Byla 2S-294-755/2017
Dėl antstolio veiksmų atmestas

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo J. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-644-828/2017, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestas,

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas prašė panaikinti antstolio M. Alšausko 2016-11-23 patvarkymą Nr. S-2104, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0089/14/00978, kuriuo ekspertu turto vertei nustatyti buvo paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ober-Haus“. Nurodė, kad antstolis klaidingai laikėsi taisyklės, kad turto vertę vykdomojoje byloje turi būtinai nustatyti teismo ekspertas, kuris yra įrašytas į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos svetainėje nurodytą teismo ekspertų sąrašą, todėl vertino antstolio priimtą patvarkymą kaip nepagrįstą, neteisėtą, todėl naikintiną.
 2. Antstolis M. Alšauskas 2016-12-14 Nr. S-2189 patvarkymu atsisakė tenkinti J. G. skundą. Antstolis nurodė, kad skundžiamu patvarkymu skiriant ekspertą turto vertei nustatyti pagrindinis argumentas buvo ne tik tai, kad UAB „Ober-Haus“ turi teismo ekspertą, bet ir ženklus kainos skirtumas, t. y. beveik tris kartus mažesnė ekspertizės kaina.
 3. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Swedbank“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutartimi pareiškėjo J. G. skundas atmestas.
 2. Įvertinęs vykdomosios bylos aplinkybes, teismas pripažino, kad skundžiamas antstolio patvarkymas, kuriuo ekspertu turto vertei nustatyti buvo paskirta UAB „Ober-Haus“, nepažeidžia CPK 682 straipsnio reikalavimų, todėl yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas nustatė, kad pareiškėjas, vadovaudamasis CPK 682 straipsnio 1 dalimi, per tris darbo dienas nuo tos dienos, kai gavo antstolio patvarkymą, galėjo pareikšti ekspertui nušalinimą, tačiau to nepadarė.
 3. Teismas nurodė, kad antstolis, skirdamas ekspertą, vadovavosi ne tik turto vertintojo kvalifikacijos laipsniu, bet ir ekonomiškumo principu. Pripažino, kad antstolio sprendimas atitinka skolininko interesus. Pažymėjo, kad skunde pareiškėjas nenurodė, kodėl antstolio paskirtas ekspertas galėtų netinkamai atlikti savo funkcijas, ar kad ekspertizės atlikimas pas nurodytą ekspertą neatitiktų pareiškėjo interesų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu J. G. skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutartį, prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio M. Alšausko 2016-11-23 patvarkymą Nr. S-2014.
 2. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama teismo nutartis neatitinka suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose, pavyzdžiui Šiaulių apygardos teismo 2013-02-05 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-125-368/2013, kur teismas išaiškino, kad ekspertu ar ekspertais gali būti skiriami ne tik asmenys, įrašyti į teismo ekspertų sąrašą, bet ir kiti asmenys, kurie turi specialių žinių atsakyti į byloje iškylančius klausimus.
 3. Nurodo, kad nebuvo teisinio pagrindo naują eksperto kandidatūrą pasirinkti būtinai iš asmenų, įrašytų į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos svetainėje nurodytą ekspertų sąrašą.
 4. Teigia, kad dėl ekspertizės kainos antstolis galėjo apklausti kitus (žemesnės kvalifikacijos) turto vertintojus, kurių vertinimo paslaugų kainos svyruoja nuo 150 Eur iki 300 Eur, tuo tarpu UAB „Ober-Haus“ ekspertizės kaina 800 Eur (plius PVM). Todėl, teigia, kad toks antstolio pasirinkimas neatitinka vykdymo proceso ekonomiškumo principo ir pažeidžia skolininko interesus, priešingai, nei vertino pirmosios instancijos teismas.
 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ prašo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.
 6. Nurodo, kad pareiškėjas praleido 3 dienų terminą, nustatytą CPK 682 straipsnio 1 dalyje, antstolio patvarkymui dėl paskirtos ekspertizės apskųsti. Skundžiamas antstolio patvarkymas priimtas 2016-11-23 ir tą pačią dieną išsiųstas elektroniniu paštu pareiškėjui. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta.

9Teismas

konstatuoja:

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).
 2. Civilinis procesas paremtas dispozityvumo principu, pagal kurį teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga (CPK 12 straipsnis). Viena iš šio principo įgyvendinimo išraiškų įtvirtinta CPK 320 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas apeliacijos funkciją, neįskaitant išimties dėl absoliučių apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimo ir viešojo intereso gynimo poreikio situacijų, vykdo neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Dėl to, peržiūrėdamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas yra saistomas apeliaciniame skundo faktinio ir teisinio pagrindų, t. y. apelianto nurodytų klaidų, padarytų nustatant faktines aplinkybes, materialinių ir procesinių teisės normų aiškinimo ar taikymo pažeidimų (CPK 320 straipsnio 1 dalis).
 3. Atskiruoju skundu pareiškėjas J. G. nesutinka su teismo nutartimi, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų – 2016-11-23 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0089/14/00978 paskirti ekspertizę, o būtent dėl antstolio sprendimo pavesti atlikti ekspertizę UAB „Ober – Haus“ ekspertui, kuris yra ir teismo ekspertų sąraše. Pareiškėjo manymu, ekspertas pasirinktas visiškai neekonomiškai, be to, nebuvo būtinybės jį antstoliui parinkti iš teismo ekspertų sąrašo.
 4. Teismo vertinimu, pareiškėjas neįrodė antstolio sprendimo pavesti atlikti ekspertizę UAB „Ober – Haus“ neteisingumo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis vertinant antstolio veiksmus skundžiamu atveju ir šių išvadų nebekartoja.
 5. Vykdomosios bylos duomenys bei paties antstolio patvarkymo argumentai rodo priešingai, jog antstolis ekspertą vykdomojoje byloje parinko vadovaujantis ekonomiškumo principu, priešingai nei teigia pareiškėjas atskiruoju skundu, taigi tuo užtikrinant skolininko turtinius interesus vykdymo procese. Iš skundžiamo patvarkymo matyti, jog antstolis nurodė, kad pagal pasikeitusią kainą anksčiau pavesta atlikti ekspertizė UAB „Resolution valuations“ dabar kainuotų 2541 Eur. Todėl antstolis, atsižvelgęs į tai, kad pastaroji bendrovė neturi nei vieno teismo eksperto, o gauti duomenys iš UAB „Ober – Haus“ rodo, kad ekspertizės kaina būtų 968 Eur (800 Eur + PVM), be to, teismo ekspertų sąraše yra UAB „Ober-Haus“ darbuotoja L. N., sprendė, kad ekspertizę pavedama atlikti UAB „Ober – Haus“
 6. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vertinti, kad UAB „Ober – Haus“ turto vertinimo ekspertizės kaina 800 Eur (plius PVM) yra tokia dėl to, kad ji bus atliekamas ekspertų sąraše įrašytos L. N.. Priešingų duomenų pareiškėjas į bylą nepateikė, todėl jo atskirojo skundo teiginiai, kad žemesnės kvalifikacijos, kaip įvardina pareiškėjas, turto vertintojų paslaugų kainos svyruoja nuo 150 Eur iki 300 Eur, vertinami kaip deklaratyvūs. Teismas pastebi, kad būtent iš teismo ekspertų sąrašo ekonomiškumo principu antstolio parinktas ekspertas kaip tik labiau atitinka skolininko interesus vykdymo procese.
 7. Teismo nuomone nagrinėjamu atveju turto vertei nustatyti galėjo būti paskirtas ir kitas asmuo, turintis tam specialių žinių, nebūtinai įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, tačiau šiuo atveju esant šios rūšies ekspertų, daryti priešingą išvadą, teismo vertinimu, nėra teisiškai reikšminga.
 8. Pagal CPK 682 straipsnio 6 dalį atliekama pagal bendrąsias CPK taisykles, atsižvelgiant į VI dalies išimtį. Pagal CPK 212 straipsnį teismo ekspertizes atlieka teismo ekspertai, nurodyti Teismo ekspertizės įstatyme. Jų nesant, konkrečioje byloje jais gali būti paskirti kiti asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Taigi, kaip taisyklė ekspertizei atlikti skiriami teismo ekspertai, o tik jų nesant kiti kvalifikuoti asmenys. Šiuo atveju ekspertizės atlikimas pavestas teismo ekspertui, todėl pavesti ją atlikti kitam asmeniui nebuvo, kaip pagrįstai nurodė teismas, pagrindo.
 9. CPK 682 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Teismui pateiktos vykdomosios bylos duomenimis konkrečiam ekspertui nušalinimas nepareikštas.
 10. Teiginys apie teisminės praktikos nesilaikymą vertinamas kaip nepagrįstas. Pastebima jog sutinkamai su CPK 4 straipsniu vienodos teismų praktikos formavimas pavestas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, o ne apygardos teismams.
 11. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atskirasis skundas jame išdėstytais motyvais negali būti tenkinamas, todėl yra atmetamas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

14skundą atmesti, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai