Byla e2-7700-824/2018
Dėl avanso, nuostolių ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė,

2sekretoriaujant Indrei Grublienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Rekosta“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Rekosta“ ieškinį atsakovei UAB „Velmora“ dėl avanso, nuostolių ir netesybų priteisimo.

5Teismas

Nustatė

62018-05-22 ieškovė UAB „Rekosta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl avanso, nuostolių ir netesybų priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš UAB „Velmora“ 1775 Eur avanso, 600 Eur baudą, 1,72 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2018-05-02 su atsakove UAB „Velmora“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria atsakovė iki 2018-05-15 įsipareigojo adresu ( - ) atlikti už 7100 Eur sumą paruošiamuosius darbus, įskaitant klojimų įrengimą, pasluoksnių iš žvyro įrengimą, polistirolo sudėjimą, armatūros karkaso sumontavimą, inkarinių varžtų įrengimą, pamatinių sijų, galvenų/rostverkų betonavimo darbus, bei visus kitus pagal techninį projektą būtinus atlikti darbus, kad būtų galima vykdyti sekančius darbus-kolonų montavimas, sienų įrengimas ir kt. (Sutarties 1.1.p., l.2.p.). Ieškovas atsakovui Sutarties nustatyta tvarka 2018-05-08 sumokėjo 1775 Eur avansą. Atsakovas iki 2018-05-15 darbų neįvykdė ir avanso negrąžino. Ieškovas atsakovui 2018-05-09, 2018-05-14, 2018-05-15 raštu reikalavo grąžinti avansą arba įvykdyti darbus. Atsakovas gera valia avanso negrąžino ir darbų neįvykdė. Sutarties 10.1.p. šalys susitarė, kad rangovas uždelsęs perduoti atliktus darbus daugiau, kaip 5 kalendorines dienas moka užsakovui 0,02proc. dydžio delspinigius nuo visos sutartų darbų sumos. Netesybų sumokėjimas neatleidžia atsakovo nuo sutarties vykdymo (Sutarties 10.3.p.). Taip pat atsakovas įsipareigojo mokėti 100,00Eur baudą už kiekvieną vėlavimo atlikti darbus dieną (Sutarties 10.4.p.). Vadovaujantis Sutarties 10.l.p. ir 10.4.p. nuostatomis atsakovui yra priskaičiuotinos netesybos: už 2018-05-21 dieną l,72 Eur delspinigiai ir už 2018-05-16 – 2018-05-21 laikotarpį 600 Eur bauda (Civilinio kodekso 6.71 str., 6.258str.ld.).

7Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškove sudarė tris Statybos rangos sutartis. Paskutinė sutartis tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta 2018-05-02. Nurodė, kad ieškovas atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo - pardavimo aktus ( - ) 2018-05-16 atsakovė buvo priversta fiksuoti šiame objekte faktines aplinkybes (2018-06-04 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. ( - ) dėl faktinių aplinkybių konstatavimo objekte ( - )), ir 2018-05-17 pateikė ieškovei pranešimą „Dėl sutarčių vykdymo sustabdymo ar galimo sustabdymo“. Dėl statybų rangos sutarties Nr. ( - ) (( - )) atsakovė nurodė, kad sutarties vykdymas sustabdomas pagal CK 6.46 str. 2 d. iki UAB „Rekosta“ priims jau atliktus šiame objekte darbus.

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Saulius Tamošaitis ieškinį palaikė. Paaiškino, jog ieškovė sumokėjo atsakovei avansą, tačiau nepateikti jokie rašytiniai įrodymai, kad sutartis buvo vykdoma, jokie darbai pagal Sutartį atlikti nebuvo.

9Atsakovė UAB „Velmora“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Į teismo posėdžius atsakovo atstovai (advokatas Oleg Drobitko ar UAB „Velmora“ vadovas), apie kuriuos informuoti tinkamai, neatvykdavo. Atsakovės atstovas advokatas Oleg Drobitko prieš teismo posėdį pateikė teismui prašymą atidėti teismo posėdį iki bus išspręstas klausimas dėl UAB „Velmora“ bankroto bylos iškėlimo. Prašymo teisėja netenkino, kadangi 2018-12-04 vykusio teismo posėdžio metu bankroto byla bendrovei nėra iškelta. Be to atsižvelgiant į šios nagrinėjamos civilinės bylos stadiją nėra jokio pagrindo stabdyti šią bylą ir perduoti ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 str. 5 p.).

10Teismas

11konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Dėl avanso priteisimo

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12 straipsnį, 17 straipsnį, 178 straipsnį šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

15CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties esmę sudaro tai, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo priimti darbų rezultatą ir už jį apmokėti, šios sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas. Šie klausimai yra reglamentuojami CK 6.694 straipsnio normomis. Rangovas, atlikęs darbus, praneša apie tai užsakovui, ir pastarasis privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialias įstatymo nuostatas įgyja net jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Nurodytas aktas su jame pateikta informacija apie darbų atitinkamu laikotarpiu atlikimo mastus bei medžiagų įsigijimo bei sunaudojimo kiekius yra reikšmingas tam, kad, palyginus jo duomenis su kitais rangovo teiktais rašytiniais įrodymais, būtų tinkamai nustatytos faktinės bylos aplinkybės apie realiai atsakovo atliktų darbų pagal sutartį mastą bei panaudotų medžiagų kiekį.

16Ieškovė iš esmės savo reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovė laiku ir tinkamai neatliko rangos sutartyje nustatytų darbų, ko pagrindu ieškovė atsisakė sutarties ir reikalauja grąžinti atsakovei sumokėtą 1775 Eur avansą. Atsakovas neginčija, kad gavo 1775 Eur sumą ir darbų pagal Sutartį neatliko. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-02 UAB „Rekosta“ ir UAB „Velmora“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovė iki 2018-05-15 įsipareigojo adresu ( - ) atlikti už 7100 Eur sumą paruošiamuosius darbus, įskaitant klojimų įrengimą, pasluoksnių iš žvyro įrengimą, polistirolo sudėjimą, armatūros karkaso sumontavimą, inkarinių varžtų įrengimą, pamatinių sijų, galvenų/rostverkų betonavimo darbus, bei visus kitus pagal techninį projektą būtinus atlikti darbus, kad būtų galima vykdyti sekančius darbus-kolonų montavimas, sienų įrengimas ir kt. (Sutarties 1.1.p., l,2.p.). Atsakovas įsipareigojo darbus atlikti sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis (Sutarties 2.1.1 p., CK6.681 str.). Ieškovas atsakovui Sutarties nustatyta tvarka 2018-05-08 sumokėjo 1775 Eur avansą, tai patvirtina 2018-05-08 mokėjimo nurodymas. Atsakovas iki 2018-05-15 darbų neįvykdė ir avanso negrąžino. Atsakovei liko ieškovės sumokėtas avansas, tai yra 1775 Eur. Taigi ieškovė pagrįstai nurodo, kad atsakovė akivaizdžiai pažeidė savo prievoles prieš užsakovą (Civilinio kodekso 6.59str., 6.63str.ld.lp.,2p., 6.256str.4d.).

17Atsakovė byloje neįrodinėjo, kad atliko Sutartyje nurodytus darbus. Dokumentų, iš kurių būtų matyti, kad atliko ir kiek faktiškai darbų pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atsakovė atliko, kokie jų kiekiai ir kiek kainavo, teismui atsakovės atstovas nepateikė (CPK 178 str.). Iš rašytinių dokumentų nustatyta, kad ieškovė atsakovei Sutarties nustatyta tvarka 2018-05-08 sumokėjo 1775,00Eur avansą, o atsakovė tą pačią dieną, t. y. 2018 m. gegužės 8 d. 18:15 val. elektroniniu laišku ieškovę informavo, kad atsakovė stabdo darbus nuo 2018-05-09 objekte ( - ). Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai buvo galimi tik abiem sutarties šalims dėl to susitarus raštu (Sutarties 12.3 p.). Pagal sutartį rangovas darbus turėjo pradėti 2018-05-03, o baigti iki 2018-05-15. Kad šalys būtų raštu ar žodžiu sutarusios pratęsti sutarties terminą teismas nenustatė. Ieškovo atstovo teigimu sutarties terminas, taip pat kaina buvo esminės sąlygos, dėl kurių rangos sutartis buvo sudaryta su atsakove. Konstatuotina, kad atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kada ir kaip gautas avansas panaudotas statybinių medžiagų įgijimui ir rangos darbų atlikimui bei patirtos kitos išlaidos vykdant jos sudarytą rangos sutartį su ieškove.

18Avansas atlieka mokėjimo funkciją ir yra vienos šalies iš anksto pagal sutartį kitai šaliai sumokama suma už būsimus darbus. Dėl to reikalavimo teisė atsiranda tik vienai iš šalių: arba avansą sumokėjusiai šaliai (jei avansas yra didesnis už realiai kitos šalies pagal sutartį atliktų darbų, už kuriuos jis mokėtas, vertę), arba darbus atlikusiai šaliai (jei avansas yra mažesnis už realiai atliktų darbų kainą). Atitinkamai ir prievolę turi tik viena iš šalių. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė tokias faktines aplinkybes, dėl kurių nėra šalių ginčo: 2018 m. gegužės 2 d. bylos šalys sudarė Sutartį, pagal kurią rangovas (atsakovė) įsipareigojo Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka atlikti ir perduoti užsakovui (ieškovei) 7100 Eur vertės statybos darbus, o ieškovė – šiuos darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje aptarta tvarka ir terminais. Ieškovė sumokėjo atsakovei 1775 Eur avansą. Darytina išvada, kad ieškovė, būdama užsakove, dėl atsakovės darbų sustabdymo ir jų laiku neatlikimo, nukrypimo nuo sutarties terminų, pagrįstai atsisakė sutarties, todėl atsakovė atsakinga už sutarties pažeidimą ir privalo grąžinti ieškovei sumokėtą 1775 Eur avansą pagal neįvykdytą sutartį (CK 6.658 str.). Nors atsakovė teigia, kad ieškovė nesąžininga, nes atsisakė priimti atliktus darbus pilna apimtimi pagal kitas sutartis pati pažeidė sutartinius įsipareigojimus, tačiau teismas nesiremia šiais argumentais, kaip turinčiais esminės reikšmės ginče, nes byloje nustatyta, kad ieškovės rangos Sutartis su atsakove net nebuvo realiai pradėta vykdyti. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą ir ieškovės atstovo advokato Sauliaus Tamošaičio paaiškinimus, pripažįsta, kad ieškovė įrodė savo ieškinio reikalavimą dėl avanso grąžinimo, o atsakovas nepagrindė tinkamo rangos sutarties Nr. ( - ) vykdymo ir neįrodė (neįrodinėjo) patirtų išlaidų, susijusių su gauto avanso statybos darbams atlikti panaudojimu, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina reikalaujama 1775 Eur suma.

19Dėl netesybų priteisimo

20CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių teisę už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą nustatyti netesybas. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

21Kadangi atsakovė UAB „Velmora“ praleido sutarties terminus ir neatliko darbų ieškovė UAB „Rekosta“ vadovaujantis 2018-05-02 su atsakove UAB „Velmora“ sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 10.1. p. ir 10.4. p. nuostatomis paskaičiavo netesybas, kurias reikalauja priteisti iš atsakovės: už vėlavimą atlikti darbus 2018-05-16 – 2018-05-21 (6 dienos) – 600 Eur baudą, už delsimą perduoti atliktus darbus už 2018-05-21 (1 dieną) – 1,72 Eur delspinigių.

22Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį dėl ieškovės reikalavimų priteisti iš atsakovės ieškinyje nurodomas netesybas (baudą ir delspinigius) nepasisakė.

23Sutarties 4.1.3. p. punkte numatyta, kad gavus užsakovo rašytinį ar žodinį reikalavimą, raginimą ir/ar kitokį pranešimą nedelsiant - sekančią dieną, rangovas UAB „Velmora“ įsipareigojo imtis visų priemonių darbų trūkumams / defektams bei šios sutarties pažeidimams pašalinti. Rangovui nepašalinus sutarties pažeidimo trūkumo/defekto remiantis minėtu sutarties punktu jam pradedama skaičiuoti bauda už kiekvieną dieną po 100 Eur kol jie nebus pašalinti. Sutarties 4.1.3. punktu be to numatyta, kad jeigu rangovas per 5 kalendorines dienas nurodytų pažeidimų, trūkumų / defektų nepašalina, tokiu atveju rangovas papildomai sumoka užsakovui baudą lygią 1000 Eur arba baudos išskaičiuojamos iš rangovui mokėtinų sumų. Rangovui vėluojant atlikti darbus, rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną privalo mokėti užsakovui 100 Eur baudą bei mokėti tokio paties dydžio baudą už kiekvieną dieną, kuria uždelsta pašalinti atitinkamą pažeidimą (Sutarties 10.4 p.). Rangovui dėl savo kaltės uždelsus perduoti savo atliktus darbus pagal šios sutarties darbų atlikimo terminus ir pagal rangovo pateiktą kalendorinį grafiką daugiau kaip 5 kalendorines dienas, remiantis Sutarties 10.1 punktu rangovas UAB „Velmora“ įsipareigojo mokėti užsakovui UAB „Rekosta“ 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutartų darbų sumos.

24CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

25Ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės viso 601,73 Eur netesybų (600 Eur baudos ir 1,72 Eur delspinigių).

262018-05-02 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sutarties šalys – juridiniai asmenys, turintys patirties vykdant statybos darbus, 2018-05-02 sutartį su šioje numatytais terminais įsipareigojimais ir numatytomis sankcijomis už netinkamą sutarties vykdymą pasirašę laisva valia. Sutartį parengė darbų užsakovas (generalinis rangovas). Sutarties nuostatos nebuvo ginčijamos, jos visos yra galiojančios.

27Susipažinęs su šalių sutartinėmis nuostatomis, remiantis kuriomis ieškovės atstovas skaičiuoja 600 Eur baudą, atsižvelgdamas į ieškovės 2018-05-09 pretenziją, kurioje užsakovas UAB „Rekosta“ reikalavo rangovo UAB „Velmora“ atnaujinti vienašališkai sustabdytus darbus, teismas nesutinka, kad bauda turėjo būti skaičiuojama ne iki sutarties termino pabaigos, o iki 2018-05-21. Pažymėtina, kad pats sutarties vykdymo terminas baigėsi 2018-05-15, sutarties vykdymo terminas šalių sutarimu nebuvo pratęstas. Iš ieškovės 2018-05-09, 2018-05-14, 2018-05-15 pretenzijų atsakovei matyti, kad ieškovė konstatuoja, kad darbai nebuvo atnaujinti, t. y. darbai nebuvo pradėti, jie neatlikti. Teismo vertinimu šiuo atveju nėra pagrindo skaičiuoti netesybas po sutarties pabaigos už vėlavimą atlikti darbus.

28Ieškovė už delsimą perduoti atliktus darbus už vieną dieną 2018-05-21 ieškiniu reikalauja 1,72 Eur delspinigių. Faktiškai darbai (jų dalis) rangovo nebuvo perduoti iki pat 2018-05-15 sutarties pabaigos, sutarties termino šalys nepratęsė. Ieškovė ieškiniu delspinigius nepagrįstai skaičiuoja už laikotarpį po sutarties pabaigos. Pažymėtina, kad 2018-05-15 užsakovo pranešimu rangovui nebuvo pratęstas terminas rangovui sutarties vykdymui ir galutinio darbų perdavimo terminai taip pat nebuvo pratęsti. Nepriteistina 1,72 Eur delspinigių sumą.

29Dėl palūkanų

30Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

31Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

32Dėl bylinėjimo išlaidų

33Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (74,68 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistina 39,58 Eur jos už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, 477,95 Eur išlaidų už advokato pagalbą, kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais ir kurios neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, viso priteistina 517,53 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Nepriteistinas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis už prašymą tenkinti laikinąsias apsaugos priemones, nes 2018-05-28 teismo nutartimi šis ieškovės prašymas atmestas. Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteisiama 4,33 EUR išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, kurias sudarė procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, nes jos didesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

34Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294, ieškovei UAB „Rekosta“, j.a.k. 141484118, 1775 (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt penkis eurus) Eur avansą ir 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (1775 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-28) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 517,53 (penkis šimtus septyniolika eurų 53 centus) Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

38Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294 4,33 EUR (keturis eurus 33 centus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5660.

39Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. sekretoriaujant Indrei Grublienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Rekosta“ atstovui advokatui Sauliui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 5. Teismas... 6. 2018-05-22 ieškovė UAB „Rekosta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 7. Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškove sudarė... 8. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Saulius Tamošaitis ieškinį... 9. Atsakovė UAB „Velmora“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti... 10. Teismas... 11. konstatuoja:... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Dėl avanso priteisimo... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12... 15. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 16. Ieškovė iš esmės savo reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovė... 17. Atsakovė byloje neįrodinėjo, kad atliko Sutartyje nurodytus darbus.... 18. Avansas atlieka mokėjimo funkciją ir yra vienos šalies iš anksto pagal... 19. Dėl netesybų priteisimo... 20. CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių teisę... 21. Kadangi atsakovė UAB „Velmora“ praleido sutarties terminus ir neatliko... 22. Atsakovės atstovas atsiliepime į ieškinį dėl ieškovės reikalavimų... 23. Sutarties 4.1.3. p. punkte numatyta, kad gavus užsakovo rašytinį ar žodinį... 24. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos... 25. Ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės viso 601,73 Eur... 26. 2018-05-02 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sutarties šalys – juridiniai... 27. Susipažinęs su šalių sutartinėmis nuostatomis, remiantis kuriomis... 28. Ieškovė už delsimą perduoti atliktus darbus už vieną dieną 2018-05-21... 29. Dėl palūkanų ... 30. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 31. Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai... 32. Dėl bylinėjimo išlaidų ... 33. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (74,68 proc.), ieškovei iš... 34. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259, 268 ir 270 straipsniais, teismas... 35. ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294, ieškovei UAB... 37. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš atsakovės UAB „Velmora“, j.a.k. 301537294 4,33 EUR (keturis... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...