Byla 2-1986-1041/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šelterus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaizen group“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 452,23 Eur skolą, 29,01 Eur delspinigius, 40 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo) du kartus buvo siunčiami registracijos adresu: Kaunas, Mosėdžio g. 7–15, bei kitu žinomu adresu: Kaunas, Siūlų g. 3, tačiau jie grąžinti teismui neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“ (b. l. 43 45, 54). Procesiniai dokumentai buvo taip pat siųsti juridinio asmens vadovui M. A. adresu ( - ), tačiau jie taip pat grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, laiko, kad procesiniai dokumentai antrąjį kartą 2016 m. gruodžio 29 d. išsiųsti juridinio asmens buveinės adresu (b. l. 54) yra įteikti praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, t. y. 2017 m. sausio 9 d. (CPK 74 straipsnio 5 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, jog atsakovei nepateikus atsiliepimo į arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas. Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2017 m. sausio 24 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad ieškovė ir atsakovė 2016 m. vasario 18 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 330/2016, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei sąskaitose–faktūrose išvardintą produkciją, o atsakovė įsipareigojo priimti sąskaitose–faktūrose išvardintą produkciją ir sumokėti nustatytą pinigų sumą sutartyje nustatytomis sąlygomis (b. l. 8–10). Tarp šalių susiklostė pirkimo–pardavimo prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnis). Ieškovė išrašė PVM sąskaitas–faktūras: 2016 m. vasario 9 d. Serija SEL Nr. 00021829 (b. l. 11), 2016 m. kovo 8 d. Serija SEL Nr. 00022046 (b. l. 12), 2016 m. kovo 16 d. Serija SEL Nr. 00022104 (b. l. 13), 2016 m. gegužės 24 d. Serija SEL Nr. 00022693 (b. l. 14) ir perdavė atsakovei PVM sąskaitose–faktūrose nurodytas prekes. Prekės buvo išsiųstos VENIPAK kurjeriu, t. y. 2016 m. vasario 10 d. prekių pristatymo patvirtinimas (b. l. 15), 2016 m. kovo 9 d. prekių pristatymo patvirtinimas (b. l. 16), 2016 m. gegužės 26 d. prekių pristatymo patvirtinimas (b. l. 17). Atsakovė prekes priėmė ir raštiškų pretenzijų dėl gautų prekių kokybės nepateikė. Atsakovės skola ieškovei yra 452,23 Eur.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės tinkamai neįvykdė. Ieškovės reikalavimai įrodyti prie ieškinio pridėtais dokumentais. Kadangi byloje nėra duomenų apie atsakovės prievolės ieškovei įvykdymą, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 452,23 Eur skolą už perduotas prekes laikomas pagrįstu ir tenkinamas.

10Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal šalių sutarties 3.3 punktą, praleidusi sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus atsakovė įsipareigojo mokėti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovei paskaičiuoti 29,01 Eur delspinigiai, kurie sudaro 6,41 proc. nuo priteistinos 452,23 Eur sumos, nelaikomi neprotingai dideli ir nepagrįsti, todėl priteisiami.

11Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė laiku neapmokėjo už perduotas prekes ir liko skolinga ieškovei, todėl iš jos priteistina 40 Eur išieškojimo išlaidos (ieškovės nurodomos – palūkanos).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Įvertinus aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir nurodytas faktines aplinkybes, ieškinys dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo tenkinamas (CK 6.38, 6.59, 6.62, 6.671, 6.652, 6.655 straipsniai). Iš atsakovės priteisiama 452,23 Eur skola, 29,01 Eur delspinigiai, 40 Eur išieškojimo išlaidos (Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos 2003 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. IX-1873 7 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-625/2008; 2005 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 3K-3-364/2005; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005), 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (521,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos – 20 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai) (b. l. 28).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaizen Group“, įmonės kodas 301843914, buveinė Kaunas, Mosėdžio g. 7–15, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šelterus“, įmonės kodas 300019772, buveinė Vilnius, I. K. al. 13–59, 452,23 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 23 ct) skolą, 29,01 Eur (dvidešimt devynių eurų 01 ct) delspinigius, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (521,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai