas ( - ), unikalus Nr. 1099-4001-0019:0004, grąžinamas 181 GNSB nuosavybės teise. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-05 nutartimi A. Š. apeliacinį skundą, prie kurio prisijungė ir 181 GNSB, atmetė, paliekant galioti Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010.

73) 2012-11-08 kreditorių susirinkimas nutarė 181 GNSB bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir šios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2012-11-08 kreditorių susirinkimas 181 GNSB pirmininką įpareigojo per 10 dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos perduoti administratoriui bendrijos turtą pagal balansą bei visus dokumentus. 2012-12-18 181 GNSB pirmininkas L. V. kartu su „Perdavimo-priėmimo aktu“ administratoriui pateikė bendrijos debitorių sąrašą, pagal kurį S. D. bendrijai buvo skolingas 40 004,39 Lt. S. D. skola susidarė už neapmokėtus komunalinius mokesčius laikotarpyje nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15. Administratorius 2012-11-14 raginimu Nr. 11-23326 kreipėsi į atsakovą, ragindamas apmokėti susidariusį įsiskolinimą, nurodydamas, kad tuo atveju, jei visos prievolės ieškovo atžvilgiu nebus tinkamai įvykdytos, dėl įsiskolinimo priteisimo administratorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipsis į teismą (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 23 punktas). Tačiau atsakovas iki šiol prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl šiai dienai ieškovui yra skolingas 40.004,39 Lt.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 113-117). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais:

91) Iš patikslinto ieškinio visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 40 004,39 Lt sumą. Ieškovas remiasi bendromis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) šeštos knygos prievolių vykdymo nuostatomis, vengdamas kvalifikuoti tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius ir palikdamas tą padaryti teismui. Turint omenyje, kad ieškovas yra atstovaujamas profesionalių teisininkų, darytina išvada, kad ieškovas iš esmės pats nežino ar nesupranta, kokiu pagrindu jam iš atsakovo turi būti priteista prašoma suma pinigų.

102) Ieškovas dėstydamas faktinį ieškinio pagrindą, tik labai glaustai nurodė, kad 2012-12-18 181 GNSB pirmininkas L. V. kartu su „Perdavimo – priėmimo aktu“ administratoriui pateikė bendrijos debitorių sąrašą, pagal kurį S. D. bendrijai buvo skolingas 40 004,39 Lt. S. D. skola neva susidarė už neapmokėtus komunalinius mokesčius laikotarpyje nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15. Tačiau ieškovas jokiais objektyviais įrodymais (sutartimis su komunalinių paslaugų teikėjais, jų išrašytomis sąskaitomis, detaliais paskaičiavimais bendrijos nariams ir kt.) nepagrindė reikalaujamos priteisti sumos. Pažymėtina, kad ieškovo kartu su patikslintu ieškiniu pateikti dokumentai, įskaitant ir 2005 m. bei 2008 m. pažymas apie įsiskolinimą bendrijai, buvo ištirti Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje ir nepripažinti pakankamais siekiant įrodyti skolos egzistavimo faktą. Ieškovo pateiktas „Debitorių sąrašas 2012 m. lapkričio 8 dienai“ yra surašytas paties ieškovo, nepagrįstas jokiais kitais dokumentais (sąskaitomis, paskaičiavimais ir pan.), todėl iš esmės neturi jokios įrodomosios galios.

113) Atsakovas S. D. mokėto už jam teikiamas komunalines paslaugas. Pati bendrija (ieškovas) netinkamai ir neskaidriai tvarkanti buhalterija bei naudojanti bendrijos nariu sumokėtas jai lėšas, atsisakydavo pagrįsti atsakovui iš jo reikalaujamų įmokų dydžius, kuriuos jam skaičiuodavo, neatsižvelgdama nei į tai, kad atsakovas nesinaudoja centriniu šildymu (buvo atsijungęs ir apie tai informavęs bendrija), nei į tai, kad už vandenį jis moka paslaugu tiekėjams tiesiogiai. Šios aplinkybės buvo nustatytos Vilniaus apygardos teisme, išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010, kurioje buvo atlikta ekspertizė.

124) Ieškovo reikalaujama 40 004,39 Lt suma – tai iš esmės likutis iš Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimu nustatytos sumos (64 929,05 Lt), kurią ieškovas pagal restituciją buvo įpareigotas grąžinti trečiajam asmeniui A. Š. Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime nustatyta, jog nurodytą 64 929,05 Lt sumą sudarė dalis atsakovo mokėtino kredito namo statybai – 24 924,66 Lt – bei „ieškovo tariamų įsiskolinimų už komunalines paslaugas suma“ – 40 004,39Lt. Ieškinyje ieškovas buvo patvirtinęs, kad po paminėto teismo sprendimo įsiteisėjimo, atsakovas sumokėjo ieškovui jam tenkantį buto statybai paskolos likutį – 24 924,66 Lt, kurį, kaip tenka suprasti iš ieškinio, ieškovas panaudojo savo restitucijos pagal teismo sprendimą įvykdymui A. Š. naudai. Tokiu būdu pats ieškovas pagal teismo sprendimą liko skolingas trečiajam asmeniui 40 004,39 Lt sumą, kurią dabar nori prisiteisti iš atsakovo.

