Byla 2-1498-394/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora” ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės R. P. 809,50 Lt skolą, 542,37 Lt delspinigius, 74,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2014-02-06 viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2014-02-20. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2002-11-09 atsakovė R. P. su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M43A673497445012 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Laikotarpiu nuo 2002-11-30 iki 2004-10-31 UAB „Tele 2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pagal sudarytą sutartį susidarė 809,50 Lt skola. Ieškovas UAB ,,Gelvora“ 2009-03-31 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu. Ieškovas atsakovei pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo iki šiol ir ieškovui yra skolinga 809,50 Lt (37 b. l.).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 809,50 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

9Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.6 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš byloje esančio 2013-12-20 delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas yra paskaičiavęs 0,1 proc. delspinigius už 670 pradelsto mokėjimo dienų, t.y. 542,37 Lt. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (542,37 Lt) paskaičiuoti net už 670 dienų, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 146,00 Lt sumos (delspinigiai paskaičiuotini už 180 dienų), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 146,00 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

10Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 74,45 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), užklausos, pranešimų siuntimai, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo tenkintinas iš dalies (67 %). Iš atsakovo priteistina 809,50 Lt skola, 146,00 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 955,50 Lt sumą nuo 2014-01-21 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 72,00 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1426,32 Lt ieškinio sumos patenkinamas 67 % priteisiant 955,50 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 48,00 Lt žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės R. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, 809,50 Lt (aštuoni šimtai devyni litai 50 ct) skolą, 146,00 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt šeši litai 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 955,50 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. sausio 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 48,00 Lt (keturiasdešimt aštuoni litai 00 ct) žyminį mokestį.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai