Byla e2A-830-236/2019
Dėl perkančiosios organizacijos vykdomo supaprastinto pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis bei įpareigojimo nutraukti pirkimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eltirema“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eltirema“ ieškinį atsakovei LITGRID akcinei bendrovei dėl perkančiosios organizacijos vykdomo supaprastinto pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis bei įpareigojimo nutraukti pirkimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Eltirema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei LITGRID AB, prašydama pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės LITGRID AB supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 415584) sąlygas:

81.1.

9Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai“ 1 lentelės 8.5. punkto nuostatą, kad „Darbų vadovavimui kiekvienai pirkimo objekto daliai turi bu?ti skiriami: 8.5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas, turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose; 8.5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vykdymo priežiu?ros vadovas, turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose; 8.5.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ir ne žemesne? kaip AK (Aukšc?iausia? apsaugos nuo elektros kategorija?) ypatingo statinio statybos vadovas turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose“ nustatančią, kad pastarieji reikalavimai keliami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai;

101.2.

11Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.1.9. punkto nuostatą, kad „už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties i?kainiais. Sutarties 3.1.8. punkto <…> papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai – jiems taikomas 1,5 koeficientas“, tiek kiek nustato 1,5, o ne 2 koeficientą;

121.3.

13Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.4.2. punktą tiek, kiek už privažiavimo kelių įrengimą nenumatytas atskiras įkainis ir jis nėra įtrauktas į 110 kV ir 330 kV OL eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lenteles;

141.4.

15Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto nuostatą, kad „Jei I?renginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutarti? aptarnaujamu? Objektu? regione, už šiame punkte nurodytu? Darbu? atlikimą? Rangovui ne?ra mokama“;

161.5.

17Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 6.2.2. punkto nuostatą, kuria nustatoma, kad „PVM sa?skaita faktu?ra turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymu? pagrindu. PVM sa?skaita? faktu?ra? Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo me?n., per kuri? buvo vykdyti Darbai, pabaigos“ tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo;

181.6.

19Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 7.1.2. punkto nuostatą, kad „Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbu? atšaukimo bu?tinosios Rangovo išlaidos, kuriu? I?kainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suvežtu? I?renginiu? ir Medžiagu? išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne de?l Rangovo kalte?s“ tiek, kiek ji neapima rangovo teisės gauti apmokėjimą už jau nupirktas medžiagas pagal medžiagų įkainius, tuo atveju kai užsakovas atšaukia darbus vėliau nei 3 mėn. iki darbų pradžios;

201.7.

211.7. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 5. punktų nuostatą, kad „už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesne? kaina“ tiek, kiek už avarinius darbus nenumatyta apmokėjimo pagal avarinių darbų įkainius neįtraukus jų į 110-330 kV OL eksploatavimo darbų įkainių lenteles ir nenustačius adekvataus tokių darbų įkainių maksimalios kainos;

221.8.

23Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 2. punktų nuostatą „Jeigu Rangovui vykdant darbus konkrec?iame objekte nustatomi darbai, kuriuos reikia atlikti, ir šių? darbu? verte? neviršija 10 proc. planiniu? darbu? šiam objektui kainos, šie darbai negali bu?ti traktuojami kaip Neplaniniai darbai“ tiek, kiek už neplaninių darbų atlikimą be pagrindo nenustatytas adekvatus atlyginimas už atliktus darbus;

241.9.

25Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 11. punktų nuostatą, kad „keic?iant iki 3 atramu? darbo įkainis padauginamas iš atramu? kiekio, o keic?iant virš 3 atramu? i?kainis dauginamas iš atramu? kiekis x 0,45“ tiek, kiek nenustato, kad mažinimo koeficientas taikomas tik gretimose atramose, atitinkamai tiek, kiek nenustato, kad techninių darbo projektų laidų / trosų keitimo, reguliavimo kaina negali būti mažesnė nei įkainis vienam km.;

261.10.

27Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 20. punkto ir „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 19. punkto nuostatą, kad „Rangovas, vykdydamas atramos keitimo darbus, po darbu? atlikimo privalo patikrinti gretimu? atramu? vertikalumą?, esant poreikiui atstatyti atrama? ir palaikančias izoliatoriu? ir trosu? pakabas i? vertikalia? padėtį. Ištiesinus pakabas atstatyti vibracijos slopintuvus i? projektine? pade?ti. Jeigu vertikalumas buvo pažeistas prieš pradedant darbus, už vertikalumo atstatymas bus aktuojamas kaip atskiras darbas. Jeigu vertikalumas bus pažeistas dėl Rangovo kaltės, t.y. dėl netinkamai atliktu? darbu?, vertikalumo atstatymas nebus aktuojamas kaip atskiras darbas ir už ji? nebus mokama papildomai“?tiek, kiek nenustatoma, kad už gelžbetoninės atramos pakeitimą į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą apmokama pagal faktą kaip už atskirus darbus;

281.11.

29Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 25. punkto ir „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 26. punkto nuostatą, kad „PVM sa?skaita faktu?ra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymos pagrindu, kurios pateikiamos ne ve?liau einamojo me?nesio 25 dienos“ tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo.

301.12.

31Nutraukti atsakovės LITGRID AB paskelbtą supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimo“ (Pirkimą Nr. 415584);

321.13.

33Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

342.

35Ieškovė UAB „Eltirema“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė LITGRID AB vykdo supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ Nr. 415584 (toliau – ir Pirkimas), dėl kurio sąlygų ieškovė 2018-12-31 pateikė pretenziją. 2019-01-09 atsakovė raštu Nr. SD-378 informavo, kad inter alia komisija pripažino pretenziją tenkintina iš dalies. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos atsakymu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso XXI-1 skyriaus nuostatomis, pateikė ieškinį, prašydama pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis Pirkimo sąlygas (ieškinyje nurodomomis apimtimis), bei įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti Pirkimo procedūras.

363.

37Ieškovė UAB „Eltirema“ pažymėjo, jog Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai“ 1 lentelės 8.5. punkte nurodyti atestuotas ypatingos statinio projekto vadovas ir atestuotas ypatingos statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, o jiems nustatytas funkcijas gali vykdyti tas pats asmuo. Tiek ypatingo statinio projekto vadovas, tiek ypatingo statinio statybos vadovas gali vykdyti savo funkcijas nuotoliniu būdu, neprivalo nuolatos būti objekte, kuriame dirbama ar gali būti jame tik dalį laiko. Todėl yra realu ir įprasta tam pačiam žmogui vienu metu vadovauti darbams keturiuose objektuose. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai“ 1 lentelės 8.5. punkte nustatyti reikalavimai keliami kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai, pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus, sudaro sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, dirbtinai mažina konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus – mažas įmones, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

384.

39Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.1.9. punkto nuostata, kad „už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties i?kainiais. Sutarties 3.1.8 punkto <…> papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai – jiems taikomas 1,5 koeficientas“ tiek kiek nustato 1,5, o ne 2 koeficientą, daro Pirkimo sąlygas pažeidžiančias proporcingumo principą, diskriminuojančias tiekėjus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, ribojančias konkurenciją, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

405.

41Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.4.2. punktas tiek, kiek nenumatytas už privažiavimo kelių įrengimą atskiras įkainis ir jis nėra įtrauktas į 110 kV ir 330 kV OL eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lenteles, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuojančias tiekėjus ir ribojančias konkurenciją, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

426.

43Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto nuostata, kad „Jei I?renginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutarti? aptarnaujamu? Objektu? regione, už šiame punkte nurodytu? Darbu? atlikimą? Rangovui ne?ra mokama“, daro Pirkimo sąlygas pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuojančias tiekėjus ir ribojančias konkurenciją, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Susidaro situacija, kad atsakovė teikia medžiagas, o rangovas atlieka jai darbus nemokamai. Pagal minėtą sutarties punktą rangovui nemokama už pasikrovimą, transportavimą, iškrovimą ir patį sumontavimą. Vadinasi, rangovas turi darbą atlikti nemokamai. Nustatyti įkainį už įrenginių ir medžiagų, paimant pastarąsias iš užsakovo, pakrovimą, transportavimą, iškrovimą ir įtraukti jį į darbų įkainius yra būtina siekiant, kad visi tiekėjai vienodai suprastų ir pateiktų kainos pasiūlymą konkretiems darbams.

447.

45Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 6.2.2. punkto nuostata, kuria nustatoma, kad „PVM sa?skaita faktu?ra turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymu? pagrindu. PVM sa?skaita? faktu?ra? Rangovas pateikia Užsakovui ne ve?liau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo me?n., per kuri? buvo vykdyti Darbai, pabaigos“ tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo, daro Pirkimo sąlygas ne tik netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, bet ir prieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

468.

47Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 7.1.2. punkto nuostata, kad „Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbu? atšaukimo bu?tinosios Rangovo išlaidos, kuriu? I?kainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suvežtu? I?renginiu? ir Medžiagu? išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne de?l Rangovo kalte?s“ tiek, kiek ji neapima rangovo teisės gauti apmokėjimą už jau nupirktas medžiagas pagal medžiagų įkainius, tuo atveju kai užsakovas atšaukia darbus vėliau nei 3 mėn. iki darbų pradžios, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuoja tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Pagal minėtas nuostatas, atsakomybė už atsakovei neperduotas medžiagas tenka rangovui. Vadinasi, viskas, kas nutiks su medžiagomis, tenka rangovui – jei medžiagos jau objekte, jas gali pavogti, apgadinti, žemės savininkai reikšti pretenzijas, kad trukdo vykdyti žemės darbus; jei medžiagos yra dar tiekėjo ar rangovo sandėliuose, rangovas patiria nuostolius dėl jų sandėliavimo.

489.

49Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 5 punktų nuostatos, kad „už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50 % didesne? kaina“ tiek, kiek už avarinius darbus nenumatyta apmokėjimo pagal avarinių darbų įkainius neįtraukus jų į 110-330 kV OL eksploatavimo darbų įkainių lenteles ir nenustačius adekvataus tokių darbų įkainių maksimalios kainos, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Pavienių darbų sąnaudos yra gerokai didesnės nei nustatyti atsakovės maksimalūs darbų įkainiai, todėl turi būti išskirti atskiri avarinių darbų įkainiai.

5010.

51Ieškovės UAB „Eltirema“ teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 2. punktų nuostata, kad „Jeigu Rangovui vykdant darbus konkrec?iame objekte nustatomi darbai, kuriuos reikia atlikti, ir šiu? darbu? verte? neviršija 10 % planiniu? darbu? šiam objektui kainos, šie darbai negali bu?ti traktuojami kaip Neplaniniai darbai“ tiek, kiek už neplaninių darbų atlikimą be pagrindo nenustatytas adekvatus atlyginimas už atliktus darbus, diskriminuoja tiekėjus, neleidžiant gauti teisingo atlygio už atliktus darbus, pažeidžia lygiateisiškumo, teisėtumo ir skaidrumo principą.

5211.

53Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 11. punktų nuostata, kad „keic?iant iki 3 atramu? darbo i?kainis padauginamas iš atramu? kiekio, o keic?iant virš 3 atramu? i?kainis dauginamas iš atramu? kiekis x 0,45“ tiek, kiek nenustato, kad mažinimo koeficientas taikomas tik gretimose atramose, atitinkamai tiek, kiek nenustato, kad techninių darbo projektų laidų / trosų keitimo, reguliavimo kaina negali būti mažesnė nei įkainis vienam km., daro Pirkimo sąlygas pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, ribojančias konkurenciją ir diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

5412.

55Ieškovės UAB „Eltirema“ teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 20 punkto ir „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 19. punkto nuostata, tiek, kiek nenustatoma, kad už gelžbetoninės atramos pakeitimą į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą apmokama pagal faktą kaip už atskirus darbus, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Jei keičiama g/b atrama į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą turi būti mokama pagal faktą ir kaip už atskirus darbus. Jeigu yra keičiama atrama į tokio paties aukščio atramą ir iki darbų pradžios gretimų atramų/ pakabų vertikalumas nebuvo pažeistas, o po g/b atramos keitimo buvo pažeistas, tada už tai atsakingas rangovas, ir šiuos darbus jis turi atlikti savo sąskaita.

5613.

57Ieškovė UAB „Eltirema“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 25. punkto ir „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 26 punkto nuostata, kad „PVM sa?skaita faktu?ra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymos pagrindu, kurios pateikiamos ne ve?liau einamojo me?nesio 25 dienos“ tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo, daro Pirkimo sąlygas ne tik netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuoja tiekėjus, bet ir pažeidžiančias imperatyvias įstatymo normas, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

5814.

59Atsakovė LITGRID AB procesiniuose dokumentuose prašė ieškovės UAB „Eltirema“ ieškinį atmesti.

6015.

61Atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 6 priede nustatyta, jog tas pats asmuo gali vykdyti 8.5.1. ir 8.5.2. punktuose nurodytų specialistų funkcijas. Todėl tiekėjams pakanka turėti tik vieną specialistą, kuris atliktų ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo funkcijas. Pagal Eksploatavimo darbų sutarties Specialiųjų sąlygų (toliau – ir Specialiosios sąlygos) 9. punktą rangovas turi užtikrinti, kad Specialiųjų sąlygų 8. punkte nurodytiems pagrindiniams darbams (atramų keitimo, laidų ir žaibosaugos trosų keitimo darbai) skirtinguose objektuose vienu metu galėtų dirbti ne mažiau kaip 2 brigados (t. y. vienu metu skirtinguose objektuose dirbtų ne mažiau nei 4 brigados). Atsižvelgiant į tai, tas pats asmuo negalėtų pilnai atlikti savo funkcijų 4 objektuose vienu metu, todėl reikalavimas siūlyti specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai yra būtinas ir proporcingas Pirkimo objektui. Taip pat tiekėjams suteikta galimybė pasirinktinai pateikti pasiūlymus vienai arba abiem Pirkimo objekto dalims.

6216.

63Atsakovė nurodė, kad pagal atsakovės įmonėje nustatytą tvarką kitame regione užsakomi darbai įtraukiami į rangovo darbų grafiką, kuris derinamas prieš du mėnesius. Todėl darbus gretimame regione rangovas turi atlikti tik po dviejų mėnesių ir už šiuos darbus bus mokama kaip už neplaninius darbus taikant koeficientą 1,2. Įvykus avarijai ar tinklo sutrikimui svarbiose elektros energijos tiekimo linijose, atsakovei pareikalavus, rangovas privalo atlikti avarinius darbus ir gretimame regione, už kuriuos apmoka taikant koeficientą 1,5.

6417.

65Atsakovės LITGRID AB teigimu, apmokėjimui už atliktus avarinius darbus ieškovės siūlomas koeficientas 2 neatspindi rangovo patiriamų didesnių išlaidų nei atsakovės nustatytas apmokėjimas su koeficientu 1,5. Visi perkamų eksploatavimo darbų kaštai įtraukiami į elektros perdavimo tarifą, kurį galutiniame rezultate sumoka vartotojas. Be to, atsakovė yra socialiai atsakinga įmonė ir negali remti privataus verslo elektros vartotojų sąskaita.

6618.

67Atsakovė nesutiko su ieškovės nuomone, kad būtina numatyti privažiavimo kelių įrengimo įkainį ir jį įtraukti į darbų įkainių lenteles arba Pirkimo dokumentuose turėtų būti aiškiai išskirti darbai, kuriuos vykdant reikės įrengti privažiavimo kelius, kad tiekėjas galėtų aiškiai įvertinti darbų apimtis ir pateikti kainą. Nustatydama Eksploatavimo darbų sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – ir Bendrosios sąlygos) 3.4.1. punkto reikalavimus, atsakovė siekė išvengti situacijų, kuomet privalėtų nurodyti rangovui, kokiu keliu naudotis. Dėl to kiltų rizika, kad rangovas, piktnaudžiaudamas privažiavimo iki objekto nebuvimu, vengtų atlikti darbus. Tuo atveju, jei privažiavimo kelių nėra ir rangovas turi juos įrengti, šie keliai laikomi laikinais ir turi būti įrengti tik konkrečių darbų atlikimui. Bendrųjų sąlygų 3.4.2. punkto b) papunkčio reikalavimas yra taikomas esamiems keliams, o ne rangovo įrengtiems laikiniems keliams. Įtraukus atskirą kelių įrengimo įkainį, rangovai, siekdami didesnio pelno, vengs nuomotis ar įsigyti tinkamą darbams atlikti techniką ir už atskirą įkainį įrenginės laikinus kelius, vietoj to, kad efektyviai ieškotų esamų privažiavimo būdų.

6819.

69Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktu, ieškovė, teikdama pasiūlymą Pirkimui, visas savo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pasikrovimu, transportavimu, iškrovimu, turi įsiskaičiuoti į medžiagų įkainių lentelėje nurodomą įkainį, kuris gali būti didesnis nei lentelėje nurodytas maksimalus atsakovei priimtas įkainis. Tik tuo atveju, jei siūlomas medžiagos įkainis daugiau kaip 15 proc. didesnis arba daugiau kaip 30 proc. mažesnis, nei atsakovei priimtinas maksimalus medžiagos įkainis be PVM, atsakovė gali pareikalauti pagrįsti tokį įkainį.

7020.

71Atsakovė nurodė, kad Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punkte yra nurodoma, kad „Jei Įrenginiai ir Medžiagos Rangovui perduodamos pagal Sutartį aptarnaujamų Objektų regione, nėra mokama,“ siekiant išvengti dvigubo apmokėjimo ir situacijų, kai rangovas savo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pasikrovimu, transportavimu, iškrovimu ir sumontavimu jau bus įtraukęs į darbo įkainį, o paskui reikalaus iš atsakovės už tai sumokėti dar kartą. Dėl nurodytos priežasties Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punktas neprieštarauja Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktui ir nepažeidžia rangovo teisės į apmokėjimą už atliktus darbus.

7221.

73Atsakovės teigimu, Bendrųjų sąlygų 6.2.2. punkte nurodyti terminai yra teisėti ir nepažeidžiantys teisės aktų reikalavimų.

7422.

75Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad tais atvejais, kai tam tikri mėnesiniame grafike ar užsakyme nurodyti darbai yra atšaukiami, įprastai dėl objektyvių aplinkybių tiesiog pakeičiama jų atlikimo data, pavyzdžiui, jie užsakomi vėlesniu nauju užsakymu, todėl rangovo iš anksto užsakytos medžiagos darbų atlikimui vis tiek bus panaudotos. Vertinant elektros perdavimo tinklo eksploatavimo patirtį, konstatuotina, kad atsakovė gali atšaukti darbus tik dėl būtinumo (tinklo sutrikimas, avarija) įjungti įrenginius ar dėl tinklo prieinamumo, kai nėra galimybės atjungti įtampos dėl kaimyninių elektros sistemų sutrikimų. Tačiau, jeigu susidarytų situacija, kad darbai būtų atšaukiami visiškai, be galimybės atlikti juos vėliau, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 7.1.2. punktu, rangovui būtų atlygintos būtinosios rangovo išlaidos, jei darbų atšaukimas atliktas ne dėl rangovo kaltės.

7623.

77Atsakovė nurodė, kad ieškovė reikalauja įtraukti į darbų įkainių lenteles avarinius darbus, nustatant tokių darbų įkainių maksimalias kainas, nes avariniai darbai turėtų būti apmokami pagal avarinių darbų įkainius, nes apmokėjimas už avarinius darbus 50 proc. didesne nei planiniai darbai kaina pažeidžia rangovo teises į sąžiningą ir adekvatų atsiskaitymą už darbą. Tačiau prieš nustatant maksimalius atsakovei priimtinus darbų įkainius, atsakovė atsakingai įvertino analogiškų darbų rinkos įkainius, atsižvelgdama ir į tokias situacijas, kai darbus gali reikėti atlikti ne tik darbo metu. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad nebuvo atsižvelgta į rinkos konsultacijų metu pateiktas. Nustatant maksimalius įkainius, atsakovė įvertino gautų pastabų pagrįstumą ir argumentavimą.

7824.

79Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai ginčija sutarties Specialiųjų sąlygų 18 dalies 2. punkto nuostatą, pagal kurią tuo atveju, jei rangovui vykdant darbus konkrečiame objekte nustatomi darbai, kuriuos reikia atlikti, ir šių darbų vertė neviršija 10 proc. planinių darbų šiam objektui kainos, šie darbai negali būti traktuojami kaip neplaniniai darbai, bei reikalauja juos vertinti kaip neplaninius darbus. Atsakovė negali nepagrįstai didinti atliekamų darbų kainos, nes visi su oro linijų eksploatacija susiję kaštai įskaičiuojami į elektros perdavimo tarifą, kurį sumoka elektros vartotojai.

8025.

81Atsakovės teigimu, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad sutarties Specialiųjų sąlygų 18 dalies 19. punkto nuostata tiek, kiek nenustatoma, jog už gelžbetoninės atramos pakeitimą į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą apmokama kaip už atskirus darbus, yra neteisėta. Techninio darbo projekto rengimo metu nustatytos kreivos izoliatorių pakabos arba atramos privalo būti užfiksuotos ir suprojektuoti defektų šalinimo darbai. Pagal parengto techninio darbo projekto apimtis atsakovė pateiks rangovui darbų užsakymus vykdymui, už atliktus darbus sumokės pagal darbų įkainių lentelėse nurodytus įkainius. Eksploatavimo darbų sutartį vykdantis rangovas, turintis Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti perkamus oro linijų eksploatavimo darbus, privalo išmanyti technologinį darbų atlikimą ir saugos priemonių įgyvendinimą.

82II.

83Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8426.

85Vilniaus apygardos teismas 2019-03-18 sprendimu nusprendė UAB „Eltirema“ ieškinį atsakovei LITGRID AB dėl perkančiosios organizacijos vykdomo supaprastinto pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis bei įpareigojimo nutraukti pirkimą atmesti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pagal Vilniaus apygardos teismo 2019-01-30 nutartį po teismo sprendimo įsiteisėjimo.

8627.

87Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad ginčo šalys tinkamai pasinaudojo privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka (VPĮ 101 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

8828.

89Teismas dėl Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo nurodė, kad VPĮ 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio pajėgumo, techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 8.2. punktas nustato, kad tuo atveju, kai pirkimo objektas suskirstytas į atskiras dalis, kvalifikacijos reikalavimai kiekvienai pirkimo objekto daliai gali būti nustatomi atskirai ir kiekvienoje iš jų gali būti skirtingi. Jei pirkimas suskirstytas į dalis, nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus pirkimo vykdytojas turi įvertinti galimybę, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ir (ar) visoms pirkimo objekto dalims.

9029.

91Teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai” 1 lentelės 8.5. punkte nustatyta, kad „Darbų vadovavimui kiekvienai pirkimo objekto daliai turi bu?ti skiriami: 8.5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas, turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose; 8.5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vykdymo priežiu?ros vadovas, turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose; 8.5.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ir ne žemesne? kaip AK (Aukšc?iausia? apsaugos nuo elektros kategorija?) ypatingo statinio statybos vadovas turintis teise? eiti šias pareigas iki 400 kV i?tampos elektros i?renginiuose. Darbams atlikti paskirtas (-ti) specialistas (-ai) turi ture?ti darbu? patirti? ne mažesne? kaip: - ypatingo statinio projekto vadovas – 2 (dveju?) metu? darbo patirti?, vadovaujant ypatingu? statiniu? inžineriniu? tinklu? (elektros energetikos objektu? – 110 kV arba aukštesne?s i?tampos oro liniju?) techninio arba techninio darbo arba darbo projektu? rengimui. - ypatingo statinio statybos vadovas – 2 (dveju?) metu? darbo patirti?, dirbant ypatingo statinio statybos vadovu elektros energetikos objektuose”.

9230.

93Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai” 1 lentelės 8.5. punkte inter alia nustatoma, kad darbų vadovavimui kiekvienai Pirkimo objekto daliai turi bu?ti skiriami ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiu?ros vadovas, ypatingo statinio statybos vadovas pažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principus, dirbtinai mažina konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus – mažas įmones. Ieškovės teigimu, tiek ypatingo statinio projekto vadovas, tiek ypatingo statinio statybos vadovas gali vykdyti savo funkcijas nuotolinių būdu, neprivalo nuolatos būti objekte, kuriame dirbama ar gali būti jame tik dalį laiko. Darbų apimtis viename rajone tikrai nėra pakankama, kad visiškai apkrautų darbu tokius specialistus, mažai įmonei išlaikyti tokius specialistus, neapkraunant juos darbias, yra brangu. Atsakovė nesutiko su ieškovės pozicija. Atsakovės teigimu, nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra būtini ir nevaržo tiekėjų konkurencijos, tiekėjai gali pateikti pasiūlymus pasirinktinai vienai arba abiems Pirkimo dalims.

9431.

95Teismas nustatė, kad ieškovė ginčija tik vieną Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų aspektą – reikalavimą, kad minėtame 8.5. punkte nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai keliami kiekvienai Pirkimo daliai. Ieškovės teigimu, toks reikalavimas perteklinis, nes tam, kad užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą abiejose Pirkimo dalyse pakanka turėti po vieną atestuotą specialistą; reikalavimas pasiūlyti po vieną atitinkamos kvalifikacijos specialistą kiekvienai Pirkimo daliai riboja mažų įmonių, turinčių tik po vieną specialistą, galimybę pateikti pasiūlymą abiejose Pirkimo dalyse.

9632.

97Teismas pažymėjo, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

9833.

99Teismas nurodė, kad vertinant, ar atsakovės nustatytas reikalavimas pasiūlyti kiekvienai Pirkimo daliai atitinkamos kvalifikacijos specialistus būtina nustatyti, ar šis reikalavimas nėra pernelyg specifinis ar perteklinis.

10034.

101Teismas nustatė, kad ieškovė neginčija, kad perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai” 1 lentelės 8.5. punkto reikalavimas turėti nustatytos kvalifikacijos specialistus nustatytas pagrįstai, savo pozicija dėl šio kvalifikacinio reikalavimo perteklinio pobūdžio ji pagrindžia tuo, kad jos vertinimu, nereikia turėti nurodytus specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai. Tiekėja nurodo, kad remiantis jos patirtimi tiekėjai paprastai vykdo darbus visoje Lietuvos teritorijoje, teritorinis kriterijus negali būti priežastimi nustatyti reikalavimą turėti specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai.

10235.

103Teismas pažymėjo, kad specialisto gebėjimas kokybiškai atlikti darbus abiejose Pirkimo objekto dalyse yra fakto klausimas, tačiau ieškovės teiginiai yra bendro pobūdžio, nekonkretūs. Ieškovės teigimu, paprastai tokie darbai yra vykdomi visos Lietuvos teritorijoje, specialistai gali dirbti kiekvienam objekte po kelias valandas, gali teikti objekto priežiūros paslaugas nuotolinių būdu ir pan., tačiau konkrečiai nenurodė, kiek laiko užimtų specialisto kelionė nuo vieno Pirkimo dalies objekto iki kito, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis specialistai gali atlikti savo funkcijas keliuose skirtinguose objektuose tuo pat metu.

10436.

105Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė preliminaraus atliekamų darbų apimčių paskaičiavimo Pirkimo objekto dalyse, nors, teismo vertinimu, ar specialistas galės atlikti savo funkcijas abiejose Pirkimo objekto dalyse vienu metu priklauso ir nuo numatomos darbų apimties. Ieškovė, kaip profesionali tokių paslaugų tiekėja, galėjo pateikti teismui preliminarius numatomų darbų apimčių paskaičiavimus, numatomus specialistų darbo laiko paskirstymo grafikus, patvirtinančius jų galimybę teikti paslaugas vienų metu abiejose Pirkimo objekto dalyse.

10637.

107Teismas pažymėjo, kad atsakovė, atsikirsdama ieškiniui, nurodė, kad pagal Specialiųjų sąlygų 9. punktą rangovas turi užtikrinti, kad Specialiųjų sąlygų 8. punkte nurodytiems pagrindiniams darbams (atramų keitimo, laidų ir žaibosaugos trosų keitimo darbai) skirtinguose objektuose vienu metu galėtų dirbti ne mažiau kaip 2 brigados (t. y., vienu metu skirtinguose objektuose dirbtų ne mažiau nei 4 brigados). Atsakovės teigimu, tas pats asmuo negalėtų iki galo atlikti savo funkcijų 4 objektuose vienu metu.

10838.

109Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė neįrodė, kad reikalavimas siūlyti specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai yra perteklinis, kad specialistai realiai gali dirbti vienu metu abiejose Pirkimo dalies objektuose ir užtikrinti tinkamą perkamų darbų kokybę.

11039.

111Teismas pažymėjo, kad tiekėjams suteikta galimybė pasirinktinai pateikti pasiūlymus vienai arba abiem Pirkimo objekto dalims. Pirkimo sąlygos, reikalaujančios įrodyti, kad įmonė, norėdama pateikti pasiūlymą abiems Pirkimo objekto dalims, yra pajėgi kokybiškai teikti tokios apimties paslaugas abiejose Pirkimo objekto dalyse, yra proporcingos dviejų dalių Pirkimo objektui ir neriboja konkurencijos.

11240.

113Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos ED 2018“ 3.1.8., 3.1.9. punktų nuostatų teisėtumo nurodė, kad ieškovė ginčija Bendrąsias sąlygas, reglamentuojančias koeficientų dydžius už avarinių ir neplaninių darbų atlikimą gretimame rajone. Ieškovė reikalauja, kad atsakovei užsakant darbus gretimame regione, būtų taikomi didesni darbų įkainių koeficientai nei numatyti Bendrųjų sąlygų 3.1.8. punkte. Ieškovės teigimu, vietoj avarinių darbų įkainiams taikomo koeficiento 1,5, turėtų būti taikomas koeficientas 2, o neplaniniams darbams vietoj koeficiento 1,2 turėtų būti taikomas koeficientas 1,5. Ieškovė taip pat teigė, kad Pirkimo sąlygose numatyti koeficientai ( 1,5 ir 1,2, o ne 2 , kaip siūlo ieškovė) daro Pirkimo sąlygas pažeidžiančias proporcingumo principą, diskriminuojančias tiekėjus, sudarančias sąlygas Pirkimui skirti lėšas naudoti neracionaliai, ribojančiais konkurenciją.

11441.

115Teismas sprendė, kad ieškovė grindžia savo teiginius tik deklaratyviais argumentais, nenurodydama, kokių būdu didesnis taikomas avarinių ar neplaninių darbų koeficientas leis racionaliai panaudoti Pirkimui skirtas lėšas ar užtikrins tiekėjų konkurenciją. Aplinkybė, kad didesnio koeficiento taikymas yra ekonomiškai naudingesnis tiekėjui, neįrodo šių Pirkimo sąlygų punktų prieštaravimo imperatyviems viešųjų pirkimų principams. Teismas sutiko su atsakove, kad visi perkamų eksploatavimo darbų kaštai įtraukiami į elektros perdavimo tarifą, kurį galutiniame rezultate sumoka vartotojas.

11642.

117Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos ED 2018“ 3.4.2. punkto nurodė, kad minėtas punktas tiek, kiek nenumatytas už privažiavimo kelių įrengimą atskiras įkainis ir jis nėra įtrauktas į 110 kV ir 330 kV OL eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lenteles, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuojančias tiekėjus ir ribojančias konkurenciją, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

11843.

119Teismas nustatė, kad pagal Bendrųjų sąlygų 3.4.1. punkto sąlygas reikalaujama, jog rangovas turi pats rasti jam tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į darbų atlikimo vietą ir (arba) juos įrengti, jei tai reikalinga. Bendrųjų sąlygų 3.4.2. punktas numato pareiga pasirinkti privažiavimo į darbų atlikimo vietą kelią naudotis tinkamai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir esamą situaciją. Kadangi kelio įrengimas didelės vertės darbas, todėl, ieškovės nuomone, būtina numatyti privažiavimo kelių įrengimo įkainį ir jį įtraukti į darbų įkainių lenteles arba Pirkimo dokumentuose turėtų būti aiškiai išskirti darbai, kuriuos vykdant reikės įrengti privažiavimo kelius, kad tiekėjas galėtų aiškiai įvertinti darbų apimtis ir pateikti kainą. Teismas nurodė, kad tokiu būdu ieškovė siekia už atskirą įkainį įrenginėti laikinus kelius, bei įtraukti tokių laikinųjų kelių įrengimo kainą į darbų įkainius vietoj to, kad efektyviai ieškoti esamų privažiavimo būdų arba nuomoti specialiąją techniką.

12044.

121Teismas pažymėjo, kad Pirkimo objektas neapima laikinųjų kelių prie 330-110 kV oro linijų įrengimo darbų, nėra duomenų, ar yra tokių kelių įrengimo poreikis, tokių darbų kiekis ir pan., t.y. tokio įkainio Pirkimo sąlygose nebuvimas yra proporcingas Pirkimo objektui. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas numatyti Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4.2. punkte atskirą įkainį už tokių kelių įrengimą ir įtraukti tokį įkainį į oro linijų eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lentelę nepagrįstai padidintų numatomų pirkti darbų įkainius ir prieštarautų racionalaus Pirkimui skirtų lėšų panaudojimo principui.

12245.

123Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos ED 2018“ 3.7.9. punkto nustatė, kad ieškinyje nurodyta, jog Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punkte yra numatyta, kad atsakovė gali pateikti medžiagas rangovui, o rangovas už šių medžiagų pakrovimą, transportavimą, iškrovimą ir sumontavimą, jei medžiagos rangovui perduodamos pagal sutartį aptarnaujamų objektų regione, nėra mokama, todėl šis punktas, anot Ieškovės, vienareikšmiškai pažeidžia rangovo teises į apmokėjimą už atliktus darbus ir prieštarauja Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktui. Teismas nesutiko su ieškove, kad reikia nustatyti įkainį už įrenginių ir medžiagų, pasiimant pastarąsias iš užsakovo, pakrovimą, transportavimą, iškrovimą ir įtraukti jį į darbų įkainius, kad visi tiekėjai vienodai suprastų ir pateiktų kainas konkretiems darbams, nes priešingu atveju tiekėjai, teikdami pasiūlymą, šiuos kaštus įtrauks į skirtingas darbų įkainių lentelių grafas, o tai iš esmės iškreips bendrą pasiūlymo kainą.

12446.

125Teismas nurodė, kad vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktu, ieškovė, teikdama pasiūlymą Pirkimui, visas savo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pakrovimu, transportavimu, iškrovimu, turi įsiskaičiuoti į medžiagų įkainių lentelėje nurodomą įkainį, kuris gali būti didesnis nei lentelėje nurodytas maksimalus atsakovei priimtas įkainis. Tik tuo atveju, jei siūlomas medžiagos įkainis daugiau kaip 15 proc. didesnis arba daugiau kaip 30 proc. mažesnis, nei atsakovei priimtinas maksimalus medžiagos įkainis be PVM, atsakovė gali pareikalauti pagrįsti tokį įkainį. Tokiu būdu Pirkimo sąlygose numatyta tiekėjo išlaidų, susijusių su medžiagų pakrovimu, transportavimu, išrovimu, montavimu ir pan., tvarka; taip pat numatyta, kada ir kokiomis priemonėmis užsakovas gali tokias išlaidas kontroliuoti.

12647.

127Teismas sutiko su atsakove, kad aiškinant Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punktą bendrajame Pirkimo sąlygų kontekste, ši ieškovės ginčijama Pirkimo sąlyga yra aiški ir Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktui neprieštarauja, taip pat neprieštarauja VPĮ bendriems principams ir imperatyvioms normoms.

12848.

129Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos ED 2018“ 6.2.2. punkto nustatė, kad minėtas punktas nustato, kad „PVM sa?skaita faktu?ra turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymu? pagrindu. PVM sa?skaita? faktu?ra? Rangovas pateikia Užsakovui ne ve?liau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo me?nesio, per kuri? buvo vykdyti Darbai, pabaigos.

13049.

131Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo, daro Pirkimo sąlygas ne tik netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, bet ir prieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Ieškovė taip pat teigi, kad toks PVM sąskaitos faktūros pateikimo tvarka iškraipo apskaitos principus nes sąnaudos yra pripažįstamos tada, kada jos nepatiriamos; sąnaudos, patirtos po mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet kitą mėnesį, kai jų nebuvo. Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrindė, kad šis Bendrųjų sąlygų punktas, reglamentuojantis atsiskaitymo už atliktus darbus tvarką, prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normoms arba kokiu nors būdu įtakoja racionalų lėšų panaudojimą ir yra neproporcingas ar neskaidrus. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo nutraukti viešąjį pirkimą.

13250.

133Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos ED 2018“ 7.1.2. punkto nurodė, kad ieškovė reikalauja šį punktą pripažinti neteisėtu. Pagal šį punktą užsakovas turi teisę bet kada atšaukti mėnesio grafike arba užsakyme nurodytų darbų atlikimą. Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai rangovo atlikti darbai, taip pat po darbų atšaukimo būtinosios rangovo išlaidos, kurių įkainiai nurodyti sutartyje (pvz. suvežtų įrenginių ir medžiagų išvežimas), jei darbai atšaukiami ne dėl rangovo kaltės“. Ieškovė reikalauja pripažinti šį punktą neteisėtu tiek, kiek jis neapima rangovo teisės gauti apmokėjimą už jau nupirktas medžiagas pagal medžiagų įkainius, tuo atveju kai užsakovas atšaukia darbus vėliau nei 3 mėn. iki darbų pradžios. Tai daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuoja tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

13451.

135Teismas sprendė, kad savo pozicija ieškovė grindžia hipotetinėmis darbų atšaukimo situacijomis, nurodo, kad medžiagos, naudojamos užsakovo darbuose gali būti naudojamos tik, jeigu jos pagaminamos ne vėliau, kaip prieš 18 mėn. iki darbų pradžios, atsakovei bet kada be sankcijų atšaukus užsakytus darbus tokių medžiagų nebūtų įmanoma panaudoti, rangovas (ieškovė) patirtų didelius nuostolius, pagal Pirkimo sąlygų nuostatas, visa atsakomybė už atsakovei neperduotas medžiagas tenka rangovui. Ieškovė siūlė papildyti Pirkimo sąlygas papildomu 7.1.23. punktu dėl tokių medžiagų aktavimo tvarkos, išlaidų dėl jų pristatymo į užsakovo sandėlį kompensavimo, kt. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimo sutarčių vykdymą reglamentuoja CK normos, todėl sutarties nuostatų, detaliai reglamentuojančių medžiagų grąžinimo užsakovui tvarką, jų pristatymo kaštų kompensavimą ir kt. nebuvimas viešųjų pirkimų sutarties projekte, neįrodo Pirkimo sąlygų prieštaravimą imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normoms ir principams ir nepaneigia Pirkimo sąlygų teisėtumo.

13652.

137Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 5. punktų, 18 dalies „Kitos sąlygos“ 2 punktų, 11. punktų nuostatų nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir “Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 5. punktų nuostatos, kad „už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50 proc. didesne? kaina” tiek, kiek už avarinius darbus nenumatyta apmokėjimo pagal avarinių darbų įkainius neįtraukus jų į 110-330 kV OL eksploatavimo darbų įkainių lenteles ir nenustačius adekvataus tokių darbų įkainių maksimalios kainos, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

13853.

139Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų neteisėtumą ieškovė grindžia tuo, kad ši Pirkimo sąlygų punkto nuostata pažeidžia rangovo teisę į sąžiningą ir adekvatų atsiskaitymą už darbą, nes už ši į atlyginimą rangovas turi darbuotojus laikyti pasyvaus budėjimo režimu; tuo tarpu, nenumatytas papildomas koeficientas jei avariniai darbai atliekami naktį, šventinėmis dienomis ar po darbo laiko, nors papildomas apmokėjimas yra numatytas ir Darbo kodekso 144 straipsnyje. Ieškovės teigimu, atsakovės įkainiai nepagrįsti. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai yra deklaratyvūs, nepagrįsti konkrečiais skaičiavimais, nors ieškovė yra šio verslo specialistė ir turėjo galimybę pateikti teismui savo maksimalių darbų įkainių paskaičiavimą.

14054.

141Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose numatyta galimybė teikti iki 15 proc. didesnius, nei užsakovo nustatyti maksimalūs įkainiai. Ieškovės teigimu, tokia įkainių didinimo tvarka yra rizikinga tiekėjui, nes atsakovė gali atmesti pasiūlymą. Ieškovė savo maksimalių darbų įkainių nepasiūlė. Teismo nuomone, ieškovės nesutikimas su perkančiosios organizacijos pasiūlytais įkainiais neturi nieko bendro su skaidrumo, proporcingumo ir kitų viešųjų pirkimų principų įgyvendinimu, neįrodo Pirkimo sąlygų neaiškumo.

14255.

143Teismas sprendė, kad dėl analogiškų motyvų atmetami ieškovės argumentai dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 2. punktų ir 11. punktų nuostatų.

14456.

145Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 2. punktų nuostata, kad „Jeigu Rangovui vykdant darbus konkrec?iame objekte nustatomi darbai, kuriuos reikia atlikti, ir šiu? darbu? verte? neviršija 10 proc. planiniu? darbu? šiam objektui kainos, šie darbai negali bu?ti traktuojami kaip Neplaniniai darbai” tiek, kiek už neplaninių darbų atlikimą be pagrindo nenustatytas adekvatus atlyginimas už atliktus darbus, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuojančias tiekėjus ir ribojančias konkurenciją, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

14657.

147Teismas sprendė, kad šis Pirkimo sąlygų punktas ginčijamas iš esmės dėl tų pačių motyvų – ieškovė reikalauja vertinti visus darbus, nustatytus objekte, kaip neplaninius, ir atitinkamai už juos mokėti, t.y. reikalauja didinti darbų įkainius. Teismas pažymėjo, kad šis ieškovės argumentas taip pat nepagrįstas konkrečiais paskaičiavimais. Rangovas, vykdydamas planinius objekto remonto darbus, nustatęs naują defektą, privalo nufotografuoti ir, pašalinęs defektą, pateikti atnaujintus apimčių kiekius atsakovei. Ieškovė nepateikė argumentų, kodėl tokie naujai aptikti defektai turi būti pašalinami kaip neplaniniai darbai, pagal padidintus įkainius, kai jų apimtis neviršija 10 proc. nuo planinių darbų. Jeigu viešojo pirkimo sąlyga neužtikrina tiekėjo maksimalaus pelno, tai savaime nereiškia, kad ji yra riboja konkurenciją, pažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principus.

14858.

149Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, paminėtų Sutarčių projektų18 dalies „Kitos sąlygos“ 11. punktų nuostata, kad „keic?iant iki 3 atramu? darbo i?kainis padauginamas iš atramu? kiekio, o keic?iant virš 3 atramu? i?kainis dauginamas iš atramu? kiekis x 0,45” tiek, kiek nenustato, kad mažinimo koeficientas taikomas tik gretimose atramose, atitinkamai tiek, kiek nenustato, kad techninių darbo projektų laidų / trosų keitimo, reguliavimo kaina negali būti mažesnė nei įkainis vienam km., daro Pirkimo Sąlygas pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, ribojančias konkurenciją ir diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

15059.

151Teismas teigė, kad ieškovė ginčija Sutarčių projektuose įtvirtintą galimybę mažinti taikoma darbų įkainio koeficientą, kai keičiama virs 3 atramų, motyvuodama, kad keičiant kiekvieną atramą reikia atlikti skaičiavimus, rengti topografines nuotraukas, išilginius profilius, išpildomąsias nuotraukas. Į jų keitimo kaštus turi įeiti atestuoto ypatingos statinio projekto vadovo darbo užmokestis, projektuotojo draudimas ir pan. Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygose įtvirtinta apmokėjimo tvarka nepadengia realių sąnaudų. Teismas pažymėjo, kad ieškovės teiginys neparemtas paskaičiavimais, neįrodymas, todėl atmestinas.

15260.

153Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „ Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 20. punkto ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 19. punkto nuostatų nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies “Kitos sąlygos” 20 punkte ir “Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies “Kitos sąlygos” 19. punkte nuostata, kad „Rangovas, vykdydamas atramos keitimo darbus, po darbu? atlikimo privalo patikrinti gretimu? atramų? vertikalumą?, esant poreikiui atstatyti atrama? ir palaikanc?ias izoliatorių? ir trosu? pakabas i? vertikalia? pade?ti?. Ištiesinus pakabas atstatyti vibracijos slopintuvus i? projektine? pade?tį. Jeigu vertikalumas buvo pažeistas prieš pradedant darbus, vertikalumo atstatymas bus aktuojamas kaip atskiras darbas. Jeigu vertikalumas bus pažeistas de?l rangovo kalte?s, t. y. de?l netinkamai atliktu? darbu?, vertikalumo atstatymas nebus aktuojamas kaip atskiras darbas ir už ji? nebus mokama papildomai” tiek, kiek nenustatoma, kad už gelžbetoninės atramos pakeitimą į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą apmokama pagal faktą kaip už atskirus darbus, daro Pirkimo sąlygas netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuojančias tiekėjus, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis.

15461.

155Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, tais atvejais, kai senos atramos pagal atsakovės užsakymą būtų keičiamos į aukštesnes, pakeitus seną atramą į aukštesnę gretimose atramose gali būti tempiamos izoliatorių pakabos ar būtų pažeistas atramų horizontalumas. Tokiu atveju rangovas nėra kaltas, kad pažeidžiamas gretimų atramų ir izoliatorių pakabų horizontalumas, todėl tokias atvejais už izoliatorių pakabų ištiesinimą ir vibracijos slopintuvų atstatymą turi būti mokamą pagal faktą.

15662.

157Teismas pažymėjo, kad sutartyje negali būti aprašytos visos situacijos, galinčios atsirasti sutarties vykdymo metu. Teismas sprendė, kad sutarties sąlyga, kai už vertikalumo atstatymo darbus rangovui nebus mokama tik tuo atveju, jeigu vertikalumas buvo pažeistas dėl rangovo kaltės, yra universali, nepažeidžia sutarties šalių interesų balanso ir nereikalauja smulkesnio reglamentavimo.

15863.

159Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „ Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 25. punkto ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 26. punkto nuostatų nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies “Kitos sąlygos” 25 punkto ir „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 26. punkto nuostata, kad „PVM sa?skaita faktu?ra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi bu?ti išrašoma Atliktu? darbu? pažymos pagrindu, kurios pateikiamos ne ve?liau einamojo me?nesio 25 dienos” tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo, daro Pirkimo Sąlygas ne tik netikslias ir neaiškias, pažeidžiančias proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančias sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, diskriminuoja tiekėjus, bet ir pažeidžiančias imperatyvias įstatymo normas, dėl ko pastarosios Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis. Teismas sprendė, kad šio ieškinio reikalavimo motyvai yra tapatūs ieškinio reikalavimo dėl Pirkimo sąlygų 6.2.2. punkto motyvams, todėl sprendė, kad argumentai dėl jų nepagrįstumo nekartotini.

16064.

161Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad ieškinys dėl perkančiosios organizacijos vykdomo supaprastinto pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis bei įpareigojimo nutraukti pirkimą atmestinas. Teismo nuomone kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais byloje pareikštam ieškiniui išspręsti, todėl dėl jų nepasisakytina.

16265.

163Teismas sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal Vilniaus apygardos teismo 2019-01-30 nutartį po teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

16466.

165Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

166III.

167Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16867.

169Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Eltirema“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-03-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės LITGRID AB supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 415584) sąlygas:

17067.1.

171Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai” 1 lentelės 8.5. punkto nuostatą, kad „Darbų vadovavimui kiekvienai pirkimo objekto daliai turi būti skiriami: 8.5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose; 8.5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose; 8.5.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ir ne žemesnę kaip AK (Aukščiausią? apsaugos nuo elektros kategoriją) ypatingo statinio statybos vadovas turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose” nustatančią, kad pastarieji reikalavimai keliami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai;

17267.2.

173Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.4.2. punktą tiek, kiek už privažiavimo kelių įrengimą nenumatytas atskiras įkainis ir jis nėra įtrauktas į 110 kV ir 330 kV OL eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lenteles;

17467.3.

175Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto nuostatą, kad „Jei Įrenginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutartį aptarnaujamų Objektų regione, už šiame punkte nurodytų Darbų atlikimą? Rangovui nėra mokama”;

17667.4.

177Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punkto nuostatą, kuria nustatoma, kad „PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. PVM sąskaitą? faktūrą? Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo mėn., per kurį buvo vykdyti Darbai, pabaigos” tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo;

17867.5.

179Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 5. punktų nuostatas, kad „už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesnė kaina” tiek, kiek už avarinius darbus nenumatyta apmokėjimo pagal avarinių darbų įkainius neįtraukus jų į 110-330 kV OL eksploatavimo darbų įkainių lenteles ir nenustačius adekvataus tokių darbų įkainių maksimalios kainos;

18067.6.

181Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 2. punktų nuostatą „Jeigu Rangovui vykdant darbus konkrečiame objekte nustatomi darbai, kuriuos reikia atlikti, ir šių darbų vertė neviršija 10 % planinių darbų šiam objektui kainos, šie darbai negali būti traktuojami kaip Neplaniniai darbai” tiek, kiek už neplaninių darbų atlikimą be pagrindo nenustatytas adekvatus atlyginimas už atliktus darbus;

18267.7.

183Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 25. punkto ir „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 26. punkto nuostatą, kad „PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymos pagrindu, kurios pateikiamos ne vėliau einamojo mėnesio 25 dienos” tiek, kiek ja rangovo sąnaudos, patirtos po einamojo mėnesio 25 d. atsispindės ne to mėnesio, kai buvo faktiškai patirtos, bet sekantį mėnesį, kai jų nebuvo;

18467.8.

185nutraukti atsakovo AB Litgrid paskelbtą supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 415584);

18667.9.

187priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18868.

189Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

19068.1.

191Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti reikalavimai” 1 lentelės 8.5. punkto nuostata yra proporcinga ir neriboja konkurencijos. Tuo tarpu, ieškovė, remdamasi teisės aktų nuostatomis, įrodė ir pagrindė, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus, sudaro sąlygas lėšas naudoti neracionaliai, dirbtinai mažina konkurenciją ir diskriminuoja teikėjus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė Pirkimo sąlygų pagrįstumo įrodinėjimo pareigą ieškovei, kai pagal atsakovė privalėjo pateikti patikimą ir įtikinamą tokių reikalavimų nustatymo pagrindimą.

19268.2.

193Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.4.2. punktas neapima laikinųjų kelių įrengimo darbų ir atitinkamo įkainio nenustatymas yra proporcingas pirkimo objektui, kadangi tokie darbai Pirkimo sąlygomis reikalaujami atlikti, o atitinkamo įkainio nenustatymas sudaro sąlygas Pirkimo sąlygoms būti dviprasmiškoms, skirtingai interpretuojamoms tiekėjų, dėl ko Pirkimo sąlygos yra netikslios ir neaiškios, pažeidžiančios proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančios sąlygas lėšas naudoti neracionaliai.

19468.3.

195Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto sąlyga neprieštarauja VPĮ bendriems principams ir imperatyvioms normoms, kadangi pastaroji nuostata nenustato apmokėjimo už atliktus darbus, sąlygoja, kad tiekėjai įtrauks darbų įkainius į jų pasirinktinas pozicijas (taip sudarant sąlygas pateikti nevienodus pasiūlymus esant fiksuoto įkainio reikalavimui) ir veikti jiems nepalankiomis sąlygomis (negaunant apmokėjimo už įsigyjamus darbus), todėl Pirkimo sąlygos pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus.

19668.4.

197Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punkto, 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 25. punkto ir „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 26. punkto nuostatos neprieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normoms, kadangi šios nuostatos prieštarauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo normoms ir todėl pažeidžia teisėtumo principą.

19868.5.

199Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 5. punktų nuostatos nerodo Pirkimo sąlygų neaiškumo. Šios nuostatos diskriminuoja tiekėjus, jomis siekiama, kad tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis negaunant proporcingo atlygio už atliktus darbus, taip apriboja tiekėjų galimybes tinkamai apskaičiuoti ir pateikti pasiūlymo kainą.

20068.6.

201Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 2. punktų nuostata, neriboja konkurencijos, nepažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principų. Šios nuostatos diskriminuoja tiekėjus, lemia šalių nelygybę, jomis siekiama, kad tiekėjas veiktų ne tik jam nepalankiomis sąlygomis negaunant atlygio už atliktus darbus, bet ir negalint suplanuoti atitinkamų finansinių idėjinių. Tokios nuostatos pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją.

20269.

203Atsiliepimu į ieškovės UAB „Eltirema“ apeliacinį skundą atsakovė LITGRID AB prašo atmesti apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2019-03-18 sprendimą palikti nepakeistą.

20470.

205Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

20670.1.

207Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkto nuostata yra proporcinga dviejų dalių Pirkimo objektui ir neriboja konkurencijos.

20870.2.

209Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad Pirkimo objektas neapima laikinųjų kelių prie 330-110 kV oro linijų įrengimo darbų, nėra duomenų, ar yra tokių kelių įrengimo poreikis, tokių darbų kiekis ir pan., t. y. tokio įkainio Pirkimo sąlygose nebuvimas yra proporcingas Pirkimo objektui.

21070.3.

211Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” nuostatas bendrajame Pirkimo sąlygų kontekste, padarė teisingą išvadą, kad „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto sąlyga yra aiški ir neprieštarauja „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.1.2. punktui bei Viešųjų pirkimų įstatymo bendriesiems principams ir imperatyvioms normoms.

21270.4.

213Ieškovė nepagrįstai teigia, kad „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punktas prieštarauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymui.

21470.5.

215Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad avariniams darbams taikomas 50 proc. didesnis apmokėjimas yra nepakankamas ir nepadengia rangovo sąnaudų, nes ieškovė turėjo galimybę pateikti teismui savo maksimalių darbų įkainių paskaičiavimą.

21670.6.

217Neapgrįsti ieškovės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 2. punktų nuostata neriboja konkurencijos, nepažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principų.

218Teisėjų kolegija

konstatuoja:

219IV.

220Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22171.

222Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

22372.

224Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė apeliaciniu skundu neginčija sprendimo dalies, kuria atmesti ieškinio reikalavimai pripažinti neteisėtomis ir panaikinti šias atsakovės LITGRID AB supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 415584) sąlygas:

22572.1.

226Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.1.9. punkto nuostatą, kad „už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties i?kainiais. Sutarties 3.1.8 punkto <…> papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai – jiems taikomas 1,5 koeficientas“, tiek kiek nustato 1,5, o ne 2 koeficientą.

22772.2.

228Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 7.1.2. punkto nuostatą, kad „Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbu? atšaukimo bu?tinosios Rangovo išlaidos, kuriu? I?kainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suvežtu? I?renginiu? ir Medžiagu? išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne de?l Rangovo kalte?s“ tiek, kiek ji neapima rangovo teisės gauti apmokėjimą už jau nupirktas medžiagas pagal medžiagų įkainius, tuo atveju kai užsakovas atšaukia darbus vėliau nei 3 mėn. iki darbų pradžios.

22972.3.

230Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 11. punktų nuostatą, kad „keic?iant iki 3 atramu? darbo įkainis padauginamas iš atramu? kiekio, o keic?iant virš 3 atramu? i?kainis dauginamas iš atramu? kiekis x 0,45“ tiek, kiek nenustato, kad mažinimo koeficientas taikomas tik gretimose atramose, atitinkamai tiek, kiek nenustato, kad techninių darbo projektų laidų / trosų keitimo, reguliavimo kaina negali būti mažesnė nei įkainis vienam km.;

23172.4.

232Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 20. punkto ir „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis“ 18 dalies „Kitos sąlygos“ 19. punkto nuostatą, kad „Rangovas, vykdydamas atramos keitimo darbus, po darbu? atlikimo privalo patikrinti gretimu? atramu? vertikalumą?, esant poreikiui atstatyti atrama? ir palaikančias izoliatoriu? ir trosu? pakabas i? vertikalia? padėtį. Ištiesinus pakabas atstatyti vibracijos slopintuvus i? projektine? pade?ti. Jeigu vertikalumas buvo pažeistas prieš pradedant darbus, už vertikalumo atstatymas bus aktuojamas kaip atskiras darbas. Jeigu vertikalumas bus pažeistas dėl Rangovo kaltės, t.y. dėl netinkamai atliktu? darbu?, vertikalumo atstatymas nebus aktuojamas kaip atskiras darbas ir už ji? nebus mokama papildomai“?tiek, kiek nenustatoma, kad už gelžbetoninės atramos pakeitimą į aukštesnę už gretimų atramų, izoliatorių pakabų ištiesinimą, vibracijos slopintuvų atstatymą apmokama pagal faktą kaip už atskirus darbus.

233Dėl faktinių bylos aplinkybių

23473.

235Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovė LITGRID AB vykdo supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu, kurio tikslus pavadinimas „Infrastruktūros priežiūros centro 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbai“ (dvi pirkimo dalys) (Pirkimo Nr. 415584).

236Dėl teisės taikymo

23774.

238Ginčo pirkimui taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – ir PAVETPPSPSĮ).

239Dėl Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo

24075.

241Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyta: Darbų vadovavimui kiekvienai pirkimo objekto daliai turi būti skiriami: 8.5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose; 8.5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose; 8.5.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuotas ir ne žemesnę kaip AK (Aukščiausią apsaugos nuo elektros kategoriją) ypatingo statinio statybos vadovas turintis teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose.

24276.

243Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkto nuostata, nustatanti, kad darbų vadovavimui kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai turi būti skiriami ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, ypatingo statinio statybos vadovas, yra proporcinga dviejų dalių Pirkimo objektui ir neriboja konkurencijos. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovė nepaneigė atsakovės šio reikalavimo pagrindimo ir neįrodė, kad reikalavimas siūlyti specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai yra perteklinis, kad specialistai realiai gali dirbti vienu metu abiejose Pirkimo dalies objektuose ir užtikrinti tinkamą perkamų darbų kokybę.

24477.

245Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju perkami darbai bus atliekami Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčiuose objektuose - 330 kV oro linijose, taip pat yra reikšmingi elektros perdavimo sistemos patikimumui ir saugumui užtikrinti. Ypač tai svarbu įgyvendinant Lietuvos ir Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektą. Todėl perkančiajai organizacijai yra svarbu, kad Pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, kuris sugebės kokybiškai ir laiku atlikti perkamus darbus.

24678.

247Pirkimo sutartys bus sudaromos kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai, nepriklausomai nuo to, ar abiejuose Pirkimo objekto dalyse laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas. Atsakovė, Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte reikalaudama, kad jame nurodyti specialistai būtų skiriami kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai, siekia išvengti situacijų, kai atitinkamas specialistas negalės operatyviai vykdyti savo pareigų ar spręsti iškilusių klausimų, nes tuo metu vykdys atitinkamas pareigas pagal kitai Pirkimo objekto daliai sudarytą sutartį ir atsakovė turėtų rinktis, kuriame regione tas pats specialistas turėtų dirbti. Todėl atsakovė, siekdama įsitikinti, kad tiekėjai sugebės saugiai, kokybiškai, nustatytu laiku ir optimaliais kaštais atlikti darbus abiejuose regionuose bei nesiūlys tų pačių specialistų abiem regionams, vienu Pirkimu perka darbus abiem regionams ir suteikia galimybę tam pačiam tiekėjui laimėti Pirkimą abiejose Pirkimo objekto dalyse arba bet kurioje Pirkimo objekto dalyje.

24879.

249Bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sutarties sąlygų 9. punkto nuostatas rangovas turi užtikrinti, kad pagal kiekvienai Pirkimo objekto daliai sudarytas Pirkimo sutartis atliekant 8. punkte nurodytus pagrindinius darbus (atramų keitimo, laidų ir žaibosaugos trosų keitimo darbai), vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 brigados. Todėl gali susidaryti tokia situacija, kai tuo pačiu metu reikės atlikti darbus Šiaurės regione (pvz. esančioje 110 kV oro linijoje N. Akmenė Žagarė) ir Rytų regione (pvz. esančioje110 kV oro linijoje Varėna Matuizos). Be to, atramų keitimas, kai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – ir STR 1.06.01:2016) reikalavimus tiek ypatingo statinio projekto priežiūros vadovas, tiek ypatingo statinio statybos vadovas privalo dalyvauti vykdant šiuos darbus, labai priklauso nuo sezoniškumo. Atramų keitimo darbai vykdomi ūkininkams nuėmus derlių, kai yra galimybė įvažiuoti į ūkininkų laukus. Todėl įvertinus teritorinį kriterijų, siekiama išvengti situacijų, kai, atjungus įtampą oro linijose vienu metu, rangovas neturės profesinių pajėgumų vykdyti atramų keitimo darbus abiejose Pirkimo objekto dalyse.

25080.

251Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė, Pirkimo sąlygose nustatydama, jog tiekėjai privalo siūlyti statinio statybos vadovą kiekvienai Pirkimo objekto daliai (t. y. regionui) atskirai, įvertino ir STR 1.06.01:2016 statinio statybos vadovui nustatytas pareigas. STR 1.06.01:2016 36 punkte numatyta, jog statinio statybos vadovas privalo operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis Įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus; nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai; įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui); užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, taip pat kitas šiame punkte nurodytas pareigas.

25281.

253Teisėjų kolegijos vertinimu, tas pats asmuo vienu metu 4 objektuose negalės tinkamai atlikti jam priskirtų funkcijų.

25482.

255Byloje nustatyta, kad dėl kiekvienos Pirkimo objekto dalies bus sudaromos atskiros Pirkimo sutartys, nepriklausomai nuo to, ar abiejuose Pirkimo objekto dalyse laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas.

25683.

257Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė pagrįstai siekia būti užtikrinta, jog kiekvienai Pirkimo objekto daliai sudaryta sutartis bus vykdoma laiku ir kokybiškai, specialistai bus pasiekiami ir operatyviai galės atvykti į objektą iškilus neatidėliotiniems klausimams arba dėl jų priimti sprendimus, nes Pirkimo objektas tiesiogiai susijęs su energetikos sistemos patikimumu ir saugumu bei elektros energijos nepertraukiamu tiekimu ir bet kokia avarija, elektros tiekimo sutrikimas gali sukelti neigiamas pasekmes ne tik atsakovei, bet ir padaryti didžiulę žalą visuomenei bei valstybei.

25884.

259Teisėjų kolegija pažymi, kad STR 1.06.01:2016 nustato statybos darbų procese dalyvaujančių specialistų teisinį statusą, skyrimo tvarką, pareigas, teises ir atsakomybę, tačiau nei šis reglamentas, nei Lietuvos Respublikos statybos įstatymas nedraudžia atsakovei, atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką bei svarbą, nustatyti kvalifikacijos reikalavimus, užtikrinančius kokybišką, saugų darbų atlikimą Pirkimo sutartyje nustatytu laiku.

26085.

261Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas įvertino visus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad Pirkimo sąlygos, reikalaujančios įrodyti, kad įmonė, norėdama pateikti pasiūlymą abiems Pirkimo objekto dalims, yra pajėgi kokybiškai teikti tokios apimties darbus abiejose Pirkimo objekto dalyse, yra proporcingos dviejų dalių Pirkimo objektui ir neriboja konkurencijos.

26286.

263Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad ieškovė neturi galimybių nurodyti, kiek laiko užimtų specialisto kelionė nuo vienos Pirkimo dalies objekto iki kitos Pirkimo dalies objekto, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis specialistai gali atlikti savo funkcijas keliuose skirtinguose objektuose tuo pačiu metu, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis specialistai gali atlikti savo funkcijas keliuose skirtinguose objektuose tuo pat metu, atitinkamai pateikti preliminaraus atliekamų darbų apimčių paskaičiavimo Pirkimo objekto dalyse, numatomų specialistų darbo laiko paskirstymo grafikų, kadangi bet kokie pateikti duomenys būtų hipotetiniai.

26487.

265Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė yra profesionalus rangovas, turinti ilgametę patirtį atliekant atsakovei priklausančių oro linijų eksploatavimo darbus. Dėl to, remdamasis savo patirtimi, apeliantė galėjo ir privalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui preliminarius numatomų darbų apimčių paskaičiavimus, numatomus specialistų darbo laiko paskirstymo grafikus, patvirtinančius jų galimybę teikti paslaugas vienų metu abiejose Pirkimo objekto dalyse.

26688.

267Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad atmestini kaip nepagrįsti apeliantės apeliacinio skundo argumentai, nurodyti šios nutarties 68.1. punkte. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė nepaneigė atsakovės minėto reikalavimo pagrindimo ir neįrodė, kad reikalavimas siūlyti specialistus kiekvienai Pirkimo objekto daliai yra perteklinis, kad specialistai realiai gali dirbti vienu metu abiejose Pirkimo dalies objektuose ir užtikrinti tinkamą perkamų darbų kokybę.

268Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.4.2. punkto

26989.

270Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.4.2. punktas neapima laikinųjų kelių įrengimo darbų ir atitinkamo įkainio nenustatymas yra proporcingas pirkimo objektui, kadangi tokie darbai Pirkimo sąlygomis reikalaujami atlikti, o atitinkamo įkainio nenustatymas sudaro sąlygas Pirkimo sąlygoms būti dviprasmiškoms, skirtingai interpretuojamoms tiekėjų, dėl ko Pirkimo Sąlygos yra netikslios ir neaiškios, pažeidžiančios proporcingumo ir skaidrumo principus, sudarančios sąlygas lėšas naudoti neracionaliai.

27190.

272Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad Pirkimo objektas neapima laikinųjų kelių prie 330-110 kV oro linijų įrengimo darbų, nėra duomenų, ar yra tokių kelių įrengimo poreikis, tokių darbų kiekis ir pan., t.y. tokio įkainio Pirkimo sąlygose nebuvimas yra proporcingas Pirkimo objektui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės reikalavimas numatyti Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4.2. punkte atskirą įkainį už tokių kelių įrengimą ir įtraukti tokį įkainį į oro linijų eksploatavimo darbų kainos skaičiavimo lentelę nepagrįstai padidintų numatomų pirkti darbų įkainius ir prieštarautų racionalaus Pirkimui skirtų lėšų panaudojimo principui, kadangi sutartį vykdantis tiekėjas galimai turėtų interesą įrengti laikinus kelius, nesinaudojant esamais keliais ar specialia technika.

273Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto

27491.

275Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto sąlyga neprieštarauja VPĮ bendriems principams ir imperatyvioms normoms, kadangi pastaroji nuostata nenustato apmokėjimo už atliktus darbus, sąlygoja, kad tiekėjai įtrauks darbų įkainius į jų pasirinktinas pozicijas (taip sudarant sąlygas pateikti nevienodus pasiūlymus esant fiksuoto įkainio reikalavimui) ir veikti jiems nepalankiomis sąlygomis (negaunant apmokėjimo už įsigyjamus darbus), todėl Pirkimo Sąlygos pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus.

27692.

277Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 3.7.9. punkto nurodė, kad aiškinant Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punktą bendrajame Pirkimo sąlygų kontekste, ieškovės ginčijama Pirkimo sąlyga yra aiški ir Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktui neprieštarauja, taip pat neprieštarauja VPĮ bendriems principams ir imperatyvioms normoms. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.1.2 punktu, ieškovė, teikdama pasiūlymą Pirkimui, visas savo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pakrovimu, transportavimu, iškrovimu, montavimu, turi įsiskaičiuoti į Medžiagų įkainių lentelėje nurodomą įkainį, kuris gali būti didesnis nei lentelėje nurodytas maksimalus atsakovei priimtas įkainis ir kad tokiu būdu Pirkimo sąlygose numatyta tiekėjo išlaidų, susijusių su medžiagų pakrovimu, transportavimu, iškrovimu, montavimu ir pan., tvarka.

27893.

279Teisėjų kolegija pažymi, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkte inter alia nustatoma, kad ,,jei Įrenginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutartį aptarnaujamų Objektų regione, už šiame punkte nurodytų Darbų atlikimą Rangovui nėra mokama“. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ginčijamą Pirkimo sąlygų nuostatą. Pirkimo sąlyga nustato, kad jei užsakovas tiekia medžiagas, rangovas negauna apmokėjimo už jas, kartu negauna ir apmokėjimo už tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pasikrovimu, transportavimu, iškrovimu.

28094.

281Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė tai, kad ieškovė, teikdama pasiūlymą tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su medžiagų pakrovimu, transportavimu, iškrovimu, montavimu, turi įtraukti į Medžiagų įkainių lentelėje nurodomą įkainį, kadangi pastaroji reglamentuoja situacijas, kai naudojamos ne rangovo, o užsakovo (atsakovės) medžiagos, į kurių įkainį ieškovė nurodomų išlaidų įtraukti negali.

28295.

283Atsakovės teigimu, už darbus, atliekamus iš atsakovės perduotų medžiagų, bus apmokėta pagal Darbų įkainių lentelėse nurodytus įkainius, tačiau tai (įkainiai) neatsispindi Pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“. Taip pat, atsakovės teigimu, pastaroji nuostata įtvirtinta, siekiant išvengti dvigubo apmokėjimo rangovui įtraukus pastarąsias išlaidas į darbų įkainius.

28496.

285PAVETPPSPSĮ 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai. PAVETPPSPSĮ 48-52 straipsniai nustato reikalavimus pirkimo dokumentams ir techniniai specifikacijai.

28697.

287Teisėjų kolegijos vertinimu, susidariusi situacija lemia tai, kad būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyti atskirą įkainį už įrenginių ir medžiagų, paimant pastarąsias iš užsakovo, pakrovimą, transportavimą, iškrovimą montavimą ir įtraukti jį į darbų įkainius, kad visi tiekėjai vienodai suprastų ir pateiktų kainos pasiūlymą konkretiems darbams, nes, priešingu atveju, tiekėjai, teikdami pasiūlymą, šių kaštų apskritai neįtrauks arba juos įtrauks į skirtingas eksploatavimo darbu kainos skaičiavimo lentelės grafas, o tuo bus pažeistas skaidrumo principas, nes tiekėjo pasiūlyta už konkretų darbą kaina (vieneto įkainis) dauginama iš preliminaraus kiekio (vienetų). Tai iš esmės iškreips bendrą pasiūlymo kainą ir sąlygos bendros pasiūlymo kainos iškreipimą.

28898.

289Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisingai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto sąlyga neprieštarauja viešųjų pirkimų bendriems principams. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto sąlyga dėl neaiškumo neatitinka PAVETPPSPSĮ 29, 48 straipsnių reikalavimų.

290Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punkto, 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 25. punkto ir „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 26. punkto

29199.

292Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punkto, 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 25. punkto ir „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 26. punkto nuostatos neprieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normoms, kadangi šios nuostatos prieštarauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo normoms ir todėl pažeidžia teisėtumo principą.

293100.

294Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 6 dalis nustato nustatyta ilgalaikių paslaugų apmokestinimo momentą, t. y. prievolė apmokestinti PVM suteiktas paslaugas atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas, arba gaunamas atlygis (jei PVM sąskaita faktūra neišrašyta), arba, jei PVM sąskaita faktūra neišrašyta ir negautas atlygis - kita diena po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos sekančio mėnesio 11 d. Ši nuostata patvirtina, kad ilgalaikių paslaugų teikimo atveju, naudojantis PVMĮ išimtimi ataskaitinio laikotarpio paslaugas įforminti iki sekančio mėnesio 10 d. PVM apmokestinimo momentas yra sekantis mėnuo, atitinkamai PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma sekančio mėnesio data.

295101.

296Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnis nustato galimybę ilgalaikių paslaugų teikimo atveju PVM sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas išrašyti iki kito mėnesio 10 d., nurodant PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą, o ne praėjusio mėnesio paskutinės dienos datą. Šią nuostatą patvirtina PVMĮ įstatymo 80 straipsnis, t. y. tarp privalomų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų nurodyta sąskaitos išrašymo data ir prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data, kai ji nesutampa su sąskaitos išrašymo data.

297102.

298Pažymėtina, kad 25 verslo apskaitos standartas „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ reglamentuoja pajamų/sąnaudų pripažinimą finansinėje apskaitoje, kuri nesusijusi su mokestinių prievolių (PVM, pelno mokesčio) įgyvendinimu. Vadovaujantis šio standarto nuostatomis, pajamos apskaitoje registruojamos, kai jos uždirbamos, sąnaudos, kai patiriamos. Pajamos ir sąnaudos rangovo finansinėje apskaitoje registruojamos, remiantis sutarties įgyvendinimo lygio įverčiu, apskaičiavimu ir nėra tiesiogiai susietos su apskaitos dokumento PVM sąskaitos faktūros išrašymu.

299103.

300Nagrinėjamu atveju pagal Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018” 6.2.2. punktą PVM sąskaita faktūra turi būti pateikiama iki sekančio mėnesio 2 darbo dienos, kad būtų laiko abiems sutarties šalims suderinti suteiktų paslaugų (t. y. darbų) apimtis ir atsakovei bei rangovui atlikti teisės aktų nustatytas pareigas: rangovui pateikti PVM sąskaitą faktūrą su susijusiais dokumentais e-sąskaitą portale, atsakovei patikrinti e-sąskaitą portale gautų dokumentų korektiškumą, patvirtinti dokumentų tinkamumą arba juos atmesti kaip koreguotinus, apdoroti gautas sąskaitas, užpildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą sekančio mėnesio 20 d., užpildyti PVM deklaraciją - sekančio mėnesio 25 d.

301104.

302Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė turi visas galimybes išrašyti PVM sąskaitą faktūrą per mėnesį suteiktoms visoms paslaugoms, jeigu atliktų darbų apimtys bus laiku ir kokybiškai įvertintos bei įformintos. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovė nepagrindė, kad šis Bendrųjų sąlygų punktas, reglamentuojantis atsiskaitymo už atliktus darbus tvarką, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms arba kokiu nors būdu įtakoja racionalų lėšų panaudojimą, yra neproporcingas ar neskaidrus.

303Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 5. punktų

304105.

305Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 5 punktų nuostatos neįrodo Pirkimo sąlygų neaiškumo. Šios nuostatos diskriminuoja tiekėjus, jomis siekiama, kad tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis negaunant proporcingo atlygio už atliktus darbus, taip apriboja tiekėjų galimybes tinkamai apskaičiuoti ir pateikti pasiūlymo kainą. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

306106.

307Byloje nustatyta, kad minėtų Pirkimo sąlygų neteisėtumą ieškovė grindžia tuo, kad ši Pirkimo sąlygų punkto nuostata pažeidžia rangovo teisę į sąžiningą ir adekvatų atsiskaitymą už darbą, nes už šį atlyginimą rangovas turi darbuotojus laikyti pasyvaus budėjimo režimu; tuo tarpu nenumatytas papildomas koeficientas jei avariniai darbai atliekami naktį, šventinėmis dienomis ar po darbo laiko, nes papildomas apmokėjimas yra numatytas ir Darbo kodekso 144 straipsnyje. Ieškovės teigimu, atsakovės įkainiai nepagrįsti.

308107.

309Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovės argumentai yra deklaratyvūs, nepagrįsti konkrečiai skaičiavimais, nors ieškovė yra šio verslo specialistė ir turėjo galimybę pateikti teismui savo maksimalių darbų įkainių paskaičiavimą. Ieškovė (apeliantė) nepaneigė atsakovės pagrindimo avarinių darbų apmokėjimo 50 proc. didesniais įkainiais ir neįrodė, kad avarinių darbų apmokėjimas 50 proc. didesniais įkainiais nekompensuoja visų patirtinų sąnaudų. Teisėjų kolegijos vertinimu, reikalavimą avarinius darbus įtraukti į 110-330 kV OL eksploatavimo darbų įkainių lenteles ir nustatyti adekvačias tokių darbų įkainių maksimalios kainas apeliantė grindė deklaratyviais argumentais, nepagrįstais jokiais skaičiavimais.

310108.

311Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė neįrodė, kad avariniams darbams taikomas 50 proc. didesnis apmokėjimas yra nepakankamas ir nepadengia rangovo sąnaudų.

312Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 2. punktų

313109.

314Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” ir „Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartis” 18 dalies „Kitos sąlygos” 2. punktų nuostata, neriboja konkurencijos, nepažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principų. Šios nuostatos diskriminuoja tiekėjus, lemia šalių nelygybę, jomis siekiama, kad tiekėjas veiktų ne tik jam nepalankiomis sąlygomis negaunant atlygio už atliktus darbus, bet ir negalint suplanuoti atitinkamų finansinių resursų. Tokios nuostatos pažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principus, diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

315110.

316Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė (perkančioji organizacija) negali nepagrįstai didinti atliekamų darbų kainos, nes visi su oro linijų eksploatacija susiję kaštai įskaičiuojami į elektros perdavimo tarifą, kurį sumoka vartotojai.

317111.

318Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad šis Pirkimo sąlygų punktas ginčijamas iš esmės dėl tų pačių motyvų – ieškovė reikalauja vertinti visus darbus, nustatytus objekte, kaip neplaninius, ir atitinkamai už juos mokėti, t. y. reikalauja didinti darbų įkainius. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad rangovas, vykdydamas planinius objekto remonto darbus, nustatęs naują defektą, privalo nufotografuoti ir, pašalinęs defektą, pateikti atnaujintus apimčių kiekius atsakovei. Ieškovė nepateikė argumentų, kodėl tokie naujai aptikti defektai turi būti pašalinami kaip neplaniniai darbai, pagal padidintus įkainius, kai jų apimtis neviršija 10 proc. nuo planinių darbų. Jeigu viešojo pirkimo sąlyga neužtikrina tiekėjo maksimalaus pelno, tai savaime nereiškia, kad ji yra riboja konkurenciją, pažeidžia skaidrumo ir proporcingumo principus.

319Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

320112.

321Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

322Dėl procesinės bylos baigties

323113.

324Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, atmesdamas ieškinį, netinkamai įvertino ginčijamų Pirkimo sąlygų konkrečius reikalavimus, t. y. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto sąlygą, dėl to netinkamai išaiškino ir nustatė bylos aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

325114.

326Pagal kasacinio teismo praktiką, viešojo pirkimo sąlygas pripažinus neteisėtomis, turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Tais atvejais, kai pagal neteisėtus perkančiosios organizacijos sprendimus nėra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pirkimas yra nutraukiamas.

327115.

328Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės apeliacinis skundas yra iš dalies pagrįstas ir iš dalies tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019-03-18 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies – pripažintina neteisėta ir panaikintina atsakovės LITGRID AB supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu „Infrastruktūros priežiūros centro 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbai“ (Pirkimo Nr. 415584) sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9. punkto nuostata, kad „Jei I?renginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutarti? aptarnaujamu? Objektu? regione, už šiame punkte nurodytu? Darbu? atlikimą? Rangovui ne?ra mokama“ ir Pirkimas nutrauktinas, o kita ieškinio dalis atmestina.

329Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

330116.

331Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškinys iš esmės yra patenkintas ir vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, atsakovė privalo ieškovei atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

332117.

333Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, sprendžia, kad iš atsakovės ieškovei priteistina 750 Eur žyminis mokestis už ieškinį, 38 Eur žyminis mokestis už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 3 025 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 3 813 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

334Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

335118.

336Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliacinis skundas iš esmės yra patenkintas ir vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, atsakovė privalo ieškovei atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

337119.

338Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, sprendžia, kad iš atsakovės ieškovei priteistinas 750 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, 1 210 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1 960 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

339Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

340120.

341Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės AB „Litgrid“ vykdomą supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu „330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 415584) iki sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo.

342121.

343Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

344Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

345Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies – pripažinti neteisėta ir panaikinti atsakovės LITGRID AB supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu „Infrastruktūros priežiūros centro 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbai“ (Pirkimo Nr. 415584) sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo darbų sutarties sąlygos EDS2018“ 3.7.9 punkto nuostatą „Jei I?renginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal Sutarti? aptarnaujamu? Objektu? regione, už šiame punkte nurodytu? Darbu? atlikimą? Rangovui ne?ra mokama“ ir atsakovės LITGRID AB supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu „Infrastruktūros priežiūros centro 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbai“ (Pirkimo Nr. 415584) nutraukti.

346Kitą ieškinio dalį atmesti.

347Priteisti iš atsakovės LITGRID AB, j. a. k. 302564383, ieškovei UAB „Eltirema“, j. a. k. 122790181, tris tūkstančius aštuonis šimtus trylika eurų (3 813 Eur) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

348Priteisti iš atsakovės LITGRID AB, j. a. k. 302564383, ieškovei UAB „Eltirema“, j. a. k. 122790181, vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt eurų (1 960 Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Eltirema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 8. 1.1.... 9. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti... 10. 1.2.... 11. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 12. 1.3.... 13. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 14. 1.4.... 15. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 16. 1.5.... 17. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 18. 1.6.... 19. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 20. 1.7.... 21. 1.7. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 22. 1.8.... 23. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 24. 1.9.... 25. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 26. 1.10.... 27. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 28. 1.11.... 29. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 30. 1.12.... 31. Nutraukti atsakovės LITGRID AB paskelbtą supaprastintą pirkimą skelbiamų... 32. 1.13.... 33. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 34. 2.... 35. Ieškovė UAB „Eltirema“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė... 36. 3.... 37. Ieškovė UAB „Eltirema“ pažymėjo, jog Pirkimo sąlygų 6 priedo... 38. 4.... 39. Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo... 40. 5.... 41. Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“... 42. 6.... 43. Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo... 44. 7.... 45. Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“... 46. 8.... 47. Ieškovė UAB „Eltirema“ nurodė, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo... 48. 9.... 49. Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“... 50. 10.... 51. Ieškovės UAB „Eltirema“ teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties... 52. 11.... 53. Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“... 54. 12.... 55. Ieškovės UAB „Eltirema“ teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties... 56. 13.... 57. Ieškovė UAB „Eltirema“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo... 58. 14.... 59. Atsakovė LITGRID AB procesiniuose dokumentuose prašė ieškovės UAB... 60. 15.... 61. Atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 6 priede nustatyta, jog tas pats... 62. 16.... 63. Atsakovė nurodė, kad pagal atsakovės įmonėje nustatytą tvarką kitame... 64. 17.... 65. Atsakovės LITGRID AB teigimu, apmokėjimui už atliktus avarinius darbus... 66. 18.... 67. Atsakovė nesutiko su ieškovės nuomone, kad būtina numatyti privažiavimo... 68. 19.... 69. Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.1.2.... 70. 20.... 71. Atsakovė nurodė, kad Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punkte yra nurodoma, kad... 72. 21.... 73. Atsakovės teigimu, Bendrųjų sąlygų 6.2.2. punkte nurodyti terminai yra... 74. 22.... 75. Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad tais atvejais, kai tam tikri mėnesiniame... 76. 23.... 77. Atsakovė nurodė, kad ieškovė reikalauja įtraukti į darbų įkainių... 78. 24.... 79. Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai ginčija sutarties... 80. 25.... 81. Atsakovės teigimu, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad sutarties Specialiųjų... 82. II.... 83. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 84. 26.... 85. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-18 sprendimu nusprendė UAB „Eltirema“... 86. 27.... 87. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad ginčo šalys tinkamai... 88. 28.... 89. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyto kvalifikacijos... 90. 29.... 91. Teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir... 92. 30.... 93. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 6 priedo... 94. 31.... 95. Teismas nustatė, kad ieškovė ginčija tik vieną Pirkimo sąlygose... 96. 32.... 97. Teismas pažymėjo, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai,... 98. 33.... 99. Teismas nurodė, kad vertinant, ar atsakovės nustatytas reikalavimas... 100. 34.... 101. Teismas nustatė, kad ieškovė neginčija, kad perkančiosios organizacijos... 102. 35.... 103. Teismas pažymėjo, kad specialisto gebėjimas kokybiškai atlikti darbus... 104. 36.... 105. Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė preliminaraus atliekamų darbų... 106. 37.... 107. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, atsikirsdama ieškiniui, nurodė, kad pagal... 108. 38.... 109. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė neįrodė, kad... 110. 39.... 111. Teismas pažymėjo, kad tiekėjams suteikta galimybė pasirinktinai pateikti... 112. 40.... 113. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 114. 41.... 115. Teismas sprendė, kad ieškovė grindžia savo teiginius tik deklaratyviais... 116. 42.... 117. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 118. 43.... 119. Teismas nustatė, kad pagal Bendrųjų sąlygų 3.4.1. punkto sąlygas... 120. 44.... 121. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo objektas neapima laikinųjų kelių prie... 122. 45.... 123. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 124. 46.... 125. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.1.2. punktu,... 126. 47.... 127. Teismas sutiko su atsakove, kad aiškinant Bendrųjų sąlygų 3.7.9. punktą... 128. 48.... 129. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 130. 49.... 131. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, tiek, kiek ja rangovo sąnaudos,... 132. 50.... 133. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 134. 51.... 135. Teismas sprendė, kad savo pozicija ieškovė grindžia hipotetinėmis darbų... 136. 52.... 137. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“... 138. 53.... 139. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų neteisėtumą ieškovė grindžia tuo,... 140. 54.... 141. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose numatyta galimybė teikti iki 15... 142. 55.... 143. Teismas sprendė, kad dėl analogiškų motyvų atmetami ieškovės argumentai... 144. 56.... 145. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 5 priedo... 146. 57.... 147. Teismas sprendė, kad šis Pirkimo sąlygų punktas ginčijamas iš esmės dėl... 148. 58.... 149. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, paminėtų Sutarčių projektų18... 150. 59.... 151. Teismas teigė, kad ieškovė ginčija Sutarčių projektuose įtvirtintą... 152. 60.... 153. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „ Sutarties projektas“... 154. 61.... 155. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, tais atvejais, kai senos atramos... 156. 62.... 157. Teismas pažymėjo, kad sutartyje negali būti aprašytos visos situacijos,... 158. 63.... 159. Teismas dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „ Sutarties projektas“... 160. 64.... 161. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad ieškinys... 162. 65.... 163. Teismas sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal Vilniaus apygardos... 164. 66.... 165. Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos... 166. III.... 167. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 168. 67.... 169. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Eltirema“ prašo panaikinti Vilniaus... 170. 67.1.... 171. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos bei kiti... 172. 67.2.... 173. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Bendrosios eksploatavimo... 174. 67.3.... 175. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo... 176. 67.4.... 177. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios eksploatavimo... 178. 67.5.... 179. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Infrastruktūros... 180. 67.6.... 181. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros... 182. 67.7.... 183. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros... 184. 67.8.... 185. nutraukti atsakovo AB Litgrid paskelbtą supaprastintą pirkimą skelbiamų... 186. 67.9.... 187. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 188. 68.... 189. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 190. 68.1.... 191. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 6... 192. 68.2.... 193. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5... 194. 68.3.... 195. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5... 196. 68.4.... 197. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5... 198. 68.5.... 199. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5... 200. 68.6.... 201. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygų 5... 202. 69.... 203. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Eltirema“ apeliacinį skundą atsakovė... 204. 70.... 205. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 206. 70.1.... 207. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad Pirkimo sąlygų 6... 208. 70.2.... 209. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad Pirkimo objektas... 210. 70.3.... 211. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs „Sutarties projektas”... 212. 70.4.... 213. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad „Sutarties projektas” „Bendrosios... 214. 70.5.... 215. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog ieškovė... 216. 70.6.... 217. Neapgrįsti ieškovės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 218. Teisėjų kolegija... 219. IV.... 220. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 221. 71.... 222. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 223. 72.... 224. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė apeliaciniu skundu neginčija... 225. 72.1.... 226. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 227. 72.2.... 228. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios eksploatavimo... 229. 72.3.... 230. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 231. 72.4.... 232. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Infrastruktūros... 233. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 234. 73.... 235. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovė LITGRID AB... 236. Dėl teisės taikymo ... 237. 74.... 238. Ginčo pirkimui taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 239. Dėl Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo... 240. 75.... 241. Pirkimo sąlygų 6 priedo 8.5. punkte nustatyta: Darbų vadovavimui kiekvienai... 242. 76.... 243. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 244. 77.... 245. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju perkami darbai bus... 246. 78.... 247. Pirkimo sutartys bus sudaromos kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai,... 248. 79.... 249. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties... 250. 80.... 251. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė, Pirkimo sąlygose nustatydama, jog... 252. 81.... 253. Teisėjų kolegijos vertinimu, tas pats asmuo vienu metu 4 objektuose negalės... 254. 82.... 255. Byloje nustatyta, kad dėl kiekvienos Pirkimo objekto dalies bus sudaromos... 256. 83.... 257. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė pagrįstai siekia būti užtikrinta,... 258. 84.... 259. Teisėjų kolegija pažymi, kad STR 1.06.01:2016 nustato statybos darbų... 260. 85.... 261. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 262. 86.... 263. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 264. 87.... 265. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė yra profesionalus rangovas, turinti... 266. 88.... 267. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 268. Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ „Bendrosios... 269. 89.... 270. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 271. 90.... 272. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 273. Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios... 274. 91.... 275. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 276. 92.... 277. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl Pirkimo sąlygų 5... 278. 93.... 279. Teisėjų kolegija pažymi, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties... 280. 94.... 281. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 282. 95.... 283. Atsakovės teigimu, už darbus, atliekamus iš atsakovės perduotų medžiagų,... 284. 96.... 285. PAVETPPSPSĮ 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimų principai ir... 286. 97.... 287. Teisėjų kolegijos vertinimu, susidariusi situacija lemia tai, kad būtina... 288. 98.... 289. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 290. Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Bendrosios... 291. 99.... 292. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 293. 100.... 294. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 6 dalis nustato... 295. 101.... 296. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnis nustato galimybę... 297. 102.... 298. Pažymėtina, kad 25 verslo apskaitos standartas „Statybos ir kitos... 299. 103.... 300. Nagrinėjamu atveju pagal Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas”... 301. 104.... 302. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė turi visas galimybes išrašyti PVM... 303. Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” “Infrastruktūros... 304. 105.... 305. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 306. 106.... 307. Byloje nustatyta, kad minėtų Pirkimo sąlygų neteisėtumą ieškovė... 308. 107.... 309. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovės... 310. 108.... 311. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė... 312. Dėl Pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas” „Infrastruktūros... 313. 109.... 314. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 315. 110.... 316. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė (perkančioji organizacija) negali... 317. 111.... 318. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad šis Pirkimo... 319. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 320. 112.... 321. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 322. Dėl procesinės bylos baigties ... 323. 113.... 324. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 325. 114.... 326. Pagal kasacinio teismo praktiką, viešojo pirkimo sąlygas pripažinus... 327. 115.... 328. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės... 329. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ... 330. 116.... 331. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškinys iš esmės... 332. 117.... 333. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 334. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 335. 118.... 336. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliacinis skundas iš... 337. 119.... 338. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 339. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 340. 120.... 341. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė... 342. 121.... 343. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 344. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 345. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti... 346. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 347. Priteisti iš atsakovės LITGRID AB, j. a. k. 302564383, ieškovei UAB... 348. Priteisti iš atsakovės LITGRID AB, j. a. k. 302564383, ieškovei UAB...