135) Ieškovo reikalaujama 40 004,39 Lt dydžio suma yra sudėtinė dalis 64 929,05 Lt sumos, kurią ieškovas buvo Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimu įpareigotas grąžinti trečiajam asmeniui A. Š., o teismas šios sumos už komunalines paslaugas pagrįstumo toje civilinėje byloje nevertino, pažymėdamas, jog bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės nustatyti, ar bendrija yra kreditorius ieškovo (S. D.) atžvilgiu dėl nesumokėtų mokesčių už suteiktas paslaugas, o jeigu yra – tai kokia yra ieškovo (S. D.) skola bendrijai, nes tai, kaip minėta, reikalauja atskiro nagrinėjimo. Todėl pateikdamas šį patikslintą ieškinį ieškovas turi įrodinėti ne tik, kad jis yra kreditorius atsakovo atžvilgiu, bet ir atsakovo skolos dydį, tačiau ieškovas pastarosios aplinkybės neįrodinėja, nes, kaip minėta, iš esmės neteikia jokių naujų, kitų teismų dar neištirtų, objektyvių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų nustatyti skolos dydį. Tačiau ieškovas iš esmės nepateikė jokių naujų įrodymų, kurie paneigtų Vilniaus apygardos teismo sprendime nustatytas aplinkybes.

146) Nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010 atsakovas ginčijo ir nesutiko su minėtos sumos paskaičiavimo už komunalines paslaugas pagrįstumu. Vilniaus apygardos teismui paskyrus toje byloje buhalterinę ekspertizę, Lietuvos teismo ekspertizės centras 2009-11-16 ekspertizės akte Nr. 11-2205(09) pateikė išvadas, kurios kartu su kitais atsakovo pateiktais įrodymais, įvertino ieškovo reikalaujamos sumos už komunalinių paslaugų teikimą paskaičiavimą. Nors teismo buhalterinė ekspertizė ir buvo atlikta tik dėl komunalinių paslaugų sumų, ieškovo pateiktų tik už konkretų ribotą laikotarpį (nuo 1999 m. iki ieškovo neteisėto pašalinimo iš bendrijos narių, t.y. iki 2001 m.), pagrįstumo, tačiau išvados vis tiek reikšmingos, nes šios sumos įeina į ieškovo reikalaujamą 40 004,39 Lt sumą. Ekspertizės akte taip pat nustatyta, kad bendrija net nedisponuoja S. D. išrašytais dokumentais apie mokėtinus komunalinius mokesčius (akto 22 psl.), kas patvirtina S. D. toje civilinėje byloje pateiktus paaiškinimus apie tai, jog jam net nebuvo tinkamai teikiama informacija apie jam priskaičiuojamas mokėti sumas. Ekspertė (akto 25 psl.) nustatė netinkamo bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir lėšų naudojimo įforminimo aplinkybes, keliančias abejonių dėl bendrijos lėšų tvarkymo skaidrumo: tvarkant bendrijos buhalterinę apskaitą nesilaikyta Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo; nerengta bendrijos finansinė atskaitomybė (nariams nebuvo atsiskaitoma); pinigai iš bendrijos kasos buvo išmokami neišrašant kasos išlaidų orderių. Visa tai pagrįstai kėlė S. D. abejonių dėl iš jo reikalaujamų apmokėti sumų dydžių bei jų panaudojimo pagal paskirtį. Kaip nurodyta aukščiau, jis ne kartą bandė tai pasiaiškinti, bet ieškovas jo pastangas ignoravo.

15Trečiasis asmuo A. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Prašo ieškinį tenkinti pilnai (b. l. 129-132). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais:

161) Atsakovo argumentas, neva jis yra atsijungęs nuo bendros šildymo sistemos ir, kad pagal savo sudarytas sutartis su tiekėjais mokėjo už jo butui teikiamas paslaugas pagal skaitiklio parodymus yra visai nereikšmingas, nes atsijungimas nuo bendros šildymo sistemos turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kurios atsakovas S. D. nesilaikė, todėl šiuo atveju neturi teisės teigti, jog jam nepriklauso mokėti už bendrai sunaudotą šilumos energiją.

172) Bankroto byloje yra patvirtintas kreditorinis reikalavimas 83723,60 Lt sumai. Šiuo metu pagal Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimą, civilinę bylą Nr. 2-1942-431/2010, S. D. įsiskolinimas sudaro 40004,39 Lt. Nurodė, jog dėl komunalinių išlaidų priteisimo trečiasis asmuo Vilniaus apygardos teismui buvo pateikęs priešieškinį, kuris buvo atmestas, nurodant, jog prašymas priteisti išlaidas už sumokėtas komunalines paslaugas negali būti tenkinamas, nes jis pareikštas asmeniui, kuris pagal pareikštą reikalavimą neturi pareigos atsakyti. Šiuo metu 181 GNSB bankroto byloje yra patvirtintas trečio asmens kreditorinis reikalavimas, todėl ieškovas 181 GNSB turi pilną teisę reikalauti iš atsakovo įsiskolinimo susidariusio už komunalines paslaugas.

18Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė iš esmės palaikė ir atkartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, jog skola bendrijai, kurią sudaro 40 004,39 Lt už neapmokėtas komunalines paslaugas, susidarė nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15. Skolos faktą įrodo 181-GNSB 2005-03-15 pažyma Nr. 1. Priskaičiuotos skolos dydį, laikotarpiu nuo 1999 m. iki 2002 m., pagrindžiančių įrodymų nėra, o nuo 2002 m. skolos dydį pagrindžia byloje pateiktos UAB „Vilniaus energija“ išrašytos PVM sąskaitos – faktūros. Taip pat nurodė, jog iš 2005-03-15 pažymoje nurodytos 48782,14 Lt sumos turėtų būti minusuota 4 eilutėje „Banko kreditai“ esanti suma – 8776,75 Lt. S. D. pareiga apmokėti susidariusį įsiskolinimą atsirado 1994-11-10 pasirašyto akto, kuriuo S. D., įstodamas į 181–GNSB narius, įsipareigojo nustatytais terminais ir sumomis išmokėti kreditinį įsiskolinimą ir privalomas nario įmokas, pagrindu (T. 2, b. l. 87-101).

19Teismo posėdžio metu atsakovas ir atsakovo atstovas palaikė ir atkartojo atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodytas aplinkybes. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, nes tuos 40 004,39 Lt, kuriuos prašo priteisti, jau yra gavęs iš trečiojo asmens, juos bando gauti antrą kartą. Iki šios bylos išnagrinėta dar viena byla, kur buvo sprendžiami ne tik sandorio panaikinimo klausimai, bet ir reiškiamas trečiojo asmens priešieškinis dabartiniam atsakovui dėl nuostolių priteisimo ir dėl komunalinių paslaugų, buvo daroma ekspertizė, kuria buvo siekiama paskaičiuoti komunalinius mokesčius, ar atsakovas skolingas, ar ne. Toje byloje teismas, kurio sprendimas įsiteisėjo, ir turi prejudicinę galią, pasisakė, kad A. Š. turėjo vykdyti prievolę bendrijai, o ne dengti S. D. įsiskolinimus, todėl neteisėti jo argumentai, kad jis įvykdė prievolę, ir konstatuoti, kad bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės nustatyti, ar bendrija yra kreditorius, o jei yra, tai kokia skola bendrijai, nes tai reikalauja atskiro nagrinėjimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo pateikti išsamius įrodymus, kurie pagrįstų, kad jis tinkamas kreditorius ir turi pateikti išsamius įrodymus, kurie pagrįstų 40 004,39 Lt skolos priskaičiavimą. Ieškovas remiasi tik dviem pažymomis, kurios surašytos jo paties, jos nėra pagrįstos kitais dokumentais, gautais iš paslaugų tiekėjų. Ieškovas patvirtina, kad šioje byloje nėra sutarčių su komunalinių paslaugų tiekėjais, nėra kvitų, kurių pagrindu priskaičiuoti komunaliniai mokesčiai bendrijai, nėra kitų dokumentų, kurie pagrįstų skolos paskaičiavimą atsakovui. Toje byloje atlikta ekspertizė už 1999-2001 m., bet patikslintame ieškinyje taip pat reikalaujama nuo 1999 m. iki 2005 m., konstatuota, kad ieškovas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, pažeidė buhalterijos apskaitą reglamentuojančius įstatymus. Išnagrinėtoje byloje konstatuota, kad atsakovas mokėjo už jo butui teikiamas paslaugas pagal skaitiklių parodymus ir kitos aplinkybės. Atsakovas vykdė pareigą mokėti mokesčius už komunalines paslaugas. Atsakovas ir po 2001 m. mokėjo pagal teikiamas sąskaitas, jas tiesiogiai atsakovui teikė komunalinių paslaugų tiekėjai. Buvo atsisakyta mokėti mokesčius už komunalines paslaugas pagal teikiamas sąskaitas už prašomą laikotarpį, nes atsakovui pastebėjus, kad ėjo nepagrįstai didelės sąskaitos 1999 m., jis kreipėsi daug kartų į ieškovą, kad paaiškintų ir pagrįstų, kadangi ieškovas neteikė atsakymų, atsakovas pats sudarė su komunalininkais sutartis ir pradėjo tiesiogiai mokėti jiems. Sutarčių nėra, yra tik knygelės, kur įrašyta, kiek, kam sumokėta. Atsakovas nuo centrinio šildymo visai atsijungė ir UAB „Vilniaus energijai“ nieko nemokėjo ir neprivalėjo mokėti, apie tai informavo ieškovą. Bendrijos susirinkime 1998 m. liepos mėn. buvo nuspręsta, kad kiekvienas gyventojas stato skaitiklius ir plombuoja, moka pagal knygelę už karštą, šaltą vandenį, šiukšlių išvežimą, jis ligi šiol ir moka (T. 2, b. l. 87-101).

20Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo A. Š. palaikė ir atkartojo atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas. Norėdamas tapti bendrijos nariu, padengė visus įsiskolinimus, sumokėjo visą kreditą apie 24 000 Lt, visuotinis susirinkimas jį priėmė vietoje atsakovo apmokėjus visas skolas. Tapęs nariu negalėjo naudotis savo turtu, kuris registruotas viešame registre, o jame gyvena atsakovas, jam kaip nariui siuntė įmokas, o jis jas apmokėdavo (T. 2, b. l. 87-101).

21Trečio asmens A. Š. kviestas liudytojas M. U. nurodė, jog S. D. raštu bei telefonu buvo informavęs dėl atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos, parodė nupjautą vamzdį, tačiau jokio leidimo atsijungti nebuvo pateikęs, todėl ir toliau buvo skaičiuojami mokesčiai už šildymą (T. 2, b. l. 87-101).

22Trečio asmens A. Š. kviestas liudytojas L. V. nurodė, jog iš pradžių buvo vienas objektas, vienas šilumos mazgas, kuris tiekė šildymą visiems namams. Iš paslaugų teikėjų gautose sąskaitose nurodytas sumas, buhalterė išdalindavo į lygias 26 dalis, kiekvienam gyventojui išrašydavo mokestinį pranešimą kartu su kitais mokesčiais už šildymą, karštą vandenį, žemės nuomos ir kt. Gyventojai sumokėdavo per atsiskaitymo knygeles į bendrijos sąskaitą, o bendrija atsiskaitydavo su tiekėjais. Situacija pradėjo keistis 2001 m., kuomet kai kurie gyventojai iniciavo perėjimą į dujinį šildymą. Su UAB „Vilniaus energija“ žinia gyventojai pradėjo individuliai statyti skaitiklius savo kotedžuose, kurie apskaitė visą šilumą ir karštą vandenį, pradėjom mokėti pagal skaitiklius, tai darėm individualiai, tai buvo maždaug 2000 m. iki 2002 m. 1999 m. niekas individualių skaitiklių neturėjo, buvo dalinama į 26 dalis. 2000 m., 2001 m., 2002 m., kai kurie perėjo prie dujų, tada buvo minusuojama, o kitiems neperėjusiems prie dujinio šildymo, dalinama lygiomis dalimis. Įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimui, 2012 m. S. D. kreipėsi į 181 GNSB, prašant nurodyti, kokią paskolos dalį jis dar skolingas. Nurodžius nesumokėtos paskolos dalį, t. y. apie 24 000 Lt, jis ją įmokėjo ir įgijo teisę registruoti kotedžą nuosavybės teise. Nurodė, jog iš teismo sprendimu priteistos 64929,05 Lt sumos minusavus S. D. sumokėtą paskolos dalį (24924,66 Lt), S. D. 181 GNSB liko skolingas 40 004,39 Lt (T. 2, b. l. 87-101).

23Ieškinys tenkintinas iš dalies.

24Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

25Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, jog 181 GNSB S. D. pateikė 1994-10-26 prašymą priimti jį į bendrijos narius (T. 1, b. l. 78). 1994-12-12 tarp atsakovo ir bendrijos narės R. G. pasirašyta sutartimi atsakovui buvo perleistas buvusios narės pajus ir kreditinis įsiskolinimas už statomą butą su rūsiu ir garažu ( - ) (T. 1, b. l. 80). Rašytiniu įsipareigojimu S. D. įsipareigojo grąžinti 181 GNSB kreditinį įsiskolinimą ir palūkanas sumoje 30 085 Lt per sutartyje numatytą 25 metų terminą (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 1, b. l. 8). 181 GNSB pajaus, tikslinių įnašų ir kreditinio įsiskolinimo perrašymo akte, pasirašytame 1994-11-10 bendrijos narių susirinkimo ir bendrijos valdybos susirinkimo nutarimų pagrindu, fiksuota, kad S. D. , įstodamas į 181 GNSB narius, perima visas buvusios bendrijos narės turėtas bendrijoje teises, pareigas, pajų 942 Lt sumoje, kreditinį įsiskolinimą 30 085 Lt sumoje, nebaigtą statyti namą ( - ), ir įsipareigoja nustatytais terminais ir sumomis išmokėti kreditinį įsiskolinimą ir privalomas nario įmokas (T. 1, b. l. 79). 181 GNSB visuotinio narių 2005-04-12 susirinkime nutarta vietoje S. D. į bendriją priimti A. Š., kuris įsipareigojo sumokėti visas S. D. skolas bendrijai, kreditus ir atsakyti už visas dabarties ir ateities pretenzijas (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 3, b. l. 196). 181 GNSB surašė 2005-03-15 pažymą Nr. 1 bei 2008-09-30 pažymą, kuriose nurodyta, jog S. D. nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15 yra nesumokėjęs 181 GNSB 48781,14 Lt mokesčių (T. 1, b. l. 86-88). 2012-11-08 sudarytas debitorių sąrašas, kuriame S. D. skola 181 GNSB sudaro 40004,39 Lt (T. 1, b. l. 89). Iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų matyti, jog nuo 1999 m. iki 2005 m. S. D. buvo atliktas įmokų, mokėtinų 181 GNSB, paskaičiavimas (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 45, 46, 461, 462), kurio pagrindu 181-GNSB parengė 2005-03-15 pažymą Nr. 1 (b. l. 86). Ekspertė M. K., atlikusi buhalterinę ekspertizę civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010 pagal S. D. ieškinį atsakovams 181 GNSB ir A. Š. bei atsakovo A. Š. priešieškinį ieškovui S. D. dėl nuostolių atlyginimo, surašė 2009-11-16 ekspertizės aktą Nr. 11-2205(09), kuriame pateikė išvadas dėl S. D. apskaičiuotos skolos pagrįstumo ir kt. (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 75-99).

26Vilniaus apygardos teismas 2010-05-27 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1942-431/2010 pagal S. D. ieškinį atsakovams 181 GNSB ir A. Š. bei atsakovo A. Š. priešieškinį ieškovui S. D. dėl nuostolių atlyginimo nusprendė: 1. Pripažinti negaliojančiu atsakovo 181 GNSB visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2001-02-27 dienos protokolinį sprendimą dalyje dėl S. D. pašalinimo iš 181 GNSB; 2. Pripažinti negaliojančiu 181–GNSB visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2005-04-12 dienos protokolinį sprendimą dalyje dėl A. Š. priėmimo į 181 GNSB vietoj S. D.; 3. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento A. Š. nuosavybės teisės į butą, adresu ( - ), įgijimo sandorį, kurį patvirtina 181–GNSB išduota 2005-06-07 dienos pažyma; 4. Taikyti restituciją natūra, įpareigoti 181 GNSB grąžinti A. Š. jo sumokėtą 64.929,05 Lt sumą bei pripažinti, kad butas ( - ), unikalus Nr. 1099-4001-0019:0004, grąžinamas 181–GNSB (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 6, b. l. 59-70). Lietuvos apeliacinio teismas 2012-07-05 nutartimi A. Š. apeliacinį skundą, prie kurio prisijungė ir 181 GNSB, atmetė, paliekant galioti Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010 (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 6, b. l. 184-196). Vilniaus apygardos teismas, be kita ko, konstatavo, jog bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės nustatyti, ar bendrija yra kreditorius ieškovo atžvilgiu dėl nesumokėtų mokesčių už suteiktas paslaugas, o jeigu yra, tai kokia yra ieškovo skola bendrijai, nes tai, reikalauja atskiro nagrinėjimo. Taip pa nustatė, S. D. buvo atsijungęs nuo bendros šildymo sistemos, pagal atskiras sutartis su tekėjais mokėjo už jo butui teikiamas paslaugas pagal skaitiklio parodymus, bendrija buvo informuota apie S. D. atsijungimą nuo bendros šildymo sistemos ir atskirų skaitiklių pasistatymą (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 6, b. l. 69).

27Nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas.

28Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, įrodymų nepateikimas per nustatytą terminą sukelia ir tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o ieškinys netenkinamas. Viena ta aplinkybė, jog ieškinį pareiškė bankroto administratorius, siekdamas apginti kreditorių interesus, savaime nepaneigia ieškovo atstovo pareigos įrodyti ieškinio reikalavimą, juo labiau, kad ieškovą atstovauja teisinį išsilavinimą turinti atstovė (T. 1, b. l. 60). Bankroto administratoriaus turi pareigą imtis visų įmanomų procesinių priemonių, siekiant įrodyti reikalavimų pagrįstumą, nes būtent nuo jo tinkamo pareigų vykdymo ir priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas.

29Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą sumokėti skolą iš esmės grindžia 1994-10-10 akto, 181 GNSB išrašytų pažymų bei 2012-11-08 debitorių sąrašo, pagrindu, nurodydamas, jog administratorius privalo imtis priemonių išieškoti skolas iš bendrijos skolininkų (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 23 punktas).

30Teismas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime nustatytas aplinkybes bei į tai, kad atsakovas tiek šios bylos nagrinėjimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme ginčijo apskaičiuotos skolos dydį, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, siūlė ieškovo atstovui pateikti įrodymus, kurie pagrįstų 2005-03-15 pažymoje Nr. 1 nurodytų paskaičiavimų pagrįstumą bei įrodymus, kurie pagrįstų minėtoje pažymoje nurodytas sumas (T. 1, b. l. 156-157). Atsižvelgiant į teismo siūlymą, ieškovo atstovė pateikė papildomos įrodymus, kurie ieškovės atstovės nuomone, pagrindžia prašomą priteisti skolą iš atsakovo.

31Dėl skolos už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

32Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už patalpų šildymą (24526,86 Lt) ir karšto vandens tiekimą (1156,62 Lt) nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15, 2005-03-15 pažymoje Nr. 1, nurodydamas 1995-05-15 sutartį Nr. 50123, sudarytą su UAB „Vilniaus energija“ (T. 1, b. l. 86).

33Nors, ieškovas pateikė UAB „Vilniaus energijos“ gautas mokesčių paskaičiavimo pažymas iš kurių matyti, jog 2002-04-01 iki 2005-12-01 181 GNSB buvo teikiama šilumos energija (T. 2, b. l. 3-12), tačiau minėti įrodymai tik patvirtina aplinkybę, jog bendrijai buvo teikiamos šilumos energijos paslaugos, tačiau tai savaime neįrodo iš atsakovo prašomos priteisti skolos buvimo fakto bei jos dydžio. Be to, ieškovas prašo priteisti skolą nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15, nors objektyvių duomenų, kurie pagrįstų susidariusios skolos dydį nuo 1999-01-01 iki 2002-04-01 ieškovo atstovas nepateikė, o ir ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog tokių duomenų neturi, išskyrus 181-GNSB 2005-03-15 pažymą Nr. 1 (T. 2, b. l. 88). Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime konstatavo, jog kaip matyti iš pateikto ekspertizės akto, vienu atveju ieškovas skolingas, kitu atveju – atsiskaitęs už jam teiktas komunalines paslaugas, be to, pažymėjo, jog tam reikalingas atskiras bylos nagrinėjimas (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 6, b. l. 64-66, 69). Šios Vilniaus apygardos teismo sprendime nustatytos aplinkybės įrodo, jog aptariamojoje civilinėje byloje nebuvo galimybės vienareikšmiškai nustatyti S. D. skolos dydį 181 GNSB už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. Todėl ieškovas, nagrinėjamoje byloje, reikalaudamas priteisti skolą už suteiktas komunalines paslaugas, turėjo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagrįsti tokios skolos dydį, atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo nurodytas aplinkybes. Tačiau ieškovas, teikdamas ieškinį, o ir vėliau jį tikslindamas, apsiribojo bendrijos surašytų pažymų pateikimu, nenurodant aplinkybių bei nepateikiant jas pagrindžiančių įrodymų, kurių pagrindu minėtos pažymos buvo surašytos, o taip pat duomenų, kurie pagrįstų apskaičiuotų sumų pagrįstumą, nors tiek Vilniaus apygardos teisme, tiek ir nagrinėjamoje civilinėje byloje atsakovas iš esmės ginčijo prašomų priteisti sumų pagrįstumą. Tokių įrodymų taip pat nepateikė ir trečiasis asmuo A. Š., o ir liudytojų nurodytos aplinkybės nepagrindžia ieškovo prašomos priteisti skolos dydžio.

34Kita vertus, iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančio Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-11-16 ekspertizės akto Nr. 11-2205(09), matyti, jog ekspertė atlikusi tyrimą, pateikė išvadas dėl S. D. tenkančios skolos dydžio už šildymą bei karšto vandens tiekimą (per 1999 – 2001 m. laikotarpį). Tuo pačių, nurodydama, jeigu S. D. turėjo mokėti pagal skaitiklių parodymus, tai už 1999 – 2001 m. laikotarpį jam nepagrįstai buvo apskaičiuota visa suma iki 2001-02-27 (už kartą vandenį). Taip pat ekspertė nustatė, jog jeigu per 1999 – 2001 m. laikotarpį S. D. neturėjo mokėti už šildymą, tai jam nepagrįstai apskaičiuota 12853,02 Lt (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 97-99).

35Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime nustatyta, jog S. D. buvo atsijungęs nuo bendros šildymo sistemos, pagal atskiras sutartis su tekėjais mokėjo už jo butui teikiamas paslaugas pagal skaitiklio parodymus, bendrija buvo informuota apie S. D. atsijungimą nuo bendros šildymo sistemos ir atskirų skaitiklių pasistatymą. Aplinkybę, jog bendrija buvo informuota apie S. D. atsijungimą nuo bendros šildymo sistemos, patvirtinto ir byloje apklausti liudytojai. Vilniaus apygardos teismas taip pat konstatavo, jog bendrijoje nebuvo nagrinėtas klausimas dėl ieškovo atsijungimo nuo bendros sistemos ir mokėjimo už jo butui teikiamas paslaugas pagal individualiai sudarytas sutartis ir pastatytus skaitiklius atitikimo bendrijos interesams klausimas, nebuvo derinami mokesčių mokėjimo klausimai su paslaugų tiekėjais, įvertinant jų pasirašytas sutartis ir su vienu iš bendrijos narių, ir su bendrija, nespręstas atitinkamai bendrijai išrašomų sąskaitų sumų mažinimą ta apimtimi, kuria vienas jos narys susimoka pagal individualius skaitiklius ir t.t. (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 144-147; t. 6, b. l. 65). Taip pat tiek Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje, tiek iš šioje byloje nėra pateikta įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų konstatuoti S. D. veiksmų neteisėtumą dėl atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos ir atskirų skaitiklių pasistatymo. Priešingai, Vilniaus miesto 3-os apylinkės teismo 2012-08-07 sprendimu, priimtu civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir palūkanų priteisimo, konstatavo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti vienareikšmišką išvadą, jog S. D. neteisėtai atsijungė nuo centralizuotų šilumos energijos tinklų (T. 1, b. l. 190). Kitų įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, nei ieškovas, nei trečiasis asmuo nepateikė (CPK 178 straipsnis).

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog atsakovui nepagrįstai buvo skaičiuojami mokesčiai už šildymą ir karšto vandenį, kadangi ieškovas su paslaugų teikėjais atsiskaitydavo pagal skaitiklių duomenis. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą už šilumos bei karšto vandens tiekimą atmestinas kaip nepagrįstas.

37Dėl skolos už šaltą vandenį.

38Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1136,70 Lt skolą už šalto vandens tiekimą nuo 1999-01-01 iki 2005-03-15, 2005-03-15 pažymoje Nr. 1, nurodydamas 1996-01-12 sutartį Nr. 1137, sudarytą su UAB „Vilniaus vandenys“ (b. l. 86).

39Ieškovas pateikė sutartis, sudarytas su UAB „Vilniaus vandenys“ (T. 2, b. l. 15, 19) bei PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas 181 GNSB (T. 2, b. l. 26-28, 31-32, 35-36). Tačiau ieškovo pateikti įrodymai neįrodo atsakovui paskaičiuotos skolos už šaltą vandenį dydžio pagrįstumo, kadangi: pirma, ieškovas pateikė sąskaitą faktūros, kurios išrašytos už 2001 – 2002 laikotarpį, nors reikalaujama priteisti skolą ir už 1999, 2000, 2003 – 2005. Kita vertus, pateiktos PVM sąskaitas-faktūras išrašytas 181 GNSB, kurios neįrodo atsakovui priskaičiuotos skolos dydžio bei jos pagrįstumo; antra, atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus, matyti, jog S. D. 1999, 2000 ir 2001 metais mokėdavo už šaltą vandenį pagal skaitiklio parodymus (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 1, b. l. 103-120), o 2002 m. gegužės 8 d. tarp S. D. ir UAB „Vilniaus vandenys“ buvo sudaryta Šalto vandens pirkimo – pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 2, b. l. 8) bei atsakovas atsiskaitydavo pagal skaitiklio parodymus (T. 1, b. l. 174-187); trečia, iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančios 181-GNSB 2007-09-19 pažymos matyti, jog bendrijos narių tarpusavio susitarimu buvo nuspręsta nuo 1998 m. už šaltą vandenį atsiskaityti pagal skaitiklių parodymus (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 3, b. l. 113).

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas neįrodė, jog atsakovas yra skolingas bendrijai už šaltą vandenį. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas mokėdavo už šaltą vandenį pagal skaitiklio parodymus, todėl ieškovas nepagrįstai iš atsakovo reikalavo sumokėti skolą už šaltą vandenį.

41Dėl banko kredito ir palūkanų.

42Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8776,75 Lt banko kreditą bei 7694,59 Lt palūkanas bankui. Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodė, jog įsiteisėjus Vilniaus apygardos tesimo 2010-05-27 sprendimui, S. D. sumokėjo ieškovui jam tenkantį buto statybai paskolos likutį – 24924,66 Lt. Atsižvelgiant į tai, ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog 2005-03-15 pažymoje Nr. 1, 4 eilutėje, nurodyta 8776,75 Lt banko kredito dalis minusuotina iš bendros 48781,14 Lt skolos. Taigi, ginčo dėl banko kredito tarp šalių nėra. Ginčas tarp šalių kilo dėl nesumokėtų palūkanų.

43Iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų, matyti, jog nuo 1999 m. iki 2005 m. S. D. buvo skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos už nesumokėto kredito likutį. Tokia metinių palūkanų norma buvo nustatyta 1994-07-13 kredito sutarties priede Nr. 2 (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 36; t. 6, 51-53). Nesumokėtų palūkanų bendra suma sudarė 7694,59 Lt, mėnesinis palūkanų dydis – 103,85 Lt (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 45, 46, 461, 462). Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-11-16 ekspertizės akte Nr. 11-2205(09) nurodyta, jog palūkanos už suteiktą kreditą apskaičiuotos tiek, kiek turėjo būti apskaičiuotos (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 85, 99). Byloje nustatyta, jog S. D. buvo įsipareigojęs grąžinti 181-GNSB kreditorinį įsiskolinimą ir palūkanas per kredito grąžinimo laiką (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 1, b. l. 8-9). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo palūkanų sumą yra pagrįsta, todėl ji turėtų būti priteista iš atsakovo. Kitų aplinkybių, kurios leistų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė.

44Dėl administracinių išlaidų, 1.3 proc. komisinių paštui, bankui už jo suteiktas paslaugas, už buitinių atliekų išvežimą, atlyginimo šilumos mazgo prižiūrėtojui prit29esimo.

45Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo administracinių išlaidų – 2160,71 Lt, 1.3 proc. komisinių paštui – 112,40 Lt, bankui už jo suteiktas paslaugas – 22,47 Lt, už buitinių atliekų išvežimą – 23,54 Lt, atlyginimą šilumos mazgo prižiūrėtojui – 453,90 Lt. Bendra skolos suma 2773,02 Lt (2160,71 + 112,40 + 22,47+23,54).

46Iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų matyti, jog nuo 1999 m. iki 2005 m. S. D. buvo atliktas aptariamų įmokų, mokėtinų 181 GNSB, paskaičiavimas (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 45, 46, 461, 462), kurio pagrindu 181 GNSB parengė 2005-03-15 pažymą Nr. 1 (b. l. 86). Aplinkybę, jog S. D. nuo 1999-01-01 iki 2001-12-31 iš esmės buvo tinkamai apskaičiuotos administravimo išlaidos, išlaidos, skirtos šiluminio mazgo prižiūrėtojui, atliekų išvežimo įmokos, iš dalies pagrindžia Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-11-16 ekspertizės aktas Nr. 11-2205(09), kuriame nurodyta, jog S. D. pagrįstai buvo apskaičiuotos administravimo išlaidos, išlaidos santechniko išlaikymui bei atliekų išvežimo įmokos (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 87-89), todėl teismas neturi pagrindo abejoti 181-GNSB parengtu paskaičiavimu. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog ieškovas pagrindė prašomą priteisti skolos dalį – 2773,02 Lt, todėl ji turėtų būti priteista iš atsakovo. Kitų įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė.

47Dėl sumokėtų mokesčių „Sodrai“, už bendro naudojimo elektra, žemės nuomos mokestį priteisimo.

48Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo žemės nuomos mokestį – 1501,90 Lt, už bendro naudojimo elektra – 24,00 Lt, įmokas „Sodrai“ – 1190,70 Lt. Bendra skolos suma 2716,06 Lt (1501,90 + 24 + 1190,70).

49Nors iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų matyti, jog nuo 1999 m. iki 2005 m. S. D. buvo atliktas aptariamų įmokų, mokėtinų 181 GNSB, paskaičiavimas (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 45, 46, 461, 462), kurio pagrindu 181-GNSB parengė 2005-03-15 pažymą Nr. 1 (b. l. 86). Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-11-16 ekspertizės akte Nr. 11-2205(09) nurodytas aplinkybes, jog ekspertiniam tyrimui nebuvo pateikti 181 GNSB darbdavio mokamų VSDFV įmokų paskaičiavimai ir į tai, kad žemės nuomos mokestis bei mokestis už elektros energija buvo apskaičiuotas netiksliai (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 87, 89-91), o ir teisminio nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ekspertizės akte nurodytas aplinkybes, nors ieškovui ekspertizės išvados buvo žinomos, teismas sprendžia, jog esamų aplinkybių visuma neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog ieškovas pagrindė prašomos priteisti skolos dalį. Pažymėtina tai, kad ekspertizės akte nustatyti skaičiavimo netikslumai (nuo 1999-01-01 iki 2001-02-27) sąlygojo vėlesnius skolos skaičiavimo netikslumus (nuo 2002 m. iki 2005 m.), kadangi nesumokėtas likutis būdavo perkeliamas į kitus metus (c. b. Nr. 2-1942-431/2010, t. 5, b. l. 45, 46, 461, 462), o duomenų, jog ieškovas būtų perskaičiavęs skolos dalį byloje nėra. Priešingai, byloje pateikta pažyma Nr. 1, kuria remiantis ieškovas prašo priteisti skolą, surašyta 2005 m., o tai tik patvirtina aplinkybę, jog po Vilniaus apygardos teismo sprendimo priėmimo, prašoma priteisti skola nebuvo peržiūrėta. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, ieškovas nepagrindė prašomos priteisti skolos dydžio, todėl reikalavimas priteisti 2716,06 Lt išlaidas atmestinas.

50Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju, jeigu juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas teisės aktuose ar steigimo dokumentuose, padaro žalą juridiniam asmeniui, civilinė atsakomybė turėtų kilti žalą padariusiam asmeniui (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

51Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

52Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (10467,61 Lt (2773,02 + 7694,59)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

53Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės, teismo vertinimu, neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

55Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (CPK 93 straipsnis).

56Ieškinio reikalavimų suma 40004,39 Lt. Patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 10467,61 Lt, atmestų – 29536,78 Lt. Taigi, patenkintų reikalavimų dalis yra 26 proc., atmestų – 74 proc.

57Pagal pateiktus rašytinius įrodymus ieškovas patyrė 4840,00 Lt atstovavimo išlaidų (T. 2, b. l. 80-83). Ieškovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma mažintina iki 1500,00 Lt. Mažinant ieškovo patirtas išlaidas atsižvelgta į ieškinio apimtį (2 puslapiai teksto) ir jo turinį (nurodyta keletą aplinkybių, perrašytų iš Vilniaus apygardos teismo nutarties bei pacituoti keli CK straipsniai), taip pat pasirengimą bylos nagrinėjimui bei atstovavimą teismo posėdžio metu (T. 1, b. l. 93-95 145-157; t. 2, b. l. b. l. 87-101). Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo ir protingumo, ir nepaisant jų realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai. Atstovavimo išlaidų dalis, atitinkanti patenkintų ieškinio reikalavimų dalį yra 390,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 390,00 Lt atstovavimo išlaidų.

58Pagal pateiktus rašytinius įrodymus atsakovas patyrė 3000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 1, b. l. 138-141). Įvertinęs atsakovo teiktų procesinių dokumentų turinį, pasirengimą bylos nagrinėjimui, teismas sprendžia, jog atsakovo reikalaujama priteisti išlaidų suma yra pagrįsta, todėl prašymas dėl išlaidų priteisimo tenkintinas. Atsižvelgiant į atsakovui tenkančias dalis patenkintų reikalavimų dalyje, atsakovui S. D. iš ieškovo 181 GNSB priteistina 2220 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

59Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 28,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, valstybei iš ieškovo 181 GNSB priteistina 21,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Likusi išlaidų dalis neviršija 10 Lt, todėl jos nepriteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 5 dalis, CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

61Ieškinį tenkinti iš dalies.

62Priteisti iš atsakovo S. D., asmens kodas ( - ), 10467,61 Lt skolą, 5 proc. metininių procesinių palūkanų už priteistą sumą (10467,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-05-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 390 Lt atstovavimo išlaidų ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos, juridinio asmens kodas 2511238, naudai.

63Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

64Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos, juridinio asmens kodas 2511238, atsakovo S. D., asmens kodas ( - ), naudai 2220 Lt bylinėjimosi išlaidų.

65Priteisti valstybei iš ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos, juridinio asmens kodas 2511238, 21,0 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

66Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza,... 2. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 40 004,39 Lt... 4. Ieškinys iš esmės grindžiamas šiais argumentais:... 5. 1) Atsakovas S. D. įstojo į bendrijos narius 1994 m. Jis perpirko bendrijos... 6. 2) Vilniaus apygardos teismas 2010-05-27 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 7. 3) 2012-11-08 kreditorių susirinkimas nutarė 181 GNSB bankroto procedūrą... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 9. 1) Iš patikslinto ieškinio visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas... 10. 2) Ieškovas dėstydamas faktinį ieškinio pagrindą, tik labai glaustai... 11. 3) Atsakovas S. D. mokėto už jam teikiamas komunalines paslaugas. Pati... 12. 4) Ieškovo reikalaujama 40 004,39 Lt suma – tai iš esmės likutis iš... 13. 5) Ieškovo reikalaujama 40 004,39 Lt dydžio suma yra sudėtinė dalis 64... 14. 6) Nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/2010 atsakovas ginčijo ir... 15. Trečiasis asmuo A. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 16. 1) Atsakovo argumentas, neva jis yra atsijungęs nuo bendros šildymo sistemos... 17. 2) Bankroto byloje yra patvirtintas kreditorinis reikalavimas 83723,60 Lt... 18. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė iš esmės palaikė ir atkartojo... 19. Teismo posėdžio metu atsakovas ir atsakovo atstovas palaikė ir atkartojo... 20. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo A. Š. palaikė ir atkartojo... 21. Trečio asmens A. Š. kviestas liudytojas M. U. nurodė, jog S. D. raštu bei... 22. Trečio asmens A. Š. kviestas liudytojas L. V. nurodė, jog iš pradžių buvo... 23. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 24. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 25. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, jog 181... 26. Vilniaus apygardos teismas 2010-05-27 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 27. Nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas. ... 28. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir... 29. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą sumokėti skolą iš esmės... 30. Teismas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime... 31. Dėl skolos už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. ... 32. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už patalpų šildymą (24526,86... 33. Nors, ieškovas pateikė UAB „Vilniaus energijos“ gautas mokesčių... 34. Kita vertus, iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančio Lietuvos teismo... 35. Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 sprendime nustatyta, jog S. D. buvo... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog atsakovui... 37. Dėl skolos už šaltą vandenį. ... 38. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1136,70 Lt skolą už šalto vandens... 39. Ieškovas pateikė sutartis, sudarytas su UAB „Vilniaus vandenys“ (T. 2, b.... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas... 41. Dėl banko kredito ir palūkanų.... 42. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8776,75 Lt banko kreditą bei 7694,59... 43. Iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų,... 44. Dėl administracinių išlaidų, 1.3 proc. komisinių paštui, bankui už jo... 45. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo administracinių išlaidų – 2160,71... 46. Iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų... 47. Dėl sumokėtų mokesčių „Sodrai“, už bendro naudojimo elektra, žemės... 48. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo žemės nuomos mokestį –... 49. Nors iš civilinėje byloje Nr. 2-1942-431/10 esančių rašytinių įrodymų... 50. Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju, jeigu juridinio asmens... 51. Dėl procesinių palūkanų priteisimo. ... 52. Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 proc. dydžio metines procesines... 53. Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės, teismo vertinimu, neturi... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. ... 55. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 56. Ieškinio reikalavimų suma 40004,39 Lt. Patenkintų ieškinio reikalavimų... 57. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus ieškovas patyrė 4840,00 Lt atstovavimo... 58. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus atsakovas patyrė 3000,00 Lt išlaidų... 59. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 28,82 Lt... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263... 61. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 62. Priteisti iš atsakovo S. D., asmens kodas ( - ), 10467,61 Lt skolą, 5 proc.... 63. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 64. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų namų... 65. Priteisti valstybei iš ieškovo bankrutuojančios 181 – osios gyvenamųjų... 66. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...