Byla B2-597-124/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „R. G. Pramogos“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „R. G. Pramogos“ direktoriaus R. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „R. G. Pramogos“ ir

Nustatė

2ieškovas UAB „R. G. Pramogos“ direktorius R. M. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „R. G. Pramogos“. Pareiškime nurodė, kad 2014-12-30 neeilinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą kreiptis į teismą su prašymu restruktūrizuoti UAB „R. G. Pramogos“. Pagrindinė bendrovės veikla – renginių, koncertų organizavimo veikla, bendrovėje dirba 11 darbuotojų. Bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą, tačiau sunki ekonominė situacija rinkoje, sumažėjusi kultūrinių renginių paklausa, stipri konkurencija visuomeninio maitinimo sferoje, nesubalansuoti tarpusavio atsiskaitymų srautai dėl kurių bendrovė negauna planuotų pajamų, todėl patiria laikinų finansinių sunkumų.

3Bendrovės metmenyse numatyta, kad restruktūrizavimo metu bendrovė toliau vykdydama ūkinę-komercinę veiklą, susigrąžinusi skolas iš debitorių, pardavusi įkeistą bei dalį neįkeisto turto, numato gauti pakankamai pajamų, kad padengti visus bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus. Įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą, atkurti ilgalaikį mokumą ir vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas dirbantiesiems bei išvengti bankroto. Bendrovė intensyviai vykdo naujų paslaugų ir klientų paiešką, tobulina kainodaros politiką ir strategiją, siekia geresnės kokybės konkuruojant dėl kainos. Atsakovas atitinka visas ĮRĮ 4 straipsnio sąlygas. Administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“.

4Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 138–141, b. l.) nurodė, kad nepritaria tam, kad atsakovui UAB „R. G. Pramogos“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Nurodė, kad bendrovė dirbo nuostolingai, jos pardavimo pajamos per 2012-2013 metus sumažėjo nuo 2 091 990,56 € iki 768 490,079 €, per 2013 metus bendrovė patyrė 78 277,92 € nuostolių. 2013 m. balanse matyti, kad bendrovės įsipareigojimai sudaro daugiau nei pusę turimo turto, todėl bendrovė atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatas, t. y. bendrovė yra nemoki. Bendrovė, pateikdama restruktūrizavimo plano metmenis, nepateikė preliminaraus 2014 m. balanso ir pelno nuostolių ataskaitos.

5Kreditorius UAB ”Bennet distributors” atsiliepime į pareiškimą (2 t., 1 b. l.) nurodo, kad sutinka su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

6Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimu į pareiškimą (2 t., 27 b. l.) nurodė, kad

7kreditorius 2014-09-17 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, tačiau Šiaulių apygardos teismo 2014-10-22 nutartimi buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą, bendrovei pateikus duomenis apie tai, kad įmonė turi pakankamai turto ir nėra nemoki. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės atkūrimo galimybės yra paviršutiniškos, nekonkrečios ir abstrakčios. Įmonė nurodė, kad gaus lėšų pasirašydama naujas sutartis ir organizuodama renginius, nors iki šiol įmonė šią veiklą vykdė (tiesa, nuostolingai) bei parduodama nereikalingą turtą, kurio pardavimo kaina taip pat verta abejoti. VSDFV Šiaulių skyriui skola nuo 2014-09-17, kai kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, tik didėjo, todėl mano, kad restruktūrizavimo planas yra neišsamus ir neįrodantis, kad UAB „R. G. Pramogos“ gali atkurti mokumą.

8Kreditorius kredito unija ”Savas rūpestis” (2 t., 26 b. l.) nurodė, kad nepritaria restuktūrizavimo bylos iškėlimui.

9Prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą netenkintinas.

10Pagal Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 str. išdėstytas sąlygas.

11Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis).

12Pagal ĮRĮ 4 straipsnį restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

13LR ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis numato atvejus, kuomet teismas priima nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymų 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (nuostatos dėl pranešimo apie priimtą sprendimą kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo); 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

14Iš teismui pateikto 2012 metų balanso matyti, kad 2012-12-31 bendrovė turėjo turto už 807 105,54 € (2 786 774 Lt), o įsipareigojimai minėtai datai sudarė – 454 110,58 € (1 567 953 Lt) (1 t., 18 b. l.). 2012 metus atsakovas UAB „R. G. Pramogos“ baigė turėdamas 116 505,16 € (402 269 Lt) pelną.

15Iš 2013 m. balanso (1 t., 50 b. l.) matyti, kad UAB „R. G. Pramogos“ ilgalaikio turto vertė buvo 93 664,56 € (323 405 Lt), trumpalaikio – 533 055,20 € (1 840 533 Lt), viso turimo turto vertė – 626 719,76 € (2 163 938 Lt)(1 t., 50 b. l.). Ilgalaikį turtą sudarė materialus turtas. Trumpalaikį turtą sudarė – atsargos ir išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 304 100,73 € (1 049 999 Lt), per vienerius metus gautinos sumos – 142 602,52 € (492378 Lt), kitas trumpalaikis turtas – 45 187,38 € (156 023 Lt), pinigai ir pinigų ekvivalentai – 41 164,56 € (142 133 Lt). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2013-12-31 sudarė 350 497,86 € (1 210 199 Lt), iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 60 820,20 € (210 000 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 289 677,65 € (1 000 199 Lt) (1 t., 50 b. l.). 2013 metais atsakovas UAB „R. G. Pramogos“ patyrė 78 277,92 € (270 278 Lt) nuostolių (1 t., 51 b. l.).

16Iš preliminaraus 2014 metų balanso už 11 mėnesių matyti, kad UAB „R. G. Pramogos“ ilgalaikio turto vertė 2014 m. lapkričio 30 dienai buvo 53 746,52 € (185 576 Lt), trumpalaikio – 312 870,42 € (1 080 279 Lt), viso turimo turto vertė – 414 356,46 € (1 430 690 Lt) (1 t., 52 –53 b. l.). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 341 593,49 € (1 179 454 Lt ). Per 2014 metų 11 mėnesių atsakovas patyrė 203 896,26 € (704 013 Lt) nuostolių (1 t., 54 b. l.).

17Iš pateiktų plano metmenų matyti, kad įmonės ilgalaikis turtas nuo 2011 metų iki 2014 m. lapkričio mėnesio yra ženkliai sumažėjęs nuo 124 492 € (429 846 Lt) iki 53 746,52 € (185 576 Lt) (1 t., 52, 68 b. l.), t.y. daugiau nei du kartus, o trumpalaikis turtas – nuo 1 019 651,59 € (3 520 653 Lt) iki 312 870,42 € (1 080 279 Lt), t. y. daugiau nei tris kartus (1 t., 52, 68 b. l.). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams taip pat pakito, sumažėjo nuo 907 654,37 € (3 133 949 Lt) Lt iki 341 593,48 € (1 179 454 Lt) (1 t., 53, 68 b. l.). Iš papildomai pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstos skolos 2015 m. sausio 5 dienai tiekėjams yra 177 771,10 € (613 808,06 Lt), kitos skolos – kredito unijai „Savas rūpestis“ – 78 443,29 € (270 849,00 Lt), VšĮ „Pirmoji kava“ – 321,77 € (1111,00 Lt), atlyginimai darbuotojams – 10 539,85 € (36 392,00 Lt), VSDFV Šiaulių skyriui – 41 829,82 € (144 430,00 Lt), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM – 32 513,03 € (112 26100 Lt), iš viso pradelsti įsiskolinimai sudaro – 341 418,86 € (1 178 851,06 Lt) (1 t., 98–101 b. l.).

18Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad pagal preliminarų 2014 m. lapkričio 30 dienos balansą atsakovo UAB „R. G. Pramogos“ turimo turto vertė minėtai datai buvo 414 356,46 € (1 430 690 Lt), pradelsti įsipareigojimai – 341 418,86 € (1 178 851,06 Lt). Taigi, UAB „R. G. Pramogos“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p.). Iš ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad atsakovas turi ilgalaikio turto, t. y. baldai, minkštasuoliai, šviestuvai, baras, mikrofonai, kolonėlės, stiprintuvai, elektrinė konvencinė krosnis, monitorius ir kt., kurio likutinė vertė – 56 220,94 € (159 591,68 Lt) ir kuris yra įkeistas (suprastina kredito unijai „Savas rūpestis“). Neįkeisto ilgalaikio turto vertė – 8914 € (30779,96 Lt) (1 t., 89–90 b. l.). Ilgalaikio turto sąraše nurodyta, kad įkeisto turto numatoma pardavimo kaina – 45 296,57 € (156 400 Lt), tuo tarpu įsipareigojimai kredito unijai „Savas rūpestis“ sudaro 78 443,29 €. Iš nurodyto matyti, kad pardavus įkeistą turtą, galimai nebus padengtas įsiskolinimas įkaito turėtojui kredito unijai „Savas rūpestis“. Kreditorių sąraše nurodyta, kad kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM kreditorinis reikalavimas yra 32 513,03 € (112 261,00 Lt) (1 t., 101 b. l.), tuo tarpu atsiliepime į pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo minėtas kreditorius nurodė, kad 2015-01-27 apskaitos duomenimis atsakovo skola valstybės biudžetui yra 208 909,34 € (tame skaičiuje patikrinimo aktu papildomai priskaityta 175 547,09 €) (1 t., 140 b. l.). Iš 2015-01-30 advokato M. D. rašto (1 t., 136 b. l.) matyti, kad dėl 175 547,09 € sumos tarp atsakovo UAB „R. G. Pramogos“ ir kreditoriaus yra kilęs mokestinis ginčas, kuris šiuo metu yra nagrinėjamas Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės, sprendimas nėra priimtas. Pažymėtina, kad atsakovui Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-05-20 sprendimu papildomai paskaičiuota ir nurodyta į biudžetą sumokėti 175 547,09 € pridėtinės vertės mokesčio bei su juo susijusių sumų (bauda, delspinigiai), šį sprendimą atsakovas apskundė Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri patvirtino Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą. Mokestinių ginčų komisijai prie LR Vyriausybės netenkinus atsakovo UAB „R. G. Pramogos“ skundo, atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams padidėtų 175 547,09 € (606 128,99 Lt) suma, todėl įsipareigojimai kreditoriams viršytų UAB „R. G. Pramogos“ viso turimo turto vertę.

19Iš kreditorių sąrašo matyti, kad kai kuriems kreditoriams ( UAB „Apsaugos komanda“, AB „Gubernija“, UAB „Arkietė“, UAB „Biržų duona“, UAB „Reklamos akademija“, TŪB „Printė“ ir kt.) atsakovo įsiskolinimas siekia vos 49-98 eurų. Teismas mano, kad atsakovui UAB „R. G. Pramogos“, kaip verslą vykdančiam subjektui, tokių įsiskolinimų sumos tikrai nėra didelės, tačiau atsakovas ir jų nesumoka, o tai rodo sunkią ilgalaikę atsakovo finansinę padėtį.

20Antstoliai R. K., A. B., V. Š., T. U. vykdo išieškojimus pagal kreditorių VšĮ „Finansinės strategijos“, R. K., kredito unijos „Savas rūpestis“ , Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, UAB „Citma“ AB „Šiaulių energija“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus pateiktus vykdomuosius dokumentus (1 t., 148–151 b. l.). Kai kurių kreditorių atžvilgiu (Asociacija LATGA, Pietinė PN, AB „Šiaulių energija“, BUAB „Senoji smuklė“, ŠRATC, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“) išieškojimai jau yra įvykdyti, vykdomosios bylos užbaigtos.

21UAB “R. G. Pramogos” pateikė duomenis, kad vykdo veiklą, plano metmenyse nurodė, kad restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu atsakovas tęs ūkinę-komercinę veiklą, toliau bus vykdomas įvairių renginių, koncertų organizavimas, šiai dienai įmonė turi pasirašytas ilgalaikes dviejų metų sutartis, kurių apimtis – 64 585,26 € (223 000 Lt). Ieškovas taip pat nurodė, kad įmonė derasi su 2 gamybinėmis įmonėmis dėl ilgalaikio kultūrinio bendradarbiavimo, kas leistų užtikrinti apie 8688,60 € (30 000 Lt) papildomų metinių pajamų (1 t., 81 b. l.). Nors ieškovas nurodo, kad jis derasi dėl ilgalaikio kultūrinio bendradarbiavimo, kad turi pasirašytas ilgalaikes dviejų metų sutartis, tačiau įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, teismui nepateikė. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Nepateikus teismui įrodymų apie ūkinės-komercinės veiklos vykdymą, ieškovo argumentai laikytini deklaratyviais, nepatvirtinančiais ieškovo nurodytų aplinkybių. Net ir tuo atveju, jeigu ieškovas yra pasirašęs bendradarbiavimo ir ilgalaikes sutartis, teismas mano, kad gautomis lėšomis atsakovas nebus pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, nes gautos lėšos bus reikalingos veiklos vykdymui.

22Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad numatoma parduoti laisvu pardavimu įkeistą ilgalaikį turtą, gautas pajamas nukreipti skolos įkaito turėtojui grąžinti, dalį neįkeisto turto, iš kurių 2896,20 € (10 000 Lt) kreditorių reikalavimų tenkinimui, o taip pat parduoti atsargas už likutinę 191 026,99 € (659578 Lt), kurios bus panaudotos kreditorinių reikalavimų tenkinimui (1 t., 81 b. l.). Taigi, iš nurodyto matyti, kad atsakovas planuoja parduoti beveik visą savo turimą turtą, netgi atsargas. Teismas mano, kad pardavus įkeistą turtą ir atsargas, atsakovas neturės galimybių toliau tęsti ūkinę komercinę veiklą, nes bus išparduoti baldai, įrenginiai ir darbo priemonės, kurios reikalingos atsakovo veiklai. Kitokių pajamų, iš kurių atsakovas galėtų atsiskaityti su kreditoriais, ieškovas nenurodė, todėl teismas laiko, kad ieškovas nepagrindė restruktūrizavimo plano įvykdymo galimybės. Ieškovo teiginiai apie atsiskaitymą su kreditoriais, neplanuojant plėsti veiklos, yra deklaratyvaus pobūdžio.

23Iš teismui pateikto restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad bendrovė yra skolinga darbuotojams. 2015 m. vasario 9 dienai su darbo santykiais susiję įsiskolinimai sudarė 37 533,36 € (129 595,19 Lt) (2 t., 13 b. l.).

24Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Šiaulių apygardos teisme 2015-02-12 gautas ieškovės A. Ž., turinčios 50 proc. UAB „R. G. Pramogos“ akcijų, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo (civ. byla Nr. B2-626-368/2015). Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo A. Ž. nurodė, kad 2015-01-08 ji yra atleista iš darbo pagal Darbo kodekso 128 straipsnį. Pareiškime dėl atleidimo iš darbo A. Ž. prašė atleisti iš darbo dėl to, kad nuo 2014 m. jai nėra mokamas darbo užmokestis. Pareiškime A. Ž. taip pat nurodė, kad po atleidimo iš darbo su ja nėra atsiskaityta iki šiol, nežiūrint į tai, kad ji ne kartą reikalavo išmokėti jai priklausantį darbo užmokestį ir kitas susijusias išmokas, kad bendrovė veiklos nevykdo, su kreditoriais neatsiskaito, o taip pat nemoka darbo užmokesčio darbuotojams.

25ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai, jog įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, yra pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „R. G. Pramogos“ įsiskolinimas darbuotojams siekia 37 533,36 €, todėl vien tai yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad kreditoriai UAB „Conlex“ ir VSDFV Šiaulių skyrius Šiaulių apygardos teisme jau anksčiau buvo pareiškę reikalavimus iškelti UAB „R. G. Pramogos“ bankroto bylą civilinėse bylose Nr. B2-1095-357/2014 ir Nr. B2-999-267/2014.

26Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad įmonė iš esmės yra nemoki, atitinka ĮBĮ 4 straipsnio 1 punkte, 2 punkte, 3 punkte numatytus nemokumo pagrindus (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Atsakovui nėra iškelta bankroto byla, tačiau civilinėje byloje Nr. B2-626-368/2014 yra atidėtas ieškovės A. Ž. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas iki kol bus priimta nutartis iškelti UAB „R. G. Pramogos“ restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti šioje civilinėje byloje.

27LITEKO sistemos duomenys patvirtina, kad atsakovui laikotarpiu 2009-2015 m. iškelta eilė civilinių bylų pagal kreditorių UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, Šiaulių kultūros centras, LATGA, R. C., AB „Šiaulių energija“, UAB „Gelsauga“, antstolio A. B., A. L., UAB „Citma“, UAB „Autovygreda“, BUAB „Baltic Professionals“ bei A. Ž. reikalavimus.

28Teismas, išanalizavęs pateiktus įmonės finansinės būklės duomenis, daro išvadą, kad įmonė turi pastovių finansinių sunkumų, nesugeba atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, sumokėti Sodrai, atsiskaityti su kitais kreditoriais. Įsipareigojimai kreditoriams pastoviai didėja, įmonė nepajėgi išmokėti net pakankamai mažas sumas, dėl ko teismuose yra priimta eilė sprendimų dėl skolų išieškojimo. Kadangi įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais, pagal ĮBĮ 2 str. 8 d., 4 straipsnio 2 punktą yra savarankiškas pagrindas kelti įmonės bankroto bylą, kaip nemokiai.

29Teismo vertinimu, anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog bendrovė turėjo ir šiuo metu turi didelius ilgalaikius įsipareigojimus kreditoriams, yra pagrindas pripažinti negalinčia atsiskaityti su kreditoriais.

30Pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenų pagrindu turėtų būti daroma pagrįsta prielaida, kad restruktūrizuojama įmonė sugebės pašalinti finansinius sunkumus. Teismas sprendžia, kad restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka LR ĮRĮ 5 straipsnio 7 punktų reikalavimų. Metmenys abstraktaus, formalaus pobūdžio, neatitinka jiems keliamų reikalavimų, juose nėra numatyta jokių realių priemonių, kurios atstatytų įmonės mokumą. Metmenyse numatyta tik tęsti įmonės veiklą, tačiau nenurodoma, kokiomis priemonėmis bus atkurtas įmonės mokumas, nes įmonės vykdomos ūkinės-komercinės veiklos tęsimas iki šiol neužtikrino jos mokumo. Metmenyse nenurodoma kokiems kreditoriams, kokiomis dalimis įmonė ketina įvykdyti įsipareigojimus, neaišku kokią dalį kreditorinių reikalavimų įmonė ketina patenkinti, nėra numatytas savanoriškų įmonės įsipareigojimų vykdymas iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas be kita ko reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus (CPK 13 str.). Civilinėje byloje dėl įmonės restruktūrizavimo teismui skirtas aktyvus vaidmuo nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 30 d. nutartis dėl ŽŪB „Agrowill Kairėnai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo byloje Nr. 3K-3-197/2010).

31Teismo vertinimu, nors restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos verslo plano priemonės yra tik preliminarios, tačiau jos turi parodyti, kad įgyvendinus jas, bendrovė įveiks finansinius sunkumus. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo. Teismas pripažįsta, kad tokių priemonių metmenyse nėra pateikta.

32Galimybė restruktūrizuoti atsakovą UAB „R. G. Pramogos“ priklauso ir nuo jo kreditorių valios bei nuomonės dėl restruktūrizavimo plano, kadangi restruktūrizavimo planui dar iki jo pateikimo teismui turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Kaip patvirtina bylos duomenys, įmonės restruktūrizavimui nepritaria didieji kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM ir kredito unija „Savas rūpestis“.

33Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad įmonės finansiniai sunkumai vertintini kaip nemokumas, ir tai paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę bei yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (LR ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas vertina, kad nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog nagrinėjamu atveju galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas – perskirstyti įmonės skolas ir jų mokėjimo terminus bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir būtų atkurta normali įmonės ūkinė veikla.

34Atsisakius kelti restruktūrizavimo bylą, yra atnaujintini išieškojimai, turto realizavimas, naikintina 2015 m. sausio 19 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis dėl jų sustabdymo (ĮRĮ 7 str. 6 d.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Civilinio proceso kodekso 290-291straipsniais,

Nutarė

361. Atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei „R. G. Pramogos“ (į. k. 300054684, buveinės adresas: Trakų g. Nr. 7-3, Šiauliai) restruktūrizavimo bylą.

372. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartį dėl išieškojimų sustabdymo ne ginčo tvarka bei vykdymo per antstolius.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. ieškovas UAB „R. G. Pramogos“ direktorius R. M. pateikė teismui... 3. Bendrovės metmenyse numatyta, kad restruktūrizavimo metu bendrovė toliau... 4. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepimu į... 5. Kreditorius UAB ”Bennet distributors” atsiliepime į pareiškimą (2 t., 1... 6. Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimu į pareiškimą (2 t., 27 b.... 7. kreditorius 2014-09-17 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui... 8. Kreditorius kredito unija ”Savas rūpestis” (2 t., 26 b. l.) nurodė, kad... 9. Prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą netenkintinas.... 10. Pagal Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. restruktūrizavimo... 11. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis,... 12. Pagal ĮRĮ 4 straipsnį restruktūrizavimas gali būti pradedamas tik esant... 13. LR ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis numato atvejus, kuomet teismas priima nutartį... 14. Iš teismui pateikto 2012 metų balanso matyti, kad 2012-12-31 bendrovė... 15. Iš 2013 m. balanso (1 t., 50 b. l.) matyti, kad UAB „R. G. Pramogos“... 16. Iš preliminaraus 2014 metų balanso už 11 mėnesių matyti, kad UAB „R. G.... 17. Iš pateiktų plano metmenų matyti, kad įmonės ilgalaikis turtas nuo 2011... 18. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad pagal preliminarų 2014 m.... 19. Iš kreditorių sąrašo matyti, kad kai kuriems kreditoriams ( UAB „Apsaugos... 20. Antstoliai R. K., A. B., V. Š., T. U. vykdo išieškojimus pagal kreditorių... 21. UAB “R. G. Pramogos” pateikė duomenis, kad vykdo veiklą, plano metmenyse... 22. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad numatoma parduoti laisvu... 23. Iš teismui pateikto restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad bendrovė... 24. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Šiaulių apygardos... 25. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai, jog įmonė... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad įmonė iš esmės... 27. LITEKO sistemos duomenys patvirtina, kad atsakovui laikotarpiu 2009-2015 m.... 28. Teismas, išanalizavęs pateiktus įmonės finansinės būklės duomenis, daro... 29. Teismo vertinimu, anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog bendrovė... 30. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenų pagrindu turėtų būti... 31. Teismo vertinimu, nors restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos verslo... 32. Galimybė restruktūrizuoti atsakovą UAB „R. G. Pramogos“ priklauso ir nuo... 33. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad įmonės... 34. Atsisakius kelti restruktūrizavimo bylą, yra atnaujintini išieškojimai,... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 36. 1. Atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei „R. G. Pramogos“ (į.... 37. 2. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartį dėl... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...