Byla I-57-811/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. A., L. B., V. B., Ž. B., S. B., T. B., B. D., D. G., R. G., G. J., Ž. J., D. J., D. J., V. J., V. K., D. L., V. L., R. L., J. N., A. P., M. P., I. P., D. R., M. R., A. R., V. S., A. Š., L. Š., V. Š., O. Š., E. Š., R. U., R. U., O. V., S. V., V. M., L. Ž., E. I., R. R., L. K., B. L., D. K., L. T. ir A. L. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vyriausybės, tretieji suinteresuoti asmenys - Kauno apylinkės teismas ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija, dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Pareiškėjai V. A., L. B., V. B., Ž. B., S. B., T. B., B. D., D. G., R. G., G. J., Ž. J., D. J., D. J., V. J., V. K., D. L., V. L., R. L., J. N., A. P., M. P., I. P., D. R., M. R., A. R., V. S., A. Š., L. Š., V. Š., O. Š., E. Š., R. U., R. U., O. V., S. V., V. M., L. Ž., E. I., R. R., L. K., B. L., D. K., L. T. ir A. L. 2013-06-28 skundu, kurį patikslino 2014-03-13, kreipėsi į teismą prašydami: 1) priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2013-07-01 neišmokėtą teisėjų atlyginimų dalį: V. A. – 12 535,00 Eur (43 280,85 Lt), L. B. – 3 973,19 Eur (13 718,64 Lt), V. B. – 13 376,19 Eur (46 154,09 Lt), Ž. B. – 14 061,10 Eur (48 550,18 Lt), S. B. – 14 415,60 Eur (49 774,19 Lt), T. B. – 14 310,41 Eur (49 411 Lt), B. D. – 14 358,22 Eur (49 576,06 Lt), D. G. – 14 638,78 Eur (50 544,79 Lt), R. G. – 14 491,91 Eur (50 037,67 Lt), G. J. – 13 506,44 Eur (46 635,05 Lt), Ž. J. – 12 695,51 Eur (43 835,06 Lt), D. J. – 14 436,90 Eur (49 847,74 Lt), D. J. – 13 821,24 Eur (47 721,99 Lt), V. J. – 14 668,96 Eur (50 648,97 Lt), V. K. – 16 567,32 Eur (57 203,64 Lt), D. L. – 13 049,40 Eur (45 056,96 Lt), V. L. – 14 469,22 Eur (49 947,74 Lt), R. L. – 12 243,28 Eur (42 273,59 Lt), J. N. – 14 371,95 Eur (49 623,46 Lt), A. Petkevičienei – 10 851,75 Eur (37 468,91 Lt), M. P. – 14 288,92 Eur (49 336,78 Lt), I. P. – 15 127,65 Eur (52 232,74 Lt), D. R. – 13 916,35 Eur (48 050,39 Lt), M. R. – 13 997,56 Eur (48 330,76 Lt), A. R. – 14 288,87 Eur (49 336,61 Lt), V. S. – 13 395,63 Eur (46 252,42 Lt), A. Š. – 13 695,40 Eur (47 287,47 Lt), L. Š. – 10 696,39 Eur (36 932,42 Lt), V. Š. – 13 929,26 Eur (48 094,94 Lt), O. Š. – 13 359,58 Eur (46 127,97 Lt), E. Š. – 14 634,15 Eur (50 528,78 Lt), R. U. – 13 625,69 Eur (47 046,77 Lt), R. U. – 9 882,78 Eur (34 123,26 Lt), O. V. – 11 372,90 Eur (39 268,35 Lt), S. V. – 14 049,37 Eur (48 509,67 Lt), V. M. – 14 328,04 Eur (49 471,87 Lt), L. Ž. – 14 931,55 Eur (51 555,66 Lt), E. I. – 14 931,68 Eur (51 556,12 Lt), R. R. – 13 508,04 Eur (46 640,55 Lt), L. K. – 13 536,83 Eur (46 739,96 Lt), B. L. – 13 974,09 Eur (48 249,73 Lt), D. K. – 14 008,32 Eur (48 367,92 Lt), L. T. – 14 308,37 Eur (49 403,93 Lt), A. L. – 14 890,80 Eur (51 414,97 Lt); 2) priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 5 procentų metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 1-9, III t., b. l. 42-46).

3Pareiškėjai paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2013-07-01 jiems buvo mokamas neteisėtai sumažintas teisėjo atlyginimas, apskaičiuotas pagal 2009-04-28 pakeistame Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo (toliau – ir Teisėjų atlyginimų įstatymas) priedėlyje nustatytus teisėjų pareiginės algos koeficientus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2013-07-01 nutarimu pripažino, kad minėtu teisiniu reglamentavimu dėl valstybėje susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties teisėjams pareiginių algų koeficientai buvo sumažinti neteisėtai. Konstitucinis Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) prieštaravo Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio ir vėlesnių šio priedėlio pakeitimo įstatymų nuostatos, kuriomis buvo pratęstas sumažintų koeficientų galiojimo terminas. Taigi, Lietuvos valstybė pažeidė pareiškėjų teisę gauti teisingą atlygį už atliktą darbą, todėl ji privalo išmokėti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią taikant Konstitucijai prieštaravusias įstatymų nuostatas, t. y. sumažintą teisėjo atlyginimo koeficiento dydį. Pareiškėjams priteistinas teisėjo atlyginimo skirtumas, susidaręs tarp faktiškai priskaičiuoto teisėjo atlyginimo (dėl sumažinto pareiginės algos koeficiento dydžio) ir teisėjo atlyginimo, kuris turėjo būti apskaičiuotas ir išmokėtas taikant nesumažintus pareiginės algos dydžio koeficientus.

4Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Teisingumo ministerija, atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, o priėmus pareiškėjams palankų sprendimą – jo įvykdymą atidėti vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (I t., b. l. 106-109, III t., b. l. 140-142).

5Atsakovė paaiškino, kad Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino Konstitucijai prieštaraujančiais Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlyje nustatytus koeficientus, tačiau nurodė, kad patirti praradimai atlygintini įstatymų leidėjui nustačius atitinkamą kompensavimo mechanizmą. Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas minėtą Konstitucinio Teismo įpareigojimą, 2013-09-19 priėmė įstatymą Nr. XII-523, kurio 2 str. 2 p. pavedė Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2014-05-01 parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projektą. 2013-09-28 įsigaliojus minėtam įstatymui, kuriuo valstybė prisiėmė pareigą nustatyti kompensavimo tvarką ir geruoju išmokėti pareiškėjų reikalaujamas priteisti sumas, įstatymų leidėjas įvykdė Konstitucinio Teismo jam pavestą pareigą. Teisės aktu sureguliavus prievolės, dėl kurios kilo ginčas šioje byloje, įvykdymą, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimų teismine tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje ginčas kilo dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, o prašomos priteisti palūkanos yra ne darbo teisės, tačiau civilinės teisės institutas, kuris šioje byloje netaikytinas, prašymas dėl palūkanų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas. Valstybėje egzistuojant sunkiai finansinei ir ekonominei padėčiai, pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas objektyvių priežasčių, todėl tokio teismo sprendimo įvykdymas atidėtinas vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apylinkės teismas atsiliepime į skundą nurodė su juo sutinkantis iš dalies - prašė pareiškėjų reikalavimus dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo tenkinti atsižvelgiant į Kauno apylinkės teismo Finansų skyriaus 2014-03-27 parengtus apskaičiavimus, o reikalavimus dėl palūkanų priteisimo atmesti (III t., b. l. 54-57).

7Paaiškino, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjams atlyginimą mokėjo vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis. Konstituciniam Teismui 2013-07-01 nutarimu pripažinus prieštaraujančiais Konstitucijai Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlyje nustatytus koeficientus ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu įstatymų leidėjas dar nėra nustatęs patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo, tenkintini pareiškėjų reikalavimai dėl neteisėtai neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Prašymas dėl palūkanų priteisimo atmestinas nesant dėl ne viso darbo užmokesčio valstybės tarnautojams sumokėjimo jį išmokančio asmens kaltės.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimo į pareiškėjų skundą nepateikė.

9Į teismo posėdį proceso dalyviai neatvyko, jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

10Skundas atmestinas.

11Nagrinėjant bylą nustatyta, kad pareiškėja V. A. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. rugsėjo 8 d. dekretu Nr. 406 paskirta Biržų rajono apylinkės teismo teisėja, 2009 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. 1K-1821 perkelta iš Biržų rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, 2010 m. rugpjūčio 16 d. dekretu Nr. 1K-453 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; L. B. Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. gegužės 16 d. dekretu Nr. 1K-1066 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; V. B. Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. spalio 12 d. Nr. 1K-1236 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; Ž. B. Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-352 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; S. B. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 350 paskirta Prienų rajono apylinkės teismo teisėja, 2007 m. rugpjūčio 3 d. dekretu Nr. 1K-1072 perkelta iš Prienų rajono apylinkės teismo į Kauno rajono apylinkės teismą ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; T. B. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 2 d. dekretu Nr. 221 paskirta Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja, 2008 m. gruodžio 1 d. dekretu Nr. 1K-1616 perkelta iš Kėdainių rajono apylinkės teismo į Kauno rajono apylinkės teismą ir 2010 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-281 paskirta Kauno rajono apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; B. D. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. birželio 15 d. dekretu Nr. 337 paskirta Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja, 2006 m. rugsėjo 13 d. dekretu Nr. 747 perkelta iš Panevėžio miesto apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą ir 2010 m. birželio 3 d. dekretu Nr. 1K-376 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; D. G. Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. kovo 13 d. dekretu Nr. 1697 paskirta Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja, 2005 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 271 perkelta iš Kėdainių rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, kuriame iki 2014 m. liepos 21 d. ėjo teisėjos pareigas; R. G. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 148 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; G. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. kovo 13 d. dekretu Nr. 1697 paskirta Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja, 2004 m. lapkričio 24 d. dekretu Nr. 151 perkelta į Kauno miesto apylinkės teismą ir 2007 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 1K-905 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; Ž. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. lapkričio 29 d. dekretu Nr. 1K-1181 paskirta 5-iems metams Kauno rajono apylinkės teismo teisėja, 2012 m. lapkričio 15 d. dekretu Nr. 1K-1273 paskirta Kauno rajono apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; D. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 148 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki 2013 m. gruodžio 15 d. ėjo šio teismo teisėjos pareigas; D. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 927 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2005 m. birželio 29 d. dekretu Nr. 356 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; V. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. liepos 12 d. dekretu Nr. 354 ir 1999 m. liepos 21 d. dekretu Nr. 544 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; V. K. Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. sausio 17 d. dekretu Nr. 505 paskirtas Kauno rajono apylinkės teismo pirmininku, 2006 m. birželio 15 d. dekretu Nr. 654 atleistas iš Kauno rajono apylinkės teismo pirmininko pareigų, 2007 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-1054 paskirtas Kauno rajono apylinkės teismo pirmininku, 2012 m. birželio 26 d. dekretu Nr. 1K-1110 atleistas iš šio teismo pirmininko pareigų ir iki šiol eina šio teismo teisėjo pareigas; D. L. Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 1 d. dekretu Nr. 146 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2008 m. birželio 18 d. dekretu Nr. 1K-1393 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki 2016 m. balandžio 25 d. ėjo šio teismo teisėjos pareigas; V. L. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. sausio 6 d. dekretu Nr. 187 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-245 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; R. L. Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 4 d. Nr. 1K-498 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; J. N. Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 160 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; A. P. Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. sausio 7 d. dekretu Nr. 1K-582 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki 2016 m. gegužės 3 d. ėjo šio teismo teisėjos pareigas; M. P. Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. sausio 10 d. dekretu Nr. 1171 5-iems metams paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 2006 m. sausio 13 d. dekretu Nr. 506 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; I. P. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 350 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2004 m. vasario 26 d. dekretu Nr. 385 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; D. R. Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 856 5-iems metams paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 2005 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 267 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; M. R. Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. vasario 9 d. dekretu Nr. 544, 2000 m. vasario 18 d. dekretu Nr. 779 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; A. R. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 8 d. dekretu Nr. 128 paskirtas Šakių rajono apylinkės teismo teisėju, 2008 m. kovo 21 d. dekretu Nr. 1K-1293 perkeltas iš Šakių rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, 2009 m. lapkričio 2 d. dekretu Nr. 1K-188 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; V. S. Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. spalio 26 d. dekretu Nr. 1051 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2005 m. spalio 18 d. dekretu Nr. 428 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; A. Š. Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. sausio 10 d. Nr. 1171 5-iems metams paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 2006 m. sausio 13 d. dekretu Nr. 506 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; L. Š. Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. sausio 7 d. dekretu Nr. 1K-582 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; V. Š. Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 261 perkelta iš Vilkaviškio rajono apylinkės teismo į Marijampolės rajono apylinkės teismą, 1997 m. birželio 5 d. dekretu Nr. 1310 paskirta Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja, 2001 m. rugpjūčio 31 d. dekretu Nr. 1465 perkelta iš Marijampolės rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, kur iki 2015 m. sausio 5 d. ėjo šio teismo teisėjos pareigas; O. Š. Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 1291 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2006 m. balandžio 13 d. dekortu Nr. 573 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; E. Š. Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. gegužės 17 d. dekretu Nr. 618 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2011 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. 1K-682 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; R. U. Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. spalio 26 d. dekretu Nr. 1051 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2005 m. spalio 18 d. dekretu Nr. 428 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; R. U. Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. balandžio 15 d. dekretu Nr. 1K-662 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; O. V. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. sausio 6 d. dekretu Nr. 187 5-iems metams paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-245 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; S. V. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. liepos 12 d. dekretu Nr. 372 paskirta Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja, 2010 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-288 perkelta iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, 2010 m. birželio 21 d. dekretu Nr. 1K-405 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; V. M. Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gegužės 25 d. dekretu Nr. 1K-982 perkelta iš Tauragės rajono apylinkės teismo į Kauno rajono apylinkės teismą ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; L. Ž. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 267 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; E. I. Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. gruodžio 3 d. dekretu Nr. 455 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; R. R. Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. lapkričio 6 d. dekretu Nr. 795 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; L. K. Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. kovo 13 d. dekretu Nr. 581 ir 2000 m. kovo 7 d. dekretu Nr. 795 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; B. L. Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 925 ir 2001 m. balandžio 18 d. dekretu Nr. 1281 paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju ir iki šiol čia eina teisėjo pareigas; D. K. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. gegužės 13 d. dekretu Nr. 55 5-iems metams paskirta Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja, 2008 m. sausio 7 d. dekretu Nr. 1K-1227 perkelta iš Kėdainių rajono apylinkės teismo į Kauno miesto apylinkės teismą, 2009 m. balandžio 22 d. dekretu Nr. 1K-1807 paskirta Kauno miesto apylinkės teismo teisėja ir iki 2013 m. liepos 7 d. ėjo šio teismo teisėjos pareigas; L. T. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 150 paskirta Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja, 2008 m. lapkričio 6 d. dekretu Nr. 1K-1573 perkelta iš Jonavos rajono apylinkės teismo į Kauno rajono apylinkės teismą, 2009 m. birželio 5 d. dekretu Nr. 1K-1871 paskirta Kauno rajono apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas; A. L. Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. gruodžio 19 d. dekretu Nr. 473 ir 1999 m. gruodžio 17 d. dekretu Nr. 719 paskirta Kauno rajono apylinkės teismo teisėja ir iki šiol čia eina teisėjos pareigas.

12Ginčas byloje kilo dėl sumažinto pareiškėjų pareiginės algos koeficiento laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2013-07-01 taikymo apskaičiuojant pareiškėjams mokamą darbo užmokestį. Pareiškėjai prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, ginčo laikotarpiu neišmokėtas darbo užmokesčio dalis, susidariusias dėl įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei ir finansinei padėčiai, taikymo.

13Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino, kad teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis ginčo laikotarpiu pareiškėjoms buvo mažinamas darbo užmokestis, prieštarauja Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Be to, Konstitucinis Teismas minėtame nutarime konstatavo, kad iš Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos. Taigi Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarime akcentavo ne tik Seimo teisę, bet ir aiškią pareigą – pašalinti neigiamas teisines pasekmes, kilusias taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai; Konstitucinis Teismas nurodė šios pareigos įvykdymo būdą – įstatymu nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą. Tai, kad sumažinto darbo užmokesčio kompensavimas turi būti vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina ir Konstitucinio Teismo 2014-04-16 sprendimas, kuriame konstatuota, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimo mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais.

14Teismas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas) 2 str. 2 p. Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – ir Vyriausybė) buvo pavesta iki 2014-05-01 parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą (kompensavimo sąlygas, mastą ir būdą, laikotarpį, per kurį kompensuojama sumažinta darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis, kompensacijų dydį ir kita) reglamentuojančio įstatymo projektą ir pateikti pagal jame nustatytą kompensavimo mechanizmą apskaičiuotą kompensacijoms reikalingą lėšų sumą. Minėtas terminas vėliau pratęstas iki 2015-05-01. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, kad Įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo vieneriems metams buvo atidėtas kompensavimo mechanizmą nustatančio įstatymo projekto pateikimas, laikytinas protingu laikotarpiu ir neprieštarauja Konstitucijai.

15Apibendrinant nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimo mažinimo patirtų praradimų kompensavimo, pabrėžtina, kad Konstitucinis Teismas konstatavo, jog: 1) įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą; 2) kompensavimo mechanizmas turi būti nustatytas per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgus į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinus galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui); 3) asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais; 4) minėtų praradimų kompensavimo mechanizmo parengimo ir pateikimo Seimui atidėjimas vieneriems metams – iki 2015-05-01 – neprieštarauja Konstitucijai ir nėra laikytinas nepagrįstu delsimu.

16Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-04-30 Vyriausybė pateikė Seimui įstatymo projektą, kurio pagrindu Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Grąžinimo įstatymą, įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01. Minėto įstatymo preambulėje inter alia nurodyta, kad Seimas jį priėmė įgyvendindamas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 ir 2014-12-22 nutarimus bei siekdamas atlyginti tuos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtus praradimus, kurių nebūtų buvę patirta, jeigu būtų buvęs užtikrintas tolygus ir proporcingas darbo užmokesčio (atlyginimo) mažinimas tam tikru mastu. Taigi šiuo įstatymu yra nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

17Taigi teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarime ir 2014-04-16 sprendime nustatė, jog asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, taip pat į tai, kad įstatymų leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, konstatuoja, kad atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų V. A., L. B., V. B., Ž. B., S. B., T. B., B. D., D. G., R. G., G. J., Ž. J., D. J., D. J., V. J., V. K., D. L., V. L., R. L., J. N., A. P., M. P., I. P., D. R., M. R., A. R., V. S., A. Š., L. Š., V. Š., O. Š., E. Š., R. U., R. U., O. V., S. V., V. M., L. Ž., E. I., R. R., L. K., B. L., D. K., L. T. ir A. L. patirtus praradimus. Pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme ir pareiškėjams neteigiant, kad Grąžinimo įstatyme įtvirtintas kompensavimo mechanizmas yra neteisingas, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų V. A., L. B., V. B., Ž. B., S. B., T. B., B. D., D. G., R. G., G. J., Ž. J., D. J., D. J., V. J., V. K., D. L., V. L., R. L., J. N., A. P., M. P., I. P., D. R., M. R., A. R., V. S., A. Š., L. Š., V. Š., O. Š., E. Š., R. U., R. U., O. V., S. V., V. M., L. Ž., E. I., R. R., L. K., B. L., D. K., L. T. ir A. L. reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Reikalavimas priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 5 procentų metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo yra išvestinis reikalavimo priteisti iš atsakovės laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2013-07-01 neišmokėtą teisėjų atlyginimų dalį, todėl atmetus šį reikalavimą, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas.

19Atsisakius patenkinti pareiškėjų skundo reikalavimus, pareiškėjų prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas atmestinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. numatytu pagrindu.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., 85–87 str., 88 str. 1 p. ir 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

21P. V. A., L. B., V. B., Ž. B., S. B., T. B., B. D., D. G., R. G., G. J., Ž. J., D. J., D. J., V. J., V. K., D. L., V. L., R. L., J. N., A. P., M. P., I. P., D. R., M. R., A. R., V. S., A. Š., L. Š., V. Š., O. Š., E. Š., R. U., R. U., O. V., S. V., V. M., L. Ž., E. I., R. R., L. K., B. L., D. K., L. T. ir A. L. skundą atmesti.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja 2. Pareiškėjai V. A., L. B., 3. Pareiškėjai paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2013-07-01 jiems... 4. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 5. Atsakovė paaiškino, kad Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apylinkės teismas atsiliepime į skundą... 7. Paaiškino, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjams atlyginimą mokėjo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 9. Į teismo posėdį proceso dalyviai neatvyko, jiems apie teismo posėdžio... 10. Skundas atmestinas.... 11. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad pareiškėja V. A.... 12. Ginčas byloje kilo dėl sumažinto pareiškėjų pareiginės algos koeficiento... 13. Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino, kad teisės aktų... 14. Teismas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 15. Apibendrinant nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl asmenų,... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-04-30 Vyriausybė pateikė Seimui įstatymo... 17. Taigi teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Konstitucinis Teismas 2013-07-01... 18. Reikalavimas priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 19. Atsisakius patenkinti pareiškėjų skundo reikalavimus, pareiškėjų... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. P. V. A., L.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...