Byla 2-67-527/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Gintarei Veželytei-Putnikienei, dalyvaujant ieškovui A. P. ir jo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Schema“ direktoriui Andriui Taručiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei UAB „Schema“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu (b. l. 4-6) prašė priteisti iš atsakovės 97.000 Lt skolą už atliktus darbus, 7.651,20 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2006-11-02 jis su atsakove pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti ir perduoti projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaune, ( - ) g. 20, projekto konstruktyvinę-statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), kuri atitiktų projekto ekspertizės reikalavimus (sutarties 1.1 p.), o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 97.000 Lt per dešimt darbo dienų po projekto perdavimo–priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo (sutarties 2.2 p.). Ieškovas sutartyje numatytus darbus atliko ir perdavė atsakovei 2007-02-16 pagal šalių pasirašytą priėmimo–perdavimo aktą Nr. 15-P. Kadangi darbų atlikimo terminas buvo pratęstas šalių susitarimu, atsakovė nereiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl darbo kokybės ar netinkamo sutarties vykdymo. Ieškovas 2007-02-16 pateikė atsakovei sąskaitą faktūrą TPSK Nr. 0.012, tačiau atsakovė su ieškovu iki šiol nėra atsiskaičiusi. Pagal sutarties 5.1 p., uždelsusi atsiskaityti už rangovo atliktus darbus, atsakovė įsipareigojo už kiekvieną praleistą dieną mokėti po 150 Lt delspinigių. Remiantis sutartimi ir skaičiuojant delspinigius už 6 mėnesius (183 d.), atsakovė turėtų sumokėti ieškovui 27.450 Lt delspinigius (183 d. x 150 Lt), tačiau ieškovas, atsižvelgdamas į kompensuojamąją delspinigių funkciją, mažino juos ir prašė priteisti iš atsakovės 7.651,20 Lt delspinigius. Be to, vadovaudamasis CK 6.210 str. 2 d., ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 54-56) su ieškiniu iš dalies sutiko, nes jos atsiskaitymo su ieškovu galimybės yra tiesiogiai siejamos su UAB „Rodena“, kuri ir užsakė projektavimo darbus. Atsakovės teigimu, ji ruošiasi atsiskaityti su ieškovu, kai tik bus išspręstas jos ir UAB „Rodena“ ginčas.

4Parengiamajame teismo posėdyje ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovės 7.651,20 Lt delspinigių, o atsakovės direktorius sutiko su ieškiniu.

5Teismo posėdžio metu ieškovas, dalyvaujant advokatei, taip pat patvirtino atsisakąs nuo reikalavimo priteisti delspinigius bei prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, jog 2006-11-02 šalys pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 (toliau – Sutartis) (b. l. 8-9), pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti ir perduoti projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaune, ( - ) g. 20, projekto konstruktyvinę-statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), kuri atitiktų projekto ekspertizės reikalavimus (sutarties 1.1 p.), o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 97.000 Lt per dešimt darbo dienų po projekto perdavimo–priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo (sutarties 2.2 p.).

82007-02-16 šalių pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas Nr. 15-P (b. l. 10) patvirtina, jog ieškovas sutartyje numatytus darbus atliko ir perdavė atsakovei. Duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi ieškovui kokias nors pretenzijas dėl atlikto darbo kokybės ar netinkamo sutarties vykdymo, byloje nėra. Ieškovo teigimu, kurio atsakovė neginčijo, 2007-02-16 jis atsakovei kartu su priėmimo–perdavimo aktu Nr. 15-P pateikė ir sąskaitą faktūrą TPSK Nr. 0.012 (b. l. 11), tačiau atsakovė su ieškovu iki šiol nėra atsiskaičiusi, nors Sutarties 2.2 p. buvo įsipareigojusi sumokėti ieškovui 97.000 Lt per dešimt darbo dienų po projekto perdavimo–priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo.

9Taip pat nustatyta, jog Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-88-230/2010 UAB „Schema“ (šioje byloje atsakovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 58-61) atsakovei UAB „Rodena“ (projektavimo darbų užsakovei) dėl įsiskolinimo padengimo, prašydama priteisti iš 186.013 Lt skolą ir 14.314,44 Lt delspinigius pagal 2006-08-17 projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806, 104.194 Lt skolą ir 26.266,80 Lt delspinigius pagal 2006-10-24 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.2-1006 bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 330.788,24 Lt sumos nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2006-08-17 ir 2006-10-24 sudarė projektavimo darbų sutartis dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaune, ( - ) g. 20, projekto architektūrinės-konstrukcinės, konstrukcinės-statybinės dalių, techninio projekto dalių rengimo bei kitų darbų atlikimo. Civilinės bylos Nr. 2-88-230/2010 atsakovė UAB „Rodena“ priešieškiniu prašė nustatyti, kad 2006-08-17 projektavimo darbų sutartis Nr. 32-0806 ir 2006-10-24 projektavimo darbų sutartis Nr. 32.2-1006 yra nutrauktos nuo 2007-07-02, taikyti restituciją ir iš ieškovės UAB „Schema“ bei subsidiariai iš atsakovės B. T. priteisti 86.300 Lt negrąžintą avansą ir 3.319,59 Lt palūkanų, viso 89.619,59 Lt, bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

10Kauno apygardos teismas c. b. Nr. 2-88-230/2010 priimtu 2010-06-28 sprendimu, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-11 nutartimi c. b. Nr. 2A-455/2011 paliko nepakeistą, ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės UAB „Rodena“ ieškovei UAB „Schema“ pagal 2006-08-17 projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806 186.013 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus ir 9.031,73 Lt delspinigius, viso 195.044,73 Lt, ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kt.; o ieškinį likusioje dalyje (dėl likusių delspinigių bei dėl 104.194 Lt skolos ir 26.266,80 Lt delspinigių pagal 2006-10-24 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.2-1006 su 6 proc. dydžio metinėmis palūkanomis) ir priešieškinį atmetė.

11Teismo posėdžio metu atsakovės direktorius patvirtino, jog c. b. Nr. 2-88-230/2010 priimtu 2010-06-28 Kauno apygardos teismo sprendimu jai iš užsakovės UAB „Rodena“ yra priteista visa ieškiniu jos prašyta priteisti suma už projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaune, ( - ) g. 20, projekto konstruktyvinę-statybinę dalį, t. y. ir už tai, ką šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo priteisti ieškovas A. P., 2006-11-02 projektavimo darbų sutarties Nr. 32.4-1106 (b. l. 8-9) pagrindu atlikęs ir perdavęs projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaune, ( - ) g. 20, projekto konstruktyvinę-statybinę dalį. Teismo nuomone, šiuo teismo sprendimu, kuris yra įsiteisėjęs, vykdytinas ir apie kurio vykdymo sustabdymą teismas neturi jokių duomenų, nustatytos aplinkybės tik papildomai patvirtina atsakovės prievolę atsiskaityti su ieškovu už atliktus ir atsakovės priimtus darbus, nenustačius jokių trūkumų ir neatitikimų pasirašant priėmimo-pardavimo aktą (b. l. 10) bei nesant jokių duomenų, jog kažkokie konkretūs atlikto darbo trūkumai būtų nustatyti iki šios bylos išnagrinėjimo iš esmės, tuo labiau, kad pati atsakovė savo atsikirtimų į ieškinį net negrindžia jokia sutarties ar įstatymo nuostata, suteikiančia teisę visiškai ar iš dalies neatsiskaityti su ieškovu.

12Kadangi atsakovė iki šiol neįvykdė prievolės ir nesumokėjo ieškovui skolos pagal 2006-11-02 projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 (b. l. 8-9), o visos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu, iš atsakingos už prievolės neįvykdymą atsakovės ieškovui priteistina 97.000 Lt skola (CK 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 p.). bei 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-06-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

13Teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 7.651,20 Lt delspinigių priteisimo ir prašė šioje dalyje bylą nutraukti. Kadangi ieškovo ieškinio dalies atsisakymas neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų ir ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, teismas, vadovaudamasis CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p., priima ieškovo ieškinio atsisakymą ir bylą dalyje dėl delspinigių priteisimo nutraukia.

14Be to, iš atsakovės priteistina ieškovui 2.910 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio (t. y. 3 proc. nuo patenkintos 97.000 Lt ieškinio dalies) ir valstybei 25,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 87 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Be to, teismas priteisia iš atsakovės visą ieškovo už advokato pagalbą sumokėtą 1.400 Lt sumą, neviršijančią Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

15Be to, ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio nuo reikalavimo, kurio atsisakė, t. y. 137 Lt (3.093 - 2.910 = 183; 183 x 0,75 = 137).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovui A. P. (a. k( - ) iš atsakovės UAB ,,Schema“ (į. k. 300056087) 97.000 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-06-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1.400 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 2.910 Lt žyminio mokesčio už ieškinį.

19Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 7.651,20 Lt delspinigių priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

20Priteisti iš atsakovės UAB ,,Schema“ (į. k. 300056087) 25,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (mokama į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB. Banko kodas 73000, lėšų gavėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, kvito originalą pateikiant į civilinę bylą). Nurodyti, kad šios sumos nesumokėjus per 5 darbo dienas po šio procesinio dokumento įsiteisėjimo arba nepateikus teismui sumokėjimą patvirtinančio kvito, dėl priteistos sumos išieškojimo bus išrašytas vykdomas raštas ir perduotas išieškotojui, kad jis galėtų jį pateikti vykdyti antstoliui, dėl ko atsiras papildomos vykdymo išlaidos.

21Grąžinti ieškovui A. P. (a. k( - ) 137 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2008-09-17 įmokos mokėjimo kvitu Swedbanke gavėjui Kauno apskrities VMI į sąskaitą LT90 7300 0100 0223 1764.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita... 2. ieškovas ieškiniu (b. l. 4-6) prašė priteisti iš atsakovės 97.000 Lt... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 54-56) su ieškiniu iš dalies... 4. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti iš... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas, dalyvaujant advokatei, taip pat patvirtino... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatyta, jog 2006-11-02 šalys pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr.... 8. 2007-02-16 šalių pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas Nr. 15-P (b. l. 10)... 9. Taip pat nustatyta, jog Kauno apygardos teismo civilinėje byloje 10. Kauno apygardos teismas c. b. Nr. 2-88-230/2010 priimtu... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės direktorius patvirtino, jog c. b. 12. Kadangi atsakovė iki šiol neįvykdė prievolės ir nesumokėjo ieškovui... 13. Teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 7.651,20... 14. Be to, iš atsakovės priteistina ieškovui 2.910 Lt jo sumokėto žyminio... 15. Be to, ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio nuo reikalavimo,... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 140 str. 1 d., 293 str.... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti ieškovui A. P. (a. k( - ) iš atsakovės UAB ,,Schema“ (į. k.... 19. Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 7.651,20 Lt delspinigių... 20. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Schema“ (į. k. 300056087) 25,42 Lt išlaidų,... 21. Grąžinti ieškovui A. P. (a. k( - ) 137 Lt žyminio mokesčio, sumokėto... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...