Byla 2S-810-159/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Audriaus Saulėno, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų T. Ž. ir J. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-28 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1374-37/2008 pagal ieškovų J. Ž. ir T. Ž. ieškinį atsakovams V. A., UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. Viršilo individualiai įmonei, tretieji asmenys E. M. V., E. Ž., J. V. V., dėl pripažinimo V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmų, atliktų nuo 2005-05-01 iki 2005-06-01 neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų akcininkų registracijos knygoje bei akcijų savininko pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais, nuosavybės teisės į akcijas pripažinimo, skolos bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai J. Ž. ir T. Ž. 2007-10-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl pripažinimo V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmus, atliktus nuo 2005-05-01 iki 2005-06-01, neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų akcininkų registracijos knygoje bei akcijų savininko pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais, nuosavybės teisės į akcijas pripažinimo, skolos bei delspinigių priteisimo. Prašė teismo:

41. Pripažinti V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmus, atliktus nuo 2005-05-01 iki 2005-06-01, neteisėtais; pripažinti negaliojančia 2005-06-01 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp A. Ž. ir atsakovės V. A.

52. Pripažinti negaliojančiais 2005-05-02 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų savininko pažymėjimus Nr.1-50, 2-50, 3-100.

63. Pripažinti negaliojančiais UAB „Klaipėdos Luxoras“ įrašus Nr. 1, 2, 3, padarytus bendrovės Akcininkų registravimo knygoje; pripažinti negaliojančiu 2005-05-10 UAB „Klaipėdos Luxoras“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.1, kuriuo V. A. skiriama bendrovės direktore.

74. Pripažinti negaliojančiu 2005-05-01 bendrovės „Klaipėdos Luxoras“ įsakymą Nr. 1, kuriame V. A. paskirta eiti bendrovės kasininkės pareigas.

85. Pripažinti ieškovei J. Ž. nuosavybės teisę į 60 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės „Klaipėdos Luxoras“ akcijų.

96. Pripažinti ieškovui T. Ž. nuosavybės teisę į 25 vienetus paprastųjų vardinių bendrovės „Klaipėdos Luxoras“ akcijų.

107. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 38000 Lt dydžio skolą T. Ž.

118. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 34200 Lt delspinigių T. Ž..

129. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 6 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo T. Ž.

1310. Priteisti iš atsakovų solidariai visas ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 6-20).

14Atsakovė J. V. Viršilo individuali įmonė 2008-04-03 patikslintu priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį, sudarytą tarp J. V. V. ir T. Ž. bei J. Ž.; pripažinti negaliojančia 2004-03-15 sutartį, sudarytą neva tarp J. V. Viršilo IĮ ir T. Ž. (b. l. 23-25).

15Ieškovai T. Ž. ir J. Ž. 2008-04-10 pateikė teismui prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo – turto administratoriaus skyrimo civilinėje byloje Nr. 2-1374-37/08 ir prašė nedelsiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas, skirti UAB „Klaipėdos Luxoras“ turto administratoriumi T. M., nušalinant nuo direktoriaus pareigų S. A.. Nurodė, kad vykdomas neatsakingas bendrovės lėšų eikvojimas, turto naikinimas, netinkama dokumentų apskaita gali sumažinti bendrovės pelną bei sužlugdyti bendrovę (b. l. 26-30).

16Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-05-28 nutartimi netenkino T. Ž. ir J. Ž. prašymo dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, paskiriant UAB „Klaipėdos Luxoras“ turto administratoriumi T. M., nušalinant nuo direktoriaus pareigų S. A.. Nutartyje ieškovų J. Ž. ir T. Ž. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės teismas įvertino kaip ieškinio reikalavimą, tačiau ne kaip laikinąją apsaugos priemonę. Teismas nurodė, kad UAB „Klaipėdos Luxoras“ yra juridinis asmuo, bankroto byla nėra iškelta, taip pat nėra duomenų, jog ji likviduojama ir ieškovų prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikyti nėra teisinio pagrindo (b. l. 50-51).

17Dėl minėtos nutarties ieškovai T. Ž. ir J. Ž. 2008-06-04 pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, skirti UAB „Klaipėdos Luxoras“ administratoriumi T. M., nušalinant nuo direktoriaus pareigų S. A.. Nurodo, kad V. A. ir S. A. netinkamai valdo bendrovę bei nesaugo jos turto. Ieškovams žinoma, kad bendrovė yra paėmusi didelę paskolą banke, tačiau neatsiskaitinėja su kreditoriais. V. A. be motyvuoto pagrindo 2005-12-01 nustatė sau atlyginimą 3000 Lt, o 2006-04-03 nustatė 4500 Lt atlyginimą. 2007-07-13 ieškovai raštu kreipėsi į bedrovės direktorių S. A. dėl bendrovės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės rezultatų, tačiau duomenų negavo. Šiuo metu ieškovų žiniomis bendrovė nebevykdo veiklos, bendrovės turtas išmontuotas ir išvežtas. Ieškovai skunde nurodo, kad yra būtina skirti administratorių, nes išparduodamas bendrovės turtas, veikla nutraukta, didėja įsiskolinimas bankui, t.y. atsakovai tikslingai siekia sumažinti įmonės vertę, dėl ko ginčas neteks prasmės, o priteistos akcijos bus bevertės. V. A., būdama UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorė ir vienintelė akcininkė ir J. V. Viršilo įmonės direktorė, iš J. V. Viršilo įmonės nusipirko pastatą. J. V.V. yra V. A. tėvas, o LR CK 6. 67 numatyta, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jei skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis nuosavybės teise valdantis mažiausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų yra skolininko tėvas, vaikas ar kitas giminaitis. J. V. V. yra skolingas T. Ž. ir J. Ž. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-03-26 nutartyje pažymėjo, kad atsakovai piktybiškai vilkina bylos nagrinėjimą. Kadangi civilinės bylos nagrinėjimas užsitęsė, neatsakingai eikvojamos bendrovės lėšos, jos turto naikinimas, netinkama dokumentų apskaita ir jų saugojimas gali sumažinti bendrovės pelningumą. Administratorius, kaip nesuinteresuotas asmuo, bešališkai spręstų visus su bendrovės turto administravimu ir valdymu susijusius klausimus. Apylinkės teismas nepagrįstai nurodė, jog jų prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo traktuotinas kaip ieškinio reikalavimas, o ne kaip laikinoji apsaugos priemonė ir nesietinas su nagrinėjama byla (b. l. 52-56).

18Atskirasis skundas atmestinas.

19CPK 144 str. 1 d. parašyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

20Nagrinėjamu atveju ieškovai T. Ž. ir J. Ž. jų iškeltoje byloje atsakovams V. A., UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. Viršilo individualiai įmonei, tretieji asmenys E. M. V., E. Ž., J. V. V., dėl V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmų, atliktų nuo 2005-05-01 iki 2005-06-01, pripažinimo neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų akcininkų registracijos knygoje bei akcijų savininko pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais, nuosavybės teisės į akcijas pripažinimo, skolos bei delspinigių priteisimo teismo prašė nedelsiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas, skirti UAB „Klaipėdos Luxoras“ turto administratoriumi T. M., S. A. nušalinti nuo direktoriaus pareigų.

21Nutartyje minėta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (CPK 145 str. 3 d.), todėl sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad atsakovo turto administravimas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, taikomas fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu, fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos ir rūpybos steigimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo bylose, bylose dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos.

23Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovų T. Ž. ir J. Ž. prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – iki įsiteisės teismo sprendimas, skirti UAB „Klaipėdos Luxoras“ turto administratoriumi T. M., S. A. nušalinti nuo direktoriaus pareigų, neatitinka jų pareikšto ieškinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo šioje konkrečioje byloje apsauga. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė neturės jokios įtakos teismo sprendimo įvykdymui. Pirmosios instancijos teismas teisingai nutaryje ieškovų J. Ž. ir T. Ž. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones įvertino kaip ieškinio reikalavimą, tačiau ne kaip laikinąją apsaugos priemonę.

24Apeliantai T. Ž. ir J. Ž. atskirajame skunde teigia, kad V. A., būdama vienintete UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcininke, 2005-12-01 savo įsakymu Nr. 3 nustatė sau atlyginimą – 3000 Lt, kitu savo 2006-04-05 įsakymu Nr. 30 – 4500 Lt atlyginimą, sunaikino ir nuslėpė svarbius bendrovės dokumentus, UAB „Klaipėdos Luxoras“ suteikta didelė paskola, tačiau bendrovė neatsiskaito su kreditoriais, bendrovės turtas švaistomas, nes iš UAB „Klaipėdos Luxoras“ boulingo-kavinės patalpos buvo išmontuotas moderniausias 5 takelių boulingas „Brunskwick cosmic“, jį J. V. Viršilo įmonė įgijo už 469 512,68 Lt, minimas boulingas buvo perleistas UAB „Klaipėdos Luxoras“ kartu su pastatu, taip pat pradingo ekranai (monitoriai), egiptietiško interjero apdaila, minkšti baldai ir kita įranga, bendrovė nevykdo veiklos, tačiau kolegija mano, kad minimi atskirajame skunde nurodyti teiginiai negali būti pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – turto administratoriaus paskyrimą, nes apeliantai atskirajame skunde nurodė, kad tarp šalių yra kilęs ne vienas ginčas, kad Klaipėdos miesto VPK 1-ajame ir 3-jame policijos komisariatuose atliekami ikiteisminiai tyrimai dėl J. V. Viršilo įmonės komercijos direktoriaus ir UAB „Klaipėdos Luxoras“ žuvusio akcininko A. Ž. parašų galimo klastojimo, sunaikinimo ar nuslėpimo.

25Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai J. Ž. ir T. Ž. 2007-10-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 4. 1. Pripažinti V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmus,... 5. 2. Pripažinti negaliojančiais 2005-05-02 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų... 6. 3. Pripažinti negaliojančiais UAB „Klaipėdos Luxoras“ įrašus Nr. 1, 2,... 7. 4. Pripažinti negaliojančiu 2005-05-01 bendrovės „Klaipėdos Luxoras“... 8. 5. Pripažinti ieškovei J. Ž. nuosavybės teisę į 60 vienetų paprastųjų... 9. 6. Pripažinti ieškovui T. Ž. nuosavybės teisę į 25 vienetus paprastųjų... 10. 7. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 38000 Lt dydžio skolą T.... 11. 8. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 34200 Lt delspinigių T. Ž..... 12. 9. Priteisti iš atsakovo J. V. Viršilo įmonės 6 procentų dydžio metines... 13. 10. Priteisti iš atsakovų solidariai visas ieškovų turėtas bylinėjimosi... 14. Atsakovė J. V. Viršilo individuali įmonė 2008-04-03 patikslintu... 15. Ieškovai T. Ž. ir J. Ž. 2008-04-10 pateikė teismui prašymą dėl... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-05-28 nutartimi netenkino T. Ž. ir... 17. Dėl minėtos nutarties ieškovai T. Ž. ir J. Ž. 2008-06-04 pateikė... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. CPK 144 str. 1 d. parašyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovai T. Ž. ir J. Ž. jų iškeltoje byloje atsakovams... 21. Nutartyje minėta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių,... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tam tikrų kategorijų civilinėse bylose... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovų T. Ž. ir J. Ž. prašoma taikyti... 24. Apeliantai T. Ž. ir J. Ž. atskirajame skunde teigia, kad V. A., būdama... 25. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartį palikti...