Byla 2-5491-585/2012
Dėl 2012-07-12 BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo nutarimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus SIA Intergaz skundą dėl 2012-07-12 BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo nutarimo ir

Nustatė

22012 07 12 įvyko bankrutuojančios UAB Čia kreditorių susirinkimas, kuriame vienu iš darbotvarkės klausimų nutarta pritarti kreditoriaus RUAB Vilokta pasiūlymui dėl kreipimosi į teismą dėl taikos sutarties sudarymo.

3Kreditorius SIA Intergaz skundu ginčija tokio nutarimo teisėtumą, nurodydamas, kad taikos sutarties sąlygos naudingos tik kreditoriams AB DnB bankui ir RUAB „Vilokta“, bet nenaudingos likusiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams.

4UAB „Vilokta“ ir bankrutuojančios UAB „Čia“ vardu bankroto administratorius UAB „Tigesta“ pateikė atsiliepimus į skundą, kuriais su skundu nesutiko, nurodydami, kad balsavimo teisę kreditorių susirinkime turi visi kreditoriai nepriklausomai su suinteresuotumo balsavimo rezultatais, taip pat atsikirsdami, kad nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma ir vien tai yra pakankamas pagrindas nutarimą laikyti teisėtu. Bankroto administratorius papildomai nurodė, kad pareikštojo ieškinio pradėtame teisminiame ginče prieš RUAB „Vilokta“ dėl sandorio negaliojimo patenkinimo tikimybė, o kartu ir naudos iš proceso perspektyva yra neaiški.

5Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo gali būti paduotas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

6Kreditorius SIA Intergaz balsavo kreditorių susirinkime raštu, neabejotinai žinojo apie kreditorių susirinkimo datą ir jo darbotvarkę, todėl neabejotinai žinojo ir tai, kad 2012 07 12 buvo sprendžiama dėl taikos sutarties pateikimo, kuris yra ginčijamas nagrinėjamu skundu.

7Kreditorius 2012 08 01 padavęs teismui skundą ir neabejotinai žinojęs apie 2012 07 12 vykusį susirinkimą ir nutarimo skundžiamu klausimu jame svarstymą bei priėmimą, net jeigu ir nežinojo, tai ne vėliau kaip nuo 2012 07 13 privalėjo (nes turėjo tokią niekieno nesuvaržytą galimybę) žinoti skundžiamus nutarimus, todėl nuo 2012 07 27 praleido įstatyme nustatytą 14 dienų terminą skundui paduoti ir teismas byloje nenustatė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių toks terminas yra praleistas. Todėl skundas netenkinamas vien tuo pagrindu, kad yra paduotas praleidus įstatyme numatytam skundo padavimo terminui, kreditoriui praradus teisę į savo teisių teisminę gynybą (CK 1.131str.1d.).

8ĮBĮ 23str.12p. numato kreditorių susirinkimo teisę kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sudarymo, taikos sutartį suprantant kaip esminį susitarimą su kreditoriumi ar kreditoriais, be kurių kreditorinių reikalavimų nebūtų sąlygų pradėti bankroto procesą ir būtų galima tęsti įprastą įmonės veiklą (ĮBĮ 2str.11d.).

9Ginčas kilo ne dėl taikos sutarties, kuria siekiama tiesiogiai pabaigti bankroto procesą, patvirtinimo, tačiau pareikštųjų civilinėje byloje prieš RUAB „Vilokta“ reikalavimų patenkinimas arba atmetimas galėtų labai esmingai įtakoti tolesnę bankroto bylos eigą ir likusių kreditorių teises, todėl teismas vertina, kad tokios taikos sutarties svarstymo teisę kreditorių susirinkimas turi ĮBĮ 23str.17p. pagrindu, tuo labiau, kad tokią teisę (kreiptis į teismą dėl kreditorinio reikalavimo pripažinimo, jo ginčijimo, vadinasi, neišvengiamai, – ir dėl taikos sutarties sudarymo) turi ir kreditorių susirinkimo pavedimą savo veiklai gavęs bankroto administratorius be atskiro kreditorių susirinkimo nurodymo (ĮBĮ 26str.).

10Tokia kreditorių susirinkimo, priėmusio nutarimą be procedūrinių susirinkimo sušaukimo, organizavimo, vedimo ir sprendimų priėmimo tvarkos pažeidimų, teisė yra beveik absoliuti, kadangi toks kreipimasis yra tik įpareigojimas administratoriui pateikti sutarties projektą teismui, kurio kompetencijoje yra spręsti tvirtinti pateiktą sutartį arba jos netvirtinti. Teismo nepatvirtinta kreditorių susirinkimo siūloma taikos sutartis nesukelia sutartyje nurodomų pasekmių bankroto procese. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį nutartimi, vykdo teisingumą atsižvelgdamas į bankroto bylos viešojo intereso pobūdį, taigi turi pareigą veikti aktyviai ir patikrinti, ar nėra sąlygų atsisakyti tokią sutartį tvirtinti. Ši teismo pareiga įtvirtinta ir bendrose civilinio proceso normose, nustatančiose, kad taikos sutarties procesinėms pasekmėms ir materialinėms teisinėms pasekmėms kilti nepakanka sutarties šalių valios, bet būtinas teismo patvirtinimas (CPK 140str.3d., CPK 140str.5d., CPK 293str.5p.).

11Todėl teismas daro išvadą, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl gali būti ginčijamas tik procedūriniais aspektais, kadangi pati teisė kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sudarymo nėra ribojama kitaip, kaip procedūrinių atitikimų reikalavimu (susirinkimo sušaukimo tvarkos, kvorumo, darbotvarkės, balsavimo ir kt. procedūrų teisėtumu).

12Kreditorių susirinkimas expressis verbis nenustatė jokių konkrečių taikos sutarties sąlygų, taip pat tiesiogiai nenurodė į jokį konkretų sutarties projektą, kuriam pritarta. Ši aplinkybė yra papildomas argumentas teismui atsisakyti iš esmės nagrinėti skundo motyvus dėl taikos sutarties sąlygų nenaudingumo, netgi jeigu byloje yra pateiktas taikos sutarties projektas ir bankroto administratoriaus motyvai išdėstyti dėl konkrečios sutarties sudarymo galimybės.

13Kadangi konkrečios taikos sutarties sąlygas ir jų teisėtumą privalo išnagrinėti teismas byloje, kurioje būtų sprendžiamas ginčas, dėl kurio sudaroma taikos sutartis, jeigu taikos sutartis į bylą būtų pateikta, ir dėl to, kad skundas dėl susirinkimo nutarimo paduotas praleidus įstatymu nustatytą 14 dienų terminą, teismas skundo netenkina.

14Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

15Kreditoriaus SIA Intergaz skundą atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai