Byla 2-164-538/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinį ieškovei UAB „Edvantus“, atsakovei UAB „Kleta“, tretieji asmenys UAB „Vilniaus Doleta“, UAB „Stiklo briauna“, UAB „Statybų palydovas“, UAB „Inkaso“ dėl reikalavimo pripažinimo niekiniu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Edvantus“ atstovui advokato padėjėjui Vitaliui Venckui, atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, atsakovės UAB „Kleta“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Edvantus“ ieškinį atsakovėms UAB „Klaipėdos monolitas“, UAB „Kleta“, tretieji asmenys UAB „Vilniaus Doleta“, UAB „Stiklo briauna“, UAB „Statybų palydovas“, UAB „Inkaso“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinį ieškovei UAB „Edvantus“, atsakovei UAB „Kleta“, tretieji asmenys UAB „Vilniaus Doleta“, UAB „Stiklo briauna“, UAB „Statybų palydovas“, UAB „Inkaso“ dėl reikalavimo pripažinimo niekiniu,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 1 917 160,40 Lt skolos,

3223 013,03 Lt palūkanų ir 8,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Nurodo, kad 2008 03-04 UAB „Klaipėdos monolitas“, veikdamas kaip genrangovas, sudarė su UAB „Vilniaus Doleta“ (toliau – Rangovas) statybos rangos sutartį Nr. SRF 08/03/04, kuria rangovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti aliuminio fasado konstrukcijų gamybos, montavimo ir stiklinimo darbus fasadų apdailos ir šiltinimo darbus pagal rangovo paruoštą ir su užsakovu suderintą darbo projektą objektuose ( - ). Šių darbų užsakovas buvo UAB „Kleta“. Rangovas atliko numatytus statybos darbus ir kartu su genrangovu UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašė atliktų darbų aktus ir pažymas, buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros.

42009-02-05 buvo pasirašytas Rangos sutarties pakeitimas, kuriuo buvo nustatyta, jog galutinis apmokėjimas už darbus, kurio dydis 2 786 625,15 Lt sumokamas iki 2009-06-30.

52009-02-06 Rangovas (UAB „Vilniaus Doleta“), užsakovas (UAB „Kleta“) ir genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas“) sudarė trišalį susitarimą, kuriuo užsakovas įsipareigojo atsakyti rangovui už genrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. UAB „Klaipėdos monolitas“ išrašytas sąskaitas faktūras dengė vėluodama, dalis darbų liko neapmokėta, todėl 2009-10-25 UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktą (priedas Nr. 6), kuriuo užfiksavo, kad UAB „Klaipėdos monolitas“ (genrangovas) yra skolingas UAB „Vilniaus Doleta“ 1 917 160,40 Lt. 2009-10-29 UAB „Vilniaus Doleta“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas" perleido UAB „Stiklo briauna“. 2009-11-17 UAB „Stiklo briauna“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido UAB „Statybų palydovas“.

62009-11-18 UAB „Statybų palydovas“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido UAB „Edvantus“. 2009-11-20 UAB „Edvantus“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido ieškovui UAB „INKASO“. 2010-01-25 UAB „INKASO“ nusiuntė UAB „Klaipėdos monolitas“ dar vieną raginimą dėl skolos sumokėjimo, tačiau atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ nesumokėjo. Kaip minėta, UAB „INKASO“ įgijo reikalavimo teisę į atsakoves iš UAB „Edvantus“ 2009-11-20 reikalavimo perleidimo sutartimi, tačiau šalys susitarė, kad jei iki 2010-12-31 jokios sumos nei iš UAB „Klaipėdos monolitas“, nei iš UAB „Kleta“ išieškotos nebus, 2009-11-20 reikalavimo perleidimo sutartis be jokio atskiro pranešimo ar įspėjimo automatiškai netenka galios nuo 2011-01-01, o visi perleisti reikalavimai grįžta pradiniam kreditoriui. Prašo ieškovei priteisti solidariai iš skolininkės UAB „Klaipėdos monolitas“ ir už jį laidavusios UAB „Kleta“ visą susidariusią skolą dėl toliau nurodytų priežasčių. UAB „ Vilniaus Doleta“ visiškai įvykdė Rangos sutartį – atliko visus sutartyje numatytus statybos darbus, todėl atsakovei UAB „Klaipėdos monolitas“ yra kilusi pareiga už juos sumokėti, o ieškovas, kaip reikalavimo teisės perėmėjas turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę. Rangos sutartyje numatyta, kad UAB „Vilniaus Doleta“ sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks aliuminio fasado konstrukcijų gamybos, montavimo ir stiklinimo darbus, fasadų apdailos ir šiltinimo darbus pagal rangovo paruoštą ir su užsakovu suderintą darbo projektą objektuose ( - ), o genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas“) įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. Visus darbus UAB „Vilniaus Doleta“ atliko, todėl atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašė atliktų darbų aktus, bei atsakovei pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Visi darbai, kuriuos UAB „Vilniaus Doleta“ turėjo atlikti pagal Rangos sutartį ir jos pakeitimą buvo atlikti iki 2009-09-23, todėl tą dieną UAB „Vilniaus Doleta“ išsiuntė UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašymui baigiamuosius atliktų darbų aktus. Šių aktų UAB „Klaipėdos monolitas“ dėl ieškovui nežinomų priežasčių nepasirašė ir UAB „Vilniaus Doleta“ negrąžino. Nepaisant nurodytų aplinkybių, UAB „Vilniaus Doleta“ ir UAB „Klaipėdos monolitas“ 2009-10-25 sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriuo užfiksavo, kad UAB „Klaipėdos monolitas“ (genrangovas) yra skolingas UAB „Vilniaus Doleta“ (rangovui) 1 917 160,40 Lt. UAB „Kleta“ laidavo už UAB „Klaipėdos monolitas“ prievolių įvykdymą UAB „Vilniaus Doleta“, todėl UAB „Kleta“ ir UAB „Klaipėdos monolitas“ atsakomybė yra solidari, nes 2009-02-06 Rangovas (UAB „Vilniaus Doleta“), užsakovas (UAB „Kleta“) ir genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas“) sudarė trišalį susitarimą, kurio numatė, kad užsakovas įsipareigoja atsakyti Rangovui, jeigu UAB „Klaipėdos monolitas“ neįvykdys Rangovui laiku ir tinkamai visos ar dalies savo prievolės: atsiskaitymo už atliktus darbus pagal 2008-03-04 Statybos rangos sutartį Nr. SRF 08/03/04 bei 2009-02-05 Susitarimą prie 2008-03-05 Statybos rangos sutarties Nr. SRF 08/03/04 (pakeitimai) Nr.1. Atsakovų mokėtinos palūkanos, apskaičiuotos pagal minėtą įstatymą, sudaro 225 070,03 Lt. Ieškovė iki 2010-04-01 buvo skolinga atsakovei UAB „Kieta“ 2 057 Lt, todėl ieškovė įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir atsakovų privalomos mokėti palūkanos sumažėjo iki 223 013,03 Lt, kurias ir prašo priteisti iš atsakovų. Taip pat prašo priteisti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numatytas 8,28 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ atsiliepimu į ieškinį prašo atmesti ieškovės ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, ieškinys nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas. UAB „Vilniaus Doleta” neturėjo 1 917 160,40 Lt galiojančio reikalavimo. Statybų rangos sutarties 4.3 punktas numato, kad Genrangovui ir/arba techniniam prižiūrėtojui nustačius darbų trūkumų Rangovas privalo juos pašalinti per Genrangovo ir/arba techninio prižiūrėtojo nurodytą protingą terminą. Pagal sutarties 4.4 punktą UAB „Klaipėdos monolitas“ prievolė apmokėti už netinkamai atliktus darbus neatsiranda, kol nėra pašalinti darbų trūkumai. Statybos rangos sutarties 6.1 punktą pradinis kreditorius UAB „Vilniaus Doleta“ įsipareigojo kokybiškai atlikti sutartyje numatytų darbų. Tačiau UAB „Vilniaus Doleta“ nėra tinkamai atlikusi Statybos rangos sutartyje numatytu darbu. Ta patvirtina 2009-09-30 defektinis aktas Nr. 2, kurį pasirašė ir UAB „Vilniaus Doleta“. Dėl UAB „Vilniaus Doleta“, o ne dėl UAB „Klaipėdos monolitas“ kaltės nėra sumokėti 1 917 160,40 Lt. Be to, UAB „INKASO“ galėjo perimti tik būsimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“, o UAB „Vilniaus Doleta“ neturėjo galiojančio reikalavimo 1 917 160,40 Lt sumai į atsakovą UAB „Klaipėdos monolitas“, nes nebuvo tinkamai atlikti Statybos rangos sutartyje numatyti darbai. Todėl UAB „Vilniaus Doleta“

82009-10-29 Reikalavimo perleidimo sutartis turėtų būti traktuojama kaip sutartis dėl būsimo

91 917 160,40 Lt reikalavimo perleidimo, numatyto LR CK 6.101 str. 2 d. Todėl ieškovas, perėmęs tik būsimą reikalavimą, neturi pagrindo reikalauti, o UAB „Klaipėdos monolitas“ neturi pagrindo mokėti 1 917 160,40 Lt. Pagal Statybos rangos sutarties 9.5.1 ir 9.5.4 punktus UAB „Vilniaus Doleta” iš esmės pažeidė Statybos rangos sutartį, todėl ši sutartis buvo nutraukta dėl UAB „Vilniaus Doleta” kaltės nuo 2010-04-04, kaip nurodyta UAB „Klaipėdos monolitas” 2010-04-24 rašte. Pažymėjo, kad šio Statybos rangos sutarties nutraukimo UAB „Vilniaus Doleta” neginčijo, taip tik patvirtindama savo kaltę ir padarytą pažeidimą. Nutraukus Statybos rangos sutartį, akivaizdu, kad UAB „Vilniaus Doleta“ neištaisys defektų, todėl ir ieškovo reiškiamas reikalavimas negali būti galiojantis. Taip pat ieškovė klaidina teismą dėl tarp atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas” ir trečiojo asmens UAB „Vilniaus Doleta” 2009-10-25 sudaryto Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto. Ieškovė šį aktą įvardina ne kaip tarpusavio atsiskaitymo suderinimo (kaip ir nurodyta pačiame akte), o kaip skolų suderinimo aktą. Tačiau šiame akte nėra užfiksuotos kurios nors šalies skolos, o tik nurodyta kokios UAB „Vilniaus Doleta” sąskaitos yra apmokėtos ir kokia suma nėra apmokėta, dėl UAB „Vilniaus Doleta" netinkamai atliktu Statybos rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

10Atsakovė UAB „Kleta“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad rangovas UAB „Vilniaus Doleta“ buvo ne tik kreditorius, bet ir skolininkas, UAB „Kleta" nedavė sutikimo sudaryti šioje byloje pateiktas reikalavimo perleidimo sutartis, šios sutartys su UAB „Kleta“ nebuvo derintos bei su reikalavimo perleidimais UAB „Kleta“ nesutinka. Vertinant reikalavimo perleidimo sandorius sudarytus tarp šalių, būtina įvertinti, kad jų sudarymas pažeidžia įstatymo reikalavimus, t. y. pažeidžia atsakovo teises, labiau suvaržo jo prievoles, ir kreditoriaus asmeniui UAB „Kleta“ turi esminės reikšmės. Atsakovė UAB „Kleta“ nesutiko, jog būtų perleistas reikalavimas, nes kreditoriaus asmuo UAB „Kleta“ turi esminės reikšmės.

11Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti

12UAB „Edvantus“ 1 917 160,40 Lt reikalavimą niekiniu, o UAB „Vilniaus Doleta“ veiksmus, perleidžiant reikalavimą, neteisėtais bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009 m. spalio 29 d. UAB „Vilniaus doleta“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Stiklo briauna“ dėl UAB „Vilniaus Doleta“ į atsakovę neva turimo reikalavimo sumokėti už atliktus statybos darbus

131 917 160,40 Lt sumą. 2009 m. lapkričio 17 d. UAB „Stiklo briauna“ sudarė sutartį Nr. 2009/11/17 dėl Reikalavimo perleidimo su UAB „Statybų palydovas". 2009 m. lapkričio 18 d. UAB „Statybų palydovas“ sudarė sutartį Nr. 2009/11/18-12 dėl Reikalavimo perleidimo su UAB „Edvantus“. 2009 m. lapkričio 20 d. UAB „Edvantus“ perleido Reikalavimą UAB „Inkaso“ pagal sutartį Nr. 2009/11/20-12. 2011-01-14 teismo posėdyje UAB „Edvantus“ bei UAB „Inkaso“ nurodė, jog

142009 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/11/20-12 yra pasibaigusi, ir šia sutartimi neva perleistas Reikalavimas grįžta UAB „Edvantus“. Visi nurodyti Reikalavimo perleidimo sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai, todėl yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento (LR CK 1.80 str. 1 d.), kadangi UAB „Vilniaus Doleta“, kaip tariamas pradinis kreditorius, sutarties dėl Reikalavimo perleidimo sudarymo metu neturėjo reikalavimo teisės atsakovės atžvilgiu, t. y. reikalavimo teisė neegzistavo kaip savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas. Atitinkamai visi kiti reikalavimo perleidimai taip pat yra neteisėti, todėl negaliojantys. Be kita ko, reikalavimo perleidimas grubiai pažeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus, todėl ir dėl šios priežasties yra neteisėtas bei negaliojantis. 2009 m. rugsėjo

1530 d. statybos objekto užsakovas UAB „Kleta“, genrangovas UAB „Klaipėdos monolitas“ , rangovas UAB „Vilniaus doleta“ ir objekto techninę priežiūrą atliekanti įmonė UAB „VRSKB“ pasirašė defektinį aktą Nr. 2, kuriame minėtų bendrovių atstovų komisija nustatė ir pripažino rangovo UAB „Vilniaus Doleta“ atliktų darbų trūkumus ir defektus, kuriuos UAB „Vilniaus Doleta“ privalėjo ištaisyti savo sąskaita. UAB „Vilniaus Doleta“ trūkumų neištaisė, baigiamasis darbų priėmimo–perdavimo aktas nebuvo pasirašytas. Dėl to UAB „Klaipėdos monolitas“ buvo priverstas, vadovaujantis Statybos rangos sutarties 9.4 punktu, vienašališkai nutraukti Statybos rangos sutartį dėl UAB „Vilniaus Doleta“ kaltės. Vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis, atsakovė neprivalėjo sumokėti už atliktus darbus su trūkumais, o UAB „Vilniaus Doleta“ neturėjo teisės reikalauti sumokėti už darbus, kol trūkumai nebus ištaisyti. UAB „Edvantus“ negalėjo įgyti Reikalavimo, kurio objektyviai nebuvo, ir ši UAB „Edvantus“ nurodoma reikalavimo teisė pripažintina niekine. LR CK 6.101 str. 1 dalis numato, kad reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. UAB „Vilniaus Doleta“, tinkamai neatlikusi statybos rangos sutartyje nustatytų darbų, nepašalinusi trūkumų ir defektų bei nepateikusi garantinio laikotarpio laidavimo rašto, Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu be atsakovės sutikimo perleido naujajam kreditoriui teisę reikalauti atlyginimo už atliktus darbus, taip pažeisdama atsakovės teises.

16Atsiliepimu į atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinį, ieškovė nurodo, kad su pareikštu priešieškiniu nesutinka. Taip pat nurodo, kad visus darbus UAB „Vilniaus Doleta“ atliko, todėl atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašė atliktų darbų aktus, bei atsakovei pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Pagal Rangos sutarties 4.3 p. yra nustatyta, jog genrangovas ir techninis prižiūrėtojas, pripažinę, kad perduodami Statybos darbai atlikti tinkamai, aktuose nurodytos darbų apimtys atitinka faktines ir nėra pastebimų defektų per tris darbo dienas nuo pateikimo pasirašo šiuos aktus. Vadinasi, pasirašydamas atliktų darbų aktus, UAB „Klaipėdos monolitas“ pripažino, kad visi atitinkamuose aktuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai ir juos priėmė. Pagal Rangos sutarties 4.4. p., genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas“), pasirašęs aktus ir gavęs iš Rangovo šiuos aktus atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų perveda PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Taigi pareiga mokėti atsakovei UAB „Klaipėdos monolitas“ kildavo po kiekvieno atliktų darbų akto ir atitinkančios sąskaitos faktūros pasirašymo, t. y. už atliktus darbus turėjo būti mokama periodiškai, praktiškai kas mėnesį. Tačiau atsakovė jai pateiktų sąskaitų faktūrų visiškai ir laikų neapmokėdavo. Taigi visa UAB „Vilniaus Doleta“ turima reikalavimo teisė susidarė iš atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ neapmokėtų skolų, kurios pradėjo kauptis dar nuo 2008-05-25. Priimdamas atliktus darbus UAB „Klaipėdos monolitas“ jokių trūkumų neužfiksavo, todėl pareiga mokėti už tuos darbus bet kokių atvejų būtų kilusi ir tai niekaip nėra susiję nei su baigiamojo akto nepasirašymu, nei su garantinių trūkumų šalinimo garantijos nepateikimu. Buvo perleista tik teisė gauti apmokėjimą už atliktus darbus, atsakovės sutikimo perleisti reikalavimo teisės nereikėjo bei nėra pažeistos atsakovės teisės.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis netenkintinas.

18Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2008-03-04 UAB „Klaipėdos monolitas“, veikdamas kaip genrangovas, sudarė su UAB „Vilniaus Doleta“ (Rangovu) statybos rangos sutartį Nr. SRF 08/03/04, kuria rangovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti aliuminio fasado konstrukcijų gamybos, montavimo ir stiklinimo darbus, fasadų apdailos ir šiltinimo darbus pagal rangovo paruoštą ir su užsakovu suderintą darbo projektą objektuose ( - ). Šių darbų užsakovas buvo UAB „Kleta“. Rangovas atliko numatytus statybos darbus ir kartu su genrangovu UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašė šiuos atliktų darbų aktus ir pažymas: 2008-04-25 atliktų darbų aktas Nr. 01; 2008-04-25 atliktų darbų aktas Nr. 02; 2008-04-25 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 01; 2008-05-23 atliktų darbų aktas Nr. 04; 2008-05-26 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 02; 2008-06-17 atliktų darbų aktas Nr. 03; 2008-06-17 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 03; 2008-06-20 atliktų darbų aktas Nr. 05; 2008-06-20 atliktų darbų aktas Nr. 06; 2008-06-20 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 04; 2008-07-24 atliktų darbų aktas Nr. 07; 2008-07-24 atliktų darbų aktas Nr. 08; 2008-07-24 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 05; 2008-08-25 atliktų darbų aktas Nr. 09; 2008-08-25 atliktų darbų aktas Nr. 10; 2008-08-25 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 06; 2008-09-25 atliktų darbų aktas Nr. 11; 2008-09-25 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 07; 2008-10-24 atliktų darbų aktas Nr. 12; 2008-10-24 atliktų darbų aktas Nr. 13; 2008-10-24 atliktų darbų aktas Nr. 14; 2008-10-24 atliktų darbų aktas Nr. 15; 2008-10-24 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 08; 2008-11-13 atliktų darbų aktas Nr. 02p; 2008-11-13 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 02p; 2009-04-23 atliktų darbų aktas Nr. 09/01; 2009-04-23 atliktų darbų aktas Nr. 09/02; 2009-04-23 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09-01; 2009-05-22 atliktų darbų aktas Nr. 09/03; 2009-05-22 atliktų darbų aktas Nr. 09/04; 2009-05-22 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09-02; 2009-06-22 atliktų darbų aktas Nr. 09/05; 2009-06-22 atliktų darbų aktas Nr. 09/06; 2009-06-22 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09-03; 2009-07-24 atliktų darbų aktas Nr. 09/07; 2009-07-24 atliktų darbų aktas Nr. 09/08; 2009-07-24 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09-04; 2009-09-23 atliktų darbų aktas Nr. 09/09; 2009-09-23 atliktų darbų aktas Nr. 09/10; 2009-09-23 atliktų darbų aktas Nr. 09/11; 2009-09-23 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09-05. Nurodytų atliktų darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę pagrindu buvo išrašytos šios PVM sąskaitos faktūros: 2008-04-25 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000034 – 838 443,35 Lt; 2008-05-30 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000063 – 445 120 Lt; 2008-06-17 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000074 – 534 237,22 Lt; 2008-06-30 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000091 – 752 803,42 Lt; 2008-07-24 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000115 – 1 069 352,87 Lt; 2008-08-29 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000136 – 278 312,82 Lt; 2008-09-30 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000161 – 222 715 Lt; 2008-10-27 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000162 – 413 888,68 Lt; 2008-11-13 PVM sąskaita faktūra serija VLD08 Nr. 1000199 – 36 285 Lt; 2009-04-23 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-42 – 1 564 347,68 Lt; 2009-05-22 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-58 – 834 860,07 Lt; 2009-06-22 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-78 – 667 456,70 Lt; 2009-07-24 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-107 –

19554 890,17 Lt; 2009-09-23 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-133 – 550 236,22 Lt.

202009-02-05 buvo pasirašytas Rangos sutarties pakeitimas, kuriuo buvo nustatyta, jog galutinis apmokėjimas už darbus, kurio dydis 2 786 625,15 Lt sumokamas iki 2009-06-30. 2009-02-06 Rangovas (UAB „Vilniaus Doleta“), užsakovas (UAB „Kleta“) ir genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas“) sudarė trišalį susitarimą, kuriuo užsakovas įsipareigojo atsakyti rangovui už genrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 2009-10-25 UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriuo užfiksavo, kad UAB „Klaipėdos monolitas“ (genrangovas) yra skolingas UAB „Vilniaus Doleta“ (rangovui)

211 917 160,40 Lt. 2009-10-29 UAB „Vilniaus Doleta“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido UAB „Stiklo briauna“, apie reikalavimo teisės perleidimą buvo tinkamai pranešta tiek UAB „Klaipėdos monolitas“, tiek UAB „Kieta“. 2009-11-17 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009/11/17 UAB „Stiklo briauna“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido UAB „Statybų palydovas“. 2009-11-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009/11/18-12 UAB „Statybų palydovas“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido UAB „Edvantus“. 2009-11-20 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009/11/20-12, UAB „Edvantus“ visą turimą reikalavimą į UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido ieškovui UAB „INKASO“. UAB „INKASO“ tinkamai informavo UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Kieta“ apie perimtą reikalavimo teisę ir pareikalavo sumokėti skolą. 2009-01-25 ieškovas nusiuntė UAB „Klaipėdos monolitas“ dar vieną raginimą dėl skolos sumokėjimo. Minėta 2009-11-20 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Edvantus“ ir UAB „INKASO“ susitarė, kad jei iki 2010-12-31 jokios sumos nei iš UAB „Klaipėdos monolitas“, nei iš UAB „Kleta“ išieškotos nebus, 2009-11-20 reikalavimo perleidimo sutartis be jokio atskiro pranešimo ar įspėjimo automatiškai netenka galios nuo 2011-01-01, o visi perleisti reikalavimai grįžta pradiniam kreditoriui. Teismo posėdžio metu UAB „Edvantus“ bei UAB „Inkaso“ nurodė, jog 2009 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/11/20-12 yra pasibaigusi, ir šia sutartimi perleistas reikalavimas grįžta UAB „Edvantus“. Į bylą pateiktas ir 2009-09-30 defektinis aktas Nr. 2, kurį pasirašė ir UAB „Vilniaus Doleta“, kuriame nurodyti netinkamai atlikti darbai. 2010-03-24 atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ išsiuntė pranešimą UAB „Vilniaus Doleta“ bei nurodė, kad vadovaujantis 2008-03-04 Statybos rangos sutarties Nr. SRF 08/03/04 9.4 punktu įspėja, kad po 10 dienų, t. y. balandžio 4 d., Statybos rangos sutartis bus vienašališkai nutraukta, kadangi UAB „Vilniaus Doleta“ padarė Sutarties 9.51 ir 9.54 punktuose numatytus esminius Sutarties pažeidimus, t. y. nepašalino darbų defektų bei nepateikė galiojančios banko ar draudimo bendrovės garantijos. Į bylą pateiktas

222012-06-12 techninės statybos ekspertizės aktas bei nurodyta UAB „Vilniaus Doleta“ atliktų darbų trūkumų sąmata sudaro 266 101 Lt (t. 3, b. l. 140–142). Taip pat į bylą tai pat pateiktas 2013-01-03 teismo ekspertizės aktas Nr. 13–01 pastatų, esančių ( - ), fasadų bei pateikė atsakymus į Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-09 nutartyje pateiktus klausimus: 1) UAB „Vilniaus Doleta“ parengtas, objektų ( - ) aliuminio langų ir fasadų, pagamintų iš firmos „REYNAERS“ aliuminio profilių su stiklo paketais darbo projektas neatitinka šių apiforminimo reikalavimų: a) ne ant visų brėžinių yra projekto vadovo R. A., projekto dalies vadovės T. T. parašai. Ant darbo projekto brėžinių nėra juos braižiusio asmens V. R. parašų. Tai neatitinka STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 47 punkto nuostatų; b) ant darbo projekto brėžinių nėra nurodyta projekto dalies vadovės kvalifikacijos atestato ar pažymėjimo registracijos numerio. Tai neatitinka STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" 2 priedo 2.8 p. nuostatų; c) darbo projekto užrašų lentelės, projekto dokumentų komplektacija ir apipavidalinimas neatitinka Lietuvos standarto LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ B.5. skyriaus ir E.1. skyriaus 2, 5, 6 punktų reikalavimų; d) darbo projekte nėra bendrųjų sprendinių duomenų, dokumentų sudėties žiniaraščių, sprendinių detalių skaičiavimų. Tai neatitinka STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 39 p. nuostatų; e) darbo projekte pateiktuose fasadų brėžiniuose nenurodyta, kur kokie numatomi montuoti langai, stiklo paketai, nėra pateikti elementų žiniaraščiai. Tačiau langų ir stiklo paketų išdėstymo brėžiniai, langų ir durų bei žiniaraščiai yra pateikti techniniame projekte; 2) klausimas: ar UAB „Vilniaus Doleta" pagaminti ir sumontuoti aliuminio profilių langai atitinka Statybos techniniuose reglamentuose nurodytiems privalomiems reikalavimams? Tyrimui buvo pateiktos aliuminio konstrukcijų su stiklo paketais atitikties deklaracijos, stiklo paketų atitikties deklaracijos. Tačiau nebuvo pateikti aliuminio profilių langų atitikties sertifikatai, deklaracijos. Todėl nustatyti, ar UAB „Vilniaus Doleta“ pagaminti ir sumontuoti aliuminio profilių langai atitinka Statybos techniniuose reglamentuose nurodytiems privalomiems reikalavimams, negalima; 3) UAB „Vilniaus Doleta“ perduoti darbai, atlikti objekte ( - ), buvo atlikti su trūkumais. Pastate, esančiame ( - ), nustatyti šie trūkumai: a) neapšiltintos ir netinkamai hidroizoliuotos langų, durų ir stiklo fasadų jungimosi su ventiliuojamu fasadu zonos; b) nesandarus ventiliuojamas fasadas; c) nesandarus stiklo fasadas; d) nesandarus aliuminio konstrukcijų stogas; e) netinkamai įrengta II a. sutapdinto stogo jungtis su aliuminio-stiklo vitrina; f) netinkamai įrengta II ir III a. jungimosi zonos termoizoliacija ir hidroizoliacija; g) netinkamai įrengta lauko durų I a. termoizoliacija ir hidroizoliacija. Pastate, esančiame ( - ), nustatytas trūkumas nesandarus stiklo fasadas; 4) klausimas: jei būtų nustatyta trūkumų, kada jie atsirado: ar iki atitinkamų darbų perdavimo pagal atitinkamus atliktų darbų aktus, esančius byloje, ar po darbų perdavimo? Atsakyme į trečiąjį klausimą nurodyti darbų trūkumai atsirado iki atitinkamų darbų perdavimo pagal atitinkamus atliktų darbų aktus, esančius byloje, išskyrus ventiliuojamo fasado, stiklo fasado ir aliuminio konstrukcijų stogo nesandarumus. Šie defektai (nesandarumai) galėjo atsirasti statinio naudojimo metu; 5) penktasis klausimas: dėl kokių priežasčių galėjo atsirasti trūkumai, jei tokie būtų nustatyti? Visi nustatyti trūkumai atsirado dėl netinkamai atliktų statybos darbų; 6) šeštasis klausimas: kokia yra nustatytų trūkumų pašalinimo vertė? Nustatytų trūkumų pašalinimo kaina yra 100 703,46 Lt su PVM.

23Dėl atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinio.

24Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškiniu prašo pripažinti UAB „Edvantus“

251 917 160,40 Lt reikalavimą niekiniu, o UAB „Vilniaus Doleta“ veiksmus, perleidžiant reikalavimą, neteisėtais bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. spalio 29 d. UAB „Vilniaus doleta“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Stiklo briauna“ dėl UAB „Vilniaus doleta“ į atsakovę neva turimo reikalavimo sumokėti už atliktus statybos darbus

261 917 160,40 Lt sumą. 2009 m. lapkričio 17 d. UAB „Stiklo briauna“ sudarė sutartį Nr. 2009/11/17 dėl Reikalavimo perleidimo su UAB „Statybų palydovas“. 2009 m. lapkričio 18 d. UAB „Statybų palydovas“ sudarė sutartį Nr. 2009/11/18-12 dėl Reikalavimo perleidimo su UAB „Edvantus“. 2009 m. lapkričio 20 d. UAB „Edvantus“ perleido reikalavimą UAB „Inkaso“ pagal sutartį Nr. 2009/11/20-12. 2011-01-14 teismo posėdyje UAB „Edvantus“ bei UAB „Inkaso“ nurodė, jog

272009 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/11/20-12 yra pasibaigusi, ir šia sutartimi neva perleistas Reikalavimas grįžta UAB „Edvantus“.

28Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ teigia, kad UAB „Vilniaus Doleta“ 2009-10-29 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu neturėjo reikalavimo teisės į atsakovę UAB „Klaipėdos monolitas“, todėl visi sudaryti reikalavimo teisės perleidimo sandoriai yra neteisėti. Teismas nesutinka su atsakovės nurodytais motyvais.

29Reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius (cedentas) perleidžia trečiajam asmeniui (cesionarijui) savo reikalavimo teisę reikalauti skolininko įvykdyti prievolę.

30CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties. Tai reiškia, kad skolininko sutikimo perleidžiant reikalavimą nereikalaujama dėl to, kad jo teisinė padėtis dėl kreditoriaus pasikeitimo nesikeičia, t. y. jo teisinė padėtis naujojo kreditoriaus atžvilgiu negali būti blogesnė už buvusią pradiniam kreditoriui. Skolininko teisių apsauga cesijos atveju užtikrinama ne tik nurodyta bendrąja nuostata, kad reikalavimo perleidimas negali pažeisti jo teisių, bet ir konkrečiomis kitų teisės normų nuostatomis: skolininkas turi teisę reikšti į naujojo kreditoriaus reikalavimus visus atsikirtimus, kuriuos turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą (CK 6.107 straipsnio 1 dalis); skolininkas, turintis priešpriešinį reikalavimą, kurį įgijo iki reikalavimo perleidimo, pradiniam kreditoriui gali įskaityti naujojo kreditoriaus reikalavimą (CK 6.108, 6.136 straipsniai); po reikalavimo perleidimo skolininkas turi teisę pareikšti ieškinį pradiniam kreditoriui dėl juridinio fakto, iš kurio atsirado prievolė, pripažinimo negaliojančiu (CK 6.107 straipsnio 3 dalis); kilus ginčui, kam priklauso reikalavimas, skolininkas turi teisę atsisakyti mokėti konkrečiam kreditoriui, kol paaiškės, kuriam kreditoriui priklauso reikalavimo teisė (CK 6.106 straipsnio 2 dalis). Taigi įstatymo, kuriuo kreditoriui suteikiama teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą, nuostatomis užtikrinama skolininko teisių apsauga ir nustatoma tiek pradinio, tiek naujojo kreditoriaus ir skolininko teisių ir pareigų pusiausvyra. Skolininko pozicija neturi įtakos reikalavimo perleidimo sandorio galiojimui, nes skolininko sutikimas dėl reikalavimo perleidimo nėra reikalavimo perleidimo sąlyga, jeigu tai nenustatyta įstatyme ar sutartyje. Reikalavimo perleidimo sandoris teisinius padarinius skolininkui sukuria tik tinkamai jam apie sandorį pranešus.

31Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apie minėtus reikalavimo perleidimus atsakovėms buvo pranešta tinkamai, dėl to byloje nėra ginčo (CPK 178 str., 185 str.).

32Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ nurodė, kad reikalavimo teisės perleidimas, negavus jo, kaip skolininko, sutikimo, pažeidė jo teises ir neteisėtai apsunkino jo padėtį, tačiau, kaip minėta, vadovaujantis CK 6.101 straipsniu, reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės bei ši įstatymo nuostata traktuotina kaip draudimas reikalavimo perleidimo sandoriu kreditoriui įgyti daugiau teisių nei jų turėjo pradinis kreditorius, taip pat kaip apribojimas pradiniam ir naujajam kreditoriui keisti prievolės įvykdymo sąlygas ir pan. Šiuo atveju konstatuotina, kad nė vienas iš paminėtų suvaržymų nebuvo įgyvendintas, todėl skolininko teisės reikalavimo perleidimo sandoriais suvaržytos ar pažeistos nebuvo. Taip pat pažymėtina, kad perleidžiant reikalavimą, nebuvo pažeistos jokios imperatyvios įstatymo normos. Reikalavimo perleidimo sandoriais UAB „Vilniaus Doleta“ ir vėlesni cedentai perleido ieškovei tik teisę gauti iš atsakovių pinigus už UAB „Vilniaus Doleta“ atliktus darbus, o pati prievolė niekaip nebuvo modifikuojama, mokėjimo terminai ir kitos sąlygos nebuvo keičiamos, todėl toks reikalavimo perleidimas negali būti tapatinamas su šalies pasikeitimo prievolėje bei nė vieno iš atsakovių sutikimo gauti nereikėjo. Reikalavimo perleidimo sutartimis buvo perleista tik teisė gauti apmokėjimą už atliktus darbus, o naujasis galutinis kreditorius, t.y. ieškovas, neįgijo daugiau teisių nei jų turėjo pradinis kreditorius UAB „Vilniaus Doleta“. Taip pat pažymėtina, kad UAB „Vilniaus Doleta“ perleido tik reikalavimo teisę, o ne prievoles, t. y. 2008-03-04 Statybos rangos sutartimi Nr. SRF 08/03/04 UAB „Vilniaus Doleta“ garantavo, kad jo atlikti statybos darbai ir jiems panaudotos medžiagos bei įrenginiai per visą garantinį laikotarpį atitiks normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir Sutarties nuostatas bei suteikė šias garantijas: atliktiems atviriems statybos montavimo darbams – 5 metai; paslėptiems darbams – 10 metų; įrengimams ir medžiagoms – pagal gamintojo garantiją, bet ne mažiau kaip 1 metai (t. 1, b. l. 13, CK 6.697 str., 6.698 str.). Be to, CK 6.221 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

33Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinis netenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

34Dėl ieškovės UAB „Edvantus” ieškinio reikalavimų.

35

36CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

37Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais etapais. Pirmasis etapas yra faktų nurodymas, kuris yra labai svarbus, nes čia preliminariai nustatomas įrodinėjimo dalykas, toliau – įrodymų nurodymas bei jų pateikimas. Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas taisykles. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Yra skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, teismas gali pripažinti jas neįrodytomis. Be to, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

38Byloje nustatyta, kad 2008-03-04 atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“, veikdama kaip genrangovas, sudarė su UAB „Vilniaus Doleta“ (rangovu) statybos rangos sutartį Nr. SRF 08/03/04, kuria rangovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti aliuminio fasado konstrukcijų gamybos, montavimo ir stiklinimo darbus fasadų apdailos ir šiltinimo darbus pagal rangovo paruoštą ir su užsakovu suderintą darbo projektą objektuose ( - ). Šių darbų užsakovas buvo UAB „Kleta“. Rangovas atliko numatytus statybos darbus ir kartu su genrangovu UAB „Klaipėdos monolitas“ pasirašė šiuos atliktų darbų aktus ir pažymas bei išrašė PVM sąskaitas faktūras. Bendra sutarties objekto kaina – 8 375 232,18 Lt. 2009-02-05 buvo pasirašytas Rangos sutarties pakeitimas, kuriuo buvo nustatyta, jog galutinis apmokėjimas už darbus, kurio dydis 2 786 625,15 Lt sumokamas iki 2009-06-30. 2009-02-06 Rangovas (UAB „Vilniaus Doleta"), užsakovas (UAB „Kleta") ir genrangovas (UAB „Klaipėdos monolitas") sudarė trišalį susitarimą, kuriuo užsakovas įsipareigojo atsakyti rangovui už genrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 2009-10-25 UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriuo užfiksavo, kad UAB „Klaipėdos monolitas" (genrangovas) yra skolingas UAB „Vilniaus Doleta“ (rangovui) 1.917.160,40 Lt. Į bylą pateiktas ir 2009-09-30 defektinis aktas Nr. 2, kurį pasirašė ir UAB „Vilniaus Doleta“, kuriame nurodyti netinkamai atlikti darbai. 2010-03-24 atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ išsiuntė pranešimą UAB „Vilniaus Doleta“ bei nurodė, kad vadovaujantis 2008-03-04 Statybos rangos sutarties Nr. SRF 08/03/04 9.4 punktu įspėja, kad po 10 dienų, t. y. balandžio 4 d., Statybos rangos sutartis bus vienašališkai nutraukta, kadangi UAB „Vilniaus Doleta“ padarė Sutarties 9.51 ir 9.54 punktuose numatytus esminius Sutarties pažeidimus, t. y. nepašalino darbų defektų bei nepateikė galiojančios banko ar draudimo bendrovės garantijos. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovai laikomi pažeidę prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Todėl yra pagrindas priteisti skolą iš atsakovių (CK 6.681 str. 1 d.), tačiau būtina nustatyti priteistiną sumą.

39Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 straipsnio 1 dalis). CK 6.663 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rangovo atliekamų darbų kokybė atlikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato ko kita , reikalauti iš rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą. Į bylą pateiktas 2012-06-12 techninės statybos ekspertizės aktas bei nurodyta UAB „Vilniaus Doleta“ atliktų darbų trūkumų sąmata sudaro 266 101 Lt. Taip pat į bylą pateiktas 2013-01-03 pakartotinės teismo ekspertizės aktas Nr. 13–01, kuriame nurodyta, kad nustatytų trūkumų pašalinimo kaina yra 100 703,46 Lt su PVM. Teismas laiko pagrįsta pakartotinės ekspertizės nustatyta trūkumų pašalinimo kainą, kadangi atliekant šią ekspertizę buvo atsižvelgtą į pirmąją bei šalys šios ekspertizės neginčijo. Todėl konstatuotina, kad prašoma priteisti suma mažintina nustatytų trūkumų pašalinimo kaina – 100 703,46 Lt su PVM. Taip pat minėtoje Rangos sutarties 7 punkte nurodyta, kad per 7 darbo dienas po šios sutarties pasirašymo rangovas privalo pateikti genrangovui draudimo bendrovės ar banko garantiją, kad statybos darbai bus atlikti laiku ir kokybiškai. Statybos darbų atlikimo garantijos dydis – 5 proc. nuo bendros sutarties objekto kainos. Iki galutinio apmokėjimo rangovas įsipareigoja pateikti užsakovui draudimo bendrovės ar banko 5 proc. nuo sutarties objekto kainos dydžio garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo raštą, kuris užtikrina garantinio aptarnavimo laikotarpio rangovo įsipareigojimus dviem metams, skaičiuojamiems nuo baigiamojo statybos darbų atlikimo akto pasirašymo. Konstatuotina, kad rangovė UAB „Vilniaus Doleta“ nepateikė genrangovei UAB „Klaipėdos monolitas“ nei draudimo bendrovės nei banko garantijos, todėl priteistina suma taip pat mažintina 5 proc. nuo bendros sutarties objekto kainos – 8 375 232,18 Lt kas sudaro 418 761,61 Lt, iš viso ieškovei iš atsakovių solidariai priteistina 1 380 123,63 Lt skolos (1 917160,40 Lt - 418 761,61 Lt – 100 703,46 Lt) (CPK 178 str., 185 str., CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str., 6.681 str. 1 d.). .

40Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas. Rangos sutartyje jos šalys nebuvo susitarusios dėl mokėtinų palūkanų dydžio, todėl turi būti skaičiuojamos įstatymo nustatytos palūkanos. Tokių įstatyminių palūkanų apskaičiavimo tvarką ir jų dydį nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų (asmenų, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla) sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Įstatymo 1 str. 2 d., 2 str. 6 d.), bei prašo iš atsakovių priteisti 223 013,03 Lt. Teismas konstatuoja, kad tenkinus iš dalies ieškinį (71,99 proc.), mažintinos ir priteistinos palūkanos iki 160 547,08 Lt (CK 6.261 str., 6.37 str. 2 d.).

41Taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas taikytinas ir procesinėms palūkanoms šioje byloje apskaičiuoti, todėl priteistina 8,28 proc. palūkanų bylos iškėlimo teisme 2010-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

42Nustatyta, kad pareikšdama ieškinį ieškovė sumokėjo 3000 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 9) ir Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-14 nutartimi buvo atidėta dalis žyminio mokesčio sumokėjimo. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovių priteistina po 1500 Lt žyminio mokesčio ieškovei bei po 7401 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas 71,99 proc., atitinkamai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai šalims priteistinos kitos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Edvantus“ sumokėjo už ekspertizę 12100 Lt (t. 4, b. l. 91), todėl tenkinus iš dalies ieškinį, iš atsakovių ieškovei priteistina po 4355,40 Lt išlaidų už ekspertizę (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p.). Atsakovė UAB „Kleta“ sumokėjo 21 780 Lt už ekspertizę ( t. 3, b. l. 150–151). Atmetus dalį ieškinio, iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB „Kleta“ priteistina 6100,58 Lt išlaidų už ekspertizę (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p.). Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ prašo priteisti iš ieškovės 12 876,10 Lt bylinėjimosi išlaidų, tačiau, atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalį, į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas, į atmestino ieškinio dalį, iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB „Klaipėdos monolitas“ priteistina 3 606,60 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovei iš atsakovės UAB “Kleta” priteistina 5855,40 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš viso iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB “Kleta” priteistina 6100,58 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi bylinėjimoi išlaidos yra vienarūšiai reikalavimai, todėl jie įskaitytini ir iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB “Kleta” priteistina 245,18 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš viso ieškovei iš atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priteistina 5855,40 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš viso iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB „Klaipėdos monolitas“ priteistina 3606,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi bylinėjimoi išlaidos yra vienarūšiai reikalavimai, todėl jie įskaitytini ir iš atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškovei UAB „Edvantus“ priteistina 2248,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

43Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-14 nutartimi ieškovės reikalavimui užtikrinti, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo

44(CPK 150 str. 3 d.).

45Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

46ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinio netenkinti.

47Priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Kleta“

481 380 123,63 Lt skolos, 160 547,08 Lt palūkanų, 8,28 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Priteisti iš atsakovių UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Kleta“ po 7401 Lt žyminio mokesčio valstybei.

50Priteisti iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB “Kleta” 245,18 Lt bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškovei UAB „Edvantus“ 2248,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

52Kitos ieškinio dalies netenkinti.

53Palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-14 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki sprendimo įvykdymo.

54Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 1... 3. 223 013,03 Lt palūkanų ir 8,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos... 4. 2009-02-05 buvo pasirašytas Rangos sutarties pakeitimas, kuriuo buvo... 5. 2009-02-06 Rangovas (UAB „Vilniaus Doleta“), užsakovas (UAB „Kleta“)... 6. 2009-11-18 UAB „Statybų palydovas“ visą turimą reikalavimą į UAB... 7. Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ atsiliepimu į ieškinį prašo... 8. 2009-10-29 Reikalavimo perleidimo sutartis turėtų būti traktuojama kaip... 9. 1 917 160,40 Lt reikalavimo perleidimo, numatyto LR CK 6.101 str. 2 d. Todėl... 10. Atsakovė UAB „Kleta“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti.... 11. Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ pateikė priešieškinį, kuriuo... 12. UAB „Edvantus“ 1 917 160,40 Lt reikalavimą niekiniu, o UAB „Vilniaus... 13. 1 917 160,40 Lt sumą. 2009 m. lapkričio 17 d. UAB „Stiklo briauna“... 14. 2009 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/11/20-12 yra... 15. 30 d. statybos objekto užsakovas UAB „Kleta“, genrangovas UAB... 16. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinį,... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis netenkintinas.... 18. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2008-03-04 UAB „Klaipėdos... 19. 554 890,17 Lt; 2009-09-23 PVM sąskaita faktūra serija VLD Nr. 09-133 – 550... 20. 2009-02-05 buvo pasirašytas Rangos sutarties pakeitimas, kuriuo buvo... 21. 1 917 160,40 Lt. 2009-10-29 UAB „Vilniaus Doleta“ visą turimą... 22. 2012-06-12 techninės statybos ekspertizės aktas bei nurodyta UAB „Vilniaus... 23. Dėl atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškinio.... 24. Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ priešieškiniu prašo pripažinti UAB... 25. 1 917 160,40 Lt reikalavimą niekiniu, o UAB „Vilniaus Doleta“ veiksmus,... 26. 1 917 160,40 Lt sumą. 2009 m. lapkričio 17 d. UAB „Stiklo briauna“... 27. 2009 m. lapkričio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/11/20-12 yra... 28. Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ teigia, kad UAB „Vilniaus Doleta“... 29. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius (cedentas)... 30. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko... 31. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apie minėtus reikalavimo perleidimus... 32. Atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“ nurodė, kad reikalavimo teisės... 33. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“... 34. Dėl ieškovės UAB „Edvantus” ieškinio reikalavimų.... 35. ... 36. CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 37. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais... 38. Byloje nustatyta, kad 2008-03-04 atsakovė UAB „Klaipėdos monolitas“,... 39. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos... 40. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 str. nustato, kad praleidęs... 41. Taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numato, jog... 42. Nustatyta, kad pareikšdama ieškinį ieškovė sumokėjo 3000 Lt žyminio... 43. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo... 44. (CPK 150 str. 3 d.).... 45. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 46. ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinio netenkinti.... 47. Priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB... 48. 1 380 123,63 Lt skolos, 160 547,08 Lt palūkanų, 8,28 proc. metinių... 49. Priteisti iš atsakovių UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Kleta“ po... 50. Priteisti iš ieškovės UAB „Edvantus“ atsakovei UAB “Kleta” 245,18 Lt... 51. Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškovei UAB... 52. Kitos ieškinio dalies netenkinti.... 53. Palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-14 nutartį dėl... 54. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu...