Byla 2S-125-368/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) J. G. skundą dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) J. G. kreipėsi į antstolį, prašydamas panaikinti antstolės V. Š. 2012 m. rugsėjo 27 d. patvarkymą dėl areštuoto turto perkainojimo, patvarkymas priimtas vykdomojoje byloje Nr. 0071/10/01/01427. Tvirtino, kad 2012 m. birželio 11 d. antstolio patvarkymu buvo paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti. Teigė, kad ekspertizę atlikęs asmuo, t. y. V. B., nėra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, todėl pateiktas dokumentas nėra ekspertizės aktas.

4Antstolė V. Š. 2012 m. spalio 31 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį kartu su vykdomąja byla perdavė Šiaulių miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad antstolis, priimdamas patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo rinkos vertei nustatyti, siekia, jog būtų nustatyta areštuoto turto rinkos vertė, todėl, antstolės manymu, nėra aktualu, ar asmuo, turintis specialių žinių, kuris vertina turtą, yra įtrauktas į LR ekspertų sąrašą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi netenkino pareiškėjo J. G. skundo. Nurodė, kad ekspertizę buvo pavesta atlikti UAB Korporacijai „Matininkai“ ir ją atliko ir ekspertizės aktą (vertinimo ataskaitą) parengė Korporacijos „Matininkai“ turto vertintoja V. B., o aktą patvirtino korporacijos įgaliotas atstovas D. M.. Pažymėjo, kad, nors V. B. nėra įtraukta į LR teismo ekspertų sąrašą, tačiau jame yra D. M., kuris turi teisę atlikti nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo ekspertizes.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį, apeliantas (pareiškėjas) J. G. prašo panaikinti teismo nutartį ir tenkinti jo skundą, o klausimą dėl antstolės 2012 m. spalio 19 d. pranešimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir neišsprendė visų skundo reikalavimų. Apelianto vertinimu, ekspertizes, susijusias su turto įvertinimu, gali atlikti tik asmuo, turintis vertintojo eksperto kvalifikaciją.

9Atsiliepdamas į apelianto atskirąjį skundą, suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad apelianto skundo teiginiai neturi esminės reikšmės. Pabrėžiama, kad turto vertinimo ekspertizės paruošiamąjį darbą atliko turto vertintoja V. B., o ekspertas D. M. šią medžiagą panaudojo savo išvadoms.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Apelianto (pareiškėjo) J. G. atskirasis skundas netenkintinas.

14Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas kelia klausimą, ar antstolės paskirtą ekspertizę galėjo atlikti tik turto vertintojas ekspertas.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė 2012 m. birželio 11 d. patvarkymu paskyrė ekspertizę turto – prekybos patalpų Nr. ( - ), priklausančių J. G., esančių ( - ) (unikalus Nr. ( - )) – rinkos vertei nustatyti. Ekspertizę buvo pavesta atlikti UAB Korporacijai „Matininkai“. Ekspertizę atliko ir ekspertizės aktą (vertinimo ataskaitą) parengė UAB Korporacijos „Matininkai“ turto vertintoja V. B., o jį patvirtino Korporacijos „Matininkai“ įgaliotas atstovas D. M., kuris yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

16Apeliantas teigia, kad ekspertizes, susijusias su turto įvertinimu, gali atlikti tik asmuo, turintis vertintojo eksperto kvalifikaciją.

17Teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto skundo teiginiais.

18Pagal CPK 212 straipsnio 2 dalį ekspertu gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Ši teisės norma įtvirtina taisyklę, kad civilinėje byloje ekspertu ar ekspertais gali būti skiriami ne tik asmenys, įrašyti į teismo ekspertų sąrašą, bet ir kiti asmenys, kurie turi specialių žinių atsakyti į byloje iškylančius klausimus.

19Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį fiziniam asmeniui, išlaikiusiam turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, suteikiama nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento (žemiausia), vertintojo (aukštesnė) arba vertintojo eksperto (aukščiausia) kvalifikacija.

20Teismas pažymi, kad tiek turto vertintojas ekspertas, tiek ir turto vertintojas savarankiškai gali vertinti visus tam tikros konkrečios srities objektus, taigi nėra pagrindo sutikti su apelianto skundo teiginiais, jog ginčo turtą galėjo įvertinti tik aukščiausios kvalifikacijos turto vertintojas. Teismo išvadas patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2006) ir Lietuvos apeliacinio teismo (2006 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-43/2007) išaiškinimai. Kasacinis teismas konstatavo, kad civiliniame procese nėra nustatytas imperatyvus reikalavimas skirti teismo ekspertizę atsižvelgiant tik į Teismo ekspertizės įstatymą, šį įstatymą galima taikyti tiek, kiek jis neprieštarauja CPK nuostatoms, t. y. ekspertizės skyrimas civiliniame procese reglamentuojamas daugiau dispozityviosiomis teisės normomis. Apeliacinis teismas, nagrinėdamas analogišką civilinės bylos problematiką, pripažino nepagrįstu apeliantės argumentą, jog turto vertintoja, nustačiusi ginčo turto rinkos kainą, privalėjo turėti eksperto statusą ir būti įrašyta į teismo ekspertų sąrašą pagal Teismo ekspertizės įstatymo nuostatas.

21Be to, pagal 214 straipsnio 3 dalį ekspertas turi teisę atsisakyti duoti išvadą, jeigu jis mano, kad pateikta jam medžiaga yra nepakankama išvadai duoti arba jam pateiktas klausimas viršija jo kvalifikaciją ar kompetenciją. Turto ekspertizės akto (vertinimo ataskaitos) medžiaga patvirtina, kad turto vertintojai V. B. ir ekspertui D. M. pakako kompetencijos pateikti išvadas dėl tiriamojo objekto vertės.

22Teismas nesutinka su apelianto skundo teiginiais, kad teismas neišsprendė visų skundo reikalavimų, t. y. pareiškėjo reikalavimo dėl 2012 m. spalio 19 d. antstolės pranešimo apie varžytynes. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi civilines bylas Nr. 2-7740-79/2012 (pagal pareiškėjo J. G. skundą dėl 2012 m. spalio 19 d. antstolės pranešimo apie varžytynes) ir Nr. 2-7941-251/2012 (pagal pareiškėjo J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), sujungė į vieną civilinę bylą Nr. 2-7740-79/2012 (Nr. 2-131-79/2013), ir ji dar nėra baigta. Taigi apelianto skundo teiginiai yra nepagrįsti.

23Esant šioms aplinkybėms, apelianto skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

24Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

26Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) J. G. kreipėsi į antstolį, prašydamas... 4. Antstolė V. Š. 2012 m. spalio 31 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d.... 9. Atsiliepdamas į apelianto atskirąjį skundą, suinteresuotas asmuo AB SEB... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apelianto (pareiškėjo) J. G. atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas kelia klausimą, ar... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė 2012 m. birželio 11 d.... 16. Apeliantas teigia, kad ekspertizes, susijusias su turto įvertinimu, gali... 17. Teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto skundo teiginiais.... 18. Pagal CPK 212 straipsnio 2 dalį ekspertu gali būti skiriamas asmuo, turintis... 19. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį... 20. Teismas pažymi, kad tiek turto vertintojas ekspertas, tiek ir turto... 21. Be to, pagal 214 straipsnio 3 dalį ekspertas turi teisę atsisakyti duoti... 22. Teismas nesutinka su apelianto skundo teiginiais, kad teismas neišsprendė... 23. Esant šioms aplinkybėms, apelianto skundas yra nepagrįstas, todėl... 24. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga pagrįsti... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 26. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti...