Byla e2-7483-639/2019
Dėl avanso priteisimo. Teismas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovui S. M. ir jo atstovui advokatui R. K., atsakovės atstovui advokatui M. N., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, dėl avanso priteisimo. Teismas

Nustatė

21.

3ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 7 865,00 Eur avanso, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018 m. liepos 17 d. tarp UAB „( - )“ ir UAB “( - )“ buvo sudaryta preliminarioji sutartis Nr. 18/07/17, dėl 2,8576 ha žemės ūkio paskirties sklypo, esančio ( - ) pardavimo, t.y. šalys susitarė, kad paminėtas sklypas bus parduotas už 78 650 Eur. ir šalių susitarimu busimas pirkėjas iki 2018 07 18 sumoka ketinamo parduoti turto savininkui 7865 Eur. avansą į UAB „( - )“ sąskaitą banke. Mokėjimas sutartyje nurodytu terminu buvo atliktas. Šalys 2018 m. spalio 23 d. prie preliminarios sutarties Nr. 18/07/17 pasirašė priedą Nr. 1, kur buvo susitarta pratęsti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorio sudarymą iki 2018 m. lapkričio 30 d.

42.

5UAB „( - ), kaip tai numatyta įstatyme 2018 10 19 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių ir 2018 11 12 gavo atsakymą Nr. 12STŽ-800-(14.12.142), kad ši institucija sutinka, kad UAB „( - )‘ įsigytų paminėtą žemės ūkio paskirties sklypą. Tačiau sutartu laiku sandoris neįvyko ir atsakovas po to žadėjo sudaryti sandorį tomis pačiomis sąlygomis, tačiau nieko nepaaiškindamas atsisakė tai padaryti ir negrąžino įmokėto avanso.

63.

72019 03 07 UAB „( - )“, kreipėsi su prašymu dėl sumokėto avanso grąžinimo, kur buvo nurodytos to reikalavimo pagrindai ir priežastys, bet atsakovas 2019 02 18 informavo ieškovą telefonu apie savo sutikimą parduoti žemės sklypą, tačiau tą dieną sudaryti tokį sandorį nebuvo galima dėl nelogiškai trumpo termino.

84.

92019 m. balandžio 15 d., UAB „( - )“ savo reikalavimų teises pagal 2018 07 17 d. sutartį UAB ( - )“ perleido ieškovui S. M..

105.

11Ieškovas teigė, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo teisėmis, dėl ko iki šalių numatyto termino sandoris neįvyko, po šios datos žodžiu ir raštu buvo kreiptasi į atsakovą apie sandorio pabaigimą arba įmokėto avanso grąžinimą, tačiau atsakovas nesutiko pabaigti sandorį, taip pat atsisakė UAB ( - ) grąžinti sumokėtą avansą.

126.

13Atsakovė su ieškiniu nesutiko nurodė, kad jog dėl pačio ieškovo kaltės sutartyje numatytais terminais (t.y. iki 2018-11-30) nebuvo pasirašyta pagrindinė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis. Būtent ieškovas iki šio termino pabaigos dėl nesuprantamų priežasčių vengė sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį. Paaiškino, kad po to, kai šalys susitarė pratęsti žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandorio sudarymą iki 2018 m. lapkričio 30 d. susisiekti su ieškovu tapo sunku. Ieškovas atsiliepdavo į skambučius itin retai arba apskritai neatsiliepdavo (tai patvirtina pridedamos telefono skambučių išklotinės ir kt.).

147.

152018-11-26 atsakovė, matydama, jog pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo terminas eina į pabaigą, išsiuntė UAB „( - )“ notarinį pareiškimą, kuriame nurodė: „Prašome atvykti į Klaipėdos m. 4-ą notaro biurą (adresas ( - ), Klaipėda, 2018-11-30 d. 15 val. 30 min. Pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti“. Ieškovas nustatytu laiku į notarų biurą neatvyko, priešingai nei atsakovė, todėl pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis ir nebuvo sudaryta. Ieškovas atsakovės apie neatvykimą neinformavo, neatvykimo priežasčių nenurodė, termino sutarties pasirašymui pratęsti neprašė. Pažymėjo, kad šios faktinės aplinkybės ieškovas savo ieškinyje nenurodė. Atsakovės teigimu akivaizdu, jog sutartis joje numatytais terminais nebuvo pasirašyta išimtinai vien tiktais dėl ieškovo kaltės. Praėjus dar keliems mėnesiams po preliminarios sutarties pasibaigimo, 2019-02-14 UAB „( - )“ pateikė atsakovei naują raštą dėl notarinio žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandorio sudarymo. Šiame rašte pasiūlė sudaryti notarinį pirkimo – pardavimo sandorį Pirmojoje Klaipėdos m. notarų kontoroje už sutartą Turto pardavimo kainą – 78650 Eur su PVM iki 2019-02-18. Taip pat nurodė, jog atsakovė neva apie būsimo Turto pirkimo – pardavimo sandorio eigą buvo informuota tinkamai ir pilna apimtimi, buvo teikiama visa reikiama informacija dėl sandorio sudarymo, todėl nesutikus parduoti Turto sutartomis sąlygomis, prašo grąžinti avansą.

168.

172019-02-15 atsakovė (nebesant jokios sutarties ar papildomo susitarimo dėl sutarties pratęsimo ir ieškovui neatvykus sutartyje numatytu terminu pasirašyti sutarties) vis tiktais siekdama išspręsti šitą ginčą geranoriškai, atsakydama į ieškovo raštą, nurodė, jog yra pasiruošusi pasirašyti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį 2019-02-18, Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure. Tą pačią dieną, t.y. 2019-02-15 atsakovė persiuntė visus reikalingus dokumentus pagrindinės sutarties parengimui Klaipėdos m. 1 – ojo notarų biuro notarui E. S.. Nepaisant to, ieškovas ir vėl jo paties pasiūlytą dieną neatvyko sudaryti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Šios faktinės aplinkybės ieškovas savo ieškinyje taip pat nenurodė.

189.

19Taigi atsakovė jau pasibaigus sutartyje numatytam terminui ir ieškovui nepateikus jokio prašymo dėl sutarties termino pratęsimo, atsakovė vadovaudamasi šalių pasirašyta sutartimi turėjo (ir tebeturi) visas teises dėl netinkamo sutarties vykdymo pasilikti ieškovo sumokėtą avansą.

20Teismas

konstatuoja:

2110.

22Šalių paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad 2018 m. liepos 17 d. UAB „( - )“ ir UAB “( - )“ sudarė preliminarią sutartį Nr. 18/07/17, dėl 2,8576 ha žemės ūkio paskirties sklypo, esančio ( - ). pardavimo, t.y. šalys susitarė, kad paminėtas sklypas bus parduotas už 78 650 Eur. (Tomas I / puslapis 10-11). Vykdant šalių susitarimą busimas pirkėjas 2018 07 18 sumokėjo ketinamo parduoti turto savininkui 7865 Eur. avansą į UAB „( - )“ sąskaitą banke (Tomas I / puslapis 9). Be to šalys 2018 m. spalio 23 d. prie preliminarios sutarties Nr. 18/07/17 pasirašė priedą Nr. 1, kur buvo susitarta pratęsti žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandorio sudarymą iki 2018 m. lapkričio 30 d. (Tomas I / puslapis 27).

2311.

242019 m. balandžio 15 d., UAB „( - )“ savo reikalavimų teises pagal 2018 07 17 d. sutartį UAB ( - )“ perleido ieškovui S. M..

2512.

26Taigi konstatuotina, kad tarp UAB “( - )“ ir atsakovės UAB „( - )“ 2018 m. liepos 17 d. sudaryta sutartis yra preliminarioji, todėl pripažintina, jog jos pagrindu susiklostė šalių ikisutartiniai teisiniai santykiai, kuriems taikytinos tokius santykius reglamentuojančios materialiosios teisės normos. Pagrindinės nuostatos, skirtos preliminariajai sutarčiai reglamentuoti, įtvirtintos CK 6.165 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.

2713.

28Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „ Autovėjas“ v. UAB „ Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje.

2914.

30LR CK 6.165 straipsnio 4 dalis nustato, kad preliminariąją sutartį pažeidusi šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Albonita“ v. UAB ,,Kauno saulėtekis“, bylos Nr. 3K-3-592/2007).

3115.

32Vadovaujantis pirmiau išdėstytu išaiškinimu, būtina įvertinti ir konstatuotina, dėl kieno kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė įvykdyti sutartį. Tačiau šios aplinkybės ieškovas niekaip neįrodė. Priešingai atsakovė pateikė įrodymus jog būtent ieškovas (UAB „( - )“ atstovas) neatvykimo sutarties pasirašymo į notarinę kontorą.

3316.

34Pažymėtina, kad ir vėliau, t.y jau po to 2018-11-30 d. 2019-02-15 atsakovė, atsakydama į paties ieškovo raštą, nurodė, jog yra pasiruošusi pasirašyti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį 2019-02-18, Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure. Tą pačią dieną, t.y. 2019-02-15 atsakovė persiuntė visus reikalingus dokumentus pagrindinės sutarties parengimui Klaipėdos m. 1 – ojo notarų biuro notarui E. S.. Tačiau nepaisant to, ieškovas (UAB „( - )“ atstovas) ir vėl jo paties pasiūlytą dieną neatvyko sudaryti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties.

3517.

36Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teismas byloje kelis kartus buvo atidėjęs posėdį siekdamas jog šalys sudarytų taikos sutartį. Tačiau nustatyta, kad jog ieškovas el.laiško kopijos išsiuntė K. M. iš el.pašto ( - ) S. M. į el.paštą ( - ) (Tomas I / puslapis 195). Tai yra ieškovas šį el.laišką išsisiuntė pats sau. Be to, raštas datuotas 2019-10-08, o el.laiškas išsiųstas tik 2019-10-09. Taigi, akivaizdu, jog ieškovas jokio rašto/atsakymo atsakovei nei 2019-10-08, nei 2019-10-09 neatsiuntė, o teismui pateikė savo vidinius susirašinėjimus su UAB „( - )”. Atsakovė 2019-10-08 datuotą ieškovo raštą gavo tik 2019-10-24, t.y. kitą dieną po teismo posėdžio.

3718.

38Visi paminėti faktai rodo, kad dėl paties ieškovo (UAB „( - )“ atstovo) kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, ieškovas vengė ją sudaryti ir bylos nagrinėjimo metu (CPK 185 straipsnis).

3919.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2012), konstatavo, kad pagal preliminarią sutartį įprastai jokie piniginiai mokėjimai ar atsiskaitymai tarp šalių neatliekami, tačiau sutarties laisvės principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose, leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją sutartį neprieštarauja imperatyvams, įskaitant ir CK6.165 straipsnio 1 daliai. Taigi šalims susitarus (žr. sutarties 3.5 punktą), kad ieškovui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį ir/ar jos nesudarius sutarties dėl ieškovo kaltės, sumokėtas avansas bus laikomas bauda už prievolių neįvykdymą ir ieškovui nebebus grąžinamas. Kadangi šiuo sprendimu konstatuotina, kad preliminarioji sutartis nebuvo sudaryta dėl paties ieškovo (UAB „( - )“ atstovo) kaltės, pripažintina jog atsakovė pagristai atsisakė sugražinti sumokėtą avansą, todėl ieškinys atmestinas. Dėl piktnaudžiavimo procesu

4120.

42Atsakovė nurodė, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, todėl piktnaudžiauja procesine teise. Atsakovė prašo skirti ieškovui 2000,00 Eur dydžio baudą pusę jos paskiriant atsakovei.

4321.

44CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

4522.

46Kasacinio teismo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį nustatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, įtvirtintą CPK 95 straipsnyje. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-404-969/2017 63 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017 65 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

4723.

48Vertinant aptartą teismų praktiką atsakovės prašymo kontekste pažymėtina, kad teismas neturi pagrindo padaryti išvadą, kad ieškinys būtų pateiktas aiškiai nepagrįstas ar ieškovui elgiantis nesąžiningai, todėl ieškovo ieškinio pateikimo nepripažįsta piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Dėl to atsakovės prašymas netenkintinas ir netaikytinos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės, reglamentuojamos CPK 95 straipsnio 2 dalyje. Dėl bylinėjimosi išlaidų

4924.

50CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo ieškinys atmestas todėl atsakovei iš ieškovo priteistinos 1065,53 Eur bylinėjimosi išlaidos (Tomas I / puslapis 54,147-153) (LR CPK 93 str. l d.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

51ieškinį atmesti.

52Priteisti iš ieškovo S. M. atsakovės UAB „( - )“ 1065,53 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. 1.... 3. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 7... 4. 2.... 5. UAB „( - ), kaip tai numatyta įstatyme 2018 10 19 kreipėsi į Nacionalinės... 6. 3.... 7. 2019 03 07 UAB „( - )“, kreipėsi su prašymu dėl sumokėto avanso... 8. 4.... 9. 2019 m. balandžio 15 d., UAB „( - )“ savo reikalavimų teises pagal 2018... 10. 5.... 11. Ieškovas teigė, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo... 12. 6.... 13. Atsakovė su ieškiniu nesutiko nurodė, kad jog dėl pačio ieškovo kaltės... 14. 7.... 15. 2018-11-26 atsakovė, matydama, jog pagrindinės pirkimo – pardavimo... 16. 8.... 17. 2019-02-15 atsakovė (nebesant jokios sutarties ar papildomo susitarimo dėl... 18. 9.... 19. Taigi atsakovė jau pasibaigus sutartyje numatytam terminui ir ieškovui... 20. Teismas... 21. 10.... 22. Šalių paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad 2018 m. liepos 17 d.... 23. 11.... 24. 2019 m. balandžio 15 d., UAB „( - )“ savo reikalavimų teises pagal 2018... 25. 12.... 26. Taigi konstatuotina, kad tarp UAB “( - )“ ir atsakovės UAB „( - )“... 27. 13.... 28. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad... 29. 14.... 30. LR CK 6.165 straipsnio 4 dalis nustato, kad preliminariąją sutartį... 31. 15.... 32. Vadovaujantis pirmiau išdėstytu išaiškinimu, būtina įvertinti ir... 33. 16.... 34. Pažymėtina, kad ir vėliau, t.y jau po to 2018-11-30 d. 2019-02-15 atsakovė,... 35. 17.... 36. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teismas byloje kelis kartus buvo atidėjęs... 37. 18.... 38. Visi paminėti faktai rodo, kad dėl paties ieškovo (UAB „( - )“ atstovo)... 39. 19.... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartyje civilinėje... 41. 20.... 42. Atsakovė nurodė, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą... 43. 21.... 44. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 45. 22.... 46. Kasacinio teismo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 47. 23.... 48. Vertinant aptartą teismų praktiką atsakovės prašymo kontekste... 49. 24.... 50. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 51. ieškinį atmesti.... 52. Priteisti iš ieškovo S. M. atsakovės UAB „( - )“ 1065,53 Eur... 53. Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...