Byla 2K-271/2012
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nuosprendžio, kuriuo J. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 281 straipsnio 3 dalį 25 MGL (3250 Lt) dydžio bauda, uždraudžiant naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones dvejiems metams

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Dalios Bajerčiūtės, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios J. B. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nuosprendžio, kuriuo J. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 281 straipsnio 3 dalį 25 MGL (3250 Lt) dydžio bauda, uždraudžiant naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones dvejiems metams.

3Nukentėjusiajai L. S. iš J. B. priteista 7368 Lt, iš UAB „BTA Draudimas“ 4316 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

4Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutartis, kuria nuteistosios J. B. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą ir susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga,

Nustatė

6J. B. nuteista už tai, kad 2010 m. birželio 8 d., 12.34 val., Vilniuje, Gariūnų g. 68, vairuodama automobilį „Espace“ (valst. Nr. ( - )), pažeidė Kelių eismo taisyklių 133 bei 134 punktų reikalavimus, t. y. vairuodama automobilį ir važiuodama turgavietės teritorijoje, kur siauras pravažiavimas ir blogas matomumas, nepasirinko saugaus greičio, neįvertino galimybės sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, laiku nesustabdė vairuojamo automobilio, dėl to partrenkė šalia palapinės stovėjusią pėsčiąją L. S., kuriai eismo įvykio metu buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

7Kasaciniu skundu nuteistoji J. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį ir bylą nutraukti.

8Kasatorė teigia, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminių BPK pažeidimų (BPK 20 straipsnio 5 dalis, 305 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai), todėl nepagrįstai ją pripažino kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 281 straipsnio 3 dalyje.

9Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai neįvertino ir nepasisakė dėl to, ar nukentėjusioji nepažeidė KET 89 ir 93.4 punktų reikalavimų, pagal kuriuos įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį bei įsitikina, kad tai daryti yra saugu; kad draudžiama išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių. Taip pat skunde teigiama, kad specialisto išvados yra prieštaringos, todėl nebuvo galima padaryti neabejotinos išvados dėl jos kaltės. Visos abejonės turėjo būti aiškinamos jos naudai, tačiau teismai to nepaisė, vertino tik kaltinančius įrodymus, todėl neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir priėmė apkaltinamąjį nuosprendį nesant pakankamai jos kaltę patvirtinančių įrodymų. Kasatorės manymu, ji buvo nuteista už veiką, kurios nepadarė. Kasatorė teigia, kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį bei atmesdamas jos apeliacinį skundą teismai rėmėsi tik nukentėjusiosios parodymais, taip pažeisdami BPK 301 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas vien tik nukentėjusiųjų parodymais. Apeliacinės instancijos teismas, pasak kasatorės, nepatikrino bylos tiek, kiek ji prašė apeliaciniame skunde, taip pažeisdamas BPK

10320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Kasatorė nurodo, kad Gariūnų turgavietėje 27 vietoje stovėjusi palapinė buvo 70 cm išsikišusi į važiuojamąją dalį, kad ji, siekdama neužkliudyti palapinės ir prie jos buvusios moters, važiavo arčiau kairiojo kelio krašto, kad tuo metu pučiant stipriam vėjui ant automobilio priekinio stiklo užkrito palapinės apsauginė plėvelė, todėl ji sustabdė automobilį, sustojusi pamatė, jog šalia automobilio guli nukentėjusioji, todėl yra įsitikinusi, kad jeigu nukentėjusioji ir atsitrenkė į automobilį, tai galėjo įvykti jai krentant. Apeliacinės instancijos teismas, pasak nuteistosios, iškraipydamas nukentėjusiosios ir liudytojų T. R., T. K., J. T. parodymus, be pagrindo nurodė, kad jie visi davė vienodus parodymus, nors tai neatitinka bylos duomenų.

11Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto L.Andrijausko išvada grindžiama eismo įvykio vietos planu. Ekspertas nurodė, kad priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti galėjo būti tiek kasatorės, tiek nukentėjusiosios veiksmai. Tuo atveju, jeigu L. S. išėjo prieš arti esantį automobilį iš už matomumą ribojančio objekto ir taip, nesilaikydama visų būtinų atsargumo priemonių, sudarė artėjančiai transporto priemonei staigią ir netikėtą kliūtį, tai šie jos veiksmai buvo pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti. Teismas šių specialisto teiginių netikrino ir nevertino. Minėti liudytojai patvirtino būtent jos (kasatorės) išdėstytas aplinkybes dėl oro ir eismo sąlygų. Pati nukentėjusioji patvirtino, kad savo koją ji buvo iškišusi į važiuojamąją dalį. Teismas nevertino to, kad ji negalėjo laiku pamatyti kliūties ir išvengti eismo įvykio. Teismo medicinos specialistas V. Kolomiec apklaustas teisme, paaiškino, kad negali atsakyti į klausimus dėl žaizdos lokalizacijos ir ar minėti sužalojimai atsirado dėl partrenkimo automobiliu ar griūnant ant automobilio. Kasatorė pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo atliktas pagrindinis procesinis veiksmas – parodymų patikrinimas vietoje, tai buvo padaryta tik po metų nagrinėjant bylą teisme. Teismas nepagrįstai nurodė, kad buvo atliktas matomumo eksperimentas ir juo galima vadovautis, nes jis buvo atliekamas neanalogiškomis oro sąlygomis, kurios buvo įvykio metu, be to, ne toje vietoje ir esant kitokiam palapinių dydžiui.

12Atsiliepime į nuteistosios J. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Karčinskas prašo skundą atmesti.

13Prokuroras mano, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė bei patikrino visas esmines bylos aplinkybes, o teismo išvados padarytos remiantis byloje surinktais bei teisiamajame posėdyje tiesiogiai ištirtais įrodymais, kurių visetu pagrįstos teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, todėl BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai nebuvo pažeisti. Taip pat nepažeisti ir BPK

14305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimai.

15Prokuroras nesutinka su kasatorės teiginiais dėl neteisingo priežastinio ryšio nustatymo, jis pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pateikė išsamius motyvus, patvirtinančius nuteistosios J. B. veiksmų priežastinį ryšį su eismo įvykiu bei jo padariniais. Prokuroras nurodo, kad iš nukentėjusiosios parodymų, specialistų išvadų ir specialios paaiškinimų teisme matyti, kad prieš partrenkimą nukentėjusioji stovėjo vietoje. Specialistas teisme patvirtino duotą išvadą ir parodė, kad jei J. B. turėjo objektyvią galimybę matyti važiuojamojoje dalyje pėsčiąją didesniu nei automobilio stabdymo kelias atstumu, jos veiksmai buvo pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti, o eksperimento rezultatai patvirtina, kad nuteistoji turėjo tokią galimybę (pamatyti nukentėjusiąją didesniu nei automobilio stabdymo kelias atstumu). Todėl, jei nuteistoji būtų ėmusis visų atsargumo priemonių, eismo įvykis nebūtų kilęs. Taigi J. B. veika buvo eismo įvykio metu kilusių padarinių – kito žmogaus sunkaus sveikatos sutrikdymo būtinoji sąlyga ir priežastis, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad tarp J. B. padarytų KET 133 ir 134 punktų pažeidimų ir atsiradusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys ir jos veika atitinka BK 281 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

16Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo teiginiu, kad teismai nevertino nukentėjusiosios veiksmų. Jis pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad nukentėjusioji L. S., pažeisdama KET reikalavimus ar kitokiais neteisėtais veiksmais, prisidėjo prie eismo įvykio ar jo metu kilusių padarinių atsiradimo.

17Atsiliepime nesutinkama ir su skundo argumentu, kad apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo apeliacinio skundo ir pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalį bei 332 straipsnio 5 dalį. Prokuroras teigia, kad apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys bei kita bylos medžiaga patvirtina, kad visi esminiai nuteistosios apeliacinio skundo argumentai buvo aptarti, teismas argumentuotai atmetė nuteistosios apeliaciniame skunde keliamas abejones dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo, išsamiai pasisakė dėl jos kaltės įrodytumo, nurodė argumentus, dėl kurių sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl jos kaltės, motyvuotai paaiškino, kodėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, o skundas atmetamas.

18Atsiliepime į nuteistosios J. B. kasacinį skundą nukentėjusioji L. S. prašo skundą atmesti.

19Atsiliepime nukentėjusioji nurodo, kad nuteistosios veika kvalifikuota teisingai ir visiškai motyvuotai. Skiriant bausmę buvo atsižvelgta į visas svarbias bausmės skyrimui aplinkybes.

20Kasacinis skundas atmestinas.

21Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir BK 281 straipsnio 3 dalies taikymo

22Patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu (BPK

23376 straipsnio 1 dalis), teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti kasatorės prašymą – panaikinti juos ir bylą nutraukti - nėra pagrindo.

24Pagal BK 281 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

25J. B. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį nuteista už tai, kad vairuodama automobilį pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 133 bei 134 punktų reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu nukentėjusiajai L. S. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

26Pagal KET 133 punktą vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač į vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatytos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas. Pagal tų pačių taisyklių 134 punktą – jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali tai pastebėti) privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

27Nagrinėjamoje byloje eismo įvykis įvyko turgavietėje, tarp palapinių esančiame gana siaurame kelyje, kuriuo vaikšto žmonės bei nedraudžiama pravažiuoti automobiliams. Byloje nustatyta, kad nukentėjusioji L. S., padėdama T. K. nuimti nuo jos palapinės apsauginę plėvelę, stovėjo šalia 27 vietoje buvusios palapinės, jokių staigių judesių nedarė, staiga į važiuojamąją dalį neišėjo, t.y. prie jos (stovinčios nugara į kelią) artėjančiai transporto priemonei staigios, netikėtos kliūties nesudarė; kad ji buvo automobilį vairavusios J. B. matomumo, kurio pakanka automobiliui, važiuojančiam 5-6 km/h greičiu, sustabdyti, zonoje, tačiau J. B., neatsižvelgdama į eismo sąlygas, nepasirinkdama saugaus greičio – tokio, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, dėl nusikalstamo neatsargumo nepastebėjo kliūties – nukentėjusiosios L. S., stovėjusios viena koja šiek tiek už ribos, iki kurios galima statyti palapines, laiku nesustabdė vairuojamo automobilio ir jo priekinės dalies dešiniu kampu partrenkė nukentėjusiąją ant žemės, dėl to jai buvo padarytas atviras dešiniojo blauzdikaulio bei dešiniojo šeivikaulio lūžiai, t. y. sunkus sveikatos sutrikdymas.

28Taigi, esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad J. B. baudžiamasis įstatymas pritaikytas netinkamai, t. y. nenustačius jos veikoje nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 3 dalyje, sudėties požymių.

29BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Teisėjų vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų, kiek tai objektyviai galima, pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu.

30Kasatorės teiginiai, kad teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį, taip pat ir BPK

31301 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes rėmėsi tik nukentėjusiosios parodymais, atmestini kaip nepagrįsti, prieštaraujantys byloje išnagrinėtų ir nuosprendyje išdėstytų bei išanalizuotų įrodymų turiniu. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad pagal BPK 301 straipsnio 2 dalį apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas vien tik nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais. Šių asmenų parodymais galima pagrįsti apkaltinamąjį nuosprendį tik tuo atveju, kai juos patvirtina kiti įrodymai. Nagrinėjamoje byloje nei nukentėjusiajai, nei liudytojoms anonimiškumas nebuvo taikomas, todėl BPK 301 straipsnio 2 dalies nuostatos nebuvo ir negalėjo būti pažeistos. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad, priešingai nei teigia kasatorė, apkaltinamasis nuosprendis priimtas įvertinus visų byloje ištirtų įrodymų visumą. Teismas, įvertinęs nukentėjusiosios, liudytojų parodymus (tarp jų ir liudytojos T. K., parodžiusios, kad palapinės apsauginę plėvelę iš rankų ji paleido po to, kai išgirdo atsitrenkimo garsą), specialisto išvadas, eksperimento kliūties matomumui nustatyti rezultatus (t.y. tai, kad nuteistoji turėjo galimybę pamatyti nukentėjusiąją didesniu nei automobilio sustabdymo kelias atstumu) bei kitus bylos duomenis, palyginęs juos tarpusavyje ir įvertinęs jų visumą, pripažino, kad pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti buvo vairuotojos J. B. veiksmai, kad jos padaryti KET pažeidimai yra priežastiniu ryšiu susiję su kilusiais padariniais. Teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad teismas įrodymus įvertino bei atitinkamas išvadas padarė pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies taisykles. Kasatorės teiginys, kad nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų, taip pat yra nepagrįstas. Nuosprendyje visi įrodymai yra išdėstyti, jų analizė atlikta, tiek kaltinantys, tiek teisinantys įrodymai įvertinti sistemiškai, siejant ir lyginat juos tarpusavyje, nurodyti motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus, nuteistosios gynybos versijos (kad ji nukentėjusiosios nepartrenkė, kad nukentėjusioji galėjo atsitrenkti į automobilį pati krisdama, ir pan. ) motyvuotai paneigtos.

32Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje į esminius apeliacinio skundo argumentus yra atsakyta ir paaiškinta, kodėl jie atmetami, t. y. BPK 320 straipsnio 3 dalies bei 332 straipsnio 5 dalies reikalavimai nėra esmingai pažeisti.

33Nesant BPK 369 straipsnyje numatytų nuosprendžio ir nutarties panaikinimo bei pakeitimo pagrindų, kasacinis skundas negali būti tenkinamas.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

35382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Atmesti nuteistosios J. B. kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Nukentėjusiajai L. S. iš J. B. priteista 7368 Lt, iš UAB „BTA Draudimas“... 4. Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą ir... 6. J. B. nuteista už tai, kad 2010 m. birželio 8 d., 12.34 val., Vilniuje,... 7. Kasaciniu skundu nuteistoji J. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo... 8. Kasatorė teigia, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą,... 9. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai neįvertino ir nepasisakė dėl to, ar... 10. 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Kasatorė... 11. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto L.Andrijausko išvada... 12. Atsiliepime į nuteistosios J. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 13. Prokuroras mano, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė bei patikrino visas... 14. 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimai.... 15. Prokuroras nesutinka su kasatorės teiginiais dėl neteisingo priežastinio... 16. Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo teiginiu, kad teismai nevertino... 17. Atsiliepime nesutinkama ir su skundo argumentu, kad apeliacinės instancijos... 18. Atsiliepime į nuteistosios J. B. kasacinį skundą nukentėjusioji L. S.... 19. Atsiliepime nukentėjusioji nurodo, kad nuteistosios veika kvalifikuota... 20. Kasacinis skundas atmestinas.... 21. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir BK 281 straipsnio 3 dalies taikymo... 22. Patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu (BPK... 23. 376 straipsnio 1 dalis), teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti... 24. Pagal BK 281 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas vairuodamas kelių transporto... 25. J. B. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį nuteista už tai, kad vairuodama... 26. Pagal KET 133 punktą vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino... 27. Nagrinėjamoje byloje eismo įvykis įvyko turgavietėje, tarp palapinių... 28. Taigi, esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi... 29. BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal... 30. Kasatorės teiginiai, kad teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį, taip pat... 31. 301 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes rėmėsi tik nukentėjusiosios... 32. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį apeliacinės instancijos teismas bylą... 33. Nesant BPK 369 straipsnyje numatytų nuosprendžio ir nutarties panaikinimo bei... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 35. 382 straipsnio 1 punktu,... 36. Atmesti nuteistosios J. B. kasacinį skundą....