Byla 2SA-79-464/2013
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, UAB korporacija „Matininkai“, V. C., V. G., I. G., J. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. liepos 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. C. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, UAB korporacija „Matininkai“, V. C., V. G., I. G., J. B.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4antstolis I. Gaidelis 2012-05-10 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0008/12/00798 (v.b.l. 72) skyrė nekilnojamojo turto (0,1261 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) ) vertės nustatymo ekspertizę bei pavedė ją atlikti UAB korporacija „Matininkai“.

5Skolininkė V. C. 2012-05-21 skundu (b.l. 3-4) prašė nušalinti paskirtą ekspertą UAB korporacija „Matininkai“ ir ekspertu turto vertei nustatyti paskirti VĮ „Registrų centras“. Nurodė, jog tiek turto vertė, tiek skola AB DNB bankui yra ypač didelė. Paskirtas ekspertas yra tampriais verslo ryšiais susijęs su suinteresuotu asmeniu (išieškotoju), kas kelia abejonių dėl eksperto šališkumo ir teisingos turto vertės nustatymo. Turto vertintoju būtina paskirti nešališką ekspertą - VĮ „Registrų centras“, kuris atliks teisingą, objektyvų ir pagrįstą areštuoto turto kainos nustatymą, tokiu būdu nepažeidžiant nei vienos iš vykdymo proceso šalių interesų.

62012-05-23 patvarkymu Nr. 0008/12/00798 (v.b.l. 83) antstolis I. Gaidelis atsisakė nušalinti ekspertą UAB korporacija „Matininkai“. Nurodė neturintis duomenų, kad UAB korporacija „Matininkai“ būtų kontroliuojama AB DNB banko, o aplinkybė, kad šios įmonės bendradarbiauja, nesudaro pagrindo eksperto nušalinimui. Skolininko abejonė dėl galimybės nustatyti kuo mažesnę turto kainą išieškotojo prašymu nepagrįsta. Mažesnės kainos nustatymu gali būti suinteresuotas ne išieškotojas, nes turtą pardavus pigiau, mažesne dalimi bus padengta skola. Mažesnės kainos nustatymu gali būti suinteresuotas būtent pats skolininkas. Nustačius mažesnę, nei rinkos kainą, skolininkas galėtų pasinaudoti jam CPK 704 str. suteikta teise surasti ir pasiūlyti savo pirkėją, dėl ko turtas galėtų būti parduotas su skolininku susijusiems asmenims už mažesnę nei rinkos kaina, o išieškotojas atgautų mažesnę skolos dalį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-07-19 nutartimi (b.l. 11-12) pareiškėjos V. C. skundą atmetė.

9Teismas sutiko su antstolio nurodytais motyvais, jog nėra duomenų apie išieškotojo suinteresuotumą turtą parduoti mažesne kaina. Teismas pažymėjo ir tai, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nurodytos turto vertės gali prašyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Skolininkas J. B. atskiruoju skundu (b.l. 31-33) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-07-19 nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – nušalinti paskirtą ekspertą UAB „Matininkai“ ir įpareigoti antstolį paskirti naują turto vertintoją/ekspertą.

12Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes. Teismas netinkamai aiškino CPK 67 str. normą bei padarė neteisingą išvadą, jog įmonių bendradarbiavimas nėra pagrindas eksperto nušalinimui. Išieškotojas savo internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie tai, kad bankas sudarė sutartį su profesionaliais turto vertintojais UAB korporacija „Matininkai“. Taigi šios įmonės yra priklausomos viena nuo kitos dėl tarpusavio prievolių, atsiskaitymų, užsakymų gavimo ir pan. Antstolis, paskirdamas turto vertintoją, galėjo rinktis iš labai plataus vertintojų rato. Susiklosčiusi situacija reiškia, kad turto vertintojas yra samdomas išimtinai išieškotojo naudai. Antstolio siekis įvertinti turtą kuo didesne kaina nėra pateisinamas. Išieškotojo ir eksperto partnerystė neabejotinai turi įtakos turto vertintojo nepriklausomumui. Turto vertinimas turi būti atliktas nešališkai, sąžiningai ir profesionaliai, o tokį vertinimą galinčių atlikti asmenų ratas yra itin platus. Teismas, pasisakydamas apie tai, jog skolininkai ateityje galės prašyti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, neatsižvelgė į tai, jog tai šalims kainuos papildomai ir to būtų galima išvengti nušalinus ekspertą.

13Antstolis I. Gaidelis atsiliepimu (b.l. 48) prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, jog tai, kad UAB korporacija „Matininkai“ ir AB DNB bankas bendradarbiauja nėra pagrindu eksperto nušalinimui. Pats skolininkas yra suinteresuotas, jog turtas būtų įvertintas kuo mažesne kaina, kad būtų galima jį parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę, nei rinkos kainą.

14Išieškotojas AB DNB bankas (b.l. 49-50) prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-07-19 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog aplinkybė dėl banko bendradarbiavimo su UAB korporacija „Matininkai“ nėra pagrindas eksperto nušalinimui. AB DNB bankas bendradarbiauja ne tik su UAB korporacija „Matininkai“, bet su 14 kitų nepriklausomų turto vertinimo paslaugas teikiančių įmonių. Eksperto dalyvavimą vykdymo procese išimtinai lemia jo kvalifikacija. Turto vertintojui už teisės aktų pažeidimus gresia atsakomybė, todėl ekspertas nėra suinteresuotas turtą įvertinti neobjektyviai.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/12/00798 medžiagos nustatyta, kad antstolis priėmė vykdymui išieškotojo AB DNB banko pateiktą Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. I-1683V/2010 dėl 3 017 915,15 EUR skolos, 133 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 5,49 proc. sutartinių palūkanų nuo 227 003,50 EUR negražintos kredito sumos bei 5 proc. metinių palūkanų nuo 2 770 346,64 EUR sumos išieškojimo iš skolininko J. B., išieškojimą nukreipiant į įkeistą nekilnojamąjį turtą (v.b.l. 1-4, 6). 2012-03-12 patvarkymu antstolis vykdomuosius bylos dalyvius – skolininką bei įkeisto turto savininkus - įpareigojo raštu pateikti nuomonę dėl įkeisto turto vertės, o tuo atveju, jei per praėjusius metus turtas buvo įvertintas vertintojų, pateikti tai patvirtinančius įrodymus (v.b.l. 7). 2012-05-10 antstolis, areštuodamas įkeistą nekilnojamąjį turtą, skiltyje „daikto vertė“ pažymėjo, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (v.b.l. 65-71). 2012-05-10 patvarkymu antstolis skyrė nekilnojamojo turto (0,1261 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) vertės nustatymo ekspertizę bei pavedė ją atlikti UAB korporacija „Matininkai“ (v.b.l. 72).

18Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis c. b. Nr. 3K-7-90/2009).

19Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę gali pareikšti ekspertui nušalinimą (CPK 682 str. 1 d.). Jeigu antstolis su vertėjui ar ekspertui pareikštu nušalinimu nesutinka, jis šių asmenų nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 598 str. 5 d.).

20Nagrinėjamos bylos atveju apeliantas (skolininkas) skundžia antstolio patvarkymą įkeisto nekilnojamojo turto vertinimą pavesti atlikti turto vertintojui UAB korporacija „Matininkai“, kadangi šis vertintojas, jo nuomone, yra susijęs su išieškotoju AB DNB bankas ir tai lemia jo šališkumą. Teisės aktai nenustato antstolio pareigos, pavedant ekspertizę atlikti ekspertinei įstaigai, turinčiai reikiamą kvalifikaciją, vadovautis papildomais kriterijais ir/ar metodikomis dėl skiriamos ekspertinės įstaigos nešališkumo, nesuinteresuotumo. Tam, kad vertinamas turtas būtų įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina, Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyti atitinkami saugikliai. Pagal minėto įstatymo 18 str. turto arba verslo vertinimo įmonė negali sudaryti turto arba verslo vertinimo sutarčių, jeigu: 1) užsakovas yra turto arba verslo vertinimo įmonės dalyvis ir (arba) valdymo ir priežiūros organų narys; 2) turto arba verslo vertinimo įmonė yra užsakovo dalyvė; 3) turto arba verslo vertinimo įmonės dalyvio arba valdymo ar kitų organų narys yra užsakovo, užsakovo valdymo organų nario sutuoktinis (sugyventinis) ar turto arba verslo vertinimo įmonės dalyvio arba valdymo ar kitų organų nariai yra susiję artimos giminystės arba svainystės ryšiais su užsakovu, užsakovo valdymo organų nariais; 4) turto arba verslo vertinimo įmonė yra vertinamo turto arba verslo savininkė (bendraturtė). CPK 67 str. taip pat yra išvardinti pagrindai, neleidžiantys būti byloje (civilinėje ar vykdomojoje) ekspertu. Tačiau nei viena iš įstatyme nurodytų aplinkybių ar paskirto ekspertu bendrovės sąsajos su išieškotoju, išskyrus paskelbimą išieškotojo internetinėje svetainėje apie UAB korporacija „Matininkai“ atliekamo vertinimo priimtinumą, nebuvo nustatyta (įrodyta). Vadinasi, įstatyminio draudimo UAB korporacija „Matininkai“ vertinti įkeistą DNB banko naudai nekilnojamąjį turtą nagrinėjamoje byloje nėra. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nesant duomenų apie tai, kad UAB korporacija „Matininkai“ būtų kontroliuojama AB DnB banko, nėra nušalinimo pagrindo.

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais, jog turto vertintojo neobjektyvumą gali nulemti būtent turto vertintojo ir išieškotojo bendradarbiavimo faktas, kurį apeliantas grindžia išieškotojo internetinėje svetainėje skelbiama informacija. Apelianto atskirajame skunde nurodytoje išieškotojo AB DNB banko internetinėje svetainėje (http://www.dnb.lt/lt/privatiems-klientams/kreditai/turto-vertintojai/) skelbiama informacija apie privatiems klientams kreditų išdavimo tvarką bei sąlygas, taip pat nurodytas bankui priimtinų turto vertintojų (ekspertų) sąrašas. Kaip matyti, minėtą sąrašą sudaro 18 turto vertinimo įmonių (b.l. 58-61), tame tarpe ir VĮ „Registrų centras“, kurį įkeisto turto ekspertu prašė paskirti skolininkė V. C., pareiškusi nušalinimą antstolio paskirtam ekspertui UAB korporacija „Matininkai (b.l. 3-4). Todėl aplinkybė, jog išieškotojas AB DNB bankas savo internetinėje svetainėje nurodo 18 jam priimtinų turto vertintojų, nėra pakankama išvadai susiformuoti, jog visi šie vertintojai galėtų būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti turto įvertinimu AB DNB banko naudai.

22Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, procesinių teisės normų, reglamentuojančių eksperto nušalinimo pagrindus bei tvarką, nepažeidė, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

23Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (b.l. 57), todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

24Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko J. B. atskirąjį skundą... 3. I. Ginčo esmė... 4. antstolis I. Gaidelis 2012-05-10 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr.... 5. Skolininkė V. C. 2012-05-21 skundu (b.l. 3-4) prašė nušalinti paskirtą... 6. 2012-05-23 patvarkymu Nr. 0008/12/00798 (v.b.l. 83) antstolis I. Gaidelis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-07-19 nutartimi (b.l. 11-12)... 9. Teismas sutiko su antstolio nurodytais motyvais, jog nėra duomenų apie... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Skolininkas J. B. atskiruoju skundu (b.l. 31-33) prašo panaikinti Vilniaus m.... 12. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos... 13. Antstolis I. Gaidelis atsiliepimu (b.l. 48) prašo atskirojo skundo netenkinti.... 14. Išieškotojas AB DNB bankas (b.l. 49-50) prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/12/00798 medžiagos nustatyta, kad antstolis... 18. Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos... 19. Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą.... 20. Nagrinėjamos bylos atveju apeliantas (skolininkas) skundžia antstolio... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais,... 22. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos... 23. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 24. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 25. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartį palikti...