Byla 2-2741-647/2012
Dėl sandorio pripažinimo galiojančiu

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A. J., sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant ieškovės V. B. atstovei adv. I.Maksimovai, atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovui J. V., trečiajam asmeniui J. M., vertėjai G.Tijūnelienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM ir J. M., dėl sandorio pripažinimo galiojančiu,

Nustatė

2Ieškovė V. B. pateikė ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM ir J. M., dėl sandorio pripažinimo galiojančiu. Ieškovė ieškinyje, bei jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad V. B. 1996-10-24 iš ( - ) už pajų įsigijo 26,28 kv. m. ploto kontoros patalpas, pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ). Įsigytos patalpos pastato inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 1-12, 1-7. Pajaus suma sudarė 439 Lt. Tai patvirtina teismui pateikti dokumentai. 1996-10-26 bendrovė perdavė ieškovei minimas patalpas ir ji iš karto pradėjo naudotis jomis, suremontavo patalpas, atliko patalpų kadastrinius matavimus, įregistravo patalpas, kaip atskirą turtinį vienetą. ( - )“ 2006 m. buvo likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Po ( - ) likvidavimo nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, todėl ieškovė negali sudaryti rašytinės notarinės formos sutarties. Nuosavybės teisės į 26,28 kv. m. ploto patalpas, esančias ( - ) nėra įregistruotos. Ieškovei yra žinoma, kad žemės sklypas, ant kurio yra patalpos, priklauso valstybei, bet yra suformuotas ieškovės kaimynui J. M., kuris su ieškovės reikalavimais sutinka.

3Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime, bei teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad su ieškiniu sutinka, paaiškino, kad V. B. 1996-10-24 iš ( - )už pajų įsigijo 26,28 kv. m. ploto kontoros patalpas, esančias ( - ).

4Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime nurodė, kad neprieštarautų, kad ieškovės prašymas būtų patenkintas, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

5Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime nurodė, kad nesutinka, kad ieškovės prašymas būtų patenkintas, nes sandorio objektas yra nesuformuotas ir tinkamai neįregistruotas, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

6Tretysis asmuo J. M. nurodė, kad sutinka su ieškiniu, kadangi jis yra pagrįstas, prašė jį tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškovės V. B. ieškinyje išdėstytos aplinkybės ir jos atstovės advokatės paaiškinimai teismo posėdžio metu, atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsiliepime ir atstovo teismo posėdyje išdėstyta pozicija, trečiųjų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir J. M. pozicija, kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2012-01-25 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija (b.l. 10-11), Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (b.l. 16-21), 1996-10-24 išrašas iš ( - )posėdžio protokolo Nr. ( - ), liudijantis, kad V. B. už pajų nutarta parduoti kontoros pastatą, esantį ( - ) (b.l. 12), 1996-10-24 važtaraščio Nr. ( - ) kopija, kuriame nurodoma, kad ( - )parduoda V.B. R. kaimo kontorą už pajų – 439 (b.l. 13), pastato ir žemės sklypo planai (b.l. 14-15), VĮ Registrų centras 2011-07-15 pažyma (b.l. 22), kiti byloje esantys dokumentai, patvirtina aplinkybes, kad ieškovė V. B. 1996-10-24 iš ( - )už 439 Lt pajų įsigijo 26,28 kv. m. ploto kontoros patalpas, pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) Įsigytos patalpos pastato inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 1-12, 1-7 (b.l. 18). Tam, kad teismas galėtų pripažinti sandorį galiojančiu yra būtinos tokios sąlygos: pirma, sandoris yra dvišalis; antra, viena sandorio šalis visiškai, arba iš dalies įvykdė sandorį; trečia, kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka (1964 m. CK 58 str. 4 d., CK 1.93 str. 4 d.). Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorį pripažinti galiojančiu pagal 1964 m. CK 58 str. 4 d., CK 1.93 str. 4 d. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą šios normos taikymo praktiką, yra svarbu nustatyti tai, jog vykdant sandorį savo valią išreiškia ne tik šalis, kuri vykdo, bet ir šalis kuri priima įvykdymą, turi būti akivaizdi šalių valia ne tik sudaryti, bet ir įvykdyti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-581/2007). Byloje nustatyta, kad 1996-10-24 sudaryta sutartis tarp ( - )ir V. B. yra dvišalė, ieškovė sandorį įvykdė – perdavė pardavėjui pajų (1996-10-24 važtaraščio Nr. ( - )kopija, kuriame nurodoma, kad ( - )parduoda V.B. R. kaimo kontorą už pajų – 439 (b.l. 13). Pirkėjui įmokėjus sutartą kainą pirkimo – pardavimo sutartis turi būti tvirtinama notariškai ir įregistruojama viešajame registre. Tokiems veiksmams atlikti reikalinga abiejų sutarties šalių objektyviai išreikšta valia. ( - )po sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties nesiėmė aktyvių veiksmų sutartį patvirtinti notarine tvarka, ( - ) 1997-05-13 kreipėsi dėl suteikimo jai likviduojamos įmonės statuso, 2006-06-30 buvo įregistruotas bendrovės likvidavimo aktas, o 2006-07-04 duomenys išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (b.l. 28). Iš nustatytų aplinkybių seka, kad pirkimo – pardavimo sutartis notarine tvarka nebuvo įforminta ne dėl pirkėjo kaltės. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys yra tenkintinas. Aplinkybė, kad konkrečios patalpos šiuo metu nėra įregistruoti viešame registre, negali būti traktuojama, kaip pagrindas netenkinti ieškovės reikalavimo, nes būtent gindama savo subjektines teises ir toliau naudotis įgytu statiniu, ji pareiškė ieškinį teismui, o teismo sprendimas pašalina kliūtis naudojamo statinio įteisinimui.

9Kadangi atsakovu yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kuri tiesiogiai yra nesusijusi su minimų patalpų pardavimo sandoriu, o ieškovė teismo posėdyje neprašė priteisti iš atsakovo jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, bylinėjimosi išlaidos, susijusio su procesinių dokumentų įteikimu, atlygintinos valstybės lėšomis (CPK 93 str., 96 str.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Pripažinti pirkimo – pardavimo sandorį, sudarytą 1996-10-24 tarp V. B. ir ( - ), kuriuo už 439 Lt pajų V. B. įsigijo 26,28 kv. m. ploto patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtos indeksais 1-12 ir 1-7, esančias ( - )galiojančiu.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